Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

pholroyd

Ημερομηνία

Ιανουάριος 21, 2023 12:05 PM PST
Neotamias sonomae - Photo (c) Don Loarie, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY)
Η ταυτότητα του χρήστη direbecca: Neotamias sonomae, Ένα μέλος του Σκιουρίδες (Οικογένεια Sciuridae)
Προστέθηκε στις Ιανουάριος 23, 2023
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

icosahedron

Ημερομηνία

Απρίλιος 9, 2014 11:29 AM PDT
Bombus melanopygus - Photo (c) Kim Sallee, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Kim Sallee
Η ταυτότητα του χρήστη direbecca: Bombus melanopygus, Ένα μέλος του Βόμβος (Γένος Bombus)
Προστέθηκε στις Ιανουάριος 05, 2023
Υποστηρικτικό
Προστέθηκε ως κομμάτι από μια συγχώνευση ταξινομικής ομάδας

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

icosahedron

Ημερομηνία

Μάρτιος 4, 2015 10:15 AM PST
Bombus melanopygus - Photo (c) Kim Sallee, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Kim Sallee
Η ταυτότητα του χρήστη direbecca: Bombus melanopygus, Ένα μέλος του Βόμβος (Γένος Bombus)
Προστέθηκε στις Ιανουάριος 05, 2023
Υποστηρικτικό
Προστέθηκε ως κομμάτι από μια συγχώνευση ταξινομικής ομάδας

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

torlivdo

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 23, 2022 03:35 PM PST

Τόπος

Oakland, CA, US (Google, OSM)
Trametes versicolor - Photo (c) Christine, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY), uploaded by Christine
Η ταυτότητα του χρήστη direbecca: Trametes versicolor, Ένα μέλος του Βασιδιομύκητες (Συνομοταξία Basidiomycota)
Προστέθηκε στις Ιανουάριος 01, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Τάρανδος (Rangifer tarandus)

Παρατηρητής

nelruzam

Ημερομηνία

Αύγουστος 2022
Τάρανδος - Photo (c) Bering Land Bridge National Preserve, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY)
Η ταυτότητα του χρήστη direbecca: Τάρανδος (Rangifer tarandus)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 30, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

nelruzam

Ημερομηνία

Αύγουστος 2022
Ursus arctos horribilis - Photo (c) Paul Steeves, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Paul Steeves
Η ταυτότητα του χρήστη direbecca: Ursus arctos ssp. horribilis, Ένα μέλος του Καφέ Αρκούδα (Ursus arctos)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 30, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

nelruzam

Ημερομηνία

Αύγουστος 2022
Ursus arctos horribilis - Photo (c) Paul Steeves, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Paul Steeves
Η ταυτότητα του χρήστη direbecca: Ursus arctos ssp. horribilis, Ένα μέλος του Καφέ Αρκούδα (Ursus arctos)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 30, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

nelruzam

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 2022
Dicamptodon ensatus - Photo (c) André Giraldi, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY), uploaded by André Giraldi
Η ταυτότητα του χρήστη direbecca: Dicamptodon ensatus, Ένα μέλος του Ουρόδηλα (Τάξη Caudata)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 30, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Θαλάσσια Ενυδρίδα (Enhydra lutris)

Παρατηρητής

nelruzam

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 2022
Θαλάσσια Ενυδρίδα - Photo (c) Mike Andersen, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-ND), uploaded by Mike Andersen
Η ταυτότητα του χρήστη direbecca: Θαλάσσια Ενυδρίδα (Enhydra lutris)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 30, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mmhalbur

Ημερομηνία

Ιούνιος 2019
Zerene eurydice - Photo (c) Bill Bouton, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-ND)
Η ταυτότητα του χρήστη direbecca: Zerene eurydice, Ένα μέλος του Πιερίδες (Οικογένεια Pieridae)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 28, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

alexfern

Ημερομηνία

Απρίλιος 8, 2022 11:01 AM MST
Clarkia gracilis sonomensis - Photo (c) David Greenberger, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-ND), uploaded by David Greenberger
Η ταυτότητα του χρήστη direbecca: Clarkia gracilis ssp. sonomensis, Ένα μέλος του Οναγροειδή (Οικογένεια Onagraceae)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 27, 2022
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

pedro2aeiou

Ημερομηνία

Απρίλιος 10, 2022 06:12 PM MST
Nemophila menziesii - Photo (c) Tom Hilton, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY), uploaded by Tom Hilton
Η ταυτότητα του χρήστη direbecca: Nemophila menziesii, Ένα μέλος του Βοραγινοειδή (Οικογένεια Boraginaceae)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 27, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

pedro2aeiou

Ημερομηνία

Απρίλιος 10, 2022 06:41 PM MST
Micranthes californica - Photo (c) Tom Hilton, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY)
Η ταυτότητα του χρήστη direbecca: Micranthes californica, Ένα μέλος του Σαξιφραγκοειδή (Οικογένεια Saxifragaceae)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 27, 2022
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

walshjo4

Ημερομηνία

Απρίλιος 10, 2022 04:06 PM MST
Sequoia sempervirens - Photo (c) kmvogelsang, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by kmvogelsang
Η ταυτότητα του χρήστη direbecca: Sequoia sempervirens, Ένα μέλος του Σεκόια (Γένος Sequoia)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 27, 2022
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

bcgubrud

Ημερομηνία

Απρίλιος 20, 2022 10:53 AM PDT
Nemophila menziesii - Photo (c) Tom Hilton, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY), uploaded by Tom Hilton
Η ταυτότητα του χρήστη direbecca: Nemophila menziesii, Ένα μέλος του Βοραγινοειδή (Οικογένεια Boraginaceae)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 27, 2022
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

bcgubrud

Ημερομηνία

Απρίλιος 20, 2022 10:11 AM PDT
Wyethia angustifolia - Photo (c) kqedquest, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη direbecca: Wyethia angustifolia, Ένα μέλος του Αστεροειδή (Υποοικογένεια Asteroideae)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 27, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Μαγνολιόψιδα (Ομοταξία Magnoliopsida)

Παρατηρητής

cdigitz

Ημερομηνία

Μάιος 16, 2022 10:35 AM PDT

Περιγραφή

Taylor mountain

Clarkia - Photo (c) Morgan Stickrod, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Morgan Stickrod
Η ταυτότητα του χρήστη direbecca: Γένος Clarkia, Ένα μέλος του Οναγροειδή (Οικογένεια Onagraceae)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 27, 2022
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

rosaleen

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 28, 2022 04:08 PM PST
Nemophila heterophylla - Photo (c) Michael A. Voeltz, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Michael A. Voeltz
Η ταυτότητα του χρήστη direbecca: Nemophila heterophylla, Ένα μέλος του Βοραγινοειδή (Οικογένεια Boraginaceae)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 27, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ruby_nunncurtis

Ημερομηνία

Ιούνιος 17, 2022 10:17 AM PDT
Platanthera elegans - Photo (c) Franco Folini, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY)
Η ταυτότητα του χρήστη direbecca: Platanthera elegans, Ένα μέλος του Ορχιδέες (Φυλή Orchideae)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 27, 2022
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Άλκη (Alces alces)

Παρατηρητής

muir

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 17, 2022 10:26 AM AKST

Περιγραφή

Looks like yesterday's moose. Droopy ear on left.

Άλκη - Photo (c) TroyEcol, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by TroyEcol
Η ταυτότητα του χρήστη direbecca: Άλκη (Alces alces)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 18, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

damontighe

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 6, 2022 10:56 AM PST
Naematelia aurantia - Photo (c) Franco Folini, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY)
Η ταυτότητα του χρήστη direbecca: Naematelia aurantia, Ένα μέλος του Βασιδιομύκητες (Συνομοταξία Basidiomycota)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 12, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

damontighe

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 6, 2022 11:31 AM PST
Physocarpus capitatus - Photo (c) brock, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by brock
Η ταυτότητα του χρήστη direbecca: Physocarpus capitatus, Ένα μέλος του Αμυγδαλοειδή (Υποοικογένεια Amygdaloideae)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 12, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Κιτρινόπυγη Πάρουλα (Setophaga coronata)

Παρατηρητής

vilseskog

Ημερομηνία

Οκτώβριος 22, 2022 11:52 AM EDT

Περιγραφή

Warbler, white chin, yellow rump

Κιτρινόπυγη Πάρουλα - Photo (c) Zane Shantz, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-ND), uploaded by Zane Shantz
Η ταυτότητα του χρήστη direbecca: Κιτρινόπυγη Πάρουλα (Setophaga coronata)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 12, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

bubuh

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 27, 2022 02:49 PM PST

Περιγραφή

Why are they red and gooey looking?

Urticina grebelnyi - Photo (c) Robin Gwen Agarwal, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Robin Gwen Agarwal
Η ταυτότητα του χρήστη direbecca: Urticina grebelnyi, Ένα μέλος του Κνιδόζωα (Συνομοταξία Cnidaria)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 11, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Κογιότ (Canis latrans)

Παρατηρητής

tedjudah

Ημερομηνία

Νοέμβριος 25, 2022 11:43 PM PST
Κογιότ - Photo (c) Don McCullough, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη direbecca: Κογιότ (Canis latrans)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 09, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

tedjudah

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 2, 2022 04:35 AM PST
Odocoileus hemionus columbianus - Photo (c) Marshal Hedin, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA), uploaded by Marshal Hedin
Η ταυτότητα του χρήστη direbecca: Odocoileus hemionus ssp. columbianus, Ένα μέλος του Γαϊδουροελάφι (Odocoileus hemionus)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 09, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

tedjudah

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 7, 2022 08:21 AM PST
Aneides lugubris - Photo (c) Alice Abela, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται
Η ταυτότητα του χρήστη direbecca: Aneides lugubris, Ένα μέλος του Ουρόδηλα (Τάξη Caudata)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 08, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

eugeniepacopac

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 8, 2022 10:31 AM PST

Περιγραφή

Very tiny leaves

Baccharis pilularis - Photo (c) c michael hogan, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA), uploaded by c michael hogan
Η ταυτότητα του χρήστη direbecca: Baccharis pilularis, Ένα μέλος του Αστέρες (Φυλή Astereae)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 08, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

eugeniepacopac

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 8, 2022 10:46 AM PST
Diplacus aurantiacus - Photo (c) emilyfinette, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη direbecca: Diplacus aurantiacus, Ένα μέλος του Λαμιώδη (Τάξη Lamiales)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 08, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jack_dangerfield

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 2022

Τόπος

Ιδιωτικό

Περιγραφή

Growing on a Black oak (Q. kelloggii)

Ερίκιο Το Σκαντζοχοίρινο - Photo (c) Katja Schulz, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY)
Η ταυτότητα του χρήστη direbecca: Ερίκιο Το Σκαντζοχοίρινο (Hericium erinaceus)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 08, 2022
Βελτίωση

Στατιστικά

  • 7389