Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Διάτομα (Ομοταξία Bacillariophyceae)

Παρατηρητής

dni_catipo

Ημερομηνία

Οκτώβριος 2023
Διάτομα - Photo (c) pali_nalu, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη diatomaniac: Διάτομα (Ομοταξία Bacillariophyceae)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 04, 2023
Υποστηρικτικό
Προστέθηκε ως κομμάτι από μια ανταλλαγή ταξινομικής ομάδας

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Διάτομα (Ομοταξία Bacillariophyceae)

Παρατηρητής

kenkneidel

Ημερομηνία

Μάρτιος 21, 2020 04:52 ΜΜ EDT

Περιγραφή

in a fresh water drainage ditch

Διάτομα - Photo (c) pali_nalu, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη diatomaniac: Διάτομα (Ομοταξία Bacillariophyceae)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 04, 2023
Υποστηρικτικό
Προστέθηκε ως κομμάτι από μια ανταλλαγή ταξινομικής ομάδας

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Διάτομα (Ομοταξία Bacillariophyceae)

Παρατηρητής

dni_catipo

Ημερομηνία

Οκτώβριος 2023
Pennales - Photo (c) Lino M, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη diatomaniac: Τάξη Pennales [inactive], Ένα μέλος του Διάτομα (Ομοταξία Bacillariophyceae)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 06, 2023
Κορυφαίος
(Ανενεργό Taxon)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

dni_catipo

Ημερομηνία

Οκτώβριος 2023
Epithemia gibba - Photo (c) Karolina Fucikova, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Karolina Fucikova
Η ταυτότητα του χρήστη diatomaniac: Epithemia gibba, Ένα μέλος του Διάτομα (Ομοταξία Bacillariophyceae)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 06, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

laneallen

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 2019

Τόπος

Texas, US (Google, OSM)

Περιγραφή

Scale bar = 10 micrometers

Specimens ranged in length from 90 - 99 micrometers. Width was consistently ~14 micrometers. Stria density / 10 micrometers was 19-20. The specimens from this location displayed more pronounced areolae adjacent to the raphe and stauros.

One specimen displayed a lack of areolae outside of the pronounced set adjacent to the raphe and stauros.

Stauroneis baconiana - Photo (c) Lane Allen, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Lane Allen
Η ταυτότητα του χρήστη diatomaniac: Stauroneis baconiana, Ένα μέλος του Διάτομα (Ομοταξία Bacillariophyceae)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 20, 2023
Υποστηρικτικό
Προστέθηκε ως κομμάτι από μια ανταλλαγή ταξινομικής ομάδας

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jdepa

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 2, 2021

Περιγραφή

scale bar = 10µm

SMM_DIDYMO_1.10a
Kimball River, Cook Co., Minnesota

Valves are very large and contain a headpole (capitate) and footpole (subcapitate and less broad than the headpole). Striae are linear with proximal raphe ends that are inflated and bend slightly in the same direction. There are 2-5 stigmata present in the central valve area - proximal raphe ends bend towards the stigmata.

Didymosphenia geminata - Photo (c) Lane Allen, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Lane Allen
Η ταυτότητα του χρήστη diatomaniac: Didymosphenia geminata, Ένα μέλος του Διάτομα (Ομοταξία Bacillariophyceae)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 03, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

pliebrecht

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 1, 2021 05:14 ΜΜ CDT

Περιγραφή

slide 3, from Caribou River on N. Shore of Lake Superior, epilithic

Didymosphenia geminata - Photo (c) Lane Allen, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Lane Allen
Η ταυτότητα του χρήστη diatomaniac: Didymosphenia geminata, Ένα μέλος του Διάτομα (Ομοταξία Bacillariophyceae)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 03, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

zoeruffatto

Ημερομηνία

Ιούλιος 12, 2022 11:06 ΠΜ PDT

Περιγραφή

Found in still water in slimy brown/green algae. Multiple specimens present in sample. No observable movement. Photos 3-7, specimen appears to have recently eaten.
Photo 1: 400X magnification
Photos 2-7: 1000x magnification
(ZR18)

Epithemia sorex - Photo (c) Megan Powers, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Megan Powers
Η ταυτότητα του χρήστη diatomaniac: Epithemia sorex, Ένα μέλος του Διάτομα (Ομοταξία Bacillariophyceae)
Προστέθηκε στις Ιούλιος 14, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

sydski

Ημερομηνία

Μάιος 14, 2019

Περιγραφή

Scale bar -10 µm
This diatom is a symmetrical biraphid. The ends of the diatom are sub-capitate. The morphology is rhombic lanceolate. The striae are curved radiate toward the center of the diatom. Within the sample the width has a wide range but the length and the number of striae per 10 µm is consistent. The sample was taken with a plankton tow at Millers Bay at West Lake Okoboji.

Geissleria decussis - Photo (c) memery, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by memery
Η ταυτότητα του χρήστη diatomaniac: Geissleria decussis, Ένα μέλος του Διάτομα (Ομοταξία Bacillariophyceae)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 21, 2022
Υποστηρικτικό
Προστέθηκε ως κομμάτι από μια ανταλλαγή ταξινομικής ομάδας

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

memery

Ημερομηνία

Μάιος 23, 2018

Τόπος

Grove Lake site 2 (Google, OSM)

Περιγραφή

Scale bar= 10µm

Geissleria decussis - Photo (c) memery, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by memery
Η ταυτότητα του χρήστη diatomaniac: Geissleria decussis, Ένα μέλος του Διάτομα (Ομοταξία Bacillariophyceae)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 21, 2022
Υποστηρικτικό
Προστέθηκε ως κομμάτι από μια ανταλλαγή ταξινομικής ομάδας

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

aedrahos

Ημερομηνία

Μάιος 16, 2017

Περιγραφή

scale bar in image is 10 μm

macroscopic: part of the muddy stuff growing on the moss near a flark

Microscopic. Long penate diatom that looks very striped due to large striae as well as costae. The costae originates at the dorsal side sometimes ends at a point before reaching the ventral side. Both the dorsal and ventral side are curved, and the apical ends are turned up slightly. The raphe’s peak is near, but not touching the dorsal side.

in samples observed,
length range: 59-68 μm
width range: 10.5 - 13 μm
striae density range: 10-1 per 10 µm
costae density range: 2-3 per 10 µm
raphe distance in 10 µm from dorsal side: 3-4 μm
raphe distance from ventral side: 6-7 μm

Epithemia alpestris - Photo (c) aedrahos, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη diatomaniac: Epithemia alpestris, Ένα μέλος του Διάτομα (Ομοταξία Bacillariophyceae)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 21, 2022
Υποστηρικτικό
Προστέθηκε ως κομμάτι από μια ανταλλαγή ταξινομικής ομάδας

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

thrashii

Ημερομηνία

Μάιος 14, 2018

Τόπος

Triboji Beach (Google, OSM)

Περιγραφή

Scale bar = 10µm
araphid diatom, symmetry on apical and transapical axes, there is a constriction on the central region, the apices are rostrate

Ετικέτες

Fragilaria mesolepta - Photo (c) Kelsey Solomon, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Kelsey Solomon
Η ταυτότητα του χρήστη diatomaniac: Fragilaria mesolepta, Ένα μέλος του Διάτομα (Ομοταξία Bacillariophyceae)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 21, 2022
Υποστηρικτικό
Προστέθηκε ως κομμάτι από μια ανταλλαγή ταξινομικής ομάδας

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mmpowers

Ημερομηνία

Μάιος 14, 2018

Περιγραφή

Scale bar = 10 µm

Fragilaria mesolepta - Photo (c) Kelsey Solomon, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Kelsey Solomon
Η ταυτότητα του χρήστη diatomaniac: Fragilaria mesolepta, Ένα μέλος του Διάτομα (Ομοταξία Bacillariophyceae)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 21, 2022
Υποστηρικτικό
Προστέθηκε ως κομμάτι από μια ανταλλαγή ταξινομικής ομάδας

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ebroadman

Ημερομηνία

Μάιος 14, 2018

Περιγραφή

Scale bar = 10 µm
First two panels in valve view, third panel is in girdle view.

Valves are linear-lanceolate and are constricted at mid-valve. The valve shape differentiates F. mesolepta from F. subconstricta, F. tenuistriata, and F. capucina.

Fragilaria mesolepta - Photo (c) Kelsey Solomon, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Kelsey Solomon
Η ταυτότητα του χρήστη diatomaniac: Fragilaria mesolepta, Ένα μέλος του Διάτομα (Ομοταξία Bacillariophyceae)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 21, 2022
Υποστηρικτικό
Προστέθηκε ως κομμάτι από μια ανταλλαγή ταξινομικής ομάδας

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

caraujo2016

Ημερομηνία

Μάιος 26, 2022 02:14 ΜΜ CDT

Περιγραφή

scale bar 10 micrometers

Cymbella mexicana - Photo (c) aedrahos, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη diatomaniac: Cymbella mexicana, Ένα μέλος του Διάτομα (Ομοταξία Bacillariophyceae)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 11, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

omclellan

Ημερομηνία

Μάιος 26, 2022 02:29 ΜΜ CDT

Περιγραφή

Scale bar = 10 μm

Fragilaria vaucheriae - Photo (c) Kelsey Solomon, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Kelsey Solomon
Η ταυτότητα του χρήστη diatomaniac: Fragilaria vaucheriae, Ένα μέλος του Διάτομα (Ομοταξία Bacillariophyceae)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 11, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

savcutler

Ημερομηνία

Μάιος 26, 2022 01:40 ΜΜ CDT
Navicula oblonga - Photo (c) gosiamahoney, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη diatomaniac: Navicula oblonga, Ένα μέλος του Διάτομα (Ομοταξία Bacillariophyceae)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 11, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

omclellan

Ημερομηνία

Μάιος 26, 2022 02:48 ΜΜ CDT

Περιγραφή

Scale bar = 10 μm

Melosira varians - Photo (c) william_dembowski, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by william_dembowski
Η ταυτότητα του χρήστη diatomaniac: Melosira varians, Ένα μέλος του Διάτομα (Ομοταξία Bacillariophyceae)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 11, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

aliendiatom

Ημερομηνία

Ιούνιος 8, 2022 03:21 ΜΜ EDT

Περιγραφή

Biscayne Bay Coastal Wetlands. Collected from flocculent plant and soil material.

Nitzschia dissipata - Photo (c) aedrahos, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη diatomaniac: Nitzschia dissipata, Ένα μέλος του Διάτομα (Ομοταξία Bacillariophyceae)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 10, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

omclellan

Ημερομηνία

Μάιος 26, 2022 03:52 ΜΜ CDT

Περιγραφή

Scale bar = 10 μm

Rhoicosphenia abbreviata - Photo (c) Stephanie Robson, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Stephanie Robson
Η ταυτότητα του χρήστη diatomaniac: Rhoicosphenia abbreviata, Ένα μέλος του Διάτομα (Ομοταξία Bacillariophyceae)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 10, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

savcutler

Ημερομηνία

Μάιος 26, 2022 03:32 ΜΜ MDT
Ellerbeckia arenaria teres - Photo (c) savcutler, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη diatomaniac: Ellerbeckia arenaria teres, Ένα μέλος του Διάτομα (Ομοταξία Bacillariophyceae)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 10, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

caraujo2016

Ημερομηνία

Ιούλιος 1, 2017 04:40 ΜΜ AKDT

Περιγραφή

scale bar 10 micrometers
peatlands near BCEF

Cocconeis pediculus - Photo (c) Stephanie Robson, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Stephanie Robson
Η ταυτότητα του χρήστη diatomaniac: Cocconeis pediculus, Ένα μέλος του Διάτομα (Ομοταξία Bacillariophyceae)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 10, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

narnda

Ημερομηνία

Μάιος 27, 2022 05:01 ΜΜ CDT

Τόπος

Wahpeton, IA, USA (Google, OSM)

Περιγραφή

Scale bar = 10 µm

Ετικέτες

Meridion constrictum - Photo (c) Stephanie Robson, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Stephanie Robson
Η ταυτότητα του χρήστη diatomaniac: Meridion constrictum, Ένα μέλος του Διάτομα (Ομοταξία Bacillariophyceae)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 10, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

caraujo2016

Ημερομηνία

Μάιος 28, 2022 05:02 ΜΜ AKDT

Περιγραφή

scale bar 10 micrometers
peatlands near BCEF

Tabellaria flocculosa - Photo (c) Paul Norwood, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Paul Norwood
Η ταυτότητα του χρήστη diatomaniac: Tabellaria flocculosa, Ένα μέλος του Διάτομα (Ομοταξία Bacillariophyceae)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 10, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

omclellan

Ημερομηνία

Μάιος 26, 2022 05:23 ΜΜ CDT

Περιγραφή

Scale bar = 10 μm

Encyonema triangulum - Photo (c) gosiamahoney, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη diatomaniac: Encyonema triangulum, Ένα μέλος του Διάτομα (Ομοταξία Bacillariophyceae)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 10, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

narnda

Ημερομηνία

Μάιος 27, 2022 08:26 ΜΜ CDT

Τόπος

Wahpeton, IA, USA (Google, OSM)

Περιγραφή

Scale bar = 10 µm

Ετικέτες

Gomphonema angustatum - Photo (c) Kelsey Solomon, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Kelsey Solomon
Η ταυτότητα του χρήστη diatomaniac: Gomphonema angustatum, Ένα μέλος του Διάτομα (Ομοταξία Bacillariophyceae)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 10, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

aliendiatom

Ημερομηνία

Ιούνιος 9, 2022 09:39 ΠΜ EDT

Περιγραφή

Biscayne Bay Coastal Wetlands. Collected from floc plant and soil samples.

Tryblionella granulata - Photo (c) Lane Allen, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Lane Allen
Η ταυτότητα του χρήστη diatomaniac: Tryblionella granulata, Ένα μέλος του Διάτομα (Ομοταξία Bacillariophyceae)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 10, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

omclellan

Ημερομηνία

Μάιος 27, 2022 03:45 ΜΜ CDT

Τόπος

Wahpeton, IA, USA (Google, OSM)

Περιγραφή

Scale bar = 10 μm

Planothidium lanceolatum - Photo (c) Stephanie Robson, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Stephanie Robson
Η ταυτότητα του χρήστη diatomaniac: Planothidium lanceolatum, Ένα μέλος του Διάτομα (Ομοταξία Bacillariophyceae)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 10, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

narnda

Ημερομηνία

Ιούλιος 7, 2019 09:01 ΜΜ CDT

Περιγραφή

Scale bar = 10 µm

Ετικέτες

Actinocyclus normanii - Photo (c) Lane Allen, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Lane Allen
Η ταυτότητα του χρήστη diatomaniac: Actinocyclus normanii, Ένα μέλος του Διάτομα (Ομοταξία Bacillariophyceae)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 10, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

zitserm

Ημερομηνία

Απρίλιος 4, 2022 07:33 ΜΜ EDT

Περιγραφή

Diatoms found in a fresh water vernal pool. The vernal pool was about 1-1.5 feet deep. The air temperature was around 40-45 F.

Pinnularia - Photo (c) Proyecto Agua, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη diatomaniac: Γένος Pinnularia, Ένα μέλος του Διάτομα (Ομοταξία Bacillariophyceae)
Προστέθηκε στις Απρίλιος 06, 2022
Υποστηρικτικό

Στατιστικά

  • 436