Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

nico_coen

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 19, 2021 07:10 PM -03
Holhymenia histrio - Photo (c) Luis Eduardo Piñango Alvarez, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Luis Eduardo Piñango Alvarez
Η ταυτότητα του χρήστη diapontiamc: Holhymenia histrio, Ένα μέλος του Πεντατομόμορφα (Ανθυποτάξη Pentatomomorpha)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 19, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

gabrielvilla

Ημερομηνία

Απρίλιος 17, 2020 07:41 PM -03
Agriornis - Photo (c) Rodolfo Walker, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-ND)
Η ταυτότητα του χρήστη diapontiamc: Γένος Agriornis, Ένα μέλος του Στρουθιόμορφα (Τάξη Passeriformes)
Προστέθηκε στις Απρίλιος 28, 2020
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

preli

Ημερομηνία

Μάρτιος 24, 2020 11:23 AM -03
Diabrotica speciosa - Photo (c) Andrès Costa, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Andrès Costa
Η ταυτότητα του χρήστη diapontiamc: Diabrotica speciosa, Ένα μέλος του Χρυσομηλίδες (Οικογένεια Chrysomelidae)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 24, 2020
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ngizmo

Ημερομηνία

Μάρτιος 2020

Τόπος

Buenos Aires, AR (Google, OSM)
Holhymenia histrio - Photo (c) Luis Eduardo Piñango Alvarez, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Luis Eduardo Piñango Alvarez
Η ταυτότητα του χρήστη diapontiamc: Holhymenia histrio, Ένα μέλος του Πεντατομόμορφα (Ανθυποτάξη Pentatomomorpha)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 24, 2020
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

emiliano_yguazu

Ημερομηνία

Ιανουάριος 10, 2020 01:18 PM -03
Theristicus melanopis - Photo (c) Jorge Schlemmer, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται
Η ταυτότητα του χρήστη diapontiamc: Theristicus melanopis, Ένα μέλος του Πελεκανόμορφα (Τάξη Pelecaniformes)
Προστέθηκε στις Ιανουάριος 15, 2020
Υποστηρικτικό
Προστέθηκε ως κομμάτι από έναν διαχωρισμό ταξινομικής ομάδας

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

rangeralaina

Ημερομηνία

Νοέμβριος 29, 2018 12:45 PM CST
Theristicus melanopis - Photo (c) Jorge Schlemmer, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται
Η ταυτότητα του χρήστη diapontiamc: Theristicus melanopis, Ένα μέλος του Πελεκανόμορφα (Τάξη Pelecaniformes)
Προστέθηκε στις Ιανουάριος 15, 2020
Υποστηρικτικό
Προστέθηκε ως κομμάτι από έναν διαχωρισμό ταξινομικής ομάδας

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

montsee

Ημερομηνία

Ιανουάριος 13, 2020 04:05 PM -03
Progne tapera - Photo (c) Cláudio Dias Timm, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη diapontiamc: Progne tapera, Ένα μέλος του Χελιδονίδες (Οικογένεια Hirundinidae)
Προστέθηκε στις Ιανουάριος 13, 2020
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

adrianbraidotti

Ημερομηνία

Ιούλιος 15, 2014 05:45 PM -03
Phalcoboenus megalopterus - Photo (c) Cláudio Dias Timm, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη diapontiamc: Phalcoboenus megalopterus, Ένα μέλος του Ιερακίδες (Τάξη Falconiformes)
Προστέθηκε στις Ιανουάριος 13, 2020
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

adrianbraidotti

Ημερομηνία

Ιούλιος 20, 2013 04:16 PM -03
Phalcoboenus megalopterus - Photo (c) Cláudio Dias Timm, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη diapontiamc: Phalcoboenus megalopterus, Ένα μέλος του Ιερακίδες (Τάξη Falconiformes)
Προστέθηκε στις Ιανουάριος 13, 2020
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

adrianbraidotti

Ημερομηνία

Ιούλιος 14, 2011 05:12 PM -03
Podilymbus podiceps - Photo (c) Len Blumin, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY)
Η ταυτότητα του χρήστη diapontiamc: Podilymbus podiceps, Ένα μέλος του Πυγοποδίδες (Οικογένεια Podicipedidae)
Προστέθηκε στις Ιανουάριος 13, 2020
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

adrianbraidotti

Ημερομηνία

Αύγουστος 2018

Τόπος

Jujuy, AR (Google, OSM)
Cinclus schulzii - Photo (c) Nicolas Olejnik, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Nicolas Olejnik
Η ταυτότητα του χρήστη diapontiamc: Cinclus schulzii, Ένα μέλος του Στρουθιόμορφα (Τάξη Passeriformes)
Προστέθηκε στις Ιανουάριος 13, 2020
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

adrianbraidotti

Ημερομηνία

Ιούλιος 26, 2011 05:12 PM -03
Microspingus torquatus - Photo (c) Jorge Schlemmer, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται
Η ταυτότητα του χρήστη diapontiamc: Microspingus torquatus, Ένα μέλος του Στρουθιόμορφα (Τάξη Passeriformes)
Προστέθηκε στις Ιανουάριος 13, 2020
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

adrianbraidotti

Ημερομηνία

Ιούλιος 18, 2013 03:11 PM -03
Poospiza ornata - Photo (c) ignacio_hernandez, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by ignacio_hernandez
Η ταυτότητα του χρήστη diapontiamc: Poospiza ornata, Ένα μέλος του Στρουθιόμορφα (Τάξη Passeriformes)
Προστέθηκε στις Ιανουάριος 13, 2020
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

adrianbraidotti

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 23, 2017 10:15 AM -03
Microspingus torquatus - Photo (c) Jorge Schlemmer, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται
Η ταυτότητα του χρήστη diapontiamc: Microspingus torquatus, Ένα μέλος του Στρουθιόμορφα (Τάξη Passeriformes)
Προστέθηκε στις Ιανουάριος 13, 2020
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ramiroraton1

Ημερομηνία

Ιανουάριος 7, 2020 10:50 AM -03
Μυρμηλεοντίδες - Photo (c) Wayne Fidler, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Wayne Fidler
Η ταυτότητα του χρήστη diapontiamc: Μυρμηλεοντίδες (Οικογένεια Myrmeleontidae)
Προστέθηκε στις Ιανουάριος 10, 2020
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

herr-hermann

Ημερομηνία

Μάρτιος 23, 2019 11:38 AM -03
Proscopiidae - Photo (c) Chien Lee, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Chien Lee
Η ταυτότητα του χρήστη diapontiamc: Οικογένεια Proscopiidae, Ένα μέλος του Ακρίδες (Ανθυποτάξη Acrididea)
Προστέθηκε στις Ιανουάριος 10, 2020
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

emiliano_yguazu

Ημερομηνία

Ιανουάριος 10, 2020 01:18 PM -03
Theristicus melanopis - Photo (c) Archiverde, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Archiverde
Η ταυτότητα του χρήστη diapontiamc: Theristicus melanopis [inactive], Ένα μέλος του Πελεκανόμορφα (Τάξη Pelecaniformes)
Προστέθηκε στις Ιανουάριος 10, 2020
Αντισυμβατική
(Ανενεργό Taxon)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

fmcornell

Ημερομηνία

Απρίλιος 13, 2002 06:53 PM -03
Erythrina crista-galli - Photo (c) Taylor, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Taylor
Η ταυτότητα του χρήστη diapontiamc: Erythrina crista-galli, Ένα μέλος του Ερυθρίνη (Γένος Erythrina)
Προστέθηκε στις Ιανουάριος 10, 2020
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

gonsaro

Ημερομηνία

Ιανουάριος 10, 2020 10:59 AM -03
Neohelice granulata - Photo (c) Gerónimo Martín Alonso, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-ND), uploaded by Gerónimo Martín Alonso
Η ταυτότητα του χρήστη diapontiamc: Neohelice granulata, Ένα μέλος του Ευβραχύουρα (Ενότητα ζώων Eubrachyura)
Προστέθηκε στις Ιανουάριος 10, 2020
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

susannepeake

Ημερομηνία

Νοέμβριος 25, 2019 02:32 PM UTC
Araneomorphae - Photo (c) Akio Tanikawa, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη diapontiamc: Υποτάξη Araneomorphae, Ένα μέλος του Αράχνες (Τάξη Araneae)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 25, 2019
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

stekkelpak

Ημερομηνία

Νοέμβριος 25, 2019 01:46 PM PST
Araneidae - Photo (c) artanker, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by artanker
Η ταυτότητα του χρήστη diapontiamc: Οικογένεια Araneidae, Ένα μέλος του Αράχνες (Τάξη Araneae)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 25, 2019
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mayela_rodriguez

Ημερομηνία

Οκτώβριος 10, 2019 01:35 PM CDT
Latrodectus - Photo (c) Clayton Bownds, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Clayton Bownds
Η ταυτότητα του χρήστη diapontiamc: Γένος Latrodectus, Ένα μέλος του Αράχνες (Τάξη Araneae)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 25, 2019
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

nelson_wisnik

Ημερομηνία

Νοέμβριος 24, 2019 04:15 PM -02

Περιγραφή

Avium species novae [...] quas in itinere per brasiliam annis MDCCCXVII – MDCCCXX jussu et auspiciis Maximiliani Joseph I Bavariae Regis suscepto collegit et descripsit Dr. J. B. de Spix [Tomo 1]
Tab Ia

Ετικέτες

Caracara plancus - Photo (c) Manjith Kainickara, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη diapontiamc: Caracara plancus, Ένα μέλος του Ιερακίδες (Τάξη Falconiformes)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 25, 2019
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

magcl

Ημερομηνία

Νοέμβριος 2019

Τόπος

Buenos Aires, AR (Google, OSM)
Vanellus chilensis - Photo (c) Tiziano Luka Pesci Rubilar, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Tiziano Luka Pesci Rubilar
Η ταυτότητα του χρήστη diapontiamc: Vanellus chilensis, Ένα μέλος του Χαραδριόμορφα (Τάξη Charadriiformes)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 25, 2019
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jeffharding

Ημερομηνία

Οκτώβριος 28, 2015 12:45 PM PDT
Circus cinereus - Photo (c) rlestevez, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by rlestevez
Η ταυτότητα του χρήστη diapontiamc: Circus cinereus, Ένα μέλος του Αετίδες (Οικογένεια Accipitridae)
Προστέθηκε στις Μάιος 04, 2019
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

annxeneize

Ημερομηνία

Μάρτιος 2016
Phoenicopterus chilensis - Photo (c) Nicolás Lavandero, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY), uploaded by Nicolás Lavandero
Η ταυτότητα του χρήστη diapontiamc: Phoenicopterus chilensis, Ένα μέλος του Φοινικοπτερόμορφα (Τάξη Phoenicopteriformes)
Προστέθηκε στις Μάιος 04, 2019
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

michelledelaloye

Ημερομηνία

Ιανουάριος 2, 2016
Αμερικανικός Στρειδοφάγος - Photo (c) camoura, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη diapontiamc: Αμερικανικός Στρειδοφάγος (Haematopus palliatus)
Προστέθηκε στις Μάιος 04, 2019
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Μεξικάνικος Καλαμοκανάς (Himantopus mexicanus)

Παρατηρητής

ilee1112

Ημερομηνία

Μάρτιος 29, 2019 12:06 PM PDT
Μεξικάνικος Καλαμοκανάς - Photo (c) Hayath Mohammed, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Hayath Mohammed
Η ταυτότητα του χρήστη diapontiamc: Μεξικάνικος Καλαμοκανάς (Himantopus mexicanus)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 30, 2019
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Αμερικανική Λιμόζα (Limosa haemastica)

Παρατηρητής

diegocarau

Ημερομηνία

Οκτώβριος 30, 2016
Αμερικανική Λιμόζα - Photo (c) roy pilcher, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by roy pilcher
Η ταυτότητα του χρήστη diapontiamc: Αμερικανική Λιμόζα (Limosa haemastica)
Προστέθηκε στις Φεβρουάριος 27, 2019
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Κηλιδωτός Ακτίτης (Actitis macularius)

Παρατηρητής

diegocarau

Ημερομηνία

Οκτώβριος 30, 2016
Κηλιδωτός Ακτίτης - Photo (c) Jason Headley, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Jason Headley
Η ταυτότητα του χρήστη diapontiamc: Κηλιδωτός Ακτίτης (Actitis macularius)
Προστέθηκε στις Φεβρουάριος 27, 2019
Υποστηρικτικό

Στατιστικά

  • 34