Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Αγρωστώδη (Οικογένεια Poaceae)

Παρατηρητής

jd34za-fs

Ημερομηνία

Ιούνιος 9, 2024 01:06 ΜΜ SAST
Αγρωστώδη - Photo (c) Konstantin Romanov, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Konstantin Romanov
Η ταυτότητα του χρήστη dhoare: Αγρωστώδη (Οικογένεια Poaceae)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 10, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jimmy_whatmore

Ημερομηνία

Νοέμβριος 23, 2018 09:30 ΠΜ SAST
Eragrostis capensis - Photo (c) Alan Manson, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY), uploaded by Alan Manson
Η ταυτότητα του χρήστη dhoare: Eragrostis capensis, Ένα μέλος του Αγρωστώδη (Οικογένεια Poaceae)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 10, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

biankefouche

Ημερομηνία

Ιούνιος 6, 2024 03:38 ΜΜ SAST
Melinis repens - Photo Δεν διατηρούνται δικαιώματα, uploaded by 葉子
Η ταυτότητα του χρήστη dhoare: Melinis repens, Ένα μέλος του Αγρωστώδη (Οικογένεια Poaceae)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 10, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Κικούγιου (Cenchrus clandestinus)

Παρατηρητής

biankefouche

Ημερομηνία

Ιούνιος 6, 2024 03:38 ΜΜ SAST
Κικούγιου - Photo (c) Hanno Schaefer, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Hanno Schaefer
Η ταυτότητα του χρήστη dhoare: Κικούγιου (Cenchrus clandestinus)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 10, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

biankefouche

Ημερομηνία

Ιούνιος 6, 2024 03:40 ΜΜ SAST
Megathyrsus maximus - Photo Δεν διατηρούνται δικαιώματα, uploaded by 葉子
Η ταυτότητα του χρήστη dhoare: Megathyrsus maximus, Ένα μέλος του Αγρωστώδη (Οικογένεια Poaceae)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 10, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

biankefouche

Ημερομηνία

Ιούνιος 6, 2024 03:52 ΜΜ SAST
Cortaderia selloana - Photo Δεν διατηρούνται δικαιώματα, uploaded by Alan Weakley
Η ταυτότητα του χρήστη dhoare: Cortaderia selloana, Ένα μέλος του Αγρωστώδη (Οικογένεια Poaceae)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 10, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

biankefouche

Ημερομηνία

Ιούνιος 6, 2024 03:53 ΜΜ SAST
Megathyrsus maximus - Photo Δεν διατηρούνται δικαιώματα, uploaded by 葉子
Η ταυτότητα του χρήστη dhoare: Megathyrsus maximus, Ένα μέλος του Αγρωστώδη (Οικογένεια Poaceae)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 10, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

biankefouche

Ημερομηνία

Ιούνιος 6, 2024 03:59 ΜΜ SAST
Stenotaphrum secundatum - Photo (c) Douglas Goldman, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY), uploaded by Douglas Goldman
Η ταυτότητα του χρήστη dhoare: Stenotaphrum secundatum, Ένα μέλος του Αγρωστώδη (Οικογένεια Poaceae)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 10, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Αγριάδα (Cynodon dactylon)

Παρατηρητής

biankefouche

Ημερομηνία

Ιούνιος 6, 2024 04:44 ΜΜ SAST
Αγριάδα - Photo (c) vicsteinmann, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη dhoare: Αγριάδα (Cynodon dactylon)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 10, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

biankefouche

Ημερομηνία

Ιούνιος 6, 2024 04:44 ΜΜ SAST
Hyparrhenia hirta - Photo (c) Alba Rovira, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Alba Rovira
Η ταυτότητα του χρήστη dhoare: Hyparrhenia hirta, Ένα μέλος του Αγρωστώδη (Οικογένεια Poaceae)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 10, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

andine

Ημερομηνία

Μάιος 30, 2024 10:46 ΠΜ SAST
Calamagrostis epigejos - Photo AnRo0002, δεν υπάρχουν γνωστοί περιορισμοί πνευματικών δικαιωμάτων (Κοινό Κτήμα)
Η ταυτότητα του χρήστη dhoare: Calamagrostis epigejos, Ένα μέλος του Αγρωστώδη (Οικογένεια Poaceae)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 10, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

andine

Ημερομηνία

Μάιος 30, 2024 11:59 ΠΜ SAST
Sporobolus - Photo (c) David McCorquodale, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY), uploaded by David McCorquodale
Η ταυτότητα του χρήστη dhoare: Γένος Sporobolus, Ένα μέλος του Αγρωστώδη (Οικογένεια Poaceae)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 10, 2024
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

andine

Ημερομηνία

Μάιος 30, 2024 11:58 ΠΜ SAST
Calamagrostis epigejos - Photo AnRo0002, δεν υπάρχουν γνωστοί περιορισμοί πνευματικών δικαιωμάτων (Κοινό Κτήμα)
Η ταυτότητα του χρήστη dhoare: Calamagrostis epigejos, Ένα μέλος του Αγρωστώδη (Οικογένεια Poaceae)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 10, 2024
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

traceyh14

Ημερομηνία

Ιούνιος 1, 2024 09:20 ΠΜ SAST
Hyparrhenia tamba - Photo (c) M Kriek, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-SA), uploaded by M Kriek
Η ταυτότητα του χρήστη dhoare: Hyparrhenia tamba, Ένα μέλος του Αγρωστώδη (Οικογένεια Poaceae)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 10, 2024
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

andine

Ημερομηνία

Μάιος 31, 2024 09:57 ΠΜ SAST
Hyparrhenia hirta - Photo (c) Alba Rovira, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Alba Rovira
Η ταυτότητα του χρήστη dhoare: Hyparrhenia hirta, Ένα μέλος του Αγρωστώδη (Οικογένεια Poaceae)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 10, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

andine

Ημερομηνία

Μάιος 31, 2024 09:56 ΠΜ SAST
Aristida congesta - Photo (c) Tony Rebelo, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-SA), uploaded by Tony Rebelo
Η ταυτότητα του χρήστη dhoare: Aristida congesta, Ένα μέλος του Αγρωστώδη (Οικογένεια Poaceae)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 10, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

andine

Ημερομηνία

Μάιος 31, 2024 10:09 ΠΜ SAST
Andropogon eucomus - Photo (c) Robert Taylor, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY), uploaded by Robert Taylor
Η ταυτότητα του χρήστη dhoare: Andropogon eucomus, Ένα μέλος του Αγρωστώδη (Οικογένεια Poaceae)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 10, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

andine

Ημερομηνία

Μάιος 31, 2024 10:11 ΠΜ SAST
Andropogon eucomus - Photo (c) Robert Taylor, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY), uploaded by Robert Taylor
Η ταυτότητα του χρήστη dhoare: Andropogon eucomus, Ένα μέλος του Αγρωστώδη (Οικογένεια Poaceae)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 10, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

andine

Ημερομηνία

Μάιος 31, 2024 10:13 ΠΜ SAST
Sporobolus africanus - Photo (c) Igmar Grewar, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Igmar Grewar
Η ταυτότητα του χρήστη dhoare: Sporobolus africanus, Ένα μέλος του Αγρωστώδη (Οικογένεια Poaceae)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 10, 2024
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

andine

Ημερομηνία

Μάιος 31, 2024 10:21 ΠΜ SAST
Perotis patens - Photo (c) Reuben Heydenrych, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Reuben Heydenrych
Η ταυτότητα του χρήστη dhoare: Perotis patens, Ένα μέλος του Αγρωστώδη (Οικογένεια Poaceae)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 10, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

aniday

Ημερομηνία

Ιούνιος 7, 2024 01:27 ΜΜ SAST
Eustachys paspaloides - Photo (c) Riël Coetzer, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Riël Coetzer
Η ταυτότητα του χρήστη dhoare: Eustachys paspaloides, Ένα μέλος του Αγρωστώδη (Οικογένεια Poaceae)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 10, 2024
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

andine

Ημερομηνία

Ιούνιος 4, 2024 12:52 ΜΜ SAST
Eragrostis obtusa - Photo (c) Gigi Laidler, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Gigi Laidler
Η ταυτότητα του χρήστη dhoare: Eragrostis obtusa, Ένα μέλος του Αγρωστώδη (Οικογένεια Poaceae)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 10, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

andine

Ημερομηνία

Ιούνιος 4, 2024 12:53 ΜΜ SAST
Eragrostis - Photo (c) naturalistchu, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by naturalistchu
Η ταυτότητα του χρήστη dhoare: Γένος Eragrostis, Ένα μέλος του Αγρωστώδη (Οικογένεια Poaceae)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 10, 2024
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

andine

Ημερομηνία

Ιούνιος 4, 2024 01:15 ΜΜ SAST
Trichoneura grandiglumis - Photo (c) Jan-Hendrik Keet, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Jan-Hendrik Keet
Η ταυτότητα του χρήστη dhoare: Trichoneura grandiglumis, Ένα μέλος του Αγρωστώδη (Οικογένεια Poaceae)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 10, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

andine

Ημερομηνία

Ιούνιος 4, 2024 02:36 ΜΜ SAST
Eragrostis lehmanniana - Photo (c) Alex Abair, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Alex Abair
Η ταυτότητα του χρήστη dhoare: Eragrostis lehmanniana, Ένα μέλος του Αγρωστώδη (Οικογένεια Poaceae)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 10, 2024
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

andine

Ημερομηνία

Ιούνιος 4, 2024 02:50 ΜΜ SAST
Eragrostis lehmanniana - Photo (c) Alex Abair, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Alex Abair
Η ταυτότητα του χρήστη dhoare: Eragrostis lehmanniana, Ένα μέλος του Αγρωστώδη (Οικογένεια Poaceae)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 10, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

andine

Ημερομηνία

Ιούνιος 4, 2024 02:39 ΜΜ SAST
Eragrostis echinochloidea - Photo (c) C. Mallory, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by C. Mallory
Η ταυτότητα του χρήστη dhoare: Eragrostis echinochloidea, Ένα μέλος του Αγρωστώδη (Οικογένεια Poaceae)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 10, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

andine

Ημερομηνία

Ιούνιος 4, 2024 02:50 ΜΜ SAST
Aristida adscensionis - Photo (c) George Roark, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by George Roark
Η ταυτότητα του χρήστη dhoare: Aristida adscensionis, Ένα μέλος του Αγρωστώδη (Οικογένεια Poaceae)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 10, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

andine

Ημερομηνία

Ιούνιος 4, 2024 02:50 ΜΜ SAST
Fingerhuthia africana - Photo (c) David Hoare, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by David Hoare
Η ταυτότητα του χρήστη dhoare: Fingerhuthia africana, Ένα μέλος του Αγρωστώδη (Οικογένεια Poaceae)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 10, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

andine

Ημερομηνία

Ιούνιος 4, 2024 02:51 ΜΜ SAST
Sporobolus - Photo (c) David McCorquodale, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY), uploaded by David McCorquodale
Η ταυτότητα του χρήστη dhoare: Γένος Sporobolus, Ένα μέλος του Αγρωστώδη (Οικογένεια Poaceae)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 10, 2024
Κορυφαίος

Στατιστικά

  • 2733