Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

bwash99

Ημερομηνία

Απρίλιος 2024

Τόπος

Virginia, US (Google, OSM)
Monotropsis odorata - Photo (c) Lori A Owenby, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Lori A Owenby
Η ταυτότητα του χρήστη devinmrodgers: Monotropsis odorata, Ένα μέλος του Ερεικίδες (Οικογένεια Ericaceae)
Προστέθηκε στις Απρίλιος 11, 2024
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

oridgen10

Ημερομηνία

Μάιος 1, 2023 09:59 ΠΜ EDT
Actaea pachypoda - Photo (c) dogtooth77, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη devinmrodgers: Actaea pachypoda, Ένα μέλος του Βατραχιοειδή (Οικογένεια Ranunculaceae)
Προστέθηκε στις Φεβρουάριος 22, 2024
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

oridgen10

Ημερομηνία

Μάιος 1, 2023 10:00 ΠΜ EDT
Dioscorea villosa - Photo (c) Mark Kluge, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Mark Kluge
Η ταυτότητα του χρήστη devinmrodgers: Dioscorea villosa, Ένα μέλος του Μονοκοτυλήδονα (Ομοταξία Liliopsida)
Προστέθηκε στις Φεβρουάριος 22, 2024
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

oridgen10

Ημερομηνία

Μάιος 1, 2023 09:33 ΠΜ EDT
Carex laxiflora - Photo (c) Pat Deacon, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Pat Deacon
Η ταυτότητα του χρήστη devinmrodgers: Carex laxiflora, Ένα μέλος του Ποώδη (Τάξη Poales)
Προστέθηκε στις Φεβρουάριος 22, 2024
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

naiad_lad

Ημερομηνία

Ιούνιος 28, 2023 11:41 ΠΜ EDT
Hydrangea arborescens - Photo (c) Lincoln Durey, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Lincoln Durey
Η ταυτότητα του χρήστη devinmrodgers: Hydrangea arborescens, Ένα μέλος του Κηλαστρώδη (Τάξη Cornales)
Προστέθηκε στις Φεβρουάριος 22, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

karounosofsparta

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 29, 2023 06:15 ΜΜ EDT
Deutzia crenata - Photo (c) tbcl, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by tbcl
Η ταυτότητα του χρήστη devinmrodgers: Deutzia crenata, Ένα μέλος του Κηλαστρώδη (Τάξη Cornales)
Προστέθηκε στις Φεβρουάριος 22, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

anthonyromano

Ημερομηνία

Οκτώβριος 26, 2023 06:09 ΜΜ EDT

Τόπος

Olive Hill, KY, US (Google, OSM)
Potamogeton crispus - Photo (c) Kim, Hyun-tae, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY), uploaded by Kim, Hyun-tae
Η ταυτότητα του χρήστη devinmrodgers: Potamogeton crispus, Ένα μέλος του Μονοκοτυλήδονα (Ομοταξία Liliopsida)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 30, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

anthonyromano

Ημερομηνία

Οκτώβριος 26, 2023 02:06 ΜΜ EDT
Potamogeton nodosus - Photo (c) Ulises Torres, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Ulises Torres
Η ταυτότητα του χρήστη devinmrodgers: Potamogeton nodosus, Ένα μέλος του Μονοκοτυλήδονα (Ομοταξία Liliopsida)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 30, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

alainakrakowiak

Ημερομηνία

Ιούνιος 28, 2023 12:15 ΜΜ EDT
Mononeuria glabra - Photo (c) Douglas Goldman, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Douglas Goldman
Η ταυτότητα του χρήστη devinmrodgers: Mononeuria glabra, Ένα μέλος του Καρυοφυλλοειδή (Οικογένεια Caryophyllaceae)
Προστέθηκε στις Αύγουστος 14, 2023
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

alainakrakowiak

Ημερομηνία

Ιούνιος 2023

Τόπος

United States (Google, OSM)
Avenella flexuosa - Photo (c) Giovanni Perico, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Giovanni Perico
Η ταυτότητα του χρήστη devinmrodgers: Avenella flexuosa, Ένα μέλος του Αγρωστώδη (Οικογένεια Poaceae)
Προστέθηκε στις Αύγουστος 14, 2023
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

derkrodg

Ημερομηνία

Ιούνιος 2, 2023 11:39 ΠΜ EDT

Τόπος

Lancaster, VA, US (Google, OSM)
Opheodrys aestivus - Photo (c) FWC Fish and Wildlife Research Institute, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-ND)
Η ταυτότητα του χρήστη devinmrodgers: Opheodrys aestivus, Ένα μέλος του Φίδια (Υποτάξη Serpentes)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 05, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

derkrodg

Ημερομηνία

Ιούνιος 2, 2023 10:32 ΠΜ EDT

Τόπος

Lancaster, VA, US (Google, OSM)
Liparis liliifolia - Photo (c) Jack S, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Jack S
Η ταυτότητα του χρήστη devinmrodgers: Liparis liliifolia, Ένα μέλος του Ορχιδέα (Οικογένεια Orchidaceae)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 05, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mhines

Ημερομηνία

Απρίλιος 23, 2023 03:31 ΜΜ EDT
Trillium flexipes - Photo (c) Joseph D Kurtz, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Joseph D Kurtz
Η ταυτότητα του χρήστη devinmrodgers: Trillium flexipes, Ένα μέλος του Λειριώδη (Τάξη Liliales)
Προστέθηκε στις Απρίλιος 25, 2023
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

alexaharmon

Ημερομηνία

Απρίλιος 24, 2020 04:44 ΜΜ UTC

Τόπος

Mammoth Cave (Google, OSM)
Heuchera missouriensis - Photo (c) Vanessa Voelker, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Vanessa Voelker
Η ταυτότητα του χρήστη devinmrodgers: Heuchera missouriensis, Ένα μέλος του Σαξιφραγκοειδή (Οικογένεια Saxifragaceae)
Προστέθηκε στις Απρίλιος 03, 2023
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

destes

Ημερομηνία

Μάιος 18, 2020 06:30 ΜΜ CDT
Packera crawfordii - Photo (c) Nate Hartley, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Nate Hartley
Η ταυτότητα του χρήστη devinmrodgers: Packera crawfordii, Ένα μέλος του Σενεκιόνινες (Υποφυλή Senecioninae)
Προστέθηκε στις Φεβρουάριος 17, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

marsimarz

Ημερομηνία

Απρίλιος 24, 2022 11:09 ΠΜ EDT
Mertensia virginica - Photo (c) Bob Gutowski, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY)
Η ταυτότητα του χρήστη devinmrodgers: Mertensia virginica, Ένα μέλος του Βοραγινοειδή (Οικογένεια Boraginaceae)
Προστέθηκε στις Απρίλιος 27, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

efowl42

Ημερομηνία

Απρίλιος 2022

Τόπος

Kentucky, US (Google, OSM)
Borodinia perstellata - Photo (c) braleyg, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται
Η ταυτότητα του χρήστη devinmrodgers: Borodinia perstellata, Ένα μέλος του Κραμβοειδή (Οικογένεια Brassicaceae)
Προστέθηκε στις Απρίλιος 21, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jero_me

Ημερομηνία

Απρίλιος 2022

Τόπος

Kentucky, US (Google, OSM)
Borodinia perstellata - Photo (c) braleyg, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται
Η ταυτότητα του χρήστη devinmrodgers: Borodinia perstellata, Ένα μέλος του Κραμβοειδή (Οικογένεια Brassicaceae)
Προστέθηκε στις Απρίλιος 21, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

tararoselittlefield

Ημερομηνία

Απρίλιος 2021

Τόπος

Kentucky, US (Google, OSM)

Περιγραφή

Var. rupestris

Stenaria nigricans - Photo (c) Jason Sharp, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Jason Sharp
Η ταυτότητα του χρήστη devinmrodgers: Stenaria nigricans, Ένα μέλος του Ερυθροδανοειδή (Οικογένεια Rubiaceae)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 30, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

tararoselittlefield

Ημερομηνία

Ιούνιος 2021

Τόπος

Kentucky, US (Google, OSM)

Περιγραφή

rupestris

Stenaria nigricans - Photo (c) Jason Sharp, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Jason Sharp
Η ταυτότητα του χρήστη devinmrodgers: Stenaria nigricans, Ένα μέλος του Ερυθροδανοειδή (Οικογένεια Rubiaceae)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 30, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

tararoselittlefield

Ημερομηνία

Ιούνιος 2021

Τόπος

Kentucky, US (Google, OSM)

Περιγραφή

rupstris

Stenaria nigricans - Photo (c) Jason Sharp, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Jason Sharp
Η ταυτότητα του χρήστη devinmrodgers: Stenaria nigricans, Ένα μέλος του Ερυθροδανοειδή (Οικογένεια Rubiaceae)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 30, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

tararoselittlefield

Ημερομηνία

Ιούνιος 2021

Τόπος

Kentucky, US (Google, OSM)

Περιγραφή

rupestris

Stenaria nigricans - Photo (c) Jason Sharp, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Jason Sharp
Η ταυτότητα του χρήστη devinmrodgers: Stenaria nigricans, Ένα μέλος του Ερυθροδανοειδή (Οικογένεια Rubiaceae)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 30, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

tararoselittlefield

Ημερομηνία

Ιούνιος 2021

Τόπος

Kentucky, US (Google, OSM)

Περιγραφή

rupestris

Stenaria nigricans - Photo (c) Jason Sharp, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Jason Sharp
Η ταυτότητα του χρήστη devinmrodgers: Stenaria nigricans, Ένα μέλος του Ερυθροδανοειδή (Οικογένεια Rubiaceae)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 30, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

laurabaird

Ημερομηνία

Μάρτιος 9, 2020 03:58 ΜΜ EDT
Draba ramosissima - Photo (c) Marty, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-ND), uploaded by Marty
Η ταυτότητα του χρήστη devinmrodgers: Draba ramosissima, Ένα μέλος του Κραμβοειδή (Οικογένεια Brassicaceae)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 28, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

plants4parks

Ημερομηνία

Αύγουστος 14, 2021 09:20 ΠΜ EDT
Coleataenia anceps - Photo Δεν διατηρούνται δικαιώματα, uploaded by Alan Weakley
Η ταυτότητα του χρήστη devinmrodgers: Coleataenia anceps, Ένα μέλος του Αγρωστώδη (Οικογένεια Poaceae)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 23, 2022
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

bdoro1

Ημερομηνία

Αύγουστος 7, 2021 10:50 ΠΜ UTC
Persicaria longiseta - Photo (c) Brad Walker, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Brad Walker
Η ταυτότητα του χρήστη devinmrodgers: Persicaria longiseta, Ένα μέλος του Περσικάρια (Γένος Persicaria)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 23, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Λάπαθο (Γένος Rumex)

Παρατηρητής

geonatura

Ημερομηνία

Αύγουστος 7, 2021 09:30 ΠΜ EDT
Λάπαθο - Photo (c) Les, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-ND)
Η ταυτότητα του χρήστη devinmrodgers: Λάπαθο (Γένος Rumex)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 23, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

geonatura

Ημερομηνία

Αύγουστος 7, 2021 09:42 ΠΜ EDT
Asclepias syriaca - Photo (c) Randy Nonenmacher, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη devinmrodgers: Asclepias syriaca, Ένα μέλος του Αποκυνοειδή (Οικογένεια Apocynaceae)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 23, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

geonatura

Ημερομηνία

Αύγουστος 7, 2021 09:39 ΠΜ EDT
Agrostis - Photo (c) Sara Rall, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Sara Rall
Η ταυτότητα του χρήστη devinmrodgers: Γένος Agrostis, Ένα μέλος του Αγρωστώδη (Οικογένεια Poaceae)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 23, 2022
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

geonatura

Ημερομηνία

Αύγουστος 7, 2021 09:43 ΠΜ EDT
Solidago canadensis - Photo (c) Andreas Rockstein, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη devinmrodgers: Solidago canadensis, Ένα μέλος του Αστέρες (Φυλή Astereae)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 23, 2022
Κορυφαίος

Στατιστικά

  • 83