Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

challenguate

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 6, 2024 11:00 ΠΜ CST
Cyclopogon - Photo (c) Martin Arregui, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Martin Arregui
Η ταυτότητα του χρήστη dennis_medina: Γένος Cyclopogon, Ένα μέλος του Ορχιδοειδή (Υποοικογένεια Orchidoideae)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 03, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mgoncher

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 25, 2024 09:54 ΠΜ CST
Heliothryx barroti - Photo (c) Oscar Perez, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Oscar Perez
Η ταυτότητα του χρήστη dennis_medina: Heliothryx barroti, Ένα μέλος του Κολίμπρι (Οικογένεια Trochilidae)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 02, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

saban-sequen

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 21, 2024 01:26 ΜΜ CST
Amphitecna - Photo (c) Andreas Balzer, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη dennis_medina: Γένος Amphitecna, Ένα μέλος του Λαμιώδη (Τάξη Lamiales)
Προστέθηκε στις Φεβρουάριος 29, 2024
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

saban-sequen

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 21, 2024 01:25 ΜΜ CST
Ornithocephalus - Photo (c) llimi sanchez, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by llimi sanchez
Η ταυτότητα του χρήστη dennis_medina: Γένος Ornithocephalus, Ένα μέλος του Ορχιδέα (Οικογένεια Orchidaceae)
Προστέθηκε στις Φεβρουάριος 29, 2024
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

saban-sequen

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 21, 2024 01:23 ΜΜ CST
Παθανθές - Photo (c) Sean Bloom, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY), uploaded by Sean Bloom
Η ταυτότητα του χρήστη dennis_medina: Παθανθές (Γένος Passiflora)
Προστέθηκε στις Φεβρουάριος 29, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

saban-sequen

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 21, 2024 01:22 ΜΜ CST
Cryptarrhena - Photo (c) Rudy Gelis, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Rudy Gelis
Η ταυτότητα του χρήστη dennis_medina: Γένος Cryptarrhena, Ένα μέλος του Ορχιδέα (Οικογένεια Orchidaceae)
Προστέθηκε στις Φεβρουάριος 29, 2024
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Αγγειόσπερμα (Υποσυνομοταξία Angiospermae)

Παρατηρητής

saban-sequen

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 21, 2024 11:13 ΠΜ CST
Αγγειόσπερμα - Photo (c) Amy, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Amy
Η ταυτότητα του χρήστη dennis_medina: Αγγειόσπερμα (Υποσυνομοταξία Angiospermae)
Προστέθηκε στις Φεβρουάριος 29, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

saban-sequen

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 20, 2024 02:19 ΜΜ CST

Τόπος

Lanquen, Guatemala (Google, OSM)
Passiflora biflora - Photo (c) CheongWeei Gan, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by CheongWeei Gan
Η ταυτότητα του χρήστη dennis_medina: Passiflora biflora, Ένα μέλος του Παθανθές (Γένος Passiflora)
Προστέθηκε στις Φεβρουάριος 29, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

saban-sequen

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 20, 2024 04:27 ΜΜ CST

Τόπος

Lanquen, Guatemala (Google, OSM)
Passiflora sexocellata - Photo (c) Dr. Alexey Yakovlev, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Dr. Alexey Yakovlev
Η ταυτότητα του χρήστη dennis_medina: Passiflora sexocellata, Ένα μέλος του Παθανθές (Γένος Passiflora)
Προστέθηκε στις Φεβρουάριος 29, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

saban-sequen

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 20, 2024 04:44 ΜΜ CST

Τόπος

Lanquen, Guatemala (Google, OSM)
Passiflora sexocellata - Photo (c) Dr. Alexey Yakovlev, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Dr. Alexey Yakovlev
Η ταυτότητα του χρήστη dennis_medina: Passiflora sexocellata, Ένα μέλος του Παθανθές (Γένος Passiflora)
Προστέθηκε στις Φεβρουάριος 29, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

saban-sequen

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 20, 2024 05:02 ΜΜ CST

Τόπος

Lanquen, Guatemala (Google, OSM)
Passiflora biflora - Photo (c) CheongWeei Gan, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by CheongWeei Gan
Η ταυτότητα του χρήστη dennis_medina: Passiflora biflora, Ένα μέλος του Παθανθές (Γένος Passiflora)
Προστέθηκε στις Φεβρουάριος 29, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

saban-sequen

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 20, 2024 05:23 ΜΜ CST

Τόπος

Lanquen, Guatemala (Google, OSM)
Passiflora biflora - Photo (c) CheongWeei Gan, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by CheongWeei Gan
Η ταυτότητα του χρήστη dennis_medina: Passiflora biflora, Ένα μέλος του Παθανθές (Γένος Passiflora)
Προστέθηκε στις Φεβρουάριος 29, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

saban-sequen

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 18, 2024 09:28 ΠΜ CST
Passiflora membranacea - Photo (c) Neptalí Ramírez Marcial, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY), uploaded by Neptalí Ramírez Marcial
Η ταυτότητα του χρήστη dennis_medina: Passiflora membranacea, Ένα μέλος του Παθανθές (Γένος Passiflora)
Προστέθηκε στις Φεβρουάριος 29, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

saban-sequen

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 18, 2024 02:51 ΜΜ CST

Τόπος

Salame, Guatemala (Google, OSM)
Aristolochia maxima - Photo (c) Alfredo Dorantes Euan, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Alfredo Dorantes Euan
Η ταυτότητα του χρήστη dennis_medina: Aristolochia maxima, Ένα μέλος του Πιπερώδη (Τάξη Piperales)
Προστέθηκε στις Φεβρουάριος 29, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

saban-sequen

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 19, 2024 09:05 ΠΜ CST
Passiflora rugosissima - Photo (c) J.R. Kuethe (Yero), μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by J.R. Kuethe (Yero)
Η ταυτότητα του χρήστη dennis_medina: Passiflora rugosissima, Ένα μέλος του Παθανθές (Γένος Passiflora)
Προστέθηκε στις Φεβρουάριος 29, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

saban-sequen

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 19, 2024 09:38 ΠΜ CST
Passiflora nelsonii - Photo (c) scott.zona, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη dennis_medina: Passiflora nelsonii, Ένα μέλος του Παθανθές (Γένος Passiflora)
Προστέθηκε στις Φεβρουάριος 29, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

saban-sequen

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 19, 2024 09:40 ΠΜ CST
Passiflora insolita - Photo (c) J.R. Kuethe (Yero), μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by J.R. Kuethe (Yero)
Η ταυτότητα του χρήστη dennis_medina: Passiflora insolita, Ένα μέλος του Παθανθές (Γένος Passiflora)
Προστέθηκε στις Φεβρουάριος 29, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

saban-sequen

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 19, 2024 09:43 ΠΜ CST
Passiflora rugosissima - Photo (c) J.R. Kuethe (Yero), μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by J.R. Kuethe (Yero)
Η ταυτότητα του χρήστη dennis_medina: Passiflora rugosissima, Ένα μέλος του Παθανθές (Γένος Passiflora)
Προστέθηκε στις Φεβρουάριος 29, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

saban-sequen

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 19, 2024 09:49 ΠΜ CST
Passiflora insolita - Photo (c) J.R. Kuethe (Yero), μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by J.R. Kuethe (Yero)
Η ταυτότητα του χρήστη dennis_medina: Passiflora insolita, Ένα μέλος του Παθανθές (Γένος Passiflora)
Προστέθηκε στις Φεβρουάριος 29, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

saban-sequen

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 19, 2024 10:01 ΠΜ CST
Passiflora pedicellaris - Photo (c) J.R. Kuethe (Yero), μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by J.R. Kuethe (Yero)
Η ταυτότητα του χρήστη dennis_medina: Passiflora pedicellaris, Ένα μέλος του Παθανθές (Γένος Passiflora)
Προστέθηκε στις Φεβρουάριος 29, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

saban-sequen

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 19, 2024 10:54 ΠΜ CST

Τόπος

Purulha, Guatemala (Google, OSM)
Passiflora rugosissima - Photo (c) J.R. Kuethe (Yero), μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by J.R. Kuethe (Yero)
Η ταυτότητα του χρήστη dennis_medina: Passiflora rugosissima, Ένα μέλος του Παθανθές (Γένος Passiflora)
Προστέθηκε στις Φεβρουάριος 29, 2024
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

saban-sequen

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 19, 2024 11:00 ΠΜ CST

Τόπος

Purulha, Guatemala (Google, OSM)
Passiflora insolita - Photo (c) J.R. Kuethe (Yero), μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by J.R. Kuethe (Yero)
Η ταυτότητα του χρήστη dennis_medina: Passiflora insolita, Ένα μέλος του Παθανθές (Γένος Passiflora)
Προστέθηκε στις Φεβρουάριος 29, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

saban-sequen

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 19, 2024 11:04 ΠΜ CST

Τόπος

Purulha, Guatemala (Google, OSM)
Passiflora rugosissima - Photo (c) J.R. Kuethe (Yero), μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by J.R. Kuethe (Yero)
Η ταυτότητα του χρήστη dennis_medina: Passiflora rugosissima, Ένα μέλος του Παθανθές (Γένος Passiflora)
Προστέθηκε στις Φεβρουάριος 29, 2024
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

saban-sequen

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 19, 2024 11:14 ΠΜ CST

Τόπος

Purulha, Guatemala (Google, OSM)
Lepanthes quetzalensis - Photo (c) Enrique Giron, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Enrique Giron
Η ταυτότητα του χρήστη dennis_medina: Lepanthes quetzalensis, Ένα μέλος του Ορχιδέα (Οικογένεια Orchidaceae)
Προστέθηκε στις Φεβρουάριος 29, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

saban-sequen

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 19, 2024 11:56 ΠΜ CST

Τόπος

Purulha, Guatemala (Google, OSM)
Passiflora pedicellaris - Photo (c) J.R. Kuethe (Yero), μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by J.R. Kuethe (Yero)
Η ταυτότητα του χρήστη dennis_medina: Passiflora pedicellaris, Ένα μέλος του Παθανθές (Γένος Passiflora)
Προστέθηκε στις Φεβρουάριος 29, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

saban-sequen

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 19, 2024 12:19 ΜΜ CST

Τόπος

Purulha, Guatemala (Google, OSM)
Passiflora cookii - Photo (c) sabrewing, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by sabrewing
Η ταυτότητα του χρήστη dennis_medina: Passiflora cookii, Ένα μέλος του Παθανθές (Γένος Passiflora)
Προστέθηκε στις Φεβρουάριος 29, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

saban-sequen

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 19, 2024 12:30 ΜΜ CST

Τόπος

Purulha, Guatemala (Google, OSM)
Passiflora nelsonii - Photo (c) scott.zona, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη dennis_medina: Passiflora nelsonii, Ένα μέλος του Παθανθές (Γένος Passiflora)
Προστέθηκε στις Φεβρουάριος 29, 2024
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

saban-sequen

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 19, 2024 01:32 ΜΜ CST

Τόπος

Purulha, Guatemala (Google, OSM)
Prosthechea cochleata - Photo (c) Sergio Guillermo Medellín Morales, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Sergio Guillermo Medellín Morales
Η ταυτότητα του χρήστη dennis_medina: Prosthechea cochleata, Ένα μέλος του Ορχιδέα (Οικογένεια Orchidaceae)
Προστέθηκε στις Φεβρουάριος 29, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

saban-sequen

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 19, 2024 03:25 ΜΜ CST

Τόπος

Purulha, Guatemala (Google, OSM)
Asclepias curassavica - Photo (c) Tomás Carranza Perales, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY), uploaded by Tomás Carranza Perales
Η ταυτότητα του χρήστη dennis_medina: Asclepias curassavica, Ένα μέλος του Αποκυνοειδή (Οικογένεια Apocynaceae)
Προστέθηκε στις Φεβρουάριος 29, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

saban-sequen

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 19, 2024 01:53 ΜΜ CST

Τόπος

Purulha, Guatemala (Google, OSM)
Passiflora rugosissima - Photo (c) J.R. Kuethe (Yero), μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by J.R. Kuethe (Yero)
Η ταυτότητα του χρήστη dennis_medina: Passiflora rugosissima, Ένα μέλος του Παθανθές (Γένος Passiflora)
Προστέθηκε στις Φεβρουάριος 29, 2024
Υποστηρικτικό

Στατιστικά

  • 2358