Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

rredjasmine

Ημερομηνία

Ιούλιος 8, 2021 03:42 ΜΜ MSK
Aconitum nasutum - Photo (c) Eugene Popov, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY), uploaded by Eugene Popov
Η ταυτότητα του χρήστη demons1312: Aconitum nasutum, Ένα μέλος του Βατραχιοειδή (Οικογένεια Ranunculaceae)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 10, 2023
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ackermann_markus

Ημερομηνία

Αύγουστος 20, 2023 03:12 ΜΜ +04
Ribes alpinum - Photo (c) Vireloup, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Vireloup
Η ταυτότητα του χρήστη demons1312: Ribes alpinum, Ένα μέλος του Σαξιφραγκώδη (Τάξη Saxifragales)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 09, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Λεπτοκαρυά (Corylus avellana)

Παρατηρητής

ackermann_markus

Ημερομηνία

Αύγουστος 20, 2023 02:31 ΜΜ +04
Λεπτοκαρυά - Photo (c) Steve Van de Voorde, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Steve Van de Voorde
Η ταυτότητα του χρήστη demons1312: Λεπτοκαρυά (Corylus avellana)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 09, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ackermann_markus

Ημερομηνία

Αύγουστος 20, 2023 01:58 ΜΜ +04
Alnus incana - Photo (c) Tatiana Fedorova, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Tatiana Fedorova
Η ταυτότητα του χρήστη demons1312: Alnus incana, Ένα μέλος του Άλνος (Γένος Alnus)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 09, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ackermann_markus

Ημερομηνία

Αύγουστος 20, 2023 12:48 ΜΜ +04

Τόπος

Diklo, Georgien (Google, OSM)
Cerastium davuricum - Photo (c) Nadezhda Liksakova, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Nadezhda Liksakova
Η ταυτότητα του χρήστη demons1312: Cerastium davuricum, Ένα μέλος του Καρυοφυλλοειδή (Οικογένεια Caryophyllaceae)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 09, 2023
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Άρκευθος Η Σαβίνα (Juniperus sabina)

Παρατηρητής

ackermann_markus

Ημερομηνία

Αύγουστος 20, 2023 12:48 ΜΜ +04

Τόπος

Diklo, Georgien (Google, OSM)
Άρκευθος Η Σαβίνα - Photo (c) Dmitry Kuzmenckin, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Dmitry Kuzmenckin
Η ταυτότητα του χρήστη demons1312: Άρκευθος Η Σαβίνα (Juniperus sabina)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 09, 2023
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ackermann_markus

Ημερομηνία

Αύγουστος 20, 2023 01:54 ΜΜ +04
Ribes biebersteinii - Photo (c) Matvey Kolesnik, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Matvey Kolesnik
Η ταυτότητα του χρήστη demons1312: Ribes biebersteinii, Ένα μέλος του Σαξιφραγκώδη (Τάξη Saxifragales)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 09, 2023
Βελτίωση
Lonicera steveniana - Photo (c) Dmitriy Bochkov, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY), uploaded by Dmitriy Bochkov
Η ταυτότητα του χρήστη demons1312: Lonicera steveniana, Ένα μέλος του Αιγοφυλλοειδή (Οικογένεια Caprifoliaceae)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 09, 2023
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

nocturnal_darkness

Ημερομηνία

Ιούνιος 14, 2020 11:15 ΠΜ MSK
Nymphaea × marliacea - Photo (c) M Kriek, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-SA), uploaded by M Kriek
Η ταυτότητα του χρήστη demons1312: Nymphaea × marliacea, Ένα μέλος του Νυμφαιώδη (Τάξη Nymphaeales)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 09, 2023
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

elena_pereverzeva

Ημερομηνία

Ιούνιος 28, 2021 10:25 ΠΜ UTC

Περιγραφή

В старом русле реки. Два года русло пересыхало и Сальвинии на этом участке не было. А в этом году, снова есть. Мелкий участок старицы, медленно текущий. Красная книга Ставропольского края.

Salvinia natans - Photo (c) HermannFalkner/sokol, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη demons1312: Salvinia natans, Ένα μέλος του Φτέρη (Ομοταξία Polypodiopsida)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 07, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

krylenkosl

Ημερομηνία

Νοέμβριος 25, 2023 01:20 ΜΜ MSK
Staphylea pinnata - Photo (c) Wolfgang Bettighofer, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Wolfgang Bettighofer
Η ταυτότητα του χρήστη demons1312: Staphylea pinnata, Ένα μέλος του Μαγνολιόψιδα (Ομοταξία Magnoliopsida)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 25, 2023
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Κρανιά (Cornus mas)

Παρατηρητής

krylenkosl

Ημερομηνία

Νοέμβριος 25, 2023 01:21 ΜΜ MSK
Κρανιά - Photo (c) Vireloup, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Vireloup
Η ταυτότητα του χρήστη demons1312: Κρανιά (Cornus mas)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 25, 2023
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Πολυκόμπι Των Τελμάτων (Equisetum telmateia)

Παρατηρητής

krylenkosl

Ημερομηνία

Νοέμβριος 25, 2023 01:20 ΜΜ MSK
Πολυκόμπι Των Τελμάτων - Photo (c) Eric Verna, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-SA), uploaded by Eric Verna
Η ταυτότητα του χρήστη demons1312: Πολυκόμπι Των Τελμάτων (Equisetum telmateia)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 25, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

krylenkosl

Ημερομηνία

Νοέμβριος 25, 2023 01:20 ΜΜ MSK
Smilax excelsa - Photo (c) Katya, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY), uploaded by Katya
Η ταυτότητα του χρήστη demons1312: Smilax excelsa, Ένα μέλος του Λειριώδη (Τάξη Liliales)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 25, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Κοινός Κισσός (Hedera helix)

Παρατηρητής

krylenkosl

Ημερομηνία

Νοέμβριος 25, 2023 01:14 ΜΜ MSK
Κοινός Κισσός - Photo (c) Gianni Del Bufalo, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY), uploaded by Gianni Del Bufalo
Η ταυτότητα του χρήστη demons1312: Κοινός Κισσός (Hedera helix)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 25, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Λαγομηλιά (Ruscus aculeatus)

Παρατηρητής

krylenkosl

Ημερομηνία

Νοέμβριος 25, 2023 01:19 ΜΜ MSK
Λαγομηλιά - Photo (c) Eleftherios Katsillis, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY), uploaded by Eleftherios Katsillis
Η ταυτότητα του χρήστη demons1312: Λαγομηλιά (Ruscus aculeatus)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 25, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Μίνθη Η Μακρόφυλλος (Mentha longifolia)

Παρατηρητής

polyabel

Ημερομηνία

Αύγουστος 21, 2021 10:17 ΠΜ MSK
Μίνθη Η Μακρόφυλλος - Photo (c) Elke Entenmann, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Elke Entenmann
Η ταυτότητα του χρήστη demons1312: Μίνθη Η Μακρόφυλλος (Mentha longifolia)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 25, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

oleg_kosterin

Ημερομηνία

Αύγουστος 6, 2023 09:16 ΠΜ MSK
Alchemilla sericata - Photo (c) ramazan_murtazaliev, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by ramazan_murtazaliev
Η ταυτότητα του χρήστη demons1312: Alchemilla sericata, Ένα μέλος του Ροδοειδή (Οικογένεια Rosaceae)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 25, 2023
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

oleg_kosterin

Ημερομηνία

Αύγουστος 6, 2023 09:14 ΠΜ MSK
Filago arvensis - Photo (c) BerndH, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη demons1312: Filago arvensis, Ένα μέλος του Αστεροειδή (Υποοικογένεια Asteroideae)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 25, 2023
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Λειμώνιο Τριφύλλι (Trifolium pratense)

Παρατηρητής

oleg_kosterin

Ημερομηνία

Αύγουστος 6, 2023 09:15 ΠΜ MSK
Λειμώνιο Τριφύλλι - Photo (c) Sergey Mayorov, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Sergey Mayorov
Η ταυτότητα του χρήστη demons1312: Λειμώνιο Τριφύλλι (Trifolium pratense)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 25, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

polyabel

Ημερομηνία

Αύγουστος 13, 2020 11:11 ΠΜ MSK
Phedimus spurius - Photo Δεν διατηρούνται δικαιώματα, uploaded by Irene Saltini
Η ταυτότητα του χρήστη demons1312: Phedimus spurius, Ένα μέλος του Κρασσουλοειδή (Οικογένεια Crassulaceae)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 25, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

a_teimurov

Ημερομηνία

Αύγουστος 27, 2022 03:28 ΜΜ MSK
Cephalaria velutina - Photo (c) ramazan_murtazaliev, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by ramazan_murtazaliev
Η ταυτότητα του χρήστη demons1312: Cephalaria velutina, Ένα μέλος του Αιγοφυλλοειδή (Οικογένεια Caprifoliaceae)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 25, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

a_teimurov

Ημερομηνία

Ιούλιος 21, 2021 09:43 ΠΜ MSK
Cephalaria velutina - Photo (c) ramazan_murtazaliev, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by ramazan_murtazaliev
Η ταυτότητα του χρήστη demons1312: Cephalaria velutina, Ένα μέλος του Αιγοφυλλοειδή (Οικογένεια Caprifoliaceae)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 25, 2023
Υποστηρικτικό
Pimpinella rhodantha - Photo (c) Gennadiy Okatov, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Gennadiy Okatov
Η ταυτότητα του χρήστη demons1312: Pimpinella rhodantha, Ένα μέλος του Σελινοειδή (Οικογένεια Apiaceae)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 24, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ackermann_markus

Ημερομηνία

Αύγουστος 20, 2023 11:23 ΠΜ +04
Gentiana septemfida - Photo (c) Drew Avery, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY)
Η ταυτότητα του χρήστη demons1312: Gentiana septemfida, Ένα μέλος του Γενθιανώδη (Τάξη Gentianales)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 24, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ackermann_markus

Ημερομηνία

Αύγουστος 20, 2023 11:49 ΠΜ +04
Cystopteris fragilis - Photo (c) Nicolas Schwab, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Nicolas Schwab
Η ταυτότητα του χρήστη demons1312: Cystopteris fragilis, Ένα μέλος του Φτέρη (Ομοταξία Polypodiopsida)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 24, 2023
Υποστηρικτικό
Allium victorialis - Photo (c) Luca Boscain, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Luca Boscain
Η ταυτότητα του χρήστη demons1312: Allium victorialis, Ένα μέλος του Άλλιον (Γένος Allium)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 24, 2023
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ackermann_markus

Ημερομηνία

Αύγουστος 20, 2023 11:24 ΠΜ +04
Polygala alpestris - Photo (c) Drepanostoma, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Drepanostoma
Η ταυτότητα του χρήστη demons1312: Polygala alpestris, Ένα μέλος του Πολύγαλα (Γένος Polygala)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 24, 2023
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

oleg_kosterin

Ημερομηνία

Αύγουστος 5, 2023 04:35 ΜΜ MSK
Minuartia - Photo (c) massimot, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by massimot
Η ταυτότητα του χρήστη demons1312: Γένος Minuartia, Ένα μέλος του Καρυοφυλλοειδή (Οικογένεια Caryophyllaceae)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 24, 2023
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

kolevatikus

Ημερομηνία

Μάρτιος 22, 2023 11:51 ΠΜ MSK
Salvia canescens - Photo (c) ramazan_murtazaliev, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by ramazan_murtazaliev
Η ταυτότητα του χρήστη demons1312: Salvia canescens, Ένα μέλος του Σάλβια (Γένος Salvia)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 24, 2023
Βελτίωση

Στατιστικά

  • 4434