Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

allaverkhozina

Ημερομηνία

Μάιος 27, 2023 03:55 ΜΜ MSK
Petasites albus - Photo (c) AnneTanne, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη demons1312: Petasites albus, Ένα μέλος του Σενεκίονες (Φυλή Senecioneae)
Προστέθηκε στις Μάιος 27, 2023
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

allaverkhozina

Ημερομηνία

Μάιος 27, 2023 03:58 ΜΜ MSK
Galium odoratum - Photo (c) Dan Mullen, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-ND)
Η ταυτότητα του χρήστη demons1312: Galium odoratum, Ένα μέλος του Γάλιο (Γένος Galium)
Προστέθηκε στις Μάιος 27, 2023
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

allaverkhozina

Ημερομηνία

Μάιος 27, 2023 03:57 ΜΜ MSK
Galium odoratum - Photo (c) Dan Mullen, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-ND)
Η ταυτότητα του χρήστη demons1312: Galium odoratum, Ένα μέλος του Γάλιο (Γένος Galium)
Προστέθηκε στις Μάιος 27, 2023
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

gvirila

Ημερομηνία

Οκτώβριος 27, 2019
Danae racemosa - Photo (c) adonis_wei, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by adonis_wei
Η ταυτότητα του χρήστη demons1312: Danae racemosa, Ένα μέλος του Σπαράγγι (Οικογένεια Asparagaceae)
Προστέθηκε στις Μάιος 23, 2023
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

krylenkosl

Ημερομηνία

Μάιος 7, 2023 02:15 ΜΜ MSK
Medicago cretacea - Photo Δεν διατηρούνται δικαιώματα, uploaded by Татьяна Прозорова
Η ταυτότητα του χρήστη demons1312: Medicago cretacea, Ένα μέλος του Μηδική (Γένος Medicago)
Προστέθηκε στις Μάιος 13, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ilya_rudenko

Ημερομηνία

Μάιος 13, 2023 04:56 ΜΜ MSK
Trifolium repens - Photo (c) Gennadiy Okatov, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Gennadiy Okatov
Η ταυτότητα του χρήστη demons1312: Trifolium repens, Ένα μέλος του Τριφύλλι (Γένος Trifolium)
Προστέθηκε στις Μάιος 13, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

krylenkosl

Ημερομηνία

Μάιος 7, 2023 02:15 ΜΜ MSK
Cynanchum acutum - Photo (c) Ron Frumkin, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Ron Frumkin
Η ταυτότητα του χρήστη demons1312: Cynanchum acutum, Ένα μέλος του Αποκυνοειδή (Οικογένεια Apocynaceae)
Προστέθηκε στις Μάιος 13, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Αείλανθος Ο Υψηλότατος (Ailanthus altissima)

Παρατηρητής

ilya_rudenko

Ημερομηνία

Μάιος 13, 2023 04:56 ΜΜ MSK
Αείλανθος Ο Υψηλότατος - Photo (c) Jessica Precht, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY), uploaded by Jessica Precht
Η ταυτότητα του χρήστη demons1312: Αείλανθος Ο Υψηλότατος (Ailanthus altissima)
Προστέθηκε στις Μάιος 13, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

krylenkosl

Ημερομηνία

Μάιος 7, 2023 02:16 ΜΜ MSK
Ptilostemon echinocephalus - Photo (c) Погостина Дарья, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Погостина Дарья
Η ταυτότητα του χρήστη demons1312: Ptilostemon echinocephalus, Ένα μέλος του Αστεροειδή (Οικογένεια Asteraceae)
Προστέθηκε στις Μάιος 13, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Κλουβίδα (Chenopodium album)

Παρατηρητής

ilya_rudenko

Ημερομηνία

Μάιος 13, 2023 04:51 ΜΜ MSK
Κλουβίδα - Photo (c) Patrick Hacker, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY), uploaded by Patrick Hacker
Η ταυτότητα του χρήστη demons1312: Κλουβίδα (Chenopodium album)
Προστέθηκε στις Μάιος 13, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

krylenkosl

Ημερομηνία

Μάιος 7, 2023 02:17 ΜΜ MSK
Medicago cretacea - Photo Δεν διατηρούνται δικαιώματα, uploaded by Татьяна Прозорова
Η ταυτότητα του χρήστη demons1312: Medicago cretacea, Ένα μέλος του Μηδική (Γένος Medicago)
Προστέθηκε στις Μάιος 13, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ilya_rudenko

Ημερομηνία

Μάιος 13, 2023 04:47 ΜΜ MSK
Symphytum caucasicum - Photo (c) cambala, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη demons1312: Symphytum caucasicum, Ένα μέλος του Σύμφυτο (Γένος Symphytum)
Προστέθηκε στις Μάιος 13, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

krylenkosl

Ημερομηνία

Μάιος 7, 2023 02:19 ΜΜ MSK
Centaurea - Photo (c) Scout_RB, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Scout_RB
Η ταυτότητα του χρήστη demons1312: Γένος Centaurea, Ένα μέλος του Αστεροειδή (Οικογένεια Asteraceae)
Προστέθηκε στις Μάιος 13, 2023
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

krylenkosl

Ημερομηνία

Μάιος 7, 2023 02:20 ΜΜ MSK
Seseli ponticum - Photo (c) Юрий Данилевский (Yuriy Danilevsky), μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY), uploaded by Юрий Данилевский (Yuriy Danilevsky)
Η ταυτότητα του χρήστη demons1312: Seseli ponticum, Ένα μέλος του Σελινοειδή (Οικογένεια Apiaceae)
Προστέθηκε στις Μάιος 13, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

krylenkosl

Ημερομηνία

Μάιος 7, 2023 02:20 ΜΜ MSK
Euphorbia petrophila - Photo (c) Eduard Garin, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Eduard Garin
Η ταυτότητα του χρήστη demons1312: Euphorbia petrophila, Ένα μέλος του Ευφορβία (Γένος Euphorbia)
Προστέθηκε στις Μάιος 13, 2023
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

marina-privalova

Ημερομηνία

Μάιος 13, 2023 04:42 ΜΜ MSK
Cerastium arvense - Photo (c) Tig, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Tig
Η ταυτότητα του χρήστη demons1312: Cerastium arvense, Ένα μέλος του Καρυοφυλλοειδή (Οικογένεια Caryophyllaceae)
Προστέθηκε στις Μάιος 13, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

marina-privalova

Ημερομηνία

Μάιος 13, 2023 04:39 ΜΜ MSK
Thesium ramosum - Photo (c) Вадим, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Вадим
Η ταυτότητα του χρήστη demons1312: Thesium ramosum, Ένα μέλος του Σανδαλιώδη (Τάξη Santalales)
Προστέθηκε στις Μάιος 13, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Αγριοκαρδαμούδα (Capsella bursa-pastoris)

Παρατηρητής

ilya_rudenko

Ημερομηνία

Μάιος 13, 2023 04:42 ΜΜ MSK
Αγριοκαρδαμούδα - Photo (c) 2006 Barry Rice, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη demons1312: Αγριοκαρδαμούδα (Capsella bursa-pastoris)
Προστέθηκε στις Μάιος 13, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mallaliev

Ημερομηνία

Ιούλιος 19, 2021 03:50 ΜΜ +13
Archanthemis marschalliana sosnovskyana - Photo (c) ramazan_murtazaliev, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by ramazan_murtazaliev
Η ταυτότητα του χρήστη demons1312: Archanthemis marschalliana ssp. sosnovskyana, Ένα μέλος του Ανθέμιδες (Φυλή Anthemideae)
Προστέθηκε στις Μάιος 12, 2023
Υποστηρικτικό
Προστέθηκε ως κομμάτι από μια ανταλλαγή ταξινομικής ομάδας

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

pavel_l

Ημερομηνία

Μάιος 5, 2023 03:40 ΜΜ MSK
Smyrnium perfoliatum - Photo (c) sammydavisdog, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY)
Η ταυτότητα του χρήστη demons1312: Smyrnium perfoliatum, Ένα μέλος του Σμύρνιο (Γένος Smyrnium)
Προστέθηκε στις Μάιος 10, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

pavel_l

Ημερομηνία

Μάιος 5, 2023 03:49 ΜΜ MSK
Anthriscus sylvestris - Photo (c) ape, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY), uploaded by ape
Η ταυτότητα του χρήστη demons1312: Anthriscus sylvestris, Ένα μέλος του Ανθρίσκος (Γένος Anthriscus)
Προστέθηκε στις Μάιος 10, 2023
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

pavel_l

Ημερομηνία

Μάιος 5, 2023 03:51 ΜΜ MSK
Polygonatum glaberrimum - Photo (c) ramazan_murtazaliev, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by ramazan_murtazaliev
Η ταυτότητα του χρήστη demons1312: Polygonatum glaberrimum, Ένα μέλος του Σπαράγγι (Οικογένεια Asparagaceae)
Προστέθηκε στις Μάιος 10, 2023
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

pavel_l

Ημερομηνία

Μάιος 5, 2023 03:59 ΜΜ MSK
Dactylorhiza romana georgica - Photo (c) Daniel König, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Daniel König
Η ταυτότητα του χρήστη demons1312: Dactylorhiza romana ssp. georgica, Ένα μέλος του Ορχιδέες (Φυλή Orchideae)
Προστέθηκε στις Μάιος 10, 2023
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

pavel_l

Ημερομηνία

Μάιος 5, 2023 04:05 ΜΜ MSK
Ajuga orientalis - Photo (c) Konstantinos Barsakis, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Konstantinos Barsakis
Η ταυτότητα του χρήστη demons1312: Ajuga orientalis, Ένα μέλος του Χειλανθή (Οικογένεια Lamiaceae)
Προστέθηκε στις Μάιος 10, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

pavel_l

Ημερομηνία

Μάιος 5, 2023 04:08 ΜΜ MSK
Psephellus declinatus - Photo (c) Alyona Ruchka, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY), uploaded by Alyona Ruchka
Η ταυτότητα του χρήστη demons1312: Psephellus declinatus, Ένα μέλος του Αστεροειδή (Οικογένεια Asteraceae)
Προστέθηκε στις Μάιος 10, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

pavel_l

Ημερομηνία

Μάιος 5, 2023 04:10 ΜΜ MSK
Astragalus fragrans - Photo (c) Dmitriy Bochkov, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY), uploaded by Dmitriy Bochkov
Η ταυτότητα του χρήστη demons1312: Astragalus fragrans, Ένα μέλος του Ψυχανθή (Υποοικογένεια Faboideae)
Προστέθηκε στις Μάιος 10, 2023
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

biflab

Ημερομηνία

Μάιος 6, 2023 11:29 ΠΜ MSK
Cardamine quinquefolia - Photo (c) Tatyana Zarubo, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Tatyana Zarubo
Η ταυτότητα του χρήστη demons1312: Cardamine quinquefolia, Ένα μέλος του Καρδαμίνη (Γένος Cardamine)
Προστέθηκε στις Μάιος 10, 2023
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

pavel_l

Ημερομηνία

Μάιος 5, 2023 04:10 ΜΜ MSK
Ajuga orientalis - Photo (c) Konstantinos Barsakis, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Konstantinos Barsakis
Η ταυτότητα του χρήστη demons1312: Ajuga orientalis, Ένα μέλος του Χειλανθή (Οικογένεια Lamiaceae)
Προστέθηκε στις Μάιος 10, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

pavel_l

Ημερομηνία

Μάιος 5, 2023 04:12 ΜΜ MSK
Psephellus declinatus - Photo (c) Alyona Ruchka, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY), uploaded by Alyona Ruchka
Η ταυτότητα του χρήστη demons1312: Psephellus declinatus, Ένα μέλος του Αστεροειδή (Οικογένεια Asteraceae)
Προστέθηκε στις Μάιος 10, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

pavel_l

Ημερομηνία

Μάιος 5, 2023 04:13 ΜΜ MSK
Buglossoides arvensis - Photo (c) dodi, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by dodi
Η ταυτότητα του χρήστη demons1312: Buglossoides arvensis, Ένα μέλος του Βοραγινοειδή (Οικογένεια Boraginaceae)
Προστέθηκε στις Μάιος 10, 2023
Βελτίωση

Στατιστικά

  • 4026