Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

osmair77

Ημερομηνία

Ιούλιος 21, 2021 11:01 AM -04
Cricetidae - Photo (c) Emily Marie Ahtúnan, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται
Η ταυτότητα του χρήστη delafuentedario: Οικογένεια Cricetidae, Ένα μέλος του Μυοειδή (Υπεροικογένεια Muroidea)
Προστέθηκε στις Ιούλιος 22, 2021.
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

kururoblack

Ημερομηνία

Ιούλιος 3, 2021 12:37 PM ADT
Tropaeolum tricolor - Photo (c) Mauricio Fuentes Garrido, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη delafuentedario: Tropaeolum tricolor, Ένα μέλος του Κραμβώδη (Τάξη Brassicales)
Προστέθηκε στις Ιούλιος 22, 2021.
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

kururoblack

Ημερομηνία

Ιούλιος 4, 2021 11:46 AM ADT
Miqueliopuntia miquelii - Photo (c) Romina Yáñez Jiménez, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται
Η ταυτότητα του χρήστη delafuentedario: Miqueliopuntia miquelii, Ένα μέλος του Κάκτος (Οικογένεια Cactaceae)
Προστέθηκε στις Ιούλιος 22, 2021.
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

kururoblack

Ημερομηνία

Ιούλιος 9, 2021 02:17 PM ADT
Vachellia caven - Photo (c) Susana Hilt, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη delafuentedario: Vachellia caven, Ένα μέλος του Κυαμοειδή (Οικογένεια Fabaceae)
Προστέθηκε στις Ιούλιος 22, 2021.
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

kururoblack

Ημερομηνία

Ιούλιος 17, 2021 11:18 AM ADT
Zephyranthes phycelloides - Photo (c) aacocucci, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη delafuentedario: Zephyranthes phycelloides, Ένα μέλος του Αμαρυλλιδοειδή (Οικογένεια Amaryllidaceae)
Προστέθηκε στις Ιούλιος 22, 2021.
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Square

Παρατηρητής

danielaperezorellana

Ημερομηνία

Ιανουάριος 14, 2016 05:53 PM UTC
Θαλάσσιο Λιοντάρι Της Νότιας Αμερικής - Photo (c) admss, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη delafuentedario: Θαλάσσιο Λιοντάρι Της Νότιας Αμερικής (Otaria flavescens)
Προστέθηκε στις Ιούλιος 21, 2021.
Υποστηρικτικό
Προστέθηκε ως κομμάτι από μια ανταλλαγή ταξινομικής ομάδας

Φωτογραφίες / ήχοι

Square

Παρατηρητής

danielaperezorellana

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 7, 2014 08:56 AM UTC
Θαλάσσιο Λιοντάρι Της Νότιας Αμερικής - Photo (c) admss, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη delafuentedario: Θαλάσσιο Λιοντάρι Της Νότιας Αμερικής (Otaria flavescens)
Προστέθηκε στις Ιούλιος 21, 2021.
Υποστηρικτικό
Προστέθηκε ως κομμάτι από μια ανταλλαγή ταξινομικής ομάδας

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

aricafoix

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 18, 2015 08:23 PM -03
Θαλάσσιο Λιοντάρι Της Νότιας Αμερικής - Photo (c) admss, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη delafuentedario: Θαλάσσιο Λιοντάρι Της Νότιας Αμερικής (Otaria flavescens)
Προστέθηκε στις Ιούλιος 21, 2021.
Υποστηρικτικό
Προστέθηκε ως κομμάτι από μια ανταλλαγή ταξινομικής ομάδας

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Αμερικάνικο Μινκ Neogale vison

Παρατηρητής

diegoalmendras

Ημερομηνία

Μάιος 31, 2020 12:32 PM -04

Περιγραφή

????

Αμερικάνικο Μινκ - Photo (c) pfaucher, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη delafuentedario: Αμερικάνικο Μινκ (Neogale vison)
Προστέθηκε στις Ιούλιος 20, 2021.
Υποστηρικτικό
Προστέθηκε ως κομμάτι από μια ανταλλαγή ταξινομικής ομάδας

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

osmair77

Ημερομηνία

Ιούνιος 14, 2021 04:20 PM UTC
Ευκάλυπτος Ο Σφαιρικός - Photo (c) kielbasa, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη delafuentedario: Ευκάλυπτος Ο Σφαιρικός (Eucalyptus globulus)
Προστέθηκε στις Ιούλιος 05, 2021.
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

osmair77

Ημερομηνία

Ιούνιος 15, 2021 03:15 PM -04
Pachylus - Photo (c) giancarlo muñoz, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται
Η ταυτότητα του χρήστη delafuentedario: Γένος Pachylus, Ένα μέλος του Αραχνίδια (Ομοταξία Arachnida)
Προστέθηκε στις Ιούλιος 05, 2021.
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Ισόποδα Τάξη Isopoda

Παρατηρητής

osmair77

Ημερομηνία

Ιούνιος 15, 2021 03:21 PM -04
Ισόποδα - Photo (c) Katja Schulz, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY)
Η ταυτότητα του χρήστη delafuentedario: Ισόποδα (Τάξη Isopoda)
Προστέθηκε στις Ιούλιος 05, 2021.
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Ποοειδή Οικογένεια Poaceae

Παρατηρητής

osmair77

Ημερομηνία

Ιούνιος 15, 2021 03:14 PM -04
Ποοειδή - Photo (c) Konstantin Romanov, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη delafuentedario: Ποοειδή (Οικογένεια Poaceae)
Προστέθηκε στις Ιούλιος 05, 2021.
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Βόδι Bos taurus

Παρατηρητής

osmair77

Ημερομηνία

Ιούνιος 15, 2021 04:18 PM -04
Βόδι - Photo (c) Greg Lasley, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη delafuentedario: Βόδι (Bos taurus)
Προστέθηκε στις Ιούλιος 05, 2021.
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

osmair77

Ημερομηνία

Μάιος 25, 2021 01:49 AM -04
Geranoaetus polyosoma - Photo (c) Leandro Alvarez, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη delafuentedario: Geranoaetus polyosoma, Ένα μέλος του Αετίδες (Οικογένεια Accipitridae)
Προστέθηκε στις Ιούλιος 05, 2021.
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

kururo_verde

Ημερομηνία

Μάιος 31, 2021 01:16 PM -04
Liolaemus platei - Photo (c) Jorge, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται
Η ταυτότητα του χρήστη delafuentedario: Liolaemus platei, Ένα μέλος του Σαύρες (Υποτάξη Sauria)
Προστέθηκε στις Ιούλιος 05, 2021.
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

kururo_verde

Ημερομηνία

Ιούνιος 14, 2021 04:19 PM -04

Τόπος

San Pedro (Google, OSM)
Ευκάλυπτος Ο Σφαιρικός - Photo (c) kielbasa, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη delafuentedario: Ευκάλυπτος Ο Σφαιρικός (Eucalyptus globulus)
Προστέθηκε στις Ιούλιος 05, 2021.
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

kururo_verde

Ημερομηνία

Ιούλιος 1, 2021 08:06 PM -04
Geranoaetus melanoleucus - Photo (c) Leandro Alvarez, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη delafuentedario: Geranoaetus melanoleucus, Ένα μέλος του Αετίδες (Οικογένεια Accipitridae)
Προστέθηκε στις Ιούλιος 05, 2021.
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Αστεροειδή Οικογένεια Asteraceae

Παρατηρητής

kururoblack

Ημερομηνία

Ιούνιος 10, 2021 10:19 AM ADT
Αστεροειδή - Photo (c) Ram-Man, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη delafuentedario: Αστεροειδή (Οικογένεια Asteraceae)
Προστέθηκε στις Ιούλιος 05, 2021.
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

kururoblack

Ημερομηνία

Ιούνιος 11, 2021 12:09 PM ADT
Euathlus - Photo (c) Pablo Nuñez Fuentes, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται
Η ταυτότητα του χρήστη delafuentedario: Γένος Euathlus, Ένα μέλος του Αράχνες (Τάξη Araneae)
Προστέθηκε στις Ιούλιος 05, 2021.
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

kururoblack

Ημερομηνία

Ιούνιος 18, 2021 10:44 AM ADT

Τόπος

Elqui, CL-CO, CL (Google, OSM)
Senna - Photo (c) sunnetchan, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη delafuentedario: Γένος Senna, Ένα μέλος του Κυαμοειδή (Οικογένεια Fabaceae)
Προστέθηκε στις Ιούλιος 05, 2021.
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

kururoblack

Ημερομηνία

Ιούνιος 30, 2021 04:33 PM ADT
Liolaemus platei - Photo (c) Jorge, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται
Η ταυτότητα του χρήστη delafuentedario: Liolaemus platei, Ένα μέλος του Σαύρες (Υποτάξη Sauria)
Προστέθηκε στις Ιούλιος 05, 2021.
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

kururoblack

Ημερομηνία

Ιούνιος 30, 2021 02:58 PM ADT
Ηλιοτρόπιο - Photo (c) accidentalstars, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη delafuentedario: Ηλιοτρόπιο (Γένος Heliotropium)
Προστέθηκε στις Ιούλιος 05, 2021.
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Σολάνο Γένος Solanum

Παρατηρητής

kururoblack

Ημερομηνία

Ιούνιος 30, 2021 02:49 PM ADT
Σολάνο - Photo (c) Patrick Alexander, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-ND)
Η ταυτότητα του χρήστη delafuentedario: Σολάνο (Γένος Solanum)
Προστέθηκε στις Ιούλιος 05, 2021.
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

kururoblack

Ημερομηνία

Ιούλιος 1, 2021 11:15 AM ADT
Liolaemus platei - Photo (c) Jorge, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται
Η ταυτότητα του χρήστη delafuentedario: Liolaemus platei, Ένα μέλος του Σαύρες (Υποτάξη Sauria)
Προστέθηκε στις Ιούλιος 05, 2021.
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Αγγειόσπερμα Υποσυνομοταξία Angiospermae

Παρατηρητής

kururoblack

Ημερομηνία

Ιούλιος 1, 2021 11:30 AM ADT
Αγγειόσπερμα - Photo (c) lauriesibley, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη delafuentedario: Αγγειόσπερμα (Υποσυνομοταξία Angiospermae)
Προστέθηκε στις Ιούλιος 05, 2021.
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

juanmauriciocontreras

Ημερομηνία

Ιούνιος 21, 2021 01:12 PM -04

Τόπος

Antofagasta, Chile (Google, OSM)

Περιγραφή

Piquero juvenil muerto, tenía cuello quebrado.

Sula variegata - Photo Δεν διατηρούνται δικαιώματα
Η ταυτότητα του χρήστη delafuentedario: Sula variegata, Ένα μέλος του Σούλα (Γένος Sula)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 28, 2021.
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Λαγοειδή Οικογένεια Leporidae

Παρατηρητής

consuu

Ημερομηνία

Ιούνιος 26, 2021 11:32 AM -04
Ευρωπαϊκός Λαγός - Photo (c) Mi Strike, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη delafuentedario: Ευρωπαϊκός Λαγός (Lepus europaeus)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 28, 2021.
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

elrodrigosilva

Ημερομηνία

Ιούνιος 27, 2021 05:52 PM -04
Zenaida auriculata - Photo (c) Dario Sanches, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη delafuentedario: Zenaida auriculata, Ένα μέλος του Περιστερόμορφα (Τάξη Columbiformes)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 28, 2021.
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

osmair77

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 21, 2021 11:07 AM UTC

Τόπος

Farellones (Google, OSM)
Nassauvia pinnigera - Photo (c) lmschroeder7, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται
Η ταυτότητα του χρήστη delafuentedario: Nassauvia pinnigera, Ένα μέλος του Αστεροειδή (Οικογένεια Asteraceae)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 14, 2021.
Βελτίωση

Στατιστικά

  • 634