Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

eric-schmitty

Ημερομηνία

Ιούλιος 22, 2023 10:24 ΠΜ CDT
Condylostylus patibulatus - Photo (c) Katja Schulz, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY)
Η ταυτότητα του χρήστη defneust: Condylostylus patibulatus, Ένα μέλος του Εμπιδοειδή (Υπεροικογένεια Empidoidea)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 04, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

okbirdman

Ημερομηνία

Αύγουστος 22, 2023 12:46 ΜΜ CDT
Condylostylus patibulatus - Photo (c) Katja Schulz, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY)
Η ταυτότητα του χρήστη defneust: Condylostylus patibulatus, Ένα μέλος του Εμπιδοειδή (Υπεροικογένεια Empidoidea)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 04, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

nprnncbl

Ημερομηνία

Ιούλιος 4, 2023 01:22 ΜΜ EDT
Condylostylus comatus - Photo (c) Bill Keim, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY)
Η ταυτότητα του χρήστη defneust: Σύνθετο Condylostylus comatus, Ένα μέλος του Εμπιδοειδή (Υπεροικογένεια Empidoidea)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 04, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

keimwj

Ημερομηνία

Ιούλιος 21, 2023 12:40 ΜΜ EDT

Περιγραφή

21 Jul 2023.
Buckingham Springs, Bucks Co, PA.
Found on Juglans nigra.

Condylostylus sipho - Photo (c) Katja Schulz, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY)
Η ταυτότητα του χρήστη defneust: Σύνθετο Condylostylus sipho, Ένα μέλος του Εμπιδοειδή (Υπεροικογένεια Empidoidea)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 04, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

kollideoskope

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 2, 2023 08:50 ΠΜ EDT
Condylostylus mundus - Photo (c) Ryan Cooke, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Ryan Cooke
Η ταυτότητα του χρήστη defneust: Condylostylus mundus, Ένα μέλος του Εμπιδοειδή (Υπεροικογένεια Empidoidea)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 04, 2023
Υποστηρικτικό

Στατιστικά

  • 5