Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Πράσινη Βρομούσα (Nezara viridula)

Παρατηρητής

williamdomenge9

Ημερομηνία

Μάιος 1, 2024 05:57 ΜΜ CEST

Τόπος

Chindrieux, France (Google, OSM)
Πράσινη Βρομούσα - Photo (c) Christopher Caine, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Christopher Caine
Η ταυτότητα του χρήστη dedete: Πράσινη Βρομούσα (Nezara viridula)
Προστέθηκε στις Μάιος 24, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

williamdomenge9

Ημερομηνία

Μάιος 1, 2024 07:22 ΜΜ CEST

Τόπος

Chindrieux, France (Google, OSM)
Coreus marginatus - Photo (c) Walwyn, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη dedete: Coreus marginatus, Ένα μέλος του Πεντατομόμορφα (Ανθυποτάξη Pentatomomorpha)
Προστέθηκε στις Μάιος 24, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Σκαθάρι Στρατιώτης (Pyrrhocoris apterus)

Παρατηρητής

anna_nikolenko

Ημερομηνία

Μάιος 1, 2024 12:09 ΜΜ CEST
Σκαθάρι Στρατιώτης - Photo (c) Boris Loboda, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-ND)
Η ταυτότητα του χρήστη dedete: Σκαθάρι Στρατιώτης (Pyrrhocoris apterus)
Προστέθηκε στις Μάιος 24, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

anna_nikolenko

Ημερομηνία

Μάιος 1, 2024 12:25 ΜΜ CEST
Βρωμούσα Του Μπιζελιού - Photo (c) Darius Baužys, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY)
Η ταυτότητα του χρήστη dedete: Βρωμούσα Του Μπιζελιού (Palomena prasina)
Προστέθηκε στις Μάιος 24, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

williamdomenge9

Ημερομηνία

Μάιος 2, 2024 08:35 ΠΜ CEST

Τόπος

Chindrieux, France (Google, OSM)
Eurygaster testudinaria - Photo (c) WonGun Kim, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by WonGun Kim
Η ταυτότητα του χρήστη dedete: Eurygaster testudinaria, Ένα μέλος του Πεντατομοειδή (Υπεροικογένεια Pentatomoidea)
Προστέθηκε στις Μάιος 24, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

williamdomenge9

Ημερομηνία

Μάιος 2, 2024 10:07 ΠΜ CEST

Τόπος

Chindrieux, France (Google, OSM)
Platyplax salviae - Photo (c) Martin Grimm, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Martin Grimm
Η ταυτότητα του χρήστη dedete: Platyplax salviae, Ένα μέλος του Πεντατομόμορφα (Ανθυποτάξη Pentatomomorpha)
Προστέθηκε στις Μάιος 24, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Σκαθάρι Στρατιώτης (Pyrrhocoris apterus)

Παρατηρητής

larib-bonvier

Ημερομηνία

Μάιος 1, 2024 02:02 ΜΜ CEST
Σκαθάρι Στρατιώτης - Photo (c) Boris Loboda, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-ND)
Η ταυτότητα του χρήστη dedete: Σκαθάρι Στρατιώτης (Pyrrhocoris apterus)
Προστέθηκε στις Μάιος 24, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

anna_nikolenko

Ημερομηνία

Μάιος 1, 2024 01:06 ΜΜ CEST
Rhabdomiris striatellus - Photo (c) Shamgar Brook, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Shamgar Brook
Η ταυτότητα του χρήστη dedete: Rhabdomiris striatellus, Ένα μέλος του Μιρίδες (Οικογένεια Miridae)
Προστέθηκε στις Μάιος 24, 2024
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

anna_nikolenko

Ημερομηνία

Μάιος 1, 2024 12:39 ΜΜ CEST
Peirates stridulus - Photo (c) Tiago Carneiro, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Tiago Carneiro
Η ταυτότητα του χρήστη dedete: Peirates stridulus, Ένα μέλος του Ετερόπτερα (Υποτάξη Heteroptera)
Προστέθηκε στις Μάιος 24, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

anna_nikolenko

Ημερομηνία

Μάιος 3, 2024 03:05 ΜΜ CEST
Platyplax salviae - Photo (c) Martin Grimm, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Martin Grimm
Η ταυτότητα του χρήστη dedete: Platyplax salviae, Ένα μέλος του Πεντατομόμορφα (Ανθυποτάξη Pentatomomorpha)
Προστέθηκε στις Μάιος 24, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jeremycalvo74

Ημερομηνία

Μάιος 4, 2024 11:40 ΠΜ CEST
Geocoris erythrocephalus - Photo (c) RUIZ Jean Marc, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by RUIZ Jean Marc
Η ταυτότητα του χρήστη dedete: Geocoris erythrocephalus, Ένα μέλος του Πεντατομόμορφα (Ανθυποτάξη Pentatomomorpha)
Προστέθηκε στις Μάιος 24, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

sebastyz

Ημερομηνία

Ιούνιος 24, 2022 07:06 ΜΜ CEST
Calocoris roseomaculatus - Photo (c) gernotkunz, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by gernotkunz
Η ταυτότητα του χρήστη dedete: Calocoris roseomaculatus, Ένα μέλος του Μιρίδες (Οικογένεια Miridae)
Προστέθηκε στις Μάιος 24, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

vinex

Ημερομηνία

Μάιος 4, 2024 11:29 ΠΜ CEST
Deraeocoris lutescens - Photo (c) gernotkunz, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by gernotkunz
Η ταυτότητα του χρήστη dedete: Deraeocoris lutescens, Ένα μέλος του Μιρίδες (Οικογένεια Miridae)
Προστέθηκε στις Μάιος 24, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Σκαθάρι Στρατιώτης (Pyrrhocoris apterus)

Παρατηρητής

jeremycalvo74

Ημερομηνία

Μάιος 9, 2024 02:57 ΜΜ CEST
Σκαθάρι Στρατιώτης - Photo (c) Boris Loboda, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-ND)
Η ταυτότητα του χρήστη dedete: Σκαθάρι Στρατιώτης (Pyrrhocoris apterus)
Προστέθηκε στις Μάιος 24, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

orliacnicolas

Ημερομηνία

Μάιος 10, 2024

Τόπος

74580 Viry, France (Google, OSM)
Holcogaster fibulata - Photo (c) Konstantinos Kalaentzis, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Konstantinos Kalaentzis
Η ταυτότητα του χρήστη dedete: Holcogaster fibulata, Ένα μέλος του Πεντατομίνες (Υποοικογένεια Pentatominae)
Προστέθηκε στις Μάιος 24, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

albenin

Ημερομηνία

Μάιος 11, 2024 10:28 ΠΜ CEST
Eurydema oleracea - Photo (c) Ferran Turmo Gort, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη dedete: Eurydema oleracea, Ένα μέλος του Πεντατομίνες (Υποοικογένεια Pentatominae)
Προστέθηκε στις Μάιος 24, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Σκαθάρι Στρατιώτης (Pyrrhocoris apterus)

Παρατηρητής

nature_taylor

Ημερομηνία

Μάιος 11, 2024 11:39 ΠΜ CEST
Σκαθάρι Στρατιώτης - Photo (c) Boris Loboda, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-ND)
Η ταυτότητα του χρήστη dedete: Σκαθάρι Στρατιώτης (Pyrrhocoris apterus)
Προστέθηκε στις Μάιος 24, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

albenin

Ημερομηνία

Μάιος 11, 2024 10:34 ΠΜ CEST
Rhynocoris annulatus - Photo (c) Nicolas Zwahlen, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA), uploaded by Nicolas Zwahlen
Η ταυτότητα του χρήστη dedete: Rhynocoris annulatus, Ένα μέλος του Ετερόπτερα (Υποτάξη Heteroptera)
Προστέθηκε στις Μάιος 24, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Ετερόπτερα (Υποτάξη Heteroptera)

Παρατηρητής

antho9274

Ημερομηνία

Μάιος 11, 2024 01:35 ΜΜ CEST
Ετερόπτερα - Photo (c) WonGun Kim, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by WonGun Kim
Η ταυτότητα του χρήστη dedete: Ετερόπτερα (Υποτάξη Heteroptera)
Προστέθηκε στις Μάιος 24, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

philaeus

Ημερομηνία

Μάιος 11, 2024 02:45 ΜΜ CEST
Rhopalus subrufus - Photo (c) Henk Wallays, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Henk Wallays
Η ταυτότητα του χρήστη dedete: Rhopalus subrufus, Ένα μέλος του Πεντατομόμορφα (Ανθυποτάξη Pentatomomorpha)
Προστέθηκε στις Μάιος 24, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

philaeus

Ημερομηνία

Μάιος 11, 2024 02:56 ΜΜ CEST
Coreus marginatus - Photo (c) Walwyn, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη dedete: Coreus marginatus, Ένα μέλος του Πεντατομόμορφα (Ανθυποτάξη Pentatomomorpha)
Προστέθηκε στις Μάιος 24, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Νεροβάτης (Γένος Gerris)

Παρατηρητής

t-off

Ημερομηνία

Μάιος 11, 2024 03:24 ΜΜ CEST
Νεροβάτης - Photo (c) Peter Swart, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Peter Swart
Η ταυτότητα του χρήστη dedete: Νεροβάτης (Γένος Gerris)
Προστέθηκε στις Μάιος 24, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

t-off

Ημερομηνία

Μάιος 11, 2024 03:34 ΜΜ CEST
Rhyparochromus - Photo (c) Sarah Gregg, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη dedete: Γένος Rhyparochromus, Ένα μέλος του Πεντατομόμορφα (Ανθυποτάξη Pentatomomorpha)
Προστέθηκε στις Μάιος 24, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

philaeus

Ημερομηνία

Μάιος 11, 2024 03:46 ΜΜ CEST
Rhopalus subrufus - Photo (c) Henk Wallays, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Henk Wallays
Η ταυτότητα του χρήστη dedete: Rhopalus subrufus, Ένα μέλος του Πεντατομόμορφα (Ανθυποτάξη Pentatomomorpha)
Προστέθηκε στις Μάιος 24, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

philaeus

Ημερομηνία

Μάιος 11, 2024 03:48 ΜΜ CEST
Miris striatus - Photo (c) Barry Walter, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY), uploaded by Barry Walter
Η ταυτότητα του χρήστη dedete: Miris striatus, Ένα μέλος του Μιρίδες (Οικογένεια Miridae)
Προστέθηκε στις Μάιος 24, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

fannyradix

Ημερομηνία

Μάιος 8, 2024 03:01 ΜΜ CEST
Harpocera thoracica - Photo (c) S. Rae, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY)
Η ταυτότητα του χρήστη dedete: Harpocera thoracica, Ένα μέλος του Μιρίδες (Οικογένεια Miridae)
Προστέθηκε στις Μάιος 24, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

fannyradix

Ημερομηνία

Μάιος 9, 2024 11:02 ΠΜ CEST

Τόπος

Duingt, France (Google, OSM)
Lygaeus equestris - Photo (c) Ryzhkov Oleg, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Ryzhkov Oleg
Η ταυτότητα του χρήστη dedete: Σύνθετο Lygaeus equestris, Ένα μέλος του Πεντατομόμορφα (Ανθυποτάξη Pentatomomorpha)
Προστέθηκε στις Μάιος 24, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

fanfoue

Ημερομηνία

Μάιος 12, 2024 10:09 ΠΜ CEST

Τόπος

Thonon-les-Bains (Google, OSM)
Rhyparochromus vulgaris - Photo (c) Sarah Gregg, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη dedete: Rhyparochromus vulgaris, Ένα μέλος του Πεντατομόμορφα (Ανθυποτάξη Pentatomomorpha)
Προστέθηκε στις Μάιος 24, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

nathaliew

Ημερομηνία

Μάιος 9, 2024 01:47 ΜΜ CEST
Carpocoris purpureipennis - Photo (c) djhiker, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by djhiker
Η ταυτότητα του χρήστη dedete: Carpocoris purpureipennis, Ένα μέλος του Πεντατομίνες (Υποοικογένεια Pentatominae)
Προστέθηκε στις Μάιος 24, 2024
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jeremycalvo74

Ημερομηνία

Μάιος 17, 2024 11:04 ΠΜ CEST
Dolycoris baccarum - Photo (c) Sarah Gregg, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη dedete: Dolycoris baccarum, Ένα μέλος του Πεντατομίνες (Υποοικογένεια Pentatominae)
Προστέθηκε στις Μάιος 24, 2024
Υποστηρικτικό

Στατιστικά

  • 3337