Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jmass

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 7, 2021 08:03 PM UTC
Pristimantis ridens - Photo (c) Todd Pierson, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη deanthompson: Pristimantis ridens, Ένα μέλος του Άνουρα (Τάξη Anura)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 08, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jmass

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 7, 2021 11:11 AM UTC
Bothriechis schlegelii - Photo (c) Greg Lasley, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη deanthompson: Bothriechis schlegelii, Ένα μέλος του Εχιδνίδες (Οικογένεια Viperidae)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 08, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jmass

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 7, 2021 12:15 PM UTC
Mesosemia asa - Photo (c) Tom Horton, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη deanthompson: Mesosemia asa, Ένα μέλος του Παπιλιονοειδή (Υπεροικογένεια Papilionoidea)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 08, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jmass

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 7, 2021 04:20 PM UTC
Turdus grayi - Photo (c) Christopher Lindsey, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη deanthompson: Turdus grayi, Ένα μέλος του Στρουθιόμορφα (Τάξη Passeriformes)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 08, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jmass

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 7, 2021 01:53 PM UTC
Greta morgane - Photo (c) Leslie Flint, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη deanthompson: Greta morgane, Ένα μέλος του Νυμφαλίδες (Οικογένεια Nymphalidae)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 08, 2021
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jmass

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 7, 2021 01:50 PM UTC
Mesosemia asa - Photo (c) Tom Horton, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη deanthompson: Mesosemia asa, Ένα μέλος του Παπιλιονοειδή (Υπεροικογένεια Papilionoidea)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 08, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Πλεκόπτερα (Τάξη Plecoptera)

Παρατηρητής

lubomirkadane

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 7, 2021 05:39 PM UTC
Πλεκόπτερα - Photo (c) Shamil Murtazin, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη deanthompson: Πλεκόπτερα (Τάξη Plecoptera)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 08, 2021
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

aboulenein

Ημερομηνία

Αύγουστος 13, 2021 01:28 PM PDT

Ετικέτες

Ramphocelus sanguinolentus - Photo (c) Chris Harrison, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη deanthompson: Ramphocelus sanguinolentus, Ένα μέλος του Στρουθιόμορφα (Τάξη Passeriformes)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 07, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

aboulenein

Ημερομηνία

Αύγουστος 13, 2021 02:07 PM PDT

Ετικέτες

Herpetotheres cachinnans - Photo (c) johnmeikle, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη deanthompson: Herpetotheres cachinnans, Ένα μέλος του Ιερακίδες (Τάξη Falconiformes)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 07, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

aboulenein

Ημερομηνία

Αύγουστος 13, 2021 05:04 PM PDT

Ετικέτες

Sporophila morelleti - Photo (c) Oliver Komar, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη deanthompson: Sporophila morelleti, Ένα μέλος του Στρουθιόμορφα (Τάξη Passeriformes)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 07, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

aboulenein

Ημερομηνία

Αύγουστος 14, 2021 06:25 AM PDT
Corapipo altera - Photo (c) Gabriel Camilo Jaramillo Giraldo, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη deanthompson: Corapipo altera, Ένα μέλος του Στρουθιόμορφα (Τάξη Passeriformes)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 07, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

aboulenein

Ημερομηνία

Αύγουστος 14, 2021 03:30 PM PDT
Brotogeris jugularis - Photo (c) Alejandro  Bayer Tamayo, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη deanthompson: Brotogeris jugularis, Ένα μέλος του Παπαγάλος (Τάξη Psittaciformes)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 07, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

aboulenein

Ημερομηνία

Αύγουστος 14, 2021 12:58 PM PDT
Thamnophilus doliatus - Photo (c) Wagner Machado Carlos Lemes, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY)
Η ταυτότητα του χρήστη deanthompson: Thamnophilus doliatus, Ένα μέλος του Στρουθιόμορφα (Τάξη Passeriformes)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 07, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

aboulenein

Ημερομηνία

Αύγουστος 14, 2021 09:25 AM PDT
Chiroxiphia linearis - Photo (c) Daniel Garza Tobón, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται
Η ταυτότητα του χρήστη deanthompson: Chiroxiphia linearis, Ένα μέλος του Στρουθιόμορφα (Τάξη Passeriformes)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 07, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

aboulenein

Ημερομηνία

Αύγουστος 14, 2021 09:16 AM PDT
Glyphorynchus spirurus - Photo (c) Michael Woodruff, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη deanthompson: Glyphorynchus spirurus, Ένα μέλος του Στρουθιόμορφα (Τάξη Passeriformes)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 07, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jmass

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 6, 2021 09:07 PM UTC
Smilisca sordida - Photo (c) Daryl Coldren, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη deanthompson: Smilisca sordida, Ένα μέλος του Άνουρα (Τάξη Anura)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 07, 2021
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jmass

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 6, 2021 09:12 PM UTC
Tlalocohyla loquax - Photo (c) travelfardw, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη deanthompson: Tlalocohyla loquax, Ένα μέλος του Άνουρα (Τάξη Anura)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 07, 2021
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jmass

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 6, 2021 03:14 AM UTC
Rhinella horribilis - Photo (c) swheads, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Sam W. Heads
Η ταυτότητα του χρήστη deanthompson: Rhinella horribilis, Ένα μέλος του Φρύνος (Οικογένεια Bufonidae)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 07, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jmass

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 6, 2021 03:11 AM UTC
Agalychnis callidryas - Photo (c) Greg Lasley, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη deanthompson: Agalychnis callidryas, Ένα μέλος του Άνουρα (Τάξη Anura)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 07, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Τριδάχτυλος Βραδύποδας (Bradypus variegatus)

Παρατηρητής

jimmybarrantes

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 4, 2021 07:27 AM CST
Τριδάχτυλος Βραδύποδας - Photo (c) Jose G. Martinez-Fonseca, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται
Η ταυτότητα του χρήστη deanthompson: Τριδάχτυλος Βραδύποδας (Bradypus variegatus)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 04, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jmass

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 4, 2021 09:56 AM UTC
Piranga rubra - Photo (c) Josh Vandermeulen, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-ND)
Η ταυτότητα του χρήστη deanthompson: Piranga rubra, Ένα μέλος του Στρουθιόμορφα (Τάξη Passeriformes)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 04, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Ποικιλόμορφος Σκίουρος (Sciurus variegatoides)

Παρατηρητής

jmass

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 4, 2021 10:05 AM UTC
Ποικιλόμορφος Σκίουρος - Photo (c) Chris Rohrer, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη deanthompson: Ποικιλόμορφος Σκίουρος (Sciurus variegatoides)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 04, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jmass

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 4, 2021 09:54 AM UTC
Pitangus sulphuratus - Photo (c) Dario Sanches, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη deanthompson: Pitangus sulphuratus, Ένα μέλος του Στρουθιόμορφα (Τάξη Passeriformes)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 04, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jmass

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 4, 2021 09:57 AM UTC
Melanerpes pucherani - Photo (c) Richard Yank, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται
Η ταυτότητα του χρήστη deanthompson: Melanerpes pucherani, Ένα μέλος του Δρυοκολάπτες (Οικογένεια Picidae)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 04, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

kcarrol2

Ημερομηνία

Νοέμβριος 8, 2021 05:33 PM UTC
Thalurania colombica - Photo (c) Carol Foil, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-ND)
Η ταυτότητα του χρήστη deanthompson: Thalurania colombica, Ένα μέλος του Κολίμπρι (Οικογένεια Trochilidae)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 03, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

kcarrol2

Ημερομηνία

Νοέμβριος 9, 2021 07:29 AM UTC
Dendrobates auratus - Photo (c) Angelica Cesar, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται
Η ταυτότητα του χρήστη deanthompson: Dendrobates auratus, Ένα μέλος του Άνουρα (Τάξη Anura)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 03, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

kcarrol2

Ημερομηνία

Νοέμβριος 9, 2021 07:33 AM UTC
Galbula ruficauda - Photo (c) Vinícius Souza, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται
Η ταυτότητα του χρήστη deanthompson: Galbula ruficauda, Ένα μέλος του Γκαλμπουλίδες (Οικογένεια Galbulidae)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 03, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

kcarrol2

Ημερομηνία

Νοέμβριος 9, 2021 08:39 AM UTC
Habia fuscicauda - Photo (c) Ismael Arellano Ciau, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη deanthompson: Habia fuscicauda, Ένα μέλος του Στρουθιόμορφα (Τάξη Passeriformes)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 03, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Καναδέζικη Πάρουλα (Cardellina canadensis)

Παρατηρητής

kcarrol2

Ημερομηνία

Νοέμβριος 9, 2021 03:57 PM UTC
Καναδέζικη Πάρουλα - Photo (c) Joshua Lincoln, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται
Η ταυτότητα του χρήστη deanthompson: Καναδέζικη Πάρουλα (Cardellina canadensis)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 03, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

kcarrol2

Ημερομηνία

Νοέμβριος 9, 2021 04:10 PM UTC
Todirostrum cinereum - Photo (c) Francesco Veronesi, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη deanthompson: Todirostrum cinereum, Ένα μέλος του Στρουθιόμορφα (Τάξη Passeriformes)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 03, 2021
Υποστηρικτικό

Στατιστικά

  • 6294