Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

guidingguida

Ημερομηνία

Οκτώβριος 23, 2021 05:21 PM CDT

Περιγραφή

On smooth stemmed goldenrod sp

Asphondylia monacha - Photo (c) Sequoia Janirella Wrens, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη ddennism: Asphondylia monacha, Ένα μέλος του Νηματόκερα (Υποτάξη Nematocera)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 24, 2021
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

zepplin4

Ημερομηνία

Απρίλιος 2, 2017 05:47 PM EDT

Τόπος

Stearns (Google, OSM)
Trillium sulcatum - Photo (c) Tom Potterfield, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη ddennism: Trillium sulcatum, Ένα μέλος του Λειριώδη (Τάξη Liliales)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 22, 2021
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

thqpowell

Ημερομηνία

Οκτώβριος 14, 2021 03:00 PM EDT

Περιγραφή

Infesting Solidago altissima

Eurosta solidaginis - Photo (c) bob15noble, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη ddennism: Eurosta solidaginis, Ένα μέλος του Σχιζοφόρα (Ενότητα ζώων Schizophora)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 22, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

gabrieltron

Ημερομηνία

Οκτώβριος 21, 2021 04:47 PM EDT

Τόπος

Tallahassee (Google, OSM)
Asphondylia solidaginis - Photo (c) Lena Struwe, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη ddennism: Asphondylia solidaginis, Ένα μέλος του Νηματόκερα (Υποτάξη Nematocera)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 22, 2021
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

byky

Ημερομηνία

Απρίλιος 2013

Τόπος

Kentucky, US (Google, OSM)
Trillium sessile - Photo (c) Fluff Berger, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη ddennism: Trillium sessile, Ένα μέλος του Λειριώδη (Τάξη Liliales)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 22, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Δίπτερα (Τάξη Diptera)

Παρατηρητής

mason167

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 7, 2021 07:40 PM CDT

Τόπος

Normal, IL, USA (Google, OSM)
Δίπτερα - Photo (c) Reiner Richter, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη ddennism: Δίπτερα (Τάξη Diptera)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 22, 2021
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

rroden

Ημερομηνία

Οκτώβριος 22, 2021 01:12 PM EDT
Procecidochares atra - Photo (c) Micah Freedman, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη ddennism: Procecidochares atra, Ένα μέλος του Σχιζοφόρα (Ενότητα ζώων Schizophora)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 22, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

hkhitchens

Ημερομηνία

Ιούλιος 23, 2021 08:53 AM EDT
Rhopalomyia solidaginis - Photo Δεν διατηρούνται δικαιώματα
Η ταυτότητα του χρήστη ddennism: Rhopalomyia solidaginis, Ένα μέλος του Νηματόκερα (Υποτάξη Nematocera)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 21, 2021
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

tdhudgins

Ημερομηνία

Αύγουστος 8, 2013 12:22 PM UTC
Solidago juncea - Photo (c) elfaulkner, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Erin Faulkner
Η ταυτότητα του χρήστη ddennism: Solidago juncea, Ένα μέλος του Αστέρες (Φυλή Astereae)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 21, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Δαύκος Ο Καρώτος (Daucus carota)

Παρατηρητής

wizrad

Ημερομηνία

Οκτώβριος 20, 2021 09:33 AM EDT
Δαύκος Ο Καρώτος - Photo (c) lvconrad1977, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη ddennism: Δαύκος Ο Καρώτος (Daucus carota)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 20, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

isaacmill

Ημερομηνία

Αύγουστος 20, 2021 01:22 PM EDT
Trillium cernuum - Photo (c) Susan Elliott, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη ddennism: Trillium cernuum, Ένα μέλος του Λειριώδη (Τάξη Liliales)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 17, 2021
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ken-potter

Ημερομηνία

Οκτώβριος 2021

Τόπος

Michigan, US (Google, OSM)

Περιγραφή

Tiger's brush pile

Solidago altissima - Photo (c) ronchesterdelpui, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη ddennism: Solidago altissima, Ένα μέλος του Αστέρες (Φυλή Astereae)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 17, 2021
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ken-potter

Ημερομηνία

Οκτώβριος 2021

Τόπος

Michigan, US (Google, OSM)

Περιγραφή

Tiger's brush pile

Eurosta solidaginis - Photo (c) bob15noble, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη ddennism: Eurosta solidaginis, Ένα μέλος του Σχιζοφόρα (Ενότητα ζώων Schizophora)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 17, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

pleistocene_d

Ημερομηνία

Οκτώβριος 2021

Τόπος

Mississippi, US (Google, OSM)
Procecidochares atra - Photo (c) Micah Freedman, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη ddennism: Procecidochares atra, Ένα μέλος του Σχιζοφόρα (Ενότητα ζώων Schizophora)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 17, 2021
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Δίπτερα (Τάξη Diptera)

Παρατηρητής

gillydilly

Ημερομηνία

Οκτώβριος 2021

Τόπος

North Carolina, US (Google, OSM)

Περιγραφή

INat suggestion - this deformed plant was in a group of Solidago erecta plants

Procecidochares atra - Photo (c) Micah Freedman, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη ddennism: Procecidochares atra, Ένα μέλος του Σχιζοφόρα (Ενότητα ζώων Schizophora)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 17, 2021
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

lynnharper

Ημερομηνία

Οκτώβριος 15, 2021 11:45 AM EDT
Solidago caesia - Photo (c) Dan Mullen, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-ND)
Η ταυτότητα του χρήστη ddennism: Solidago caesia, Ένα μέλος του Αστέρες (Φυλή Astereae)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 16, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ryruther

Ημερομηνία

Οκτώβριος 15, 2021 11:25 AM EDT
Euthamia graminifolia - Photo (c) Dendroica cerulea, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY), uploaded by John Beetham
Η ταυτότητα του χρήστη ddennism: Euthamia graminifolia, Ένα μέλος του Αστέρες (Φυλή Astereae)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 16, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

harlandalpaugh

Ημερομηνία

Οκτώβριος 15, 2021 12:41 PM EDT
Solidago sempervirens - Photo (c) barnabyblack, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη ddennism: Solidago sempervirens, Ένα μέλος του Αστέρες (Φυλή Astereae)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 16, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

djringer

Ημερομηνία

Οκτώβριος 15, 2021 05:54 PM EDT
Dasineura folliculi - Photo (c) Daniel McClosky, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY)
Η ταυτότητα του χρήστη ddennism: Dasineura folliculi, Ένα μέλος του Νηματόκερα (Υποτάξη Nematocera)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 16, 2021
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

djringer

Ημερομηνία

Οκτώβριος 15, 2021 05:03 PM EDT
Asteromyia euthamiae - Photo (c) Sara Rall, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη ddennism: Asteromyia euthamiae, Ένα μέλος του Νηματόκερα (Υποτάξη Nematocera)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 16, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jaldrich21

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 8, 2021 10:31 AM EDT
Eurosta solidaginis - Photo (c) bob15noble, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη ddennism: Eurosta solidaginis, Ένα μέλος του Σχιζοφόρα (Ενότητα ζώων Schizophora)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 16, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ladyjanaye

Ημερομηνία

Οκτώβριος 15, 2021 11:56 AM EDT
Rhopalomyia capitata - Photo Δεν διατηρούνται δικαιώματα
Η ταυτότητα του χρήστη ddennism: Rhopalomyia capitata, Ένα μέλος του Νηματόκερα (Υποτάξη Nematocera)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 16, 2021
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

lappelbaum

Ημερομηνία

Οκτώβριος 2021

Τόπος

Texas, US (Google, OSM)
Solidago altissima - Photo (c) ronchesterdelpui, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη ddennism: Solidago altissima, Ένα μέλος του Αστέρες (Φυλή Astereae)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 16, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

lappelbaum

Ημερομηνία

Οκτώβριος 2021

Τόπος

Texas, US (Google, OSM)
Rhopalomyia - Photo (c) Charlotte Bill, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη ddennism: Γένος Rhopalomyia, Ένα μέλος του Νηματόκερα (Υποτάξη Nematocera)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 16, 2021
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

lappelbaum

Ημερομηνία

Οκτώβριος 2021

Τόπος

Texas, US (Google, OSM)
Solidago altissima - Photo (c) ronchesterdelpui, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη ddennism: Solidago altissima, Ένα μέλος του Αστέρες (Φυλή Astereae)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 16, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

lappelbaum

Ημερομηνία

Οκτώβριος 2021

Τόπος

Texas, US (Google, OSM)
Solidago altissima - Photo (c) ronchesterdelpui, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη ddennism: Solidago altissima, Ένα μέλος του Αστέρες (Φυλή Astereae)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 16, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

lappelbaum

Ημερομηνία

Οκτώβριος 2021

Τόπος

Texas, US (Google, OSM)
Solidago altissima - Photo (c) ronchesterdelpui, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη ddennism: Solidago altissima, Ένα μέλος του Αστέρες (Φυλή Astereae)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 16, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Λειριώδη (Τάξη Liliales)

Παρατηρητής

ryka719

Ημερομηνία

Οκτώβριος 12, 2021 11:18 AM EDT
Medeola virginiana - Photo (c) zen Sutherland, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη ddennism: Medeola virginiana, Ένα μέλος του Λειριοειδέες (Υποοικογένεια Lilioideae)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 16, 2021
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Δίπτερα (Τάξη Diptera)

Παρατηρητής

sophia339

Ημερομηνία

Οκτώβριος 14, 2021 06:54 PM EDT
Procecidochares atra - Photo (c) Micah Freedman, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη ddennism: Procecidochares atra, Ένα μέλος του Σχιζοφόρα (Ενότητα ζώων Schizophora)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 15, 2021
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

libbiedobbs

Ημερομηνία

Απρίλιος 2018

Τόπος

North Carolina, US (Google, OSM)
Trillium rugelii - Photo (c) zen Sutherland, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη ddennism: Trillium rugelii, Ένα μέλος του Λειριώδη (Τάξη Liliales)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 14, 2021
Υποστηρικτικό

Στατιστικά

  • 48309