Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

iamnothelenmirren

Ημερομηνία

Νοέμβριος 21, 2023 07:53 ΜΜ PST
Steatoda grossa - Photo (c) Mike Lusk, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Mike Lusk
Η ταυτότητα του χρήστη dccopley: Steatoda grossa, Ένα μέλος του Αράχνες (Τάξη Araneae)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 27, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

hardinglee

Ημερομηνία

Νοέμβριος 7, 2019 10:30 ΠΜ PST

Περιγραφή

Juvenile

Accipiter atricapillus - Photo (c) psweet, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-SA), uploaded by psweet
Η ταυτότητα του χρήστη dccopley: Accipiter atricapillus, Ένα μέλος του Αετίδες (Οικογένεια Accipitridae)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 30, 2023
Υποστηρικτικό
Προστέθηκε ως κομμάτι από έναν διαχωρισμό ταξινομικής ομάδας

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

thomasbarbin

Ημερομηνία

Ιούλιος 12, 2023 02:08 ΜΜ PDT
Dictyna minuta - Photo (c) cheins1, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by cheins1
Η ταυτότητα του χρήστη dccopley: Dictyna minuta, Ένα μέλος του Αράχνες (Τάξη Araneae)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 24, 2023
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

thomasbarbin

Ημερομηνία

Ιούλιος 12, 2023 01:35 ΜΜ PDT
Tibellus oblongus - Photo (c) Jakob Fahr, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Jakob Fahr
Η ταυτότητα του χρήστη dccopley: Tibellus oblongus, Ένα μέλος του Αράχνες (Τάξη Araneae)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 17, 2023
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

thomasbarbin

Ημερομηνία

Ιούλιος 12, 2023 10:21 ΠΜ PDT
Tibellus oblongus - Photo (c) Jakob Fahr, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Jakob Fahr
Η ταυτότητα του χρήστη dccopley: Tibellus oblongus, Ένα μέλος του Αράχνες (Τάξη Araneae)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 17, 2023
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

thomasbarbin

Ημερομηνία

Ιούλιος 12, 2023 10:02 ΠΜ PDT
Entelecara acuminata - Photo (c) Анатолий Озерной /Anatoly Ozernoy, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-SA), uploaded by Анатолий Озерной /Anatoly Ozernoy
Η ταυτότητα του χρήστη dccopley: Entelecara acuminata, Ένα μέλος του Λινυφιίδες (Οικογένεια Linyphiidae)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 17, 2023
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

thomasbarbin

Ημερομηνία

Ιούλιος 12, 2023 09:48 ΠΜ PDT
Entelecara acuminata - Photo (c) Анатолий Озерной /Anatoly Ozernoy, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-SA), uploaded by Анатолий Озерной /Anatoly Ozernoy
Η ταυτότητα του χρήστη dccopley: Entelecara acuminata, Ένα μέλος του Λινυφιίδες (Οικογένεια Linyphiidae)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 17, 2023
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

thomasbarbin

Ημερομηνία

Μάιος 28, 2023 03:38 ΜΜ PDT
Pellenes canadensis - Photo (c) Thomas Barbin, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Thomas Barbin
Η ταυτότητα του χρήστη dccopley: Pellenes canadensis, Ένα μέλος του Αράχνες Άλτες (Οικογένεια Salticidae)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 17, 2023
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

thomasbarbin

Ημερομηνία

Ιούλιος 12, 2023 10:20 ΜΜ PDT
Drassyllus depressus - Photo (c) Tom Murray, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Tom Murray
Η ταυτότητα του χρήστη dccopley: Drassyllus depressus, Ένα μέλος του Αράχνες (Τάξη Araneae)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 17, 2023
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

thomasbarbin

Ημερομηνία

Ιούλιος 12, 2023 10:06 ΠΜ PDT
Zelotes - Photo (c) Kit Law, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Kit Law
Η ταυτότητα του χρήστη dccopley: Γένος Zelotes, Ένα μέλος του Αράχνες (Τάξη Araneae)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 17, 2023
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

thomasbarbin

Ημερομηνία

Ιούλιος 12, 2023 10:42 ΠΜ PDT
Xysticus cristatus - Photo (c) Tone Killick, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Tone Killick
Η ταυτότητα του χρήστη dccopley: Xysticus cristatus, Ένα μέλος του Θωμισίδες (Οικογένεια Thomisidae)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 16, 2023
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

j_pinzon

Ημερομηνία

Απρίλιος 24, 2020 12:50 ΜΜ MDT

Περιγραφή

Dorsal and ventral views under a microscope. Collected from my backyard.

Agelenopsis potteri - Photo (c) bob15noble, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by bob15noble
Η ταυτότητα του χρήστη dccopley: Agelenopsis potteri, Ένα μέλος του Αράχνες (Τάξη Araneae)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 13, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

kyronb

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 1, 2023 05:58 ΜΜ PDT

Περιγραφή

Found this handsome fellow behind some boards. He was not harmed in the process of taking the palp photos.

Callobius severus - Photo (c) Asa Spade, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Asa Spade
Η ταυτότητα του χρήστη dccopley: Callobius severus, Ένα μέλος του Αράχνες (Τάξη Araneae)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 12, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

kyronb

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 23, 2023 10:51 ΜΜ PDT

Περιγραφή

I believe this is Callobius pictus, comparing the palps with Leech 1972. Spider was not harmed in the process.

Callobius pictus - Photo (c) Ian Cooper, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Ian Cooper
Η ταυτότητα του χρήστη dccopley: Callobius pictus, Ένα μέλος του Αράχνες (Τάξη Araneae)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 12, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

kyronb

Ημερομηνία

Οκτώβριος 7, 2023 08:45 ΜΜ PDT

Περιγραφή

I think this is Callobius pictus. Somewhat unusual pattern, the lighter part covering most of the abdomen. Not harmed for the palp images.

Ετικέτες

Callobius pictus - Photo (c) Ian Cooper, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Ian Cooper
Η ταυτότητα του χρήστη dccopley: Callobius pictus, Ένα μέλος του Αράχνες (Τάξη Araneae)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 12, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

kyronb

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 27, 2023 12:55 ΜΜ PDT

Περιγραφή

Best guess based on the epigynum, and having found others of the species in the area before. Not harmed for the epigynum shot.

Ετικέτες

Cybaeus eutypus - Photo (c) Thomas Barbin, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Thomas Barbin
Η ταυτότητα του χρήστη dccopley: Cybaeus eutypus, Ένα μέλος του Αράχνες (Τάξη Araneae)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 12, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

kyronb

Ημερομηνία

Οκτώβριος 7, 2023 10:37 ΜΜ PDT

Περιγραφή

I think this may be Theridion varians. Unfortunately I wasn't able to get a better epigynum shot.

Theridion varians - Photo (c) Marie Lou Legrand, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Marie Lou Legrand
Η ταυτότητα του χρήστη dccopley: Theridion varians, Ένα μέλος του Αράχνες (Τάξη Araneae)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 12, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

aurora_explora

Ημερομηνία

Οκτώβριος 3, 2023 10:25 ΠΜ PDT
Pardosa - Photo (c) Henk Wallays, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται
Η ταυτότητα του χρήστη dccopley: Γένος Pardosa, Ένα μέλος του Αράχνη Λύκος (Οικογένεια Lycosidae)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 04, 2023
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

causaelity

Ημερομηνία

Οκτώβριος 2022
Linyphiinae - Photo (c) portioid, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-SA), uploaded by portioid
Η ταυτότητα του χρήστη dccopley: Υποοικογένεια Linyphiinae, Ένα μέλος του Λινυφιίδες (Οικογένεια Linyphiidae)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 03, 2023
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

bcspiderteam

Ημερομηνία

Ιούλιος 26, 2023

Περιγραφή

Whistler BC area - Black Tusk microwave

Parasyrisca orites - Photo (c) Darren and Claudia, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Darren and Claudia
Η ταυτότητα του χρήστη dccopley: Parasyrisca orites, Ένα μέλος του Αράχνες (Τάξη Araneae)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 22, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

j_pinzon

Ημερομηνία

Αύγουστος 15, 2023 12:43 ΜΜ MDT
Agelenopsis utahana - Photo (c) Tom Murray, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Tom Murray
Η ταυτότητα του χρήστη dccopley: Agelenopsis utahana, Ένα μέλος του Αράχνες (Τάξη Araneae)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 22, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

aiva

Ημερομηνία

Μάιος 28, 2023 01:24 ΜΜ PDT

Περιγραφή

Found on Geum triflorum. Vibrant orange Misumena. Specimen retained and given to @dccopley for RBCM collection.

Xysticus emertoni - Photo (c) BIO Photography Group, Biodiversity Institute of Ontario, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη dccopley: Xysticus emertoni, Ένα μέλος του Θωμισίδες (Οικογένεια Thomisidae)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 22, 2023
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

earley_bird

Ημερομηνία

Ιούλιος 18, 2023 11:14 ΠΜ MDT

Περιγραφή

Collected and in RBCM collection

Liopilio glaber - Photo (c) T. Abe Lloyd, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by T. Abe Lloyd
Η ταυτότητα του χρήστη dccopley: Liopilio glaber, Ένα μέλος του Φαλαγγίνες (Υποοικογένεια Phalangiinae)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 19, 2023
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

thomasbarbin

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 18, 2022 04:22 ΜΜ PDT
Tachygyna vancouverana - Photo (c) Laurel J. Ramseyer, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Laurel J. Ramseyer
Η ταυτότητα του χρήστη dccopley: Tachygyna vancouverana, Ένα μέλος του Λινυφιίδες (Οικογένεια Linyphiidae)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 19, 2023
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

chloe_and_trevor

Ημερομηνία

Αύγουστος 6, 2023 09:40 ΠΜ PDT

Περιγραφή

Alpine tarn, 2000m

Η ταυτότητα του χρήστη dccopley: Agyneta manni, Ένα μέλος του Λινυφιίδες (Οικογένεια Linyphiidae)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 12, 2023
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

chloe_and_trevor

Ημερομηνία

Αύγουστος 6, 2023 08:49 ΠΜ PDT

Περιγραφή

Alpine tarn, 2000m

Η ταυτότητα του χρήστη dccopley: Erigone paradisicola, Ένα μέλος του Λινυφιίδες (Οικογένεια Linyphiidae)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 11, 2023
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

thompson-okanagansilviculture

Ημερομηνία

Αύγουστος 10, 2022 11:11 ΠΜ PDT

Τόπος

Cariboo, CA-BC, CA (Google, OSM)
Araneus - Photo (c) Jon Glittenberg, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη dccopley: Γένος Araneus, Ένα μέλος του Αράχνες (Τάξη Araneae)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 11, 2023
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

chloe_and_trevor

Ημερομηνία

Αύγουστος 6, 2023 09:08 ΠΜ PDT

Περιγραφή

Alpine tarn, 2000m

Parasyrisca orites - Photo (c) Darren and Claudia, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Darren and Claudia
Η ταυτότητα του χρήστη dccopley: Parasyrisca orites, Ένα μέλος του Αράχνες (Τάξη Araneae)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 05, 2023
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

chloe_and_trevor

Ημερομηνία

Αύγουστος 6, 2023 07:50 ΠΜ PDT

Περιγραφή

Alpine tarn, 2000m

Cybaeus charlesi - Photo (c) Darren and Claudia, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Darren and Claudia
Η ταυτότητα του χρήστη dccopley: Cybaeus charlesi, Ένα μέλος του Αράχνες (Τάξη Araneae)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 05, 2023
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

chloe_and_trevor

Ημερομηνία

Αύγουστος 6, 2023 09:33 ΠΜ PDT

Περιγραφή

Alpine tarn, 2000m

Pardosa - Photo (c) Henk Wallays, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται
Η ταυτότητα του χρήστη dccopley: Γένος Pardosa, Ένα μέλος του Αράχνη Λύκος (Οικογένεια Lycosidae)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 05, 2023
Υποστηρικτικό

Στατιστικά

  • 940