Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

dms5599

Ημερομηνία

Νοέμβριος 21, 2022 04:46 ΜΜ EST
Abies - Photo (c) emilio2020, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by emilio2020
Η ταυτότητα του χρήστη dawncarter: Γένος Abies, Ένα μέλος του Πευκοειδή (Οικογένεια Pinaceae)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 25, 2022
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Σφένδαμος (Γένος Acer)

Παρατηρητής

dms5599

Ημερομηνία

Οκτώβριος 13, 2022 10:10 ΠΜ EDT
Σφένδαμος - Photo (c) Ed Hass, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-ND), uploaded by Ed Hass
Η ταυτότητα του χρήστη dawncarter: Σφένδαμος (Γένος Acer)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 25, 2022
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Πικέα (Γένος Picea)

Παρατηρητής

dms5599

Ημερομηνία

Νοέμβριος 21, 2022 04:44 ΜΜ EST
Πικέα - Photo (c) Algėrds, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη dawncarter: Πικέα (Γένος Picea)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 25, 2022
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Πικέα (Γένος Picea)

Παρατηρητής

dms5599

Ημερομηνία

Νοέμβριος 21, 2022 04:50 ΜΜ EST
Πικέα - Photo (c) Algėrds, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη dawncarter: Πικέα (Γένος Picea)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 25, 2022
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mirabai1

Ημερομηνία

Νοέμβριος 10, 2022 10:50 ΠΜ EST

Περιγραφή

Tree with red berries at RIT

Malus baccata - Photo (c) Александр Скачко, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Александр Скачко
Η ταυτότητα του χρήστη dawncarter: Malus baccata, Ένα μέλος του Αμυγδαλοειδή (Υποοικογένεια Amygdaloideae)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 25, 2022
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ella248

Ημερομηνία

Οκτώβριος 13, 2022 10:10 ΠΜ EDT
Pyrus calleryana - Photo (c) Suzette Rogers, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται
Η ταυτότητα του χρήστη dawncarter: Pyrus calleryana, Ένα μέλος του Αχλαδιά (Γένος Pyrus)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 25, 2022
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ella248

Ημερομηνία

Οκτώβριος 13, 2022 10:19 ΠΜ EDT
Pyrus calleryana - Photo (c) Suzette Rogers, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται
Η ταυτότητα του χρήστη dawncarter: Pyrus calleryana, Ένα μέλος του Αχλαδιά (Γένος Pyrus)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 25, 2022
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Πικέα (Γένος Picea)

Παρατηρητής

dms5599

Ημερομηνία

Νοέμβριος 21, 2022 04:48 ΜΜ EST
Πικέα - Photo (c) Algėrds, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη dawncarter: Πικέα (Γένος Picea)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 22, 2022
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

dms5599

Ημερομηνία

Νοέμβριος 21, 2022 04:48 ΜΜ EST
Picea glauca - Photo (c) Shuk Han (Nancy) Mak, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Shuk Han (Nancy) Mak
Η ταυτότητα του χρήστη dawncarter: Picea glauca, Ένα μέλος του Πικέα (Γένος Picea)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 22, 2022
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Πικέα (Γένος Picea)

Παρατηρητής

dms5599

Ημερομηνία

Νοέμβριος 21, 2022 04:47 ΜΜ EST
Πικέα - Photo (c) Algėrds, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη dawncarter: Πικέα (Γένος Picea)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 22, 2022
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ella248

Ημερομηνία

Οκτώβριος 13, 2022 10:10 ΠΜ EDT
Tilia americana - Photo (c) MassWildlife, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by MassWildlife
Η ταυτότητα του χρήστη dawncarter: Tilia americana, Ένα μέλος του Φιλύρα (Γένος Tilia)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 22, 2022
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ella248

Ημερομηνία

Οκτώβριος 13, 2022 10:13 ΠΜ EDT
Acer palmatum - Photo (c) Katja Schulz, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY)
Η ταυτότητα του χρήστη dawncarter: Acer palmatum, Ένα μέλος του Σφένδαμος (Γένος Acer)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 22, 2022
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ella248

Ημερομηνία

Οκτώβριος 13, 2022 10:19 ΠΜ EDT
Tilia americana - Photo (c) MassWildlife, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by MassWildlife
Η ταυτότητα του χρήστη dawncarter: Tilia americana, Ένα μέλος του Φιλύρα (Γένος Tilia)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 22, 2022
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Άρκευθος (Γένος Juniperus)

Παρατηρητής

mirabai1

Ημερομηνία

Νοέμβριος 10, 2022 10:55 ΠΜ EST

Περιγραφή

Second juniper tree

Άρκευθος - Photo (c) Paul Marcum, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Paul Marcum
Η ταυτότητα του χρήστη dawncarter: Άρκευθος (Γένος Juniperus)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 22, 2022
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Σφένδαμος (Γένος Acer)

Παρατηρητής

mirabai1

Ημερομηνία

Οκτώβριος 13, 2022 10:08 ΠΜ EDT

Περιγραφή

Planted tree at RIT

Σφένδαμος - Photo (c) Ed Hass, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-ND), uploaded by Ed Hass
Η ταυτότητα του χρήστη dawncarter: Σφένδαμος (Γένος Acer)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 22, 2022
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Πικέα (Γένος Picea)

Παρατηρητής

mirabai1

Ημερομηνία

Νοέμβριος 10, 2022 11:08 ΠΜ EST

Περιγραφή

Conifer at RIT

Πικέα - Photo (c) Algėrds, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη dawncarter: Πικέα (Γένος Picea)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 22, 2022
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Πικέα (Γένος Picea)

Παρατηρητής

mirabai1

Ημερομηνία

Νοέμβριος 10, 2022 11:02 ΠΜ EST

Περιγραφή

Conifer at RIT

Πικέα - Photo (c) Algėrds, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη dawncarter: Πικέα (Γένος Picea)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 22, 2022
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Σφένδαμος (Γένος Acer)

Παρατηρητής

mirabai1

Ημερομηνία

Οκτώβριος 13, 2022 10:12 ΠΜ EDT

Περιγραφή

Same tree as the first

Σφένδαμος - Photo (c) Ed Hass, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-ND), uploaded by Ed Hass
Η ταυτότητα του χρήστη dawncarter: Σφένδαμος (Γένος Acer)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 22, 2022
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mirabai1

Ημερομηνία

Νοέμβριος 10, 2022 10:59 ΠΜ EST

Περιγραφή

Pine tree at RIT

Pinus strobus - Photo (c) copepodo, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-ND)
Η ταυτότητα του χρήστη dawncarter: Pinus strobus, Ένα μέλος του Πεύκο (Γένος Pinus)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 22, 2022
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Πευκοειδή (Οικογένεια Pinaceae)

Παρατηρητής

mirabai1

Ημερομηνία

Νοέμβριος 10, 2022 11:04 ΠΜ EST
Πευκοειδή - Photo (c) Petar Milošević, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη dawncarter: Πευκοειδή (Οικογένεια Pinaceae)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 22, 2022
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ella248

Ημερομηνία

Οκτώβριος 13, 2022 10:12 ΠΜ EDT
Acer ginnala - Photo Wouter Hagens, δεν υπάρχουν γνωστοί περιορισμοί πνευματικών δικαιωμάτων (Κοινό Κτήμα)
Η ταυτότητα του χρήστη dawncarter: Acer ginnala, Ένα μέλος του Σφένδαμος (Γένος Acer)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 22, 2022
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

lauren_walter

Ημερομηνία

Οκτώβριος 27, 2022 10:00 ΠΜ EDT
Abies - Photo (c) emilio2020, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by emilio2020
Η ταυτότητα του χρήστη dawncarter: Γένος Abies, Ένα μέλος του Πευκοειδή (Οικογένεια Pinaceae)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 08, 2022
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Σφένδαμος (Γένος Acer)

Παρατηρητής

tek1z

Ημερομηνία

Οκτώβριος 13, 2022 10:17 ΠΜ EDT
Σφένδαμος - Photo (c) Ed Hass, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-ND), uploaded by Ed Hass
Η ταυτότητα του χρήστη dawncarter: Σφένδαμος (Γένος Acer)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 08, 2022
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Μαγνολιόψιδα (Ομοταξία Magnoliopsida)

Παρατηρητής

ssk7494

Ημερομηνία

Νοέμβριος 3, 2022 10:19 ΠΜ EDT
Ρουπακοβελανιδιά - Photo (c) Felix Riegel, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Felix Riegel
Η ταυτότητα του χρήστη dawncarter: Ρουπακοβελανιδιά (Quercus robur)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 08, 2022
Κορυφαίος

Στατιστικά

  • 24