Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

alexander_baransky

Ημερομηνία

Ιούνιος 10, 2023 08:37 ΠΜ EEST

Περιγραφή

& Emberiza calandra, Turdus philomelos, Chloris chloris.
In the bushes near the village.

Turdus merula merula - Photo (c) Alexis, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY), uploaded by Alexis
Η ταυτότητα του χρήστη davydovbotany: Turdus merula ssp. merula, Ένα μέλος του Κότσυφας (Turdus merula)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 03, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Δασική Πεύκη (Pinus sylvestris)

Παρατηρητής

koniakin_serhii

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 2, 2023 02:53 ΜΜ EET
Δασική Πεύκη - Photo (c) mustafa gökmen, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by mustafa gökmen
Η ταυτότητα του χρήστη davydovbotany: Δασική Πεύκη (Pinus sylvestris)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 03, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

vadym_maniuk

Ημερομηνία

Απρίλιος 25, 2006 04:28 ΜΜ EEST
Cerastium semidecandrum - Photo (c) --Tico--, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-ND)
Η ταυτότητα του χρήστη davydovbotany: Cerastium semidecandrum, Ένα μέλος του Καρυοφυλλοειδή (Οικογένεια Caryophyllaceae)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 03, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Σκαρθάκι (Serinus serinus)

Παρατηρητής

alexander_baransky

Ημερομηνία

Ιούνιος 10, 2023 07:44 ΠΜ EEST

Περιγραφή

& Columba palumbus, Carduelis carduelis, Frindilla coelebs.
In the garden.

Σκαρθάκι - Photo (c) brian fisher, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by brian fisher
Η ταυτότητα του χρήστη davydovbotany: Σκαρθάκι (Serinus serinus)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 03, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

alposylaev

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 3, 2023 11:59 ΠΜ EET
Tremella mesenterica - Photo (c) wojtest, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by wojtest
Η ταυτότητα του χρήστη davydovbotany: Tremella mesenterica, Ένα μέλος του Βασιδιομύκητες (Συνομοταξία Basidiomycota)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 03, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

alposylaev

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 3, 2023 12:30 ΜΜ EET
Hypnales - Photo (c) Ken-ichi Ueda, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη davydovbotany: Τάξη Hypnales, Ένα μέλος του Βρύο, Μούσκλο (Συνομοταξία Bryophyta)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 03, 2023
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

vadym_maniuk

Ημερομηνία

Απρίλιος 25, 2006 04:37 ΜΜ EEST
Alyssum minutum - Photo (c) Pablo de la Fuente Brun, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY), uploaded by Pablo de la Fuente Brun
Η ταυτότητα του χρήστη davydovbotany: Alyssum minutum, Ένα μέλος του Κραμβοειδή (Οικογένεια Brassicaceae)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 03, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

alposylaev

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 3, 2023 11:52 ΠΜ EET
Schizophyllum commune - Photo (c) Fluff Berger, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-SA), uploaded by Fluff Berger
Η ταυτότητα του χρήστη davydovbotany: Schizophyllum commune, Ένα μέλος του Βασιδιομύκητες (Συνομοταξία Basidiomycota)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 03, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

alposylaev

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 3, 2023 10:50 ΠΜ EET
Viscum album album - Photo (c) Patrick Hacker, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY), uploaded by Patrick Hacker
Η ταυτότητα του χρήστη davydovbotany: Viscum album ssp. album, Ένα μέλος του Σανδαλιώδη (Τάξη Santalales)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 03, 2023
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

alposylaev

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 3, 2023 11:07 ΠΜ EET
Tremella mesenterica - Photo (c) wojtest, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by wojtest
Η ταυτότητα του χρήστη davydovbotany: Tremella mesenterica, Ένα μέλος του Βασιδιομύκητες (Συνομοταξία Basidiomycota)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 03, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

alposylaev

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 3, 2023 11:16 ΠΜ EET
Tremella mesenterica - Photo (c) wojtest, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by wojtest
Η ταυτότητα του χρήστη davydovbotany: Tremella mesenterica, Ένα μέλος του Βασιδιομύκητες (Συνομοταξία Basidiomycota)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 03, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Μαυροσκούφης (Sylvia atricapilla)

Παρατηρητής

alexander_baransky

Ημερομηνία

Ιούνιος 10, 2023 07:27 ΠΜ EEST

Περιγραφή

&;Cyanistes caeruleus, Turdus philomelos.
In the garden.

Μαυροσκούφης - Photo (c) Tony Hisgett, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY)
Η ταυτότητα του χρήστη davydovbotany: Μαυροσκούφης (Sylvia atricapilla)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 03, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

vadym_maniuk

Ημερομηνία

Απρίλιος 25, 2006 05:04 ΜΜ EEST
Funaria hygrometrica - Photo (c) George Shepherd, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη davydovbotany: Funaria hygrometrica, Ένα μέλος του Βρύο, Μούσκλο (Συνομοταξία Bryophyta)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 03, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

vadym_maniuk

Ημερομηνία

Απρίλιος 25, 2006 04:41 ΜΜ EEST
Carex stenophylla - Photo (c) arseniy maximenko, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by arseniy maximenko
Η ταυτότητα του χρήστη davydovbotany: Carex stenophylla, Ένα μέλος του Ποώδη (Τάξη Poales)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 03, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

vadym_maniuk

Ημερομηνία

Απρίλιος 25, 2006 05:25 ΜΜ EEST
Ulmus laevis - Photo (c) Nikolay Panasenko, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Nikolay Panasenko
Η ταυτότητα του χρήστη davydovbotany: Ulmus laevis, Ένα μέλος του Φτελιά (Γένος Ulmus)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 03, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

koniakin_serhii

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 3, 2023 12:46 ΜΜ EET
Calamagrostis epigejos - Photo AnRo0002, δεν υπάρχουν γνωστοί περιορισμοί πνευματικών δικαιωμάτων (Κοινό Κτήμα)
Η ταυτότητα του χρήστη davydovbotany: Calamagrostis epigejos, Ένα μέλος του Αγρωστώδη (Οικογένεια Poaceae)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 03, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

koniakin_serhii

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 3, 2023 12:46 ΜΜ EET
Xanthoria parietina - Photo (c) Bruce McCune, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Bruce McCune
Η ταυτότητα του χρήστη davydovbotany: Xanthoria parietina, Ένα μέλος του Ασκομύκητες (Συνομοταξία Ascomycota)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 03, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

koniakin_serhii

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 3, 2023 12:50 ΜΜ EET
Xanthoria parietina - Photo (c) Bruce McCune, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Bruce McCune
Η ταυτότητα του χρήστη davydovbotany: Xanthoria parietina, Ένα μέλος του Ασκομύκητες (Συνομοταξία Ascomycota)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 03, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

vadym_maniuk

Ημερομηνία

Αύγουστος 10, 2020 12:21 ΜΜ EEST
Cirsium ukranicum - Photo (c) Valerii Darmostuk, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY), uploaded by Valerii Darmostuk
Η ταυτότητα του χρήστη davydovbotany: Cirsium ukranicum, Ένα μέλος του Γαϊδουράγκαθο (Γένος Cirsium)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 03, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

oleksandr_shynder

Ημερομηνία

Ιούλιος 2, 2023 04:50 ΜΜ EEST
Phragmites australis altissimus - Photo (c) Марина Горбунова-Ëлкина, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Марина Горбунова-Ëлкина
Η ταυτότητα του χρήστη davydovbotany: Phragmites australis ssp. altissimus, Ένα μέλος του Αγρωστώδη (Οικογένεια Poaceae)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 03, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

oleksandr_shynder

Ημερομηνία

Ιούλιος 2, 2023 12:43 ΜΜ EEST
Phragmites australis altissimus - Photo (c) Марина Горбунова-Ëлкина, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Марина Горбунова-Ëлкина
Η ταυτότητα του χρήστη davydovbotany: Phragmites australis ssp. altissimus, Ένα μέλος του Αγρωστώδη (Οικογένεια Poaceae)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 03, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

aleksandr_levon

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 2, 2023 11:48 ΠΜ EET

Περιγραφή

Acer platanoides L.

Acer platanoides - Photo (c) Alexey P. Seregin, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Alexey P. Seregin
Η ταυτότητα του χρήστη davydovbotany: Acer platanoides, Ένα μέλος του Σφένδαμος (Γένος Acer)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 03, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

vadym_maniuk

Ημερομηνία

Αύγουστος 10, 2020 12:21 ΜΜ EEST
Hieracium virosum - Photo (c) alex_pol_64, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη davydovbotany: Hieracium virosum, Ένα μέλος του Κιχωριέαι (Φυλή Cichorieae)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 03, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

alexander_baransky

Ημερομηνία

Ιούνιος 10, 2023 07:27 ΠΜ EEST

Περιγραφή

& Cyanistes caeruleus, Sylvia atricapilla.
In the garden.

Turdus philomelos philomelos - Photo (c) igor_voinov, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by igor_voinov
Η ταυτότητα του χρήστη davydovbotany: Turdus philomelos ssp. philomelos, Ένα μέλος του Κοινή Τσίχλα (Turdus philomelos)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 03, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

alexander_baransky

Ημερομηνία

Ιούνιος 9, 2023 05:00 ΜΜ EEST

Περιγραφή

At the edge of the forest.

Turdus philomelos philomelos - Photo (c) igor_voinov, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by igor_voinov
Η ταυτότητα του χρήστη davydovbotany: Turdus philomelos ssp. philomelos, Ένα μέλος του Κοινή Τσίχλα (Turdus philomelos)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 03, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Κιτρινοστριτσίδα (Hippolais icterina)

Παρατηρητής

alexander_baransky

Ημερομηνία

Ιούνιος 9, 2023 05:52 ΜΜ EEST

Περιγραφή

In the garden.

Κιτρινοστριτσίδα - Photo (c) Radovan Václav, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη davydovbotany: Κιτρινοστριτσίδα (Hippolais icterina)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 03, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

alexander_baransky

Ημερομηνία

Ιούνιος 9, 2023 05:53 ΜΜ EEST

Περιγραφή

& Carduelis carduelis.
In the garden.

Turdus merula merula - Photo (c) Alexis, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY), uploaded by Alexis
Η ταυτότητα του χρήστη davydovbotany: Turdus merula ssp. merula, Ένα μέλος του Κότσυφας (Turdus merula)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 03, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

vkolomiychuk

Ημερομηνία

Μάιος 26, 2014 06:07 ΜΜ EEST
Allium guttatum - Photo (c) Konstantinos Kalaentzis, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Konstantinos Kalaentzis
Η ταυτότητα του χρήστη davydovbotany: Allium guttatum, Ένα μέλος του Άλλιον (Υπογένος Allium)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 03, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

vkolomiychuk

Ημερομηνία

Ιούνιος 3, 2014 12:12 ΜΜ EEST
Zygophyllum fabago - Photo (c) Felix Riegel, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Felix Riegel
Η ταυτότητα του χρήστη davydovbotany: Zygophyllum fabago, Ένα μέλος του Ζυγοφυλλώδη (Τάξη Zygophyllales)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 03, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

vadym_maniuk

Ημερομηνία

Ιούλιος 30, 2019 03:22 ΜΜ EEST
Ασημόγλαρος Της Κασπίας - Photo (c) tonipons, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by tonipons
Η ταυτότητα του χρήστη davydovbotany: Ασημόγλαρος Της Κασπίας (Larus cachinnans)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 03, 2023
Υποστηρικτικό

Στατιστικά

  • 190381