Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

zihaowang

Ημερομηνία

Οκτώβριος 2021

Τόπος

United States (Google, OSM)

Περιγραφή

Perianth segments thick with obscure keels, diameter approaching 4mm; seeds >1.5mm

Suaeda maritima - Photo (c) 葉子, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-ND)
Η ταυτότητα του χρήστη davidmazerolle: Suaeda maritima, Ένα μέλος του Καρυοφυλλώδη (Τάξη Caryophyllales)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 05, 2021
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

miradc

Ημερομηνία

Ιούλιος 6, 2021 08:05 AM ADT
Monotropa hypopitys - Photo (c) Sheldrake1, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη davidmazerolle: Monotropa hypopitys, Ένα μέλος του Ερεικίδες (Οικογένεια Ericaceae)
Προστέθηκε στις Ιούλιος 08, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

seanblaney

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 21, 2020 04:48 PM ADT

Περιγραφή

not 100% sure on this, but it is densely villous

Oenothera parviflora - Photo (c) Susan Elliott, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη davidmazerolle: Oenothera parviflora, Ένα μέλος του Οναγροειδή (Οικογένεια Onagraceae)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 05, 2020
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Γάλιο Το Μόλλουγο (Galium mollugo)

Παρατηρητής

nber102

Ημερομηνία

Η ημερομηνία λείπει

Τόπος

Kouchibouguac (Google, OSM)

Περιγραφή

Roadside

Γάλιο Το Μόλλουγο - Photo (c) Andreas Rockstein, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη davidmazerolle: Γάλιο Το Μόλλουγο (Galium mollugo)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 15, 2020
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jpage_cwf

Ημερομηνία

Αύγουστος 24, 2019 12:41 PM ADT
Dendrolycopodium dendroideum - Photo (c) Superior National Forest, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY)
Η ταυτότητα του χρήστη davidmazerolle: Dendrolycopodium dendroideum, Ένα μέλος του Ανώτερα Φυτά (Συνομοταξία Tracheophyta)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 15, 2020
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

kat_sock

Ημερομηνία

Αύγουστος 28, 2019 01:57 PM ADT

Τόπος

NB E4X, Canada (Google, OSM)
Salicornia - Photo (c) tangatawhenua, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη davidmazerolle: Γένος Salicornia, Ένα μέλος του Καρυοφυλλώδη (Τάξη Caryophyllales)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 15, 2020
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

rob21

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 1, 2019 08:19 AM ADT

Περιγραφή

Native judging by red stems

Phragmites australis americanus - Photo (c) tkirby, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη davidmazerolle: Phragmites australis ssp. americanus, Ένα μέλος του Ποοειδή (Οικογένεια Poaceae)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 15, 2020
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

miradc

Ημερομηνία

Αύγουστος 30, 2019 04:02 PM ADT
Corylus cornuta - Photo (c) Sue Wetmore, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη davidmazerolle: Corylus cornuta, Ένα μέλος του Φουντουκιά (Γένος Corylus)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 15, 2020
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

burke_korol

Ημερομηνία

Ιούλιος 24, 2019 09:27 AM EDT

Ετικέτες

Carex crawfordii - Photo (c) Samuel Brinker, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη davidmazerolle: Carex crawfordii, Ένα μέλος του Ποώδη (Τάξη Poales)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 15, 2020
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

miradc

Ημερομηνία

Αύγουστος 1, 2019 11:35 AM ADT
Ruppia maritima - Photo (c) stonebird, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη davidmazerolle: Ruppia maritima, Ένα μέλος του Μονοκοτυλήδονα (Ομοταξία Liliopsida)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 15, 2020
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

rodgert

Ημερομηνία

Ιούλιος 21, 2019 05:36 PM ADT
Silene chalcedonica - Photo (c) Gennadiy Okatov, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη davidmazerolle: Silene chalcedonica, Ένα μέλος του Σιληνή (Γένος Silene)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 15, 2020
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

techmentor

Ημερομηνία

Ιούλιος 7, 2019 02:14 PM ADT
Rhododendron groenlandicum - Photo (c) marymchurchill, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη davidmazerolle: Rhododendron groenlandicum, Ένα μέλος του Ερεικίδες (Οικογένεια Ericaceae)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 15, 2020
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

rocketsauce

Ημερομηνία

Ιούνιος 16, 2018 11:55 AM ADT

Περιγραφή

No hair on leaves

Viola cucullata - Photo (c) Rob Curtis, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη davidmazerolle: Viola cucullata, Ένα μέλος του Μαλπιγειώδη (Τάξη Malpighiales)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 15, 2020
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Προύνος (Γένος Prunus)

Παρατηρητής

lewnanny_richardson

Ημερομηνία

Ιούνιος 3, 2017 03:22 PM ADT
Prunus pensylvanica - Photo (c) Charlotte Bill, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη davidmazerolle: Prunus pensylvanica, Ένα μέλος του Προύνος (Γένος Prunus)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 15, 2020
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

sandwich

Ημερομηνία

Αύγουστος 28, 2017 07:58 PM ADT
Cladonia stellaris - Photo (c) Kari Pihlaviita, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη davidmazerolle: Cladonia stellaris, Ένα μέλος του Ασκομύκητες (Συνομοταξία Ascomycota)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 15, 2020
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

sandwich

Ημερομηνία

Αύγουστος 28, 2017 06:04 PM ADT
Suaeda maritima - Photo (c) 葉子, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-ND)
Η ταυτότητα του χρήστη davidmazerolle: Suaeda maritima, Ένα μέλος του Καρυοφυλλώδη (Τάξη Caryophyllales)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 15, 2020
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

bradtoms

Ημερομηνία

Αύγουστος 11, 2018 07:19 AM EDT
Agrimonia striata - Photo (c) Erika Mitchell, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη davidmazerolle: Agrimonia striata, Ένα μέλος του Ροδοειδή (Οικογένεια Rosaceae)
Προστέθηκε στις Αύγουστος 27, 2020
Βελτίωση

Στατιστικά

  • 17