Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

baitfish

Ημερομηνία

Ιούλιος 3, 2023 11:18 ΠΜ EDT

Τόπος

Lenox (Google, OSM)
Σφένδαμος Της Μανιτόμπα - Photo (c) thewindcriesmary, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη davidhilgeman: Σφένδαμος Της Μανιτόμπα (Acer negundo)
Προστέθηκε στις Ιούλιος 15, 2023
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

john_baur

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 19, 2020 07:25 ΠΜ EDT

Περιγραφή

Fairly common around the Peabody Loop trail.

Solidago puberula - Photo (c) Étienne Léveillé-Bourret, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Étienne Léveillé-Bourret
Η ταυτότητα του χρήστη davidhilgeman: Solidago puberula, Ένα μέλος του Αστέρες (Φυλή Astereae)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 23, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

esegovia14

Ημερομηνία

Οκτώβριος 1, 2022 04:23 ΜΜ EDT
Solidago puberula - Photo (c) Étienne Léveillé-Bourret, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Étienne Léveillé-Bourret
Η ταυτότητα του χρήστη davidhilgeman: Solidago puberula, Ένα μέλος του Αστέρες (Φυλή Astereae)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 23, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Κίρσιο Το Κοινό (Cirsium vulgare)

Παρατηρητής

nick2524

Ημερομηνία

Ιούλιος 31, 2022 05:53 ΜΜ EDT
Κίρσιο Το Κοινό - Photo (c) Karen Oakes, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Karen Oakes
Η ταυτότητα του χρήστη davidhilgeman: Κίρσιο Το Κοινό (Cirsium vulgare)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 08, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

presto84

Ημερομηνία

Αύγουστος 7, 2022 02:08 ΜΜ CEST
Centaurea scabiosa - Photo AnRo0002, δεν υπάρχουν γνωστοί περιορισμοί πνευματικών δικαιωμάτων (Κοινό Κτήμα)
Η ταυτότητα του χρήστη davidhilgeman: Centaurea scabiosa, Ένα μέλος του Αστεροειδή (Οικογένεια Asteraceae)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 08, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Ερίγερο (Γένος Erigeron)

Παρατηρητής

bioblitz_aggregate_account

Ημερομηνία

Απρίλιος 8, 2016 10:03 ΠΜ EDT
Ερίγερο - Photo (c) Rand Workman, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-SA), uploaded by Rand Workman
Η ταυτότητα του χρήστη davidhilgeman: Ερίγερο (Γένος Erigeron)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 28, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Ερίγερο (Γένος Erigeron)

Παρατηρητής

bioblitz_aggregate_account

Ημερομηνία

Απρίλιος 8, 2016 10:03 ΠΜ EDT
Ερίγερο - Photo (c) Rand Workman, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-SA), uploaded by Rand Workman
Η ταυτότητα του χρήστη davidhilgeman: Ερίγερο (Γένος Erigeron)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 28, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

crankin

Ημερομηνία

Μάιος 12, 2019 05:29 ΜΜ EDT
Micranthes virginiensis - Photo (c) Emily Stone, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Emily Stone
Η ταυτότητα του χρήστη davidhilgeman: Micranthes virginiensis, Ένα μέλος του Σαξιφραγκοειδή (Οικογένεια Saxifragaceae)
Προστέθηκε στις Μάιος 05, 2021
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

decoda

Ημερομηνία

Ιούνιος 8, 2020 11:01 ΠΜ UTC
Ambrosia trifida - Photo (c) Eadie Schillinger, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Eadie Schillinger
Η ταυτότητα του χρήστη davidhilgeman: Ambrosia trifida, Ένα μέλος του Αστεροειδή (Υποοικογένεια Asteroideae)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 22, 2020
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

marcus192

Ημερομηνία

Ιούνιος 16, 2020 12:54 ΜΜ UTC
Cephalanthus occidentalis - Photo (c) Jerry Cannon, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Jerry Cannon
Η ταυτότητα του χρήστη davidhilgeman: Cephalanthus occidentalis, Ένα μέλος του Ερυθροδανοειδή (Οικογένεια Rubiaceae)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 22, 2020
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

fieldfalcon

Ημερομηνία

Ιούνιος 22, 2020 07:18 ΠΜ UTC
Campanulastrum americanum - Photo (c) J.W.Baker, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by J.W.Baker
Η ταυτότητα του χρήστη davidhilgeman: Campanulastrum americanum, Ένα μέλος του Αστερώδη (Τάξη Asterales)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 22, 2020
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

fieldfalcon

Ημερομηνία

Ιούνιος 22, 2020 08:07 ΠΜ UTC
Phryma leptostachya - Photo (c) Michael J. Papay, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY), uploaded by Michael J. Papay
Η ταυτότητα του χρήστη davidhilgeman: Phryma leptostachya, Ένα μέλος του Λαμιώδη (Τάξη Lamiales)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 22, 2020
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

fieldfalcon

Ημερομηνία

Ιούνιος 22, 2020 09:11 ΠΜ UTC
Ambrosia trifida - Photo (c) Eadie Schillinger, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Eadie Schillinger
Η ταυτότητα του χρήστη davidhilgeman: Ambrosia trifida, Ένα μέλος του Αστεροειδή (Υποοικογένεια Asteroideae)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 22, 2020
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

fieldfalcon

Ημερομηνία

Ιούνιος 22, 2020 08:45 ΠΜ UTC
Urtica chamaedryoides - Photo (c) Steven J. Baskauf, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY)
Η ταυτότητα του χρήστη davidhilgeman: Urtica chamaedryoides, Ένα μέλος του Τσουκνίδα (Γένος Urtica)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 22, 2020
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

fieldfalcon

Ημερομηνία

Ιούνιος 22, 2020 08:33 ΠΜ UTC
Aralia spinosa - Photo (c) Melissa McMasters, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY)
Η ταυτότητα του χρήστη davidhilgeman: Aralia spinosa, Ένα μέλος του Αραλιίδες (Οικογένεια Araliaceae)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 22, 2020
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

fieldfalcon

Ημερομηνία

Ιούνιος 22, 2020 08:31 ΠΜ UTC
Phegopteris hexagonoptera - Photo (c) cory_hale, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται
Η ταυτότητα του χρήστη davidhilgeman: Phegopteris hexagonoptera, Ένα μέλος του Φτέρη (Ομοταξία Polypodiopsida)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 22, 2020
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

eric_hunt

Ημερομηνία

Απρίλιος 5, 2020 09:15 ΠΜ CDT
Nemophila aphylla - Photo (c) Eric Hunt, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται
Η ταυτότητα του χρήστη davidhilgeman: Nemophila aphylla, Ένα μέλος του Βοραγινοειδή (Οικογένεια Boraginaceae)
Προστέθηκε στις Απρίλιος 06, 2020
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

neal13

Ημερομηνία

Μάρτιος 31, 2018 03:04 ΜΜ CDT
Arundinaria gigantea - Photo (c) Bette J Kauffman, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Bette J Kauffman
Η ταυτότητα του χρήστη davidhilgeman: Arundinaria gigantea, Ένα μέλος του Αγρωστώδη (Οικογένεια Poaceae)
Προστέθηκε στις Ιανουάριος 09, 2020
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

neal13

Ημερομηνία

Μάρτιος 31, 2018 03:22 ΜΜ CDT
Toxicodendron radicans - Photo (c) floricole, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by floricole
Η ταυτότητα του χρήστη davidhilgeman: Toxicodendron radicans, Ένα μέλος του Ανακαρδιοειδή (Υποοικογένεια Anacardioideae)
Προστέθηκε στις Ιανουάριος 09, 2020
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mmcmasters

Ημερομηνία

Απρίλιος 21, 2018
Valerianella radiata - Photo (c) Kimberlie Sasan, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-ND), uploaded by Kimberlie Sasan
Η ταυτότητα του χρήστη davidhilgeman: Valerianella radiata, Ένα μέλος του Αιγοφυλλοειδή (Οικογένεια Caprifoliaceae)
Προστέθηκε στις Ιανουάριος 09, 2020
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jefferykarafa

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 2, 2018 12:26 ΜΜ CDT
Elephantopus carolinianus - Photo (c) Michael J. Papay, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY), uploaded by Michael J. Papay
Η ταυτότητα του χρήστη davidhilgeman: Elephantopus carolinianus, Ένα μέλος του Αστεροειδή (Οικογένεια Asteraceae)
Προστέθηκε στις Ιανουάριος 09, 2020
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Μορέα (Γένος Morus)

Παρατηρητής

shiraziamadog

Ημερομηνία

Οκτώβριος 28, 2018 12:10 ΜΜ CDT
Λευκή Μουριά - Photo Δεν διατηρούνται δικαιώματα, uploaded by 葉子
Η ταυτότητα του χρήστη davidhilgeman: Λευκή Μουριά (Morus alba)
Προστέθηκε στις Ιανουάριος 09, 2020
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

hikerman

Ημερομηνία

Απρίλιος 6, 2019 11:02 ΠΜ CDT
Andersonglossum virginianum - Photo (c) dogbowlbookpile, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by dogbowlbookpile
Η ταυτότητα του χρήστη davidhilgeman: Andersonglossum virginianum, Ένα μέλος του Βοραγινοειδή (Οικογένεια Boraginaceae)
Προστέθηκε στις Ιανουάριος 09, 2020
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

hikerman

Ημερομηνία

Απρίλιος 6, 2019 11:11 ΠΜ CDT
Andersonglossum virginianum - Photo (c) dogbowlbookpile, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by dogbowlbookpile
Η ταυτότητα του χρήστη davidhilgeman: Andersonglossum virginianum, Ένα μέλος του Βοραγινοειδή (Οικογένεια Boraginaceae)
Προστέθηκε στις Ιανουάριος 09, 2020
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

hikerman

Ημερομηνία

Απρίλιος 6, 2019 11:20 ΠΜ CDT
Osmorhiza longistylis - Photo (c) James E Wilson, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by James E Wilson
Η ταυτότητα του χρήστη davidhilgeman: Osmorhiza longistylis, Ένα μέλος του Σελινοειδή (Οικογένεια Apiaceae)
Προστέθηκε στις Ιανουάριος 09, 2020
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

hikerman

Ημερομηνία

Απρίλιος 6, 2019 11:45 ΠΜ CDT
Phegopteris hexagonoptera - Photo (c) cory_hale, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται
Η ταυτότητα του χρήστη davidhilgeman: Phegopteris hexagonoptera, Ένα μέλος του Φτέρη (Ομοταξία Polypodiopsida)
Προστέθηκε στις Ιανουάριος 09, 2020
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

brirosa

Ημερομηνία

Μάιος 20, 2019 06:34 ΜΜ CDT
Uvularia grandiflora - Photo (c) JanetandPhil, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-ND)
Η ταυτότητα του χρήστη davidhilgeman: Uvularia grandiflora, Ένα μέλος του Κολχικοειδή (Οικογένεια Colchicaceae)
Προστέθηκε στις Ιανουάριος 09, 2020
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

phacelia15

Ημερομηνία

Ιούνιος 24, 2019 11:11 ΠΜ CDT
Equisetum hyemale - Photo (c) perfrankpoulsen, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη davidhilgeman: Equisetum hyemale, Ένα μέλος του Φτέρη (Ομοταξία Polypodiopsida)
Προστέθηκε στις Ιανουάριος 09, 2020
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

valerie84

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 22, 2019 08:52 ΠΜ UTC
Mikania scandens - Photo (c) Michael J. Papay, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY), uploaded by Michael J. Papay
Η ταυτότητα του χρήστη davidhilgeman: Mikania scandens, Ένα μέλος του Αστεροειδή (Υποοικογένεια Asteroideae)
Προστέθηκε στις Ιανουάριος 09, 2020
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

reallifeecology

Ημερομηνία

Μάρτιος 29, 2016 06:35 ΜΜ EDT
Urtica chamaedryoides - Photo (c) Steven J. Baskauf, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY)
Η ταυτότητα του χρήστη davidhilgeman: Urtica chamaedryoides, Ένα μέλος του Τσουκνίδα (Γένος Urtica)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 27, 2019
Βελτίωση

Στατιστικά

  • 107