Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ananding

Ημερομηνία

Νοέμβριος 23, 2011 03:55 ΠΜ MST
Opuntia tortispina - Photo (c) ellen hildebrandt, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by ellen hildebrandt
Η ταυτότητα του χρήστη davidferguson: Opuntia tortispina, Ένα μέλος του Κάκτος (Οικογένεια Cactaceae)
Προστέθηκε στις Απρίλιος 15, 2024
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

shaunmichael

Ημερομηνία

Ιούνιος 27, 2020 04:05 ΜΜ CDT
Opuntia phaeacantha - Photo (c) Chris McCreedy, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Chris McCreedy
Η ταυτότητα του χρήστη davidferguson: Opuntia phaeacantha, Ένα μέλος του Κάκτος (Οικογένεια Cactaceae)
Προστέθηκε στις Απρίλιος 15, 2024
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

eredhouse

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 2020
Opuntia pottsii - Photo (c) Aaron Balam, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Aaron Balam
Η ταυτότητα του χρήστη davidferguson: Opuntia pottsii, Ένα μέλος του Κάκτος (Οικογένεια Cactaceae)
Προστέθηκε στις Απρίλιος 15, 2024
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

williamharmonlds

Ημερομηνία

Ιούνιος 10, 2023 09:56 ΠΜ MDT
Opuntia pottsii montana - Photo (c) johnnyradicool, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη davidferguson: Opuntia pottsii var. montana, Ένα μέλος του Κάκτος (Οικογένεια Cactaceae)
Προστέθηκε στις Απρίλιος 15, 2024
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

natalia808

Ημερομηνία

Ιούνιος 19, 2023 12:24 ΜΜ MDT
Opuntia polyacantha - Photo (c) Michael John Oldham, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Michael John Oldham
Η ταυτότητα του χρήστη davidferguson: Opuntia polyacantha, Ένα μέλος του Κάκτος (Οικογένεια Cactaceae)
Προστέθηκε στις Απρίλιος 15, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

natalia808

Ημερομηνία

Ιούνιος 12, 2023 07:28 ΜΜ MDT
Opuntia cymochila - Photo (c) i_fox, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by i_fox
Η ταυτότητα του χρήστη davidferguson: Opuntia cymochila, Ένα μέλος του Κάκτος (Οικογένεια Cactaceae)
Προστέθηκε στις Απρίλιος 15, 2024
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

natalia808

Ημερομηνία

Ιούνιος 9, 2022 11:47 ΠΜ MDT
Opuntia phaeacantha - Photo (c) Chris McCreedy, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Chris McCreedy
Η ταυτότητα του χρήστη davidferguson: Opuntia phaeacantha, Ένα μέλος του Κάκτος (Οικογένεια Cactaceae)
Προστέθηκε στις Απρίλιος 15, 2024
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

bellsbabey

Ημερομηνία

Ιούλιος 13, 2021 08:39 ΠΜ MDT

Τόπος

Fence Lake, NM, US (Google, OSM)
Opuntia pottsii montana - Photo (c) johnnyradicool, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη davidferguson: Opuntia pottsii var. montana, Ένα μέλος του Κάκτος (Οικογένεια Cactaceae)
Προστέθηκε στις Απρίλιος 15, 2024
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

firelilysackett

Ημερομηνία

Μάρτιος 2023
Opuntia fragilis - Photo (c) Nolan Exe, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY), uploaded by Nolan Exe
Η ταυτότητα του χρήστη davidferguson: Opuntia fragilis, Ένα μέλος του Κάκτος (Οικογένεια Cactaceae)
Προστέθηκε στις Απρίλιος 15, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

firelilysackett

Ημερομηνία

Μάιος 2023
Opuntia - Photo (c) José Belem Hernández Díaz, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY), uploaded by José Belem Hernández Díaz
Η ταυτότητα του χρήστη davidferguson: Γένος Opuntia, Ένα μέλος του Κάκτος (Οικογένεια Cactaceae)
Προστέθηκε στις Απρίλιος 15, 2024
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

smile4uinc

Ημερομηνία

Μάιος 15, 2022 01:59 ΜΜ MDT
Opuntia tortispina - Photo (c) ellen hildebrandt, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by ellen hildebrandt
Η ταυτότητα του χρήστη davidferguson: Opuntia tortispina, Ένα μέλος του Κάκτος (Οικογένεια Cactaceae)
Προστέθηκε στις Απρίλιος 15, 2024
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

izmac

Ημερομηνία

Ιούλιος 2, 2023 01:23 ΜΜ MDT
Opuntia gilvescens - Photo (c) Aidan Campos, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Aidan Campos
Η ταυτότητα του χρήστη davidferguson: Opuntia gilvescens, Ένα μέλος του Κάκτος (Οικογένεια Cactaceae)
Προστέθηκε στις Απρίλιος 15, 2024
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

wsweet321

Ημερομηνία

Απρίλιος 23, 2011 12:37 ΜΜ EDT
Opuntia gilvescens - Photo (c) Aidan Campos, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Aidan Campos
Η ταυτότητα του χρήστη davidferguson: Opuntia gilvescens, Ένα μέλος του Κάκτος (Οικογένεια Cactaceae)
Προστέθηκε στις Απρίλιος 15, 2024
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jamessanders

Ημερομηνία

Οκτώβριος 14, 2023 01:41 ΜΜ MDT
Opuntia gilvescens - Photo (c) Aidan Campos, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Aidan Campos
Η ταυτότητα του χρήστη davidferguson: Opuntia gilvescens, Ένα μέλος του Κάκτος (Οικογένεια Cactaceae)
Προστέθηκε στις Απρίλιος 15, 2024
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

actaeon

Ημερομηνία

Αύγουστος 28, 2010 06:23 ΜΜ PDT
Opuntia camanchica - Photo (c) Diana-Terry Hibbitts, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Diana-Terry Hibbitts
Η ταυτότητα του χρήστη davidferguson: Opuntia camanchica, Ένα μέλος του Κάκτος (Οικογένεια Cactaceae)
Προστέθηκε στις Απρίλιος 15, 2024
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

sonoranaturalist

Ημερομηνία

Ιούλιος 1, 2015 02:51 ΜΜ MDT
Opuntia trichophora - Photo (c) Jeb Seagle, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Jeb Seagle
Η ταυτότητα του χρήστη davidferguson: Opuntia trichophora, Ένα μέλος του Κάκτος (Οικογένεια Cactaceae)
Προστέθηκε στις Απρίλιος 15, 2024
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

dchavezdavisii

Ημερομηνία

Ιούλιος 3, 2022 02:11 ΜΜ MDT
Opuntia camanchica - Photo (c) Diana-Terry Hibbitts, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Diana-Terry Hibbitts
Η ταυτότητα του χρήστη davidferguson: Opuntia camanchica, Ένα μέλος του Κάκτος (Οικογένεια Cactaceae)
Προστέθηκε στις Απρίλιος 15, 2024
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jamessanders

Ημερομηνία

Οκτώβριος 14, 2023 02:23 ΜΜ MDT
Opuntia camanchica - Photo (c) Diana-Terry Hibbitts, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Diana-Terry Hibbitts
Η ταυτότητα του χρήστη davidferguson: Opuntia camanchica, Ένα μέλος του Κάκτος (Οικογένεια Cactaceae)
Προστέθηκε στις Απρίλιος 15, 2024
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

j-4

Ημερομηνία

Μάιος 8, 2021 08:58 ΠΜ MST
Opuntia camanchica - Photo (c) Diana-Terry Hibbitts, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Diana-Terry Hibbitts
Η ταυτότητα του χρήστη davidferguson: Opuntia camanchica, Ένα μέλος του Κάκτος (Οικογένεια Cactaceae)
Προστέθηκε στις Απρίλιος 15, 2024
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

lettuce_leslie

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 11, 2018 06:53 ΜΜ MDT
Opuntia gilvescens - Photo (c) Aidan Campos, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Aidan Campos
Η ταυτότητα του χρήστη davidferguson: Opuntia gilvescens, Ένα μέλος του Κάκτος (Οικογένεια Cactaceae)
Προστέθηκε στις Απρίλιος 15, 2024
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mshess

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 24, 2023 01:35 ΜΜ MDT
Opuntia gilvescens - Photo (c) Aidan Campos, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Aidan Campos
Η ταυτότητα του χρήστη davidferguson: Opuntia gilvescens, Ένα μέλος του Κάκτος (Οικογένεια Cactaceae)
Προστέθηκε στις Απρίλιος 15, 2024
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

michiko

Ημερομηνία

Νοέμβριος 10, 2019 03:26 ΜΜ MST
Opuntia gilvescens - Photo (c) Aidan Campos, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Aidan Campos
Η ταυτότητα του χρήστη davidferguson: Opuntia gilvescens, Ένα μέλος του Κάκτος (Οικογένεια Cactaceae)
Προστέθηκε στις Απρίλιος 15, 2024
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

michiko

Ημερομηνία

Μάρτιος 25, 2017 02:51 ΜΜ EDT
Opuntia phaeacantha - Photo (c) Chris McCreedy, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Chris McCreedy
Η ταυτότητα του χρήστη davidferguson: Opuntia phaeacantha, Ένα μέλος του Κάκτος (Οικογένεια Cactaceae)
Προστέθηκε στις Απρίλιος 15, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

cuckoo_bird

Ημερομηνία

Ιούνιος 22, 2023 02:28 ΜΜ MDT
Opuntia macrorhiza - Photo (c) Rick Travis, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Rick Travis
Η ταυτότητα του χρήστη davidferguson: Opuntia macrorhiza, Ένα μέλος του Κάκτος (Οικογένεια Cactaceae)
Προστέθηκε στις Απρίλιος 15, 2024
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

timx1138

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 24, 2023 12:13 ΜΜ MDT
Opuntia phaeacantha - Photo (c) Chris McCreedy, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Chris McCreedy
Η ταυτότητα του χρήστη davidferguson: Opuntia phaeacantha, Ένα μέλος του Κάκτος (Οικογένεια Cactaceae)
Προστέθηκε στις Απρίλιος 15, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

parker_hopkins

Ημερομηνία

Ιανουάριος 12, 2020 09:52 ΠΜ MST
Opuntia gilvescens - Photo (c) Aidan Campos, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Aidan Campos
Η ταυτότητα του χρήστη davidferguson: Opuntia gilvescens, Ένα μέλος του Κάκτος (Οικογένεια Cactaceae)
Προστέθηκε στις Απρίλιος 15, 2024
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

radinis

Ημερομηνία

Οκτώβριος 14, 2023 02:34 ΜΜ MDT
Opuntia gilvescens - Photo (c) Aidan Campos, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Aidan Campos
Η ταυτότητα του χρήστη davidferguson: Opuntia gilvescens, Ένα μέλος του Κάκτος (Οικογένεια Cactaceae)
Προστέθηκε στις Απρίλιος 15, 2024
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

yellowstoneman2007

Ημερομηνία

Ιούνιος 10, 2023 09:33 ΠΜ MDT
Opuntia gilvescens - Photo (c) Aidan Campos, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Aidan Campos
Η ταυτότητα του χρήστη davidferguson: Opuntia gilvescens, Ένα μέλος του Κάκτος (Οικογένεια Cactaceae)
Προστέθηκε στις Απρίλιος 15, 2024
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

cjhansonunl

Ημερομηνία

Ιανουάριος 12, 2020 09:58 ΠΜ MST
Opuntia - Photo (c) José Belem Hernández Díaz, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY), uploaded by José Belem Hernández Díaz
Η ταυτότητα του χρήστη davidferguson: Γένος Opuntia, Ένα μέλος του Κάκτος (Οικογένεια Cactaceae)
Προστέθηκε στις Απρίλιος 15, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

williamharmonlds

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 6, 2021 09:58 ΠΜ MDT
Opuntia gilvescens - Photo (c) Aidan Campos, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Aidan Campos
Η ταυτότητα του χρήστη davidferguson: Opuntia gilvescens, Ένα μέλος του Κάκτος (Οικογένεια Cactaceae)
Προστέθηκε στις Απρίλιος 15, 2024
Κορυφαίος

Στατιστικά

  • 19052