Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

erikoid

Ημερομηνία

Ιούνιος 5, 2021 11:48 ΠΜ PDT
Opuntia fragilis - Photo (c) Nolan Exe, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY), uploaded by Nolan Exe
Η ταυτότητα του χρήστη davidferguson: Opuntia fragilis, Ένα μέλος του Κάκτος (Οικογένεια Cactaceae)
Προστέθηκε στις Μάιος 29, 2023
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

vikmas

Ημερομηνία

Ιούνιος 23, 2022 11:44 ΠΜ PDT
Opuntia fragilis - Photo (c) Nolan Exe, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY), uploaded by Nolan Exe
Η ταυτότητα του χρήστη davidferguson: Opuntia fragilis, Ένα μέλος του Κάκτος (Οικογένεια Cactaceae)
Προστέθηκε στις Μάιος 29, 2023
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

nicolasasaenz

Ημερομηνία

Ιούλιος 22, 2022 10:16 ΠΜ PDT
Opuntia × columbiana - Photo (c) Adam Schneider, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Adam Schneider
Η ταυτότητα του χρήστη davidferguson: Opuntia × columbiana, Ένα μέλος του Κάκτος (Οικογένεια Cactaceae)
Προστέθηκε στις Μάιος 29, 2023
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

djcane

Ημερομηνία

Οκτώβριος 14, 2020 11:51 ΠΜ PDT

Τόπος

Prosser, WA, US (Google, OSM)
Opuntia - Photo (c) José Belem Hernández Díaz, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY), uploaded by José Belem Hernández Díaz
Η ταυτότητα του χρήστη davidferguson: Γένος Opuntia, Ένα μέλος του Κάκτος (Οικογένεια Cactaceae)
Προστέθηκε στις Μάιος 29, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jullene_sager

Ημερομηνία

Μάιος 22, 2021

Τόπος

Richland (Google, OSM)
Opuntia × columbiana - Photo (c) Adam Schneider, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Adam Schneider
Η ταυτότητα του χρήστη davidferguson: Opuntia × columbiana, Ένα μέλος του Κάκτος (Οικογένεια Cactaceae)
Προστέθηκε στις Μάιος 29, 2023
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

taylorfievez

Ημερομηνία

Μάιος 24, 2023 04:57 ΜΜ PDT
Opuntia × columbiana - Photo (c) Adam Schneider, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Adam Schneider
Η ταυτότητα του χρήστη davidferguson: Opuntia × columbiana, Ένα μέλος του Κάκτος (Οικογένεια Cactaceae)
Προστέθηκε στις Μάιος 29, 2023
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

abe

Ημερομηνία

Μάιος 1, 2022 11:39 ΠΜ PDT
Opuntia × columbiana - Photo (c) Adam Schneider, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Adam Schneider
Η ταυτότητα του χρήστη davidferguson: Opuntia × columbiana, Ένα μέλος του Κάκτος (Οικογένεια Cactaceae)
Προστέθηκε στις Μάιος 29, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

kylephyte

Ημερομηνία

Αύγουστος 2022

Περιγραφή

WMDO2021-090

Micropuntia pulchella - Photo (c) Mary Meagher, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Mary Meagher
Η ταυτότητα του χρήστη davidferguson: Micropuntia pulchella, Ένα μέλος του Κάκτος (Οικογένεια Cactaceae)
Προστέθηκε στις Μάιος 29, 2023
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Κάκτος (Οικογένεια Cactaceae)

Παρατηρητής

thefruithunter

Ημερομηνία

Απρίλιος 30, 2023 01:54 ΜΜ PDT
Trichocereus - Photo (c) Benito Rosende, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Benito Rosende
Η ταυτότητα του χρήστη davidferguson: Γένος Trichocereus, Ένα μέλος του Κάκτος (Οικογένεια Cactaceae)
Προστέθηκε στις Μάιος 29, 2023
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

molly10

Ημερομηνία

Απρίλιος 8, 2020 12:00 ΜΜ PDT
Opuntia polyacantha erinacea - Photo (c) sea-kangaroo, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-ND), uploaded by sea-kangaroo
Η ταυτότητα του χρήστη davidferguson: Opuntia polyacantha var. erinacea, Ένα μέλος του Κάκτος (Οικογένεια Cactaceae)
Προστέθηκε στις Μάιος 29, 2023
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

hamptinn

Ημερομηνία

Απρίλιος 7, 2021 11:06 ΠΜ PDT
Opuntia polyacantha erinacea - Photo (c) sea-kangaroo, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-ND), uploaded by sea-kangaroo
Η ταυτότητα του χρήστη davidferguson: Opuntia polyacantha var. erinacea, Ένα μέλος του Κάκτος (Οικογένεια Cactaceae)
Προστέθηκε στις Μάιος 29, 2023
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

bewickwren

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 19, 2022 11:10 ΠΜ PST
Opuntia polyacantha erinacea - Photo (c) sea-kangaroo, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-ND), uploaded by sea-kangaroo
Η ταυτότητα του χρήστη davidferguson: Opuntia polyacantha var. erinacea, Ένα μέλος του Κάκτος (Οικογένεια Cactaceae)
Προστέθηκε στις Μάιος 29, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ignaciov29

Ημερομηνία

Μάιος 3, 2014 12:32 ΜΜ PDT
Opuntia polyacantha erinacea - Photo (c) sea-kangaroo, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-ND), uploaded by sea-kangaroo
Η ταυτότητα του χρήστη davidferguson: Opuntia polyacantha var. erinacea, Ένα μέλος του Κάκτος (Οικογένεια Cactaceae)
Προστέθηκε στις Μάιος 29, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

paulespo

Ημερομηνία

Μάιος 30, 2020 12:59 ΜΜ PDT

Τόπος

Barstow, CA, US (Google, OSM)
Opuntia polyacantha erinacea - Photo (c) sea-kangaroo, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-ND), uploaded by sea-kangaroo
Η ταυτότητα του χρήστη davidferguson: Opuntia polyacantha var. erinacea, Ένα μέλος του Κάκτος (Οικογένεια Cactaceae)
Προστέθηκε στις Μάιος 29, 2023
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

aaron_echols

Ημερομηνία

Απρίλιος 25, 2020 07:04 ΜΜ PDT
Opuntia polyacantha erinacea - Photo (c) sea-kangaroo, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-ND), uploaded by sea-kangaroo
Η ταυτότητα του χρήστη davidferguson: Opuntia polyacantha var. erinacea, Ένα μέλος του Κάκτος (Οικογένεια Cactaceae)
Προστέθηκε στις Μάιος 29, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

lestrong

Ημερομηνία

Απρίλιος 15, 2023 02:52 ΜΜ PDT
Opuntia polyacantha erinacea - Photo (c) sea-kangaroo, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-ND), uploaded by sea-kangaroo
Η ταυτότητα του χρήστη davidferguson: Opuntia polyacantha var. erinacea, Ένα μέλος του Κάκτος (Οικογένεια Cactaceae)
Προστέθηκε στις Μάιος 29, 2023
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

dgrimmphd

Ημερομηνία

Μάιος 10, 2020 11:53 ΠΜ PDT

Περιγραφή

Mill Creek, Forest Falls, San Bernardino National Forest, San Bernardino Mountains, San Bernardino County, California

Opuntia mojavensis - Photo (c) Bill Rodstrom, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Bill Rodstrom
Η ταυτότητα του χρήστη davidferguson: Opuntia mojavensis, Ένα μέλος του Κάκτος (Οικογένεια Cactaceae)
Προστέθηκε στις Μάιος 29, 2023
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

caminogirl

Ημερομηνία

Ιούνιος 30, 2019 02:25 ΜΜ PDT
Opuntia - Photo (c) José Belem Hernández Díaz, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY), uploaded by José Belem Hernández Díaz
Η ταυτότητα του χρήστη davidferguson: Γένος Opuntia, Ένα μέλος του Κάκτος (Οικογένεια Cactaceae)
Προστέθηκε στις Μάιος 29, 2023
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Μαγνολιόψιδα (Ομοταξία Magnoliopsida)

Παρατηρητής

julianh711

Ημερομηνία

Μάιος 10, 2022 08:08 ΠΜ PDT
Τριανταφυλλιά - Photo (c) lamprisdimitris, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη davidferguson: Τριανταφυλλιά (Γένος Rosa)
Προστέθηκε στις Μάιος 29, 2023
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

tuffwaffles

Ημερομηνία

Απρίλιος 30, 2022 01:05 ΜΜ PDT

Τόπος

Los Angeles (Google, OSM)
Opuntia polyacantha erinacea - Photo (c) sea-kangaroo, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-ND), uploaded by sea-kangaroo
Η ταυτότητα του χρήστη davidferguson: Opuntia polyacantha var. erinacea, Ένα μέλος του Κάκτος (Οικογένεια Cactaceae)
Προστέθηκε στις Μάιος 29, 2023
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

lightningstarsky

Ημερομηνία

Απρίλιος 24, 2022 05:56 ΜΜ PDT
Opuntia × vaseyi - Photo (c) yaoshawn, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by yaoshawn
Η ταυτότητα του χρήστη davidferguson: Opuntia × vaseyi, Ένα μέλος του Κάκτος (Οικογένεια Cactaceae)
Προστέθηκε στις Μάιος 29, 2023
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

lisavela

Ημερομηνία

Απρίλιος 6, 2022 02:51 ΜΜ PDT
Opuntia polyacantha - Photo (c) Michael J. Oldham, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Michael J. Oldham
Η ταυτότητα του χρήστη davidferguson: Opuntia polyacantha, Ένα μέλος του Κάκτος (Οικογένεια Cactaceae)
Προστέθηκε στις Μάιος 29, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

daninovoa

Ημερομηνία

Μάιος 11, 2023 01:53 ΜΜ PDT
Opuntia × occidentalis - Photo (c) Glen R. Morrison, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Glen R. Morrison
Η ταυτότητα του χρήστη davidferguson: Opuntia × occidentalis, Ένα μέλος του Κάκτος (Οικογένεια Cactaceae)
Προστέθηκε στις Μάιος 29, 2023
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

trisha111

Ημερομηνία

Νοέμβριος 5, 2021 11:16 ΠΜ PDT
Opuntia - Photo (c) José Belem Hernández Díaz, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY), uploaded by José Belem Hernández Díaz
Η ταυτότητα του χρήστη davidferguson: Γένος Opuntia, Ένα μέλος του Κάκτος (Οικογένεια Cactaceae)
Προστέθηκε στις Μάιος 29, 2023
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

dallonw

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 2016
Opuntia - Photo (c) José Belem Hernández Díaz, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY), uploaded by José Belem Hernández Díaz
Η ταυτότητα του χρήστη davidferguson: Γένος Opuntia, Ένα μέλος του Κάκτος (Οικογένεια Cactaceae)
Προστέθηκε στις Μάιος 29, 2023
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

dallonw

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 2016
Opuntia - Photo (c) José Belem Hernández Díaz, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY), uploaded by José Belem Hernández Díaz
Η ταυτότητα του χρήστη davidferguson: Γένος Opuntia, Ένα μέλος του Κάκτος (Οικογένεια Cactaceae)
Προστέθηκε στις Μάιος 29, 2023
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

dallonw

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 2016
Opuntia - Photo (c) José Belem Hernández Díaz, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY), uploaded by José Belem Hernández Díaz
Η ταυτότητα του χρήστη davidferguson: Γένος Opuntia, Ένα μέλος του Κάκτος (Οικογένεια Cactaceae)
Προστέθηκε στις Μάιος 29, 2023
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

dallonw

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 2016
Opuntia - Photo (c) José Belem Hernández Díaz, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY), uploaded by José Belem Hernández Díaz
Η ταυτότητα του χρήστη davidferguson: Γένος Opuntia, Ένα μέλος του Κάκτος (Οικογένεια Cactaceae)
Προστέθηκε στις Μάιος 29, 2023
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

dallonw

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 2016
Opuntia - Photo (c) José Belem Hernández Díaz, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY), uploaded by José Belem Hernández Díaz
Η ταυτότητα του χρήστη davidferguson: Γένος Opuntia, Ένα μέλος του Κάκτος (Οικογένεια Cactaceae)
Προστέθηκε στις Μάιος 29, 2023
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

dallonw

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 2016
Opuntia - Photo (c) José Belem Hernández Díaz, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY), uploaded by José Belem Hernández Díaz
Η ταυτότητα του χρήστη davidferguson: Γένος Opuntia, Ένα μέλος του Κάκτος (Οικογένεια Cactaceae)
Προστέθηκε στις Μάιος 29, 2023
Βελτίωση

Στατιστικά

  • 16921