Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Σαλιάρα (Volvopluteus gloiocephalus)

Παρατηρητής

colin25

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 12, 2023 11:53 ΠΜ SAST
Σαλιάρα - Photo (c) Christian Schwarz, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Christian Schwarz
Η ταυτότητα του χρήστη david_taylor: Σαλιάρα (Volvopluteus gloiocephalus)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 20, 2023
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

hirons

Ημερομηνία

Ιούνιος 12, 2011 12:31 ΜΜ SAST
Russula - Photo (c) Holger Krisp, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY)
Η ταυτότητα του χρήστη david_taylor: Γένος Russula, Ένα μέλος του Βασιδιομύκητες (Συνομοταξία Basidiomycota)
Προστέθηκε στις Αύγουστος 15, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

hirons

Ημερομηνία

Ιούνιος 12, 2011 12:32 ΜΜ SAST
Russula sardonia - Photo (c) Chris Moody, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη david_taylor: Russula sardonia, Ένα μέλος του Βασιδιομύκητες (Συνομοταξία Basidiomycota)
Προστέθηκε στις Αύγουστος 15, 2023
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

oh_snap

Ημερομηνία

Ιούλιος 28, 2023 12:07 ΜΜ SAST

Περιγραφή

Growing from a dead log

Pholiotina - Photo (c) noah_siegel, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA), uploaded by noah_siegel
Η ταυτότητα του χρήστη david_taylor: Γένος Pholiotina, Ένα μέλος του Βασιδιομύκητες (Συνομοταξία Basidiomycota)
Προστέθηκε στις Αύγουστος 15, 2023
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

oh_snap

Ημερομηνία

Ιούλιος 28, 2023 11:54 ΠΜ SAST
Laccaria laccata - Photo (c) Christian Schwarz, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Christian Schwarz
Η ταυτότητα του χρήστη david_taylor: Laccaria laccata, Ένα μέλος του Βασιδιομύκητες (Συνομοταξία Basidiomycota)
Προστέθηκε στις Αύγουστος 15, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

koosretief

Ημερομηνία

Ιούλιος 29, 2023 03:28 ΜΜ SAST
Agaricales - Photo (c) brian_nz, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by brian_nz
Η ταυτότητα του χρήστη david_taylor: Τάξη Agaricales, Ένα μέλος του Βασιδιομύκητες (Συνομοταξία Basidiomycota)
Προστέθηκε στις Αύγουστος 15, 2023
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

franjordaan

Ημερομηνία

Ιούλιος 27, 2023 04:44 ΜΜ SAST

Περιγραφή

Small mushrooms, up to 4cm in diameter, appearing repeatedly on the roots of a chopped down acacia

Psathyrellaceae - Photo (c) Cally Thompson, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Cally Thompson
Η ταυτότητα του χρήστη david_taylor: Οικογένεια Psathyrellaceae, Ένα μέλος του Βασιδιομύκητες (Συνομοταξία Basidiomycota)
Προστέθηκε στις Αύγουστος 15, 2023
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

karrieb

Ημερομηνία

Ιούλιος 2, 2023 12:01 ΜΜ SAST
Schizophyllum commune - Photo (c) Fluff Berger, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-SA), uploaded by Fluff Berger
Η ταυτότητα του χρήστη david_taylor: Schizophyllum commune, Ένα μέλος του Βασιδιομύκητες (Συνομοταξία Basidiomycota)
Προστέθηκε στις Αύγουστος 15, 2023
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

janine_7

Ημερομηνία

Οκτώβριος 1, 2022 01:21 ΜΜ SAST
Lactarius hepaticus - Photo (c) Denis Zabin, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY), uploaded by Denis Zabin
Η ταυτότητα του χρήστη david_taylor: Lactarius hepaticus, Ένα μέλος του Βασιδιομύκητες (Συνομοταξία Basidiomycota)
Προστέθηκε στις Αύγουστος 15, 2023
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

hirons

Ημερομηνία

Ιούνιος 12, 2011 12:30 ΜΜ SAST
Amanita muscaria - Photo (c) cactusdan, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται
Η ταυτότητα του χρήστη david_taylor: Amanita muscaria, Ένα μέλος του Βασιδιομύκητες (Συνομοταξία Basidiomycota)
Προστέθηκε στις Αύγουστος 15, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

janine_7

Ημερομηνία

Οκτώβριος 1, 2022 12:35 ΜΜ SAST
Schizophyllum commune - Photo (c) Fluff Berger, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-SA), uploaded by Fluff Berger
Η ταυτότητα του χρήστη david_taylor: Schizophyllum commune, Ένα μέλος του Βασιδιομύκητες (Συνομοταξία Basidiomycota)
Προστέθηκε στις Αύγουστος 15, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Σαλιάρα (Volvopluteus gloiocephalus)

Παρατηρητής

simontamblyn

Ημερομηνία

Ιούλιος 30, 2023 03:11 ΜΜ SAST
Σαλιάρα - Photo (c) Christian Schwarz, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Christian Schwarz
Η ταυτότητα του χρήστη david_taylor: Σαλιάρα (Volvopluteus gloiocephalus)
Προστέθηκε στις Αύγουστος 15, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jeanstephenson

Ημερομηνία

Ιούλιος 30, 2023 10:56 ΠΜ SAST
Agaricus - Photo (c) Jason Hollinger, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY)
Η ταυτότητα του χρήστη david_taylor: Γένος Agaricus, Ένα μέλος του Βασιδιομύκητες (Συνομοταξία Basidiomycota)
Προστέθηκε στις Αύγουστος 15, 2023
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jeanstephenson

Ημερομηνία

Ιούλιος 30, 2023 12:54 ΜΜ SAST
Agaricales - Photo (c) brian_nz, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by brian_nz
Η ταυτότητα του χρήστη david_taylor: Τάξη Agaricales, Ένα μέλος του Βασιδιομύκητες (Συνομοταξία Basidiomycota)
Προστέθηκε στις Αύγουστος 15, 2023
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

hafeez_sonday

Ημερομηνία

Ιούλιος 19, 2023 10:14 ΠΜ SAST
Panaeolus - Photo (c) Julio Alejandro Alvarez Ruiz, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Julio Alejandro Alvarez Ruiz
Η ταυτότητα του χρήστη david_taylor: Γένος Panaeolus, Ένα μέλος του Βασιδιομύκητες (Συνομοταξία Basidiomycota)
Προστέθηκε στις Αύγουστος 15, 2023
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Αμανίτης Ο Ερυθριών (Amanita rubescens)

Παρατηρητής

jeremygilmore

Ημερομηνία

Ιούνιος 29, 2023 02:22 ΜΜ SAST
Αμανίτης Ο Ερυθριών - Photo (c) Federico Calledda, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Federico Calledda
Η ταυτότητα του χρήστη david_taylor: Αμανίτης Ο Ερυθριών (Amanita rubescens)
Προστέθηκε στις Αύγουστος 15, 2023
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jeanstephenson

Ημερομηνία

Ιούλιος 30, 2023 01:54 ΜΜ SAST
Bolbitius titubans - Photo (c) Christian Schwarz, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Christian Schwarz
Η ταυτότητα του χρήστη david_taylor: Bolbitius titubans, Ένα μέλος του Βασιδιομύκητες (Συνομοταξία Basidiomycota)
Προστέθηκε στις Αύγουστος 15, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

chelseymatthys

Ημερομηνία

Ιούλιος 31, 2023 11:35 ΠΜ SAST

Περιγραφή

Zandvlei park

Coprinellus micaceus - Photo (c) Alan Rockefeller, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY), uploaded by Alan Rockefeller
Η ταυτότητα του χρήστη david_taylor: Coprinellus micaceus, Ένα μέλος του Βασιδιομύκητες (Συνομοταξία Basidiomycota)
Προστέθηκε στις Αύγουστος 15, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

bouislotha

Ημερομηνία

Αύγουστος 1, 2023 11:38 ΠΜ SAST
Laccaria laccata - Photo (c) Christian Schwarz, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Christian Schwarz
Η ταυτότητα του χρήστη david_taylor: Laccaria laccata, Ένα μέλος του Βασιδιομύκητες (Συνομοταξία Basidiomycota)
Προστέθηκε στις Αύγουστος 15, 2023
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

oh_snap

Ημερομηνία

Αύγουστος 1, 2023 05:27 ΜΜ SAST

Τόπος

Eden Forest (Google, OSM)
Suillus bellinii - Photo (c) Davide Puddu, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Davide Puddu
Η ταυτότητα του χρήστη david_taylor: Suillus bellinii, Ένα μέλος του Βασιδιομύκητες (Συνομοταξία Basidiomycota)
Προστέθηκε στις Αύγουστος 15, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

penny21

Ημερομηνία

Αύγουστος 1, 2023 12:39 ΜΜ SAST

Περιγραφή

Dassenberg

Schizophyllum commune - Photo (c) Fluff Berger, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-SA), uploaded by Fluff Berger
Η ταυτότητα του χρήστη david_taylor: Schizophyllum commune, Ένα μέλος του Βασιδιομύκητες (Συνομοταξία Basidiomycota)
Προστέθηκε στις Αύγουστος 15, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Αμανίτης Ο Ερυθριών (Amanita rubescens)

Παρατηρητής

oh_snap

Ημερομηνία

Αύγουστος 1, 2023 05:39 ΜΜ SAST

Τόπος

Eden Forest (Google, OSM)
Αμανίτης Ο Ερυθριών - Photo (c) Federico Calledda, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Federico Calledda
Η ταυτότητα του χρήστη david_taylor: Αμανίτης Ο Ερυθριών (Amanita rubescens)
Προστέθηκε στις Αύγουστος 15, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

oh_snap

Ημερομηνία

Αύγουστος 1, 2023 05:22 ΜΜ SAST

Τόπος

Eden Forest (Google, OSM)
Suillus bovinus - Photo (c) Jerry Cooper, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY), uploaded by Jerry Cooper
Η ταυτότητα του χρήστη david_taylor: Suillus bovinus, Ένα μέλος του Βασιδιομύκητες (Συνομοταξία Basidiomycota)
Προστέθηκε στις Αύγουστος 15, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ryan_buttress

Ημερομηνία

Αύγουστος 1, 2023 02:54 ΜΜ SAST

Περιγραφή

The mushroom resembles undulating waves of tightly packed corals or loose Chinese fan. "Gillies" or "split gills" vary from creamy yellow to pale white in colour. It is known as the split-gill mushroom because of the unique longitudinally divided nature of the "gills" on the underside of the cap. This mushroom is found throughout the world.

Schizophyllum commune - Photo (c) Fluff Berger, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-SA), uploaded by Fluff Berger
Η ταυτότητα του χρήστη david_taylor: Schizophyllum commune, Ένα μέλος του Βασιδιομύκητες (Συνομοταξία Basidiomycota)
Προστέθηκε στις Αύγουστος 15, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

shauns

Ημερομηνία

Ιούλιος 25, 2023 10:02 ΠΜ SAST
Laccaria laccata - Photo (c) Christian Schwarz, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Christian Schwarz
Η ταυτότητα του χρήστη david_taylor: Laccaria laccata, Ένα μέλος του Βασιδιομύκητες (Συνομοταξία Basidiomycota)
Προστέθηκε στις Αύγουστος 15, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

michaelc101

Ημερομηνία

Ιούνιος 4, 2023 10:18 ΠΜ SAST
Suillus bellinii - Photo (c) Davide Puddu, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Davide Puddu
Η ταυτότητα του χρήστη david_taylor: Suillus bellinii, Ένα μέλος του Βασιδιομύκητες (Συνομοταξία Basidiomycota)
Προστέθηκε στις Αύγουστος 15, 2023
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Σαλιάρα (Volvopluteus gloiocephalus)

Παρατηρητής

koosretief

Ημερομηνία

Αύγουστος 9, 2023 02:04 ΜΜ SAST
Σαλιάρα - Photo (c) Christian Schwarz, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Christian Schwarz
Η ταυτότητα του χρήστη david_taylor: Σαλιάρα (Volvopluteus gloiocephalus)
Προστέθηκε στις Αύγουστος 15, 2023
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

larivera

Ημερομηνία

Ιανουάριος 26, 2023 01:43 ΜΜ SAST
Lentinus sajor-caju - Photo (c) Jacques van der Merwe, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-SA), uploaded by Jacques van der Merwe
Η ταυτότητα του χρήστη david_taylor: Lentinus sajor-caju, Ένα μέλος του Βασιδιομύκητες (Συνομοταξία Basidiomycota)
Προστέθηκε στις Αύγουστος 15, 2023
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

larivera

Ημερομηνία

Ιανουάριος 26, 2023 01:47 ΜΜ SAST
Lentinus - Photo (c) Davide Puddu, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Davide Puddu
Η ταυτότητα του χρήστη david_taylor: Γένος Lentinus, Ένα μέλος του Βασιδιομύκητες (Συνομοταξία Basidiomycota)
Προστέθηκε στις Αύγουστος 15, 2023
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

joy_paton

Ημερομηνία

Αύγουστος 6, 2023 09:10 ΠΜ SAST

Περιγραφή

Gp. Dam, Allen. Suggested Laccaria laccata.

Laccaria laccata - Photo (c) Christian Schwarz, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Christian Schwarz
Η ταυτότητα του χρήστη david_taylor: Laccaria laccata, Ένα μέλος του Βασιδιομύκητες (Συνομοταξία Basidiomycota)
Προστέθηκε στις Αύγουστος 15, 2023
Υποστηρικτικό

Στατιστικά

  • 1994