Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

pcopping_ecp

Ημερομηνία

Οκτώβριος 2016

Τόπος

Queensland, AU (Google, OSM)

Ετικέτες

Themeda triandra - Photo (c) Richard Gill, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Richard Gill
Η ταυτότητα του χρήστη darren_fielder: Themeda triandra, Ένα μέλος του Αγρωστώδη (Οικογένεια Poaceae)
Προστέθηκε στις Απρίλιος 21, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

rogstanden

Ημερομηνία

Ιούνιος 5, 2012 01:21 ΜΜ AWST
Themeda triandra - Photo (c) Richard Gill, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Richard Gill
Η ταυτότητα του χρήστη darren_fielder: Themeda triandra, Ένα μέλος του Αγρωστώδη (Οικογένεια Poaceae)
Προστέθηκε στις Απρίλιος 21, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

martinhj

Ημερομηνία

Απρίλιος 16, 2024 12:37 ΜΜ AEST
Echinochloa crus-galli - Photo (c) Zdeňka Nováková, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Zdeňka Nováková
Η ταυτότητα του χρήστη darren_fielder: Echinochloa crus-galli, Ένα μέλος του Αγρωστώδη (Οικογένεια Poaceae)
Προστέθηκε στις Απρίλιος 21, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

nyoni-pete

Ημερομηνία

Οκτώβριος 22, 2011 11:58 ΠΜ AEST

Περιγραφή

5027

Dichanthium annulatum - Photo Δεν διατηρούνται δικαιώματα, uploaded by 葉子
Η ταυτότητα του χρήστη darren_fielder: Dichanthium annulatum, Ένα μέλος του Αγρωστώδη (Οικογένεια Poaceae)
Προστέθηκε στις Απρίλιος 21, 2024
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

richardboon

Ημερομηνία

Απρίλιος 9, 2024 01:19 ΜΜ AEST

Περιγραφή

growing in a wetland

Dactylis glomerata - Photo (c) Natalya, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY), uploaded by Natalya
Η ταυτότητα του χρήστη darren_fielder: Dactylis glomerata, Ένα μέλος του Αγρωστώδη (Οικογένεια Poaceae)
Προστέθηκε στις Απρίλιος 21, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

rangerpuffin

Ημερομηνία

Απρίλιος 2024

Τόπος

Victoria, AU (Google, OSM)
Eleusine tristachya - Photo (c) Phil Bendle, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Phil Bendle
Η ταυτότητα του χρήστη darren_fielder: Eleusine tristachya, Ένα μέλος του Αγρωστώδη (Οικογένεια Poaceae)
Προστέθηκε στις Απρίλιος 21, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

marsimar

Ημερομηνία

Απρίλιος 20, 2024 04:32 ΜΜ AEST
Chloris gayana - Photo (c) Greg Tasney, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-SA), uploaded by Greg Tasney
Η ταυτότητα του χρήστη darren_fielder: Chloris gayana, Ένα μέλος του Αγρωστώδη (Οικογένεια Poaceae)
Προστέθηκε στις Απρίλιος 21, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Αγριάδα (Cynodon dactylon)

Παρατηρητής

mattdwhite

Ημερομηνία

Απρίλιος 20, 2024 12:04 ΜΜ AEST
Αγριάδα - Photo (c) vicsteinmann, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη darren_fielder: Αγριάδα (Cynodon dactylon)
Προστέθηκε στις Απρίλιος 21, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

cairnsnaturealbum

Ημερομηνία

Απρίλιος 20, 2024 08:03 ΠΜ AEST
Heteropogon contortus - Photo Δεν διατηρούνται δικαιώματα, uploaded by 葉子
Η ταυτότητα του χρήστη darren_fielder: Heteropogon contortus, Ένα μέλος του Αγρωστώδη (Οικογένεια Poaceae)
Προστέθηκε στις Απρίλιος 21, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

fishb8

Ημερομηνία

Απρίλιος 13, 2024 03:30 ΜΜ AEST
Phragmites australis - Photo (c) Fyn Kynd, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-SA), uploaded by Fyn Kynd
Η ταυτότητα του χρήστη darren_fielder: Phragmites australis, Ένα μέλος του Αγρωστώδη (Οικογένεια Poaceae)
Προστέθηκε στις Απρίλιος 21, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

fishb8

Ημερομηνία

Απρίλιος 21, 2024 01:39 ΜΜ AEST
Phragmites australis - Photo (c) Fyn Kynd, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-SA), uploaded by Fyn Kynd
Η ταυτότητα του χρήστη darren_fielder: Phragmites australis, Ένα μέλος του Αγρωστώδη (Οικογένεια Poaceae)
Προστέθηκε στις Απρίλιος 21, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

donbutch71

Ημερομηνία

Απρίλιος 21, 2024 01:46 ΜΜ AEST
Imperata cylindrica - Photo (c) janet_taylor, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by janet_taylor
Η ταυτότητα του χρήστη darren_fielder: Imperata cylindrica, Ένα μέλος του Αγρωστώδη (Οικογένεια Poaceae)
Προστέθηκε στις Απρίλιος 21, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

shaecee

Ημερομηνία

Απρίλιος 21, 2024 01:51 ΜΜ AEST
Eleusine tristachya - Photo (c) Phil Bendle, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Phil Bendle
Η ταυτότητα του χρήστη darren_fielder: Eleusine tristachya, Ένα μέλος του Αγρωστώδη (Οικογένεια Poaceae)
Προστέθηκε στις Απρίλιος 21, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

tomfletcher96

Ημερομηνία

Απρίλιος 21, 2024 01:17 ΜΜ AEST
Chloris gayana - Photo (c) Greg Tasney, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-SA), uploaded by Greg Tasney
Η ταυτότητα του χρήστη darren_fielder: Chloris gayana, Ένα μέλος του Αγρωστώδη (Οικογένεια Poaceae)
Προστέθηκε στις Απρίλιος 21, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

rich_fuller

Ημερομηνία

Απρίλιος 12, 2024 02:47 ΜΜ AEST
Acaena agnipila - Photo (c) Melissa Hutchison, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Melissa Hutchison
Η ταυτότητα του χρήστη darren_fielder: Acaena agnipila, Ένα μέλος του Ροδοειδή (Οικογένεια Rosaceae)
Προστέθηκε στις Απρίλιος 21, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

martinbennett

Ημερομηνία

Νοέμβριος 30, 2011 11:56 ΠΜ AEST
Acacia semilunata - Photo (c) Glenda Walter, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Glenda Walter
Η ταυτότητα του χρήστη darren_fielder: Acacia semilunata, Ένα μέλος του Κυαμοειδή (Οικογένεια Fabaceae)
Προστέθηκε στις Απρίλιος 18, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

russellcumming

Ημερομηνία

Απρίλιος 4, 2024 12:27 ΜΜ AEST

Περιγραφή

Cape Pallarenda.

Alloteropsis cimicina - Photo (c) Aniruddha Singhamahapatra, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Aniruddha Singhamahapatra
Η ταυτότητα του χρήστη darren_fielder: Alloteropsis cimicina, Ένα μέλος του Αγρωστώδη (Οικογένεια Poaceae)
Προστέθηκε στις Απρίλιος 17, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

gregtasney

Ημερομηνία

Μάιος 22, 2021 01:30 ΜΜ AEST
Senecio hispidulus - Photo (c) Jon Sullivan, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY)
Η ταυτότητα του χρήστη darren_fielder: Senecio hispidulus, Ένα μέλος του Σενέκιο (Γένος Senecio)
Προστέθηκε στις Απρίλιος 17, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

gregtasney

Ημερομηνία

Ιανουάριος 18, 2024 09:46 ΠΜ AEST
Janochloa antidotalis - Photo (c) John Pereira, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by John Pereira
Η ταυτότητα του χρήστη darren_fielder: Janochloa antidotalis, Ένα μέλος του Αγρωστώδη (Οικογένεια Poaceae)
Προστέθηκε στις Απρίλιος 17, 2024
Βελτίωση
Προστέθηκε ως κομμάτι από μια ανταλλαγή ταξινομικής ομάδας

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

peterwatts165

Ημερομηνία

Ιανουάριος 3, 2024 07:33 ΜΜ AEST
Amalosia robusta - Photo (c) Dash Huang, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη darren_fielder: Amalosia robusta, Ένα μέλος του Γκεκότα (Ανθυποτάξη Gekkota)
Προστέθηκε στις Απρίλιος 17, 2024
Υποστηρικτικό
Προστέθηκε ως κομμάτι από μια ανταλλαγή ταξινομικής ομάδας

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

xggum

Ημερομηνία

Νοέμβριος 28, 2022 10:45 ΜΜ AEST

Τόπος

Cabarlah (Google, OSM)
Amalosia robusta - Photo (c) Dash Huang, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη darren_fielder: Amalosia robusta, Ένα μέλος του Γκεκότα (Ανθυποτάξη Gekkota)
Προστέθηκε στις Απρίλιος 17, 2024
Βελτίωση
Προστέθηκε ως κομμάτι από μια ανταλλαγή ταξινομικής ομάδας

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

anneke_l

Ημερομηνία

Νοέμβριος 2022

Τόπος

Queensland, AU (Google, OSM)
Amalosia robusta - Photo (c) Dash Huang, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη darren_fielder: Amalosia robusta, Ένα μέλος του Γκεκότα (Ανθυποτάξη Gekkota)
Προστέθηκε στις Απρίλιος 17, 2024
Υποστηρικτικό
Προστέθηκε ως κομμάτι από μια ανταλλαγή ταξινομικής ομάδας

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

gregtasney

Ημερομηνία

Ιανουάριος 3, 2022 10:16 ΜΜ AEDT
Amalosia robusta - Photo (c) Dash Huang, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη darren_fielder: Amalosia robusta, Ένα μέλος του Γκεκότα (Ανθυποτάξη Gekkota)
Προστέθηκε στις Απρίλιος 17, 2024
Υποστηρικτικό
Προστέθηκε ως κομμάτι από μια ανταλλαγή ταξινομικής ομάδας

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ecoem22

Ημερομηνία

Μάρτιος 16, 2024 02:36 ΜΜ AEDT
Emydura macquarii - Photo (c) Faunaverse, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Faunaverse
Η ταυτότητα του χρήστη darren_fielder: Emydura macquarii, Ένα μέλος του Χελώνα (Τάξη Testudines)
Προστέθηκε στις Απρίλιος 16, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

litrato

Ημερομηνία

Μάρτιος 17, 2024 02:16 ΜΜ AEST
Emydura macquarii - Photo (c) Faunaverse, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Faunaverse
Η ταυτότητα του χρήστη darren_fielder: Emydura macquarii, Ένα μέλος του Χελώνα (Τάξη Testudines)
Προστέθηκε στις Απρίλιος 16, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

reiner

Ημερομηνία

Μάρτιος 16, 2024 08:58 ΠΜ ACST
Emydura tanybaraga - Photo (c) johneichler, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by johneichler
Η ταυτότητα του χρήστη darren_fielder: Emydura tanybaraga, Ένα μέλος του Χελώνα (Τάξη Testudines)
Προστέθηκε στις Απρίλιος 16, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

sarosasss

Ημερομηνία

Μάρτιος 19, 2024 06:33 ΜΜ AEDT
Emydura macquarii - Photo (c) Faunaverse, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Faunaverse
Η ταυτότητα του χρήστη darren_fielder: Emydura macquarii, Ένα μέλος του Χελώνα (Τάξη Testudines)
Προστέθηκε στις Απρίλιος 16, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

kindyfish

Ημερομηνία

Μάρτιος 20, 2024 01:51 ΜΜ AEST
Emydura macquarii - Photo (c) Faunaverse, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Faunaverse
Η ταυτότητα του χρήστη darren_fielder: Emydura macquarii, Ένα μέλος του Χελώνα (Τάξη Testudines)
Προστέθηκε στις Απρίλιος 16, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

beautiful_gudrun

Ημερομηνία

Ιούνιος 4, 2022
Myuchelys latisternum - Photo (c) David White, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by David White
Η ταυτότητα του χρήστη darren_fielder: Myuchelys latisternum, Ένα μέλος του Χελώνα (Τάξη Testudines)
Προστέθηκε στις Απρίλιος 16, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jamesmccarthy3

Ημερομηνία

Μάρτιος 20, 2024 04:22 ΜΜ AEDT
Chelodina longicollis - Photo (c) deborod, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by deborod
Η ταυτότητα του χρήστη darren_fielder: Chelodina longicollis, Ένα μέλος του Χελώνα (Τάξη Testudines)
Προστέθηκε στις Απρίλιος 16, 2024
Κορυφαίος

Στατιστικά

  • 17013