Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

bierbrauer

Ημερομηνία

Αύγουστος 26, 2023 09:46 ΠΜ CDT
Silphium terebinthinaceum - Photo (c) Frank Mayfield, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη darbyburk: Silphium terebinthinaceum, Ένα μέλος του Αστεροειδή (Υποοικογένεια Asteroideae)
Προστέθηκε στις Φεβρουάριος 09, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

bierbrauer

Ημερομηνία

Αύγουστος 26, 2023 09:49 ΠΜ CDT
Silphium perfoliatum - Photo (c) Dan Mullen, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-ND)
Η ταυτότητα του χρήστη darbyburk: Silphium perfoliatum, Ένα μέλος του Αστεροειδή (Υποοικογένεια Asteroideae)
Προστέθηκε στις Φεβρουάριος 09, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

bierbrauer

Ημερομηνία

Οκτώβριος 27, 2023 08:51 ΠΜ CDT
Hamamelis virginiana - Photo (c) arobey63, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη darbyburk: Hamamelis virginiana, Ένα μέλος του Σαξιφραγκώδη (Τάξη Saxifragales)
Προστέθηκε στις Φεβρουάριος 09, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Λωτός Ο Κερατιοφόρος (Lotus corniculatus)

Παρατηρητής

isabelkeefe

Ημερομηνία

Ιούλιος 21, 2021 06:36 ΜΜ CDT
Λωτός Ο Κερατιοφόρος - Photo (c) Coppicewalker, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Coppicewalker
Η ταυτότητα του χρήστη darbyburk: Λωτός Ο Κερατιοφόρος (Lotus corniculatus)
Προστέθηκε στις Ιανουάριος 29, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

beetle_enjoyer

Ημερομηνία

Ιανουάριος 5, 2024 02:11 ΜΜ CST
Quercus macrocarpa - Photo (c) Douglas Goldman, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY), uploaded by Douglas Goldman
Η ταυτότητα του χρήστη darbyburk: Quercus macrocarpa, Ένα μέλος του Βελανιδιά (Τμήμα Quercus)
Προστέθηκε στις Ιανουάριος 05, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

beetle_enjoyer

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 24, 2023 01:55 ΜΜ CST
Elymus virginicus - Photo (c) Jeff Skrentny, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Jeff Skrentny
Η ταυτότητα του χρήστη darbyburk: Elymus virginicus, Ένα μέλος του Αγρωστώδη (Οικογένεια Poaceae)
Προστέθηκε στις Ιανουάριος 03, 2024
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

carlysiria

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 23, 2023 02:43 ΜΜ CST
Verbascum thapsus - Photo (c) Hitoshi WATANABE 渡辺仁, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Hitoshi WATANABE 渡辺仁
Η ταυτότητα του χρήστη darbyburk: Verbascum thapsus, Ένα μέλος του Φλόμος (Γένος Verbascum)
Προστέθηκε στις Ιανουάριος 03, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Αφιδίδες (Οικογένεια Aphididae)

Παρατηρητής

mark92888

Ημερομηνία

Ιανουάριος 1, 2024 01:55 ΜΜ CST
Αφιδίδες - Photo (c) Katja Schulz, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY)
Η ταυτότητα του χρήστη darbyburk: Αφιδίδες (Οικογένεια Aphididae)
Προστέθηκε στις Ιανουάριος 03, 2024
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

eric-schmitty

Ημερομηνία

Αύγουστος 2, 2023 04:21 ΜΜ CDT
Tradescantia ohiensis - Photo (c) genoamike, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη darbyburk: Tradescantia ohiensis, Ένα μέλος του Μονοκοτυλήδονα (Ομοταξία Liliopsida)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 13, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

pecosvalleydiamond

Ημερομηνία

Ιούλιος 2012

Τόπος

United States (Google, OSM)
Ratibida pinnata - Photo (c) Frank Mayfield, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη darbyburk: Ratibida pinnata, Ένα μέλος του Αστεροειδή (Υποοικογένεια Asteroideae)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 06, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

cody11295

Ημερομηνία

Ιούλιος 19, 2023 04:57 ΜΜ CDT
Pycnanthemum virginianum - Photo (c) Sherrie Snyder, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Sherrie Snyder
Η ταυτότητα του χρήστη darbyburk: Pycnanthemum virginianum, Ένα μέλος του Χειλανθή (Οικογένεια Lamiaceae)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 05, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

haleighschell

Ημερομηνία

Οκτώβριος 21, 2023 10:21 ΠΜ CDT

Τόπος

Clare, IL, US (Google, OSM)
Symphyotrichum - Photo (c) Susan Elliott, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Susan Elliott
Η ταυτότητα του χρήστη darbyburk: Γένος Symphyotrichum, Ένα μέλος του Αστέρες (Φυλή Astereae)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 05, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

brettlaabs89

Ημερομηνία

Νοέμβριος 6, 2023 02:03 ΜΜ CST

Τόπος

Wayne, IL, USA (Google, OSM)
Smilax tamnoides - Photo (c) John Boldt, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by John Boldt
Η ταυτότητα του χρήστη darbyburk: Smilax tamnoides, Ένα μέλος του Λειριώδη (Τάξη Liliales)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 29, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

eevoi7

Ημερομηνία

Νοέμβριος 13, 2023 05:18 ΜΜ CST
Υμενόπτερα - Photo (c) Riley Walsh, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Riley Walsh
Η ταυτότητα του χρήστη darbyburk: Υμενόπτερα (Τάξη Hymenoptera)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 25, 2023
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Ζωχός Ο Αγκαθωτός (Sonchus asper)

Παρατηρητής

tiaraa_10

Ημερομηνία

Νοέμβριος 21, 2023 04:09 ΜΜ CST
Ζωχός Ο Αγκαθωτός - Photo Δεν διατηρούνται δικαιώματα, uploaded by Irene Saltini
Η ταυτότητα του χρήστη darbyburk: Ζωχός Ο Αγκαθωτός (Sonchus asper)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 22, 2023
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Βρύο, Μούσκλο (Συνομοταξία Bryophyta)

Παρατηρητής

tiaraa_10

Ημερομηνία

Νοέμβριος 21, 2023 04:43 ΜΜ CST
Βρύο, Μούσκλο - Photo (c) Jason M Crockwell, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-ND), uploaded by Jason M Crockwell
Η ταυτότητα του χρήστη darbyburk: Βρύο, Μούσκλο (Συνομοταξία Bryophyta)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 22, 2023
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

tiaraa_10

Ημερομηνία

Νοέμβριος 21, 2023 04:36 ΜΜ CST
Solidago - Photo (c) Bev Currie, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-ND)
Η ταυτότητα του χρήστη darbyburk: Γένος Solidago, Ένα μέλος του Αστέρες (Φυλή Astereae)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 22, 2023
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ele729

Ημερομηνία

Νοέμβριος 19, 2023 01:52 ΜΜ CST
Quercus macrocarpa - Photo (c) Douglas Goldman, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY), uploaded by Douglas Goldman
Η ταυτότητα του χρήστη darbyburk: Quercus macrocarpa, Ένα μέλος του Βελανιδιά (Τμήμα Quercus)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 20, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Γλιστρίδα (Portulaca oleracea)

Παρατηρητής

sarah4820

Ημερομηνία

Οκτώβριος 1, 2023 08:58 ΠΜ CDT
Γλιστρίδα - Photo (c) Pierre Corbrion, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA), uploaded by Pierre Corbrion
Η ταυτότητα του χρήστη darbyburk: Γλιστρίδα (Portulaca oleracea)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 14, 2023
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

vi_k

Ημερομηνία

Ιούλιος 2019

Τόπος

Illinois, US (Google, OSM)
Trirhabda canadensis - Photo (c) Doris Potter, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Doris Potter
Η ταυτότητα του χρήστη darbyburk: Trirhabda canadensis, Ένα μέλος του Χρυσομηλίδες (Οικογένεια Chrysomelidae)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 14, 2023
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

squonck

Ημερομηνία

Οκτώβριος 6, 2023 01:20 ΜΜ CDT
Gryllus pennsylvanicus - Photo (c) Mr. T in DC, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-ND)
Η ταυτότητα του χρήστη darbyburk: Gryllus pennsylvanicus, Ένα μέλος του Ophiomachos (Γένος Gryllus)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 13, 2023
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

garygj

Ημερομηνία

Νοέμβριος 4, 2023 09:19 ΠΜ CDT

Τόπος

Clare, IL, US (Google, OSM)
Solidago - Photo (c) Bev Currie, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-ND)
Η ταυτότητα του χρήστη darbyburk: Γένος Solidago, Ένα μέλος του Αστέρες (Φυλή Astereae)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 13, 2023
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

garygj

Ημερομηνία

Νοέμβριος 4, 2023 09:22 ΠΜ CDT

Τόπος

Clare, IL, US (Google, OSM)
Rubus occidentalis - Photo (c) Joshua Mayer, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη darbyburk: Rubus occidentalis, Ένα μέλος του Βάτος (Γένος Rubus)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 13, 2023
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

casper154

Ημερομηνία

Ιούλιος 29, 2023 01:05 ΜΜ CDT

Τόπος

Marengo, IL, US (Google, OSM)
Ratibida pinnata - Photo (c) Frank Mayfield, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη darbyburk: Ratibida pinnata, Ένα μέλος του Αστεροειδή (Υποοικογένεια Asteroideae)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 13, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mbergeson2002

Ημερομηνία

Νοέμβριος 12, 2023 11:42 ΠΜ CST

Τόπος

Kingston, IL, US (Google, OSM)
Verbascum thapsus - Photo (c) Hitoshi WATANABE 渡辺仁, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Hitoshi WATANABE 渡辺仁
Η ταυτότητα του χρήστη darbyburk: Verbascum thapsus, Ένα μέλος του Φλόμος (Γένος Verbascum)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 13, 2023
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mbergeson2002

Ημερομηνία

Νοέμβριος 12, 2023 11:13 ΠΜ CST

Τόπος

Kingston, IL, US (Google, OSM)
Verbena - Photo (c) Valter Jacinto, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται
Η ταυτότητα του χρήστη darbyburk: Γένος Verbena, Ένα μέλος του Λαμιώδη (Τάξη Lamiales)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 13, 2023
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

eevoi7

Ημερομηνία

Νοέμβριος 11, 2023 05:19 ΜΜ CST
Euonymus atropurpureus - Photo (c) Nancy Scott, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Nancy Scott
Η ταυτότητα του χρήστη darbyburk: Euonymus atropurpureus, Ένα μέλος του Κηλαστρώδη (Τάξη Celastrales)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 13, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

haleighschell

Ημερομηνία

Οκτώβριος 21, 2023 10:02 ΠΜ CDT
Silphium laciniatum - Photo (c) Frank Mayfield, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη darbyburk: Silphium laciniatum, Ένα μέλος του Αστεροειδή (Υποοικογένεια Asteroideae)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 31, 2023
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Τσουκνίδα (Γένος Urtica)

Παρατηρητής

garygj

Ημερομηνία

Οκτώβριος 21, 2023 10:22 ΠΜ CDT

Τόπος

Clare, IL, US (Google, OSM)
Τσουκνίδα - Photo (c) Pavel Komkov, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY), uploaded by Pavel Komkov
Η ταυτότητα του χρήστη darbyburk: Τσουκνίδα (Γένος Urtica)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 31, 2023
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ams40

Ημερομηνία

Οκτώβριος 21, 2023 09:48 ΠΜ CDT
Symphyotrichum - Photo (c) Susan Elliott, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Susan Elliott
Η ταυτότητα του χρήστη darbyburk: Γένος Symphyotrichum, Ένα μέλος του Αστέρες (Φυλή Astereae)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 31, 2023
Κορυφαίος

Στατιστικά

  • 136