Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

sergiohenriques

Ημερομηνία

Ιούλιος 21, 2022 08:23 PM EDT
Ασιλίδες - Photo (c) Steve Collins, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται
Η ταυτότητα του χρήστη danielwhitmore: Ασιλίδες (Οικογένεια Asilidae)
Προστέθηκε στις Ιούλιος 23, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

sergiohenriques

Ημερομηνία

Ιούλιος 12, 2022 11:47 AM WEST

Τόπος

Pombal, PT-LE, PT (Google, OSM)
Bactrocera oleae - Photo (c) Valter Jacinto, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται
Η ταυτότητα του χρήστη danielwhitmore: Bactrocera oleae, Ένα μέλος του Σχιζοφόρα (Ενότητα ζώων Schizophora)
Προστέθηκε στις Ιούλιος 12, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Κρεατόμυγα (Γένος Sarcophaga)

Παρατηρητής

anterry

Ημερομηνία

Ιούνιος 7, 2022 08:18 PM EEST
Κρεατόμυγα - Photo (c) Fernando Delgado, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Fernando Delgado
Η ταυτότητα του χρήστη danielwhitmore: Κρεατόμυγα (Γένος Sarcophaga)
Προστέθηκε στις Ιούλιος 12, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Κρεατόμυγα (Γένος Sarcophaga)

Παρατηρητής

evancrookedpaw

Ημερομηνία

Ιούνιος 6, 2022 04:41 PM EEST
Κρεατόμυγα - Photo (c) Fernando Delgado, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Fernando Delgado
Η ταυτότητα του χρήστη danielwhitmore: Κρεατόμυγα (Γένος Sarcophaga)
Προστέθηκε στις Ιούλιος 12, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Κρεατόμυγα (Γένος Sarcophaga)

Παρατηρητής

ukrainskij_kostantin

Ημερομηνία

Ιούνιος 8, 2022 06:05 PM EEST
Κρεατόμυγα - Photo (c) Fernando Delgado, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Fernando Delgado
Η ταυτότητα του χρήστη danielwhitmore: Κρεατόμυγα (Γένος Sarcophaga)
Προστέθηκε στις Ιούλιος 12, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Κρεατόμυγα (Γένος Sarcophaga)

Παρατηρητής

lbombini

Ημερομηνία

Ιούνιος 8, 2022 06:56 PM EEST
Κρεατόμυγα - Photo (c) Fernando Delgado, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Fernando Delgado
Η ταυτότητα του χρήστη danielwhitmore: Κρεατόμυγα (Γένος Sarcophaga)
Προστέθηκε στις Ιούλιος 12, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

rafael_carbonell

Ημερομηνία

Ιούνιος 21, 2022 10:43 PM CEST

Περιγραφή

Fly on the window, collected. Body length: 7.8 mm. It was carrying a flower pollinia of an unknown plant.

Liosarcophaga - Photo (c) Lorin Timaeus, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY), uploaded by Lorin Timaeus
Η ταυτότητα του χρήστη danielwhitmore: Υπογένος Liosarcophaga, Ένα μέλος του Κρεατόμυγα (Γένος Sarcophaga)
Προστέθηκε στις Ιούλιος 12, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

waldgeist

Ημερομηνία

Ιούλιος 8, 2022 03:42 PM CEST
Taxigramma - Photo (c) Even Dankowicz, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY), uploaded by Even Dankowicz
Η ταυτότητα του χρήστη danielwhitmore: Γένος Taxigramma, Ένα μέλος του Σαρκοφαγίδες (Οικογένεια Sarcophagidae)
Προστέθηκε στις Ιούλιος 12, 2022
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

anon135

Ημερομηνία

Ιανουάριος 18, 2022 09:42 AM AEDT
Συρφίδες - Photo (c) Denis Doucet, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Denis Doucet
Η ταυτότητα του χρήστη danielwhitmore: Συρφίδες (Οικογένεια Syrphidae)
Προστέθηκε στις Ιανουάριος 18, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

julioterra

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 28, 2021 03:30 PM UTC

Τόπος

Condrieu, France (Google, OSM)
Trichopoda pictipennis - Photo (c) Reiner Richter, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA), uploaded by Reiner Richter
Η ταυτότητα του χρήστη danielwhitmore: Trichopoda pictipennis, Ένα μέλος του Οιστροειδή (Υπεροικογένεια Oestroidea)
Προστέθηκε στις Ιανουάριος 18, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

steve_mcwilliam

Ημερομηνία

Ιούλιος 24, 2020 02:41 PM BST
Brachicoma devia - Photo (c) Sam R, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Sam R
Η ταυτότητα του χρήστη danielwhitmore: Brachicoma devia, Ένα μέλος του Σαρκοφαγίδες (Οικογένεια Sarcophagidae)
Προστέθηκε στις Ιανουάριος 14, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

altom

Ημερομηνία

Ιούλιος 11, 2020 09:20 PM BST

Τόπος

Cornwall, UK (Google, OSM)
Nyctia halterata - Photo (c) Nikolai Vladimirov, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Nikolai Vladimirov
Η ταυτότητα του χρήστη danielwhitmore: Nyctia halterata, Ένα μέλος του Σαρκοφαγίδες (Οικογένεια Sarcophagidae)
Προστέθηκε στις Ιανουάριος 14, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

afranco

Ημερομηνία

Ιούνιος 8, 2021 09:10 AM BST

Τόπος

Norwich NR4, UK (Google, OSM)
Sarcophaga dissimilis - Photo (c) simondenis142857, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by simondenis142857
Η ταυτότητα του χρήστη danielwhitmore: Sarcophaga dissimilis, Ένα μέλος του Κρεατόμυγα (Γένος Sarcophaga)
Προστέθηκε στις Ιανουάριος 14, 2022
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

philipmarkosso

Ημερομηνία

Αύγουστος 6, 2020 02:12 PM BST

Τόπος

Great Bookham, UK (Google, OSM)
Nyctia halterata - Photo (c) Nikolai Vladimirov, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Nikolai Vladimirov
Η ταυτότητα του χρήστη danielwhitmore: Nyctia halterata, Ένα μέλος του Σαρκοφαγίδες (Οικογένεια Sarcophagidae)
Προστέθηκε στις Ιανουάριος 14, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Κρεατόμυγα (Γένος Sarcophaga)

Παρατηρητής

sbushes

Ημερομηνία

Ιούλιος 10, 2021 11:44 PM BST
Κρεατόμυγα - Photo (c) Fernando Delgado, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Fernando Delgado
Η ταυτότητα του χρήστη danielwhitmore: Κρεατόμυγα (Γένος Sarcophaga)
Προστέθηκε στις Ιανουάριος 14, 2022
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Κρεατόμυγα (Γένος Sarcophaga)

Παρατηρητής

danmao

Ημερομηνία

Ιούλιος 29, 2021 09:26 AM CEST
Κρεατόμυγα - Photo (c) Fernando Delgado, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Fernando Delgado
Η ταυτότητα του χρήστη danielwhitmore: Κρεατόμυγα (Γένος Sarcophaga)
Προστέθηκε στις Ιανουάριος 13, 2022
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

astrapia

Ημερομηνία

Ιούλιος 2021

Ετικέτες

GL
Heteronychia - Photo (c) Marcello Consolo, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη danielwhitmore: Υπογένος Heteronychia, Ένα μέλος του Κρεατόμυγα (Γένος Sarcophaga)
Προστέθηκε στις Ιανουάριος 13, 2022
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Κρεατόμυγα (Γένος Sarcophaga)

Παρατηρητής

jpegorino

Ημερομηνία

Αύγουστος 10, 2021 06:48 PM BST

Τόπος

Edinburgh, UK (Google, OSM)
Κρεατόμυγα - Photo (c) Fernando Delgado, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Fernando Delgado
Η ταυτότητα του χρήστη danielwhitmore: Κρεατόμυγα (Γένος Sarcophaga)
Προστέθηκε στις Ιανουάριος 13, 2022
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

iancole2

Ημερομηνία

Αύγουστος 16, 2021
Sarcophaga - Photo (c) Marcello Consolo, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη danielwhitmore: Υπογένος Sarcophaga, Ένα μέλος του Κρεατόμυγα (Γένος Sarcophaga)
Προστέθηκε στις Ιανουάριος 13, 2022
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Κρεατόμυγα (Γένος Sarcophaga)

Παρατηρητής

sbushes

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 18, 2021 10:51 PM BST
Κρεατόμυγα - Photo (c) Fernando Delgado, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Fernando Delgado
Η ταυτότητα του χρήστη danielwhitmore: Κρεατόμυγα (Γένος Sarcophaga)
Προστέθηκε στις Ιανουάριος 13, 2022
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

sbushes

Ημερομηνία

Ιούλιος 19, 2021 11:59 PM BST
Heteronychia - Photo (c) Marcello Consolo, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη danielwhitmore: Υπογένος Heteronychia, Ένα μέλος του Κρεατόμυγα (Γένος Sarcophaga)
Προστέθηκε στις Ιανουάριος 13, 2022
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

sbushes

Ημερομηνία

Αύγουστος 6, 2021 01:06 PM BST
Sarcophaga - Photo (c) Marcello Consolo, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη danielwhitmore: Υπογένος Sarcophaga, Ένα μέλος του Κρεατόμυγα (Γένος Sarcophaga)
Προστέθηκε στις Ιανουάριος 13, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

albertcardona

Ημερομηνία

Ιούνιος 2021
Sarcophaga dissimilis - Photo (c) simondenis142857, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by simondenis142857
Η ταυτότητα του χρήστη danielwhitmore: Sarcophaga dissimilis, Ένα μέλος του Κρεατόμυγα (Γένος Sarcophaga)
Προστέθηκε στις Ιανουάριος 13, 2022
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

aworsey

Ημερομηνία

Μάιος 3, 2021 11:34 AM BST

Τόπος

London W7 2HQ, UK (Google, OSM)
Nyctia halterata - Photo (c) Nikolai Vladimirov, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Nikolai Vladimirov
Η ταυτότητα του χρήστη danielwhitmore: Nyctia halterata, Ένα μέλος του Σαρκοφαγίδες (Οικογένεια Sarcophagidae)
Προστέθηκε στις Ιανουάριος 13, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

wildhamandpetersham

Ημερομηνία

Αύγουστος 20, 2020 06:36 PM CEST

Περιγραφή

On Goldenrod (Solidago sp)

Sarcophaga dissimilis - Photo (c) simondenis142857, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by simondenis142857
Η ταυτότητα του χρήστη danielwhitmore: Sarcophaga dissimilis, Ένα μέλος του Κρεατόμυγα (Γένος Sarcophaga)
Προστέθηκε στις Ιανουάριος 13, 2022
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

wildhamandpetersham

Ημερομηνία

Αύγουστος 20, 2020 06:38 PM CEST

Περιγραφή

On Goldenrod(Solidago sp)

Sarcophaga dissimilis - Photo (c) simondenis142857, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by simondenis142857
Η ταυτότητα του χρήστη danielwhitmore: Sarcophaga dissimilis, Ένα μέλος του Κρεατόμυγα (Γένος Sarcophaga)
Προστέθηκε στις Ιανουάριος 13, 2022
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

sbushes

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 9, 2021 12:34 AM GMT

Περιγραφή

Likely S.haemorrhoa?

IMAGE 1
Thorax with 3 x strong postsutural dorsocentral bristles + median marginals on tergite 3 .

IMAGE 2
Dark red epandrium.

IMAGE 3
Wing vein R1 with more than 4 setae.

IMAGE 4
Syntergosternite 7+8 median spot of grey-silver microtrichosity near posterior margin

Sarcophaga haemorrhoa - Photo (c) Paul Bowyer, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Paul Bowyer
Η ταυτότητα του χρήστη danielwhitmore: Sarcophaga haemorrhoa, Ένα μέλος του Κρεατόμυγα (Γένος Sarcophaga)
Προστέθηκε στις Ιανουάριος 13, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

briansmith13

Ημερομηνία

Απρίλιος 27, 2020 12:04 PM BST
Σαρκοφαγίδες - Photo (c) Even Dankowicz, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY), uploaded by Even Dankowicz
Η ταυτότητα του χρήστη danielwhitmore: Σαρκοφαγίδες (Οικογένεια Sarcophagidae)
Προστέθηκε στις Ιανουάριος 10, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

dbucks

Ημερομηνία

Ιούνιος 17, 2020 12:17 PM UTC

Τόπος

Steyning (Google, OSM)
Amobia signata - Photo (c) Paul Bowyer, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Paul Bowyer
Η ταυτότητα του χρήστη danielwhitmore: Amobia signata, Ένα μέλος του Σαρκοφαγίδες (Οικογένεια Sarcophagidae)
Προστέθηκε στις Ιανουάριος 10, 2022
Υποστηρικτικό

Στατιστικά

  • 584