Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

michmair

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 6, 2023 04:54 ΜΜ CST
Edmundsella bertschi - Photo (c) Douglas Klug, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Douglas Klug
Η ταυτότητα του χρήστη daniela_s: Edmundsella bertschi, Ένα μέλος του Ευθύνευρα (Ανθυποτάξη Euthyneura)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 15, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

alboertoalcala

Ημερομηνία

Οκτώβριος 25, 2020 10:24 ΠΜ CST
Eugorgia daniana - Photo (c) Carmelo López Abad, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Carmelo López Abad
Η ταυτότητα του χρήστη daniela_s: Eugorgia daniana, Ένα μέλος του Κνιδόζωα (Συνομοταξία Cnidaria)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 30, 2023
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

alboertoalcala

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 9, 2023 08:56 ΠΜ CST

Τόπος

México (Google, OSM)
Muricea austera - Photo (c) Cristian M. Galván Villa, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Cristian M. Galván Villa
Η ταυτότητα του χρήστη daniela_s: Muricea austera, Ένα μέλος του Κνιδόζωα (Συνομοταξία Cnidaria)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 12, 2023
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

naturalperson99

Ημερομηνία

Μάιος 10, 2023 09:20 ΜΜ CDT

Τόπος

Galveston, TX, USA (Google, OSM)

Περιγραφή

Not sure what this is

Physalia physalis - Photo (c) Bernd Kirschner, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη daniela_s: Physalia physalis, Ένα μέλος του Υδρόζωα (Ομοταξία Hydrozoa)
Προστέθηκε στις Μάιος 11, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

alboertoalcala

Ημερομηνία

Απρίλιος 12, 2023 08:23 ΠΜ CST
Muricea squarrosa - Photo (c) Alberto Alcalá, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY), uploaded by Alberto Alcalá
Η ταυτότητα του χρήστη daniela_s: Muricea squarrosa, Ένα μέλος του Κνιδόζωα (Συνομοταξία Cnidaria)
Προστέθηκε στις Μάιος 11, 2023
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

blevine

Ημερομηνία

Αύγουστος 8, 2022 08:57 ΠΜ MDT
Leptogorgia rigida - Photo (c) Claudia Jeannette Pérez Estrada, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA), uploaded by Claudia Jeannette Pérez Estrada
Η ταυτότητα του χρήστη daniela_s: Leptogorgia rigida, Ένα μέλος του Κνιδόζωα (Συνομοταξία Cnidaria)
Προστέθηκε στις Μάιος 11, 2023
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

taylor_justason

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 12, 2022 03:24 ΜΜ MST
Leptogorgia rigida - Photo (c) Claudia Jeannette Pérez Estrada, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA), uploaded by Claudia Jeannette Pérez Estrada
Η ταυτότητα του χρήστη daniela_s: Leptogorgia rigida, Ένα μέλος του Κνιδόζωα (Συνομοταξία Cnidaria)
Προστέθηκε στις Μάιος 11, 2023
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

rinoiubatti

Ημερομηνία

Μάρτιος 11, 2023 06:59 ΜΜ CST
Pacifigorgia firma - Photo (c) Rino, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Rino
Η ταυτότητα του χρήστη daniela_s: Pacifigorgia firma, Ένα μέλος του Κνιδόζωα (Συνομοταξία Cnidaria)
Προστέθηκε στις Μάιος 10, 2023
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

cristianmgv19

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 3, 2013 11:40 ΠΜ CST
Muricea squarrosa - Photo (c) Alberto Alcalá, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY), uploaded by Alberto Alcalá
Η ταυτότητα του χρήστη daniela_s: Muricea squarrosa, Ένα μέλος του Κνιδόζωα (Συνομοταξία Cnidaria)
Προστέθηκε στις Μάιος 10, 2023
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

alboertoalcala

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 14, 2023 10:29 ΠΜ CST
Muricea austera - Photo (c) Cristian M. Galván Villa, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Cristian M. Galván Villa
Η ταυτότητα του χρήστη daniela_s: Muricea austera, Ένα μέλος του Κνιδόζωα (Συνομοταξία Cnidaria)
Προστέθηκε στις Μάιος 10, 2023
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

raphetnature

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 21, 2022 12:40 ΜΜ MST

Τόπος

Loreto, MX-BS, MX (Google, OSM)
Muricea austera - Photo (c) Cristian M. Galván Villa, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Cristian M. Galván Villa
Η ταυτότητα του χρήστη daniela_s: Muricea austera, Ένα μέλος του Κνιδόζωα (Συνομοταξία Cnidaria)
Προστέθηκε στις Μάιος 10, 2023
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

alboertoalcala

Ημερομηνία

Ιανουάριος 28, 2023 11:46 ΠΜ CST
Muricea austera - Photo (c) Cristian M. Galván Villa, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Cristian M. Galván Villa
Η ταυτότητα του χρήστη daniela_s: Muricea austera, Ένα μέλος του Κνιδόζωα (Συνομοταξία Cnidaria)
Προστέθηκε στις Μάιος 10, 2023
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

slebris

Ημερομηνία

Ιούλιος 8, 2018 08:54 ΠΜ MDT
Muricea fruticosa - Photo (c) Phil Garner, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Phil Garner
Η ταυτότητα του χρήστη daniela_s: Muricea fruticosa, Ένα μέλος του Κνιδόζωα (Συνομοταξία Cnidaria)
Προστέθηκε στις Μάιος 10, 2023
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Conus nux

Παρατηρητής

sarenestx

Ημερομηνία

Ιούνιος 21, 2022 03:06 ΜΜ CST
Conus nux - Photo (c) Juan Manuel de Roux, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Juan Manuel de Roux
Η ταυτότητα του χρήστη daniela_s: Conus nux, Ένα μέλος του Γαστερόποδα (Ομοταξία Gastropoda)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 01, 2023
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

gcmp

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 12, 2019 06:53 ΜΜ HST

Τόπος

San Basilio (Google, OSM)
Muricea austera - Photo (c) Cristian M. Galván Villa, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Cristian M. Galván Villa
Η ταυτότητα του χρήστη daniela_s: Muricea austera, Ένα μέλος του Κνιδόζωα (Συνομοταξία Cnidaria)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 07, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

blevine

Ημερομηνία

Αύγουστος 8, 2022 08:58 ΠΜ MDT
Leptogorgia rigida - Photo (c) Claudia Jeannette Pérez Estrada, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA), uploaded by Claudia Jeannette Pérez Estrada
Η ταυτότητα του χρήστη daniela_s: Leptogorgia rigida, Ένα μέλος του Κνιδόζωα (Συνομοταξία Cnidaria)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 07, 2022
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

arturoh-v

Ημερομηνία

Απρίλιος 24, 2021 01:33 ΜΜ MDT

Τόπος

La Paz, MX-BS, MX (Google, OSM)
Leptogorgia rigida - Photo (c) Claudia Jeannette Pérez Estrada, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA), uploaded by Claudia Jeannette Pérez Estrada
Η ταυτότητα του χρήστη daniela_s: Leptogorgia rigida, Ένα μέλος του Κνιδόζωα (Συνομοταξία Cnidaria)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 07, 2022
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

alboertoalcala

Ημερομηνία

Αύγουστος 6, 2020 11:08 ΠΜ CDT
Muricea purpurea - Photo (c) Petr Myska, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Petr Myska
Η ταυτότητα του χρήστη daniela_s: Muricea purpurea, Ένα μέλος του Κνιδόζωα (Συνομοταξία Cnidaria)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 07, 2022
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

floydehayes

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 18, 2017 08:14 ΜΜ PST
Clibanarius eurysternus - Photo (c) Shigeru Harazaki, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Shigeru Harazaki
Η ταυτότητα του χρήστη daniela_s: Clibanarius eurysternus, Ένα μέλος του Κλιβανάριος (Γένος Clibanarius)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 22, 2022
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

floydehayes

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 18, 2017 08:17 ΜΜ PST
Clibanarius eurysternus - Photo (c) Shigeru Harazaki, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Shigeru Harazaki
Η ταυτότητα του χρήστη daniela_s: Clibanarius eurysternus, Ένα μέλος του Κλιβανάριος (Γένος Clibanarius)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 22, 2022
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

pmyska

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 28, 2018 01:28 ΜΜ CDT

Περιγραφή

Puerto Vallarta

Ετικέτες

IDX
Trizopagurus magnificus - Photo (c) Favio Rivera, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Favio Rivera
Η ταυτότητα του χρήστη daniela_s: Trizopagurus magnificus, Ένα μέλος του Παγουροειδή (Υπεροικογένεια Paguroidea)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 21, 2022
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

titi_tre

Ημερομηνία

Απρίλιος 27, 2021 09:33 ΠΜ UTC
Bispira monroi - Photo (c) Petr Myska, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Petr Myska
Η ταυτότητα του χρήστη daniela_s: Bispira monroi, Ένα μέλος του Πολύχαιτοι (Ομοταξία Polychaeta)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 21, 2022
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

chilipossum

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 30, 2020 08:50 ΜΜ UTC

Περιγραφή

Found five individuals total. Looks like the same species as the observation made in Santa Cruz by @anudibranchmom

https://www.inaturalist.org/observations/66005806

Pseudoceros mexicanus - Photo (c) Jeff Goddard, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Jeff Goddard
Η ταυτότητα του χρήστη daniela_s: Pseudoceros mexicanus, Ένα μέλος του Πλατυέλμινθες (Συνομοταξία Platyhelminthes)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 16, 2022
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jeffgoddard

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 21, 2017 04:26 ΜΜ PST

Περιγραφή

About 25 mm long, considered a mimic of the dark form of the dorid nudibranch Felimare californiensis. I found two of these under cobbles at low tide, and as seen in a previous image, a single small F. californiensis at the same site.

Pseudobiceros bajae - Photo (c) Raphael Forns, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Raphael Forns
Η ταυτότητα του χρήστη daniela_s: Pseudobiceros bajae, Ένα μέλος του Πλατυέλμινθες (Συνομοταξία Platyhelminthes)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 16, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

anasacuta

Ημερομηνία

Μάρτιος 18, 2022 08:57 ΜΜ CET

Ετικέτες

Daira americana - Photo (c) Alison Young, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Alison Young
Η ταυτότητα του χρήστη daniela_s: Daira americana, Ένα μέλος του Ετεροτρήματα (Υποενότητα ζώων Heterotremata)
Προστέθηκε στις Ιούλιος 22, 2022
Υποστηρικτικό

Στατιστικά

  • 25