Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

fredilwikatl

Ημερομηνία

Ιούνιος 16, 2024 10:00 ΠΜ CST
Crotalus triseriatus - Photo (c) Cesar A. Arcadia-Hernández, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Cesar A. Arcadia-Hernández
Η ταυτότητα του χρήστη dani_drn_a: Crotalus triseriatus, Ένα μέλος του Κροταλίας (Γένος Crotalus)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 17, 2024
Αντισυμβατική

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mireyacarrillo

Ημερομηνία

Ιούνιος 16, 2024 01:34 ΜΜ EST
Trachemys venusta - Photo (c) Sal Scibetta, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Sal Scibetta
Η ταυτότητα του χρήστη dani_drn_a: Trachemys venusta, Ένα μέλος του Χελώνα (Τάξη Testudines)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 17, 2024
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

katelynnpiche

Ημερομηνία

Ιούνιος 16, 2024 11:55 ΠΜ CST
Boa imperator - Photo (c) romannec, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη dani_drn_a: Boa imperator, Ένα μέλος του Φίδια (Υποτάξη Serpentes)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 17, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

sebastian_hb

Ημερομηνία

Ιούνιος 15, 2024
Oxybelis fulgidus - Photo (c) Eric Rosas, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA), uploaded by Eric Rosas
Η ταυτότητα του χρήστη dani_drn_a: Oxybelis fulgidus, Ένα μέλος του Φίδια (Υποτάξη Serpentes)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 16, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

valdo8

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 15, 2023 10:06 ΠΜ CST
Leptodeira frenata - Photo (c) alexpacheco, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by alexpacheco
Η ταυτότητα του χρήστη dani_drn_a: Leptodeira frenata, Ένα μέλος του Φίδια (Υποτάξη Serpentes)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 16, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

sebastian_hb

Ημερομηνία

Ιούνιος 15, 2024
Dipsas brevifacies - Photo (c) Daniel Durán Arceo, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Daniel Durán Arceo
Η ταυτότητα του χρήστη dani_drn_a: Dipsas brevifacies, Ένα μέλος του Φίδια (Υποτάξη Serpentes)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 16, 2024
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

sebastian_hb

Ημερομηνία

Ιούνιος 15, 2024
Anolis lemurinus - Photo (c) Alejandro Calzada, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Alejandro Calzada
Η ταυτότητα του χρήστη dani_drn_a: Anolis lemurinus, Ένα μέλος του Σαύρες (Υποτάξη Sauria)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 16, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

a_monter

Ημερομηνία

Ιούνιος 2, 2024 01:04 ΜΜ CST
Anolis biporcatus - Photo (c) Oscar Perez, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Oscar Perez
Η ταυτότητα του χρήστη dani_drn_a: Anolis biporcatus, Ένα μέλος του Σαύρες (Υποτάξη Sauria)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 16, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

a_monter

Ημερομηνία

Ιούνιος 2, 2024 11:10 ΠΜ CST
Holcosus festivus - Photo (c) JeffreyGammon, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by JeffreyGammon
Η ταυτότητα του χρήστη dani_drn_a: Holcosus festivus, Ένα μέλος του Σαύρες (Υποτάξη Sauria)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 16, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

anaidcn

Ημερομηνία

Ιούνιος 12, 2024 11:58 ΠΜ CST
Corytophanes hernandesii - Photo (c) Juan Ma Contortrix, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Juan Ma Contortrix
Η ταυτότητα του χρήστη dani_drn_a: Corytophanes hernandesii, Ένα μέλος του Σαύρες (Υποτάξη Sauria)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 16, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

florabeth

Ημερομηνία

Ιούνιος 11, 2024 07:31 ΜΜ CST
Leptodeira frenata - Photo (c) alexpacheco, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by alexpacheco
Η ταυτότητα του χρήστη dani_drn_a: Leptodeira frenata, Ένα μέλος του Φίδια (Υποτάξη Serpentes)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 16, 2024
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

enoc39637

Ημερομηνία

Ιούνιος 14, 2024 09:19 ΠΜ CST

Τόπος

Mérida (Google, OSM)

Περιγραφή

Reptil, corría rápido en dos patas

Basiliscus vittatus - Photo (c) Nick, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Nick
Η ταυτότητα του χρήστη dani_drn_a: Basiliscus vittatus, Ένα μέλος του Σαύρες (Υποτάξη Sauria)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 16, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

valdo8

Ημερομηνία

Νοέμβριος 13, 2023 01:36 ΜΜ CST
Leptophis mexicanus - Photo (c) Court Harding, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY), uploaded by Court Harding
Η ταυτότητα του χρήστη dani_drn_a: Leptophis mexicanus, Ένα μέλος του Φίδια (Υποτάξη Serpentes)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 16, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ronimartinez

Ημερομηνία

Ιούνιος 2024

Τόπος

Orange Walk, BZ (Google, OSM)
Rhinoclemmys areolata - Photo (c) Parque Nacional Arrecifes de Xcalak, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Parque Nacional Arrecifes de Xcalak
Η ταυτότητα του χρήστη dani_drn_a: Rhinoclemmys areolata, Ένα μέλος του Χελώνα (Τάξη Testudines)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 16, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

pedro_nahuat

Ημερομηνία

Απρίλιος 6, 2024 09:16 ΜΜ EST
Anolis rodriguezii - Photo (c) Diana Fuentes, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-SA), uploaded by Diana Fuentes
Η ταυτότητα του χρήστη dani_drn_a: Anolis rodriguezii, Ένα μέλος του Σαύρες (Υποτάξη Sauria)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 15, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

pedro_nahuat

Ημερομηνία

Απρίλιος 7, 2024 10:09 ΠΜ EST
Anolis rodriguezii - Photo (c) Diana Fuentes, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-SA), uploaded by Diana Fuentes
Η ταυτότητα του χρήστη dani_drn_a: Anolis rodriguezii, Ένα μέλος του Σαύρες (Υποτάξη Sauria)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 15, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

pedro_nahuat

Ημερομηνία

Απρίλιος 13, 2024 11:26 ΠΜ CST

Περιγραφή

Individual found during a herping tour around the Yucatán Peninsula.

Ejemplar observado durante un tour de observación de anfibios y reptiles alrededor de la Península de Yucatán.

Sceloporus lundelli - Photo (c) Pedro E. Nahuat-Cervera, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Pedro E. Nahuat-Cervera
Η ταυτότητα του χρήστη dani_drn_a: Sceloporus lundelli, Ένα μέλος του Σαύρες (Υποτάξη Sauria)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 15, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

pedro_nahuat

Ημερομηνία

Απρίλιος 13, 2024 08:59 ΜΜ CST

Περιγραφή

Individual found during a herping tour around the Yucatán Peninsula.

Ejemplar observado durante un tour de observación de anfibios y reptiles alrededor de la Península de Yucatán.

Leptodeira frenata - Photo (c) alexpacheco, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by alexpacheco
Η ταυτότητα του χρήστη dani_drn_a: Leptodeira frenata, Ένα μέλος του Φίδια (Υποτάξη Serpentes)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 15, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

pedro_nahuat

Ημερομηνία

Απρίλιος 13, 2024 06:52 ΜΜ CST

Περιγραφή

Individual found during a herping tour around the Yucatán Peninsula.

Ejemplar observado durante un tour de observación de anfibios y reptiles alrededor de la Península de Yucatán.

Pseudelaphe phaescens - Photo (c) Pedro E. Nahuat-Cervera, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Pedro E. Nahuat-Cervera
Η ταυτότητα του χρήστη dani_drn_a: Pseudelaphe phaescens, Ένα μέλος του Φίδια (Υποτάξη Serpentes)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 15, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

pedro_nahuat

Ημερομηνία

Απρίλιος 13, 2024 09:29 ΜΜ CST

Περιγραφή

Individual found during a herping tour around the Yucatán Peninsula.

Ejemplar observado durante un tour de observación de anfibios y reptiles alrededor de la Península de Yucatán.

Basiliscus vittatus - Photo (c) Nick, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Nick
Η ταυτότητα του χρήστη dani_drn_a: Basiliscus vittatus, Ένα μέλος του Σαύρες (Υποτάξη Sauria)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 15, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

danieljuarez

Ημερομηνία

Ιούνιος 14, 2024 10:02 ΠΜ EST
Anolis tropidonotus - Photo (c) Chris Harrison, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Chris Harrison
Η ταυτότητα του χρήστη dani_drn_a: Anolis tropidonotus, Ένα μέλος του Σαύρες (Υποτάξη Sauria)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 15, 2024
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

elias1982

Ημερομηνία

Μάιος 18, 2024 09:39 ΠΜ EST
Oxybelis potosiensis - Photo (c) jezrs30, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by jezrs30
Η ταυτότητα του χρήστη dani_drn_a: Oxybelis potosiensis, Ένα μέλος του Φίδια (Υποτάξη Serpentes)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 15, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

valdo8

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 6, 2023 01:01 ΜΜ CST
Boa imperator - Photo (c) romannec, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη dani_drn_a: Boa imperator, Ένα μέλος του Φίδια (Υποτάξη Serpentes)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 15, 2024
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

valdo8

Ημερομηνία

Νοέμβριος 10, 2023 03:14 ΜΜ CST

Περιγραφή

Se encontró muerta, al parecer fue sacrificada

Agkistrodon russeolus - Photo (c) Alvaro Monter Pozos, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Alvaro Monter Pozos
Η ταυτότητα του χρήστη dani_drn_a: Agkistrodon russeolus, Ένα μέλος του Εχιδνίδες (Οικογένεια Viperidae)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 15, 2024
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ricardogl

Ημερομηνία

Ιούνιος 14, 2024 12:01 ΠΜ CST
Basiliscus vittatus - Photo (c) Nick, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Nick
Η ταυτότητα του χρήστη dani_drn_a: Basiliscus vittatus, Ένα μέλος του Σαύρες (Υποτάξη Sauria)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 14, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

curioustejano

Ημερομηνία

Ιούνιος 13, 2024 08:55 ΜΜ CST

Περιγραφή

Casa Ka’An, Nance lodge.

Hemidactylus frenatus - Photo (c) Archie Brennan, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Archie Brennan
Η ταυτότητα του χρήστη dani_drn_a: Hemidactylus frenatus, Ένα μέλος του Γκεκκονίδες (Οικογένεια Gekkonidae)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 14, 2024
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ricardogl

Ημερομηνία

Ιούνιος 14, 2024 12:08 ΠΜ CST
Mastigodryas melanolomus - Photo (c) Kevin Venegas Barrantes, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Kevin Venegas Barrantes
Η ταυτότητα του χρήστη dani_drn_a: Mastigodryas melanolomus, Ένα μέλος του Φίδια (Υποτάξη Serpentes)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 14, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

giggio_chirimiky

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 13, 2023 03:14 ΜΜ EST
Coleonyx elegans - Photo (c) Bruce Edley, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Bruce Edley
Η ταυτότητα του χρήστη dani_drn_a: Coleonyx elegans, Ένα μέλος του Γκεκότα (Ανθυποτάξη Gekkota)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 14, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

danieljuarez

Ημερομηνία

Ιούνιος 13, 2024 10:27 ΠΜ EST
Rhinoclemmys areolata - Photo (c) Parque Nacional Arrecifes de Xcalak, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Parque Nacional Arrecifes de Xcalak
Η ταυτότητα του χρήστη dani_drn_a: Rhinoclemmys areolata, Ένα μέλος του Χελώνα (Τάξη Testudines)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 14, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

anelupe

Ημερομηνία

Ιούνιος 12, 2024
Mesoscincus schwartzei - Photo (c) Pedro E. Nahuat-Cervera, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Pedro E. Nahuat-Cervera
Η ταυτότητα του χρήστη dani_drn_a: Mesoscincus schwartzei, Ένα μέλος του Σκιγκίνες (Υποοικογένεια Scincinae)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 13, 2024
Υποστηρικτικό

Στατιστικά

  • 7533