Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

makincaid

Ημερομηνία

Ιούλιος 25, 2022 12:45 ΜΜ EDT

Περιγραφή

Growing along edge of lake in swampy area with grasses, brambles and that other thing. Petioles 15 mm. Trichomes on leaf erect.

Cornus amomum - Photo (c) Anita, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη dalea: Cornus amomum, Ένα μέλος του Κηλαστρώδη (Τάξη Cornales)
Προστέθηκε στις Ιούλιος 27, 2022
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

makincaid

Ημερομηνία

Ιούλιος 26, 2022 09:12 ΠΜ EDT

Περιγραφή

Fruiting pedicel 5mm. Leaf 35 mm wide. Berries 5 mm in diameter and five seeded. Leaf petioles more than one centimeter.

Ilex verticillata - Photo (c) christopher_t_s, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται
Η ταυτότητα του χρήστη dalea: Ilex verticillata, Ένα μέλος του Μαγνολιόψιδα (Ομοταξία Magnoliopsida)
Προστέθηκε στις Ιούλιος 27, 2022
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Μαγνολιόψιδα (Ομοταξία Magnoliopsida)

Παρατηρητής

haleydav1

Ημερομηνία

Ιούλιος 26, 2022 01:39 ΜΜ EDT
Vitis aestivalis - Photo Δεν διατηρούνται δικαιώματα, uploaded by Reuven Martin
Η ταυτότητα του χρήστη dalea: Vitis aestivalis, Ένα μέλος του Μαγνολιόψιδα (Ομοταξία Magnoliopsida)
Προστέθηκε στις Ιούλιος 27, 2022
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

haleydav1

Ημερομηνία

Ιούλιος 26, 2022 02:56 ΜΜ EDT
Impatiens capensis - Photo (c) James Gaither, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-ND)
Η ταυτότητα του χρήστη dalea: Impatiens capensis, Ένα μέλος του Ερεικώδη (Τάξη Ericales)
Προστέθηκε στις Ιούλιος 27, 2022
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

haleydav1

Ημερομηνία

Ιούλιος 26, 2022 02:57 ΜΜ EDT
Impatiens capensis - Photo (c) James Gaither, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-ND)
Η ταυτότητα του χρήστη dalea: Impatiens capensis, Ένα μέλος του Ερεικώδη (Τάξη Ericales)
Προστέθηκε στις Ιούλιος 27, 2022
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Κινεζική Φτελιά (Ulmus parvifolia)

Παρατηρητής

howardhorne

Ημερομηνία

Ιούνιος 26, 2019 01:39 ΜΜ CDT
Κινεζική Φτελιά - Photo (c) Reid Hardin, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Reid Hardin
Η ταυτότητα του χρήστη dalea: Κινεζική Φτελιά (Ulmus parvifolia)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 26, 2019
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

plantastrophe

Ημερομηνία

Ιούνιος 22, 2019 11:27 ΠΜ EDT
Pogonomyrmex badius - Photo (c) Judy Gallagher, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY)
Η ταυτότητα του χρήστη dalea: Pogonomyrmex badius, Ένα μέλος του Μυρμηγκίδες (Οικογένεια Formicidae)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 26, 2019
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

destes

Ημερομηνία

Ιούνιος 23, 2019 11:48 ΜΜ EDT
Idaea - Photo (c) Roger C. Kendrick, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται
Η ταυτότητα του χρήστη dalea: Γένος Idaea, Ένα μέλος του Γεωμετρίδες (Οικογένεια Geometridae)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 26, 2019
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

rasaunders

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 27, 2018 12:09 ΜΜ EDT
Taxodium distichum - Photo (c) William J. Deml, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by William J. Deml
Η ταυτότητα του χρήστη dalea: Taxodium distichum, Ένα μέλος του Κυπαρισσοειδή (Οικογένεια Cupressaceae)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 26, 2019
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

rasaunders

Ημερομηνία

Απρίλιος 17, 2018 10:06 ΠΜ EDT
Calycanthus floridus - Photo (c) Martin LaBar, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη dalea: Calycanthus floridus, Ένα μέλος του Δαφνώδη (Τάξη Laurales)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 26, 2019
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

rasaunders

Ημερομηνία

Απρίλιος 17, 2018 10:06 ΠΜ EDT
Calycanthus floridus - Photo (c) Martin LaBar, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη dalea: Calycanthus floridus, Ένα μέλος του Δαφνώδη (Τάξη Laurales)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 26, 2019
Υποστηρικτικό

Στατιστικά

  • 11