Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

arlenerup

Ημερομηνία

Ιούλιος 28, 2021 11:50 AM CDT

Τόπος

Bradley, WI, USA (Google, OSM)
Dissosteira carolina - Photo (c) JanetandPhil, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-ND)
Η ταυτότητα του χρήστη dailyentomologist: Dissosteira carolina, Ένα μέλος του Οιδιποδίνες (Υποοικογένεια Oedipodinae)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 07, 2021
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

arlenerup

Ημερομηνία

Ιούλιος 28, 2021 11:52 AM CDT

Τόπος

Bradley, WI, USA (Google, OSM)
Dissosteira carolina - Photo (c) JanetandPhil, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-ND)
Η ταυτότητα του χρήστη dailyentomologist: Dissosteira carolina, Ένα μέλος του Οιδιποδίνες (Υποοικογένεια Oedipodinae)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 07, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

tinylemur

Ημερομηνία

Αύγουστος 10, 2021 08:18 AM EDT
Dichromorpha viridis - Photo (c) greglasley, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Greg Lasley
Η ταυτότητα του χρήστη dailyentomologist: Dichromorpha viridis, Ένα μέλος του Ακριδίδες (Οικογένεια Acrididae)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 07, 2021
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

noelle33

Ημερομηνία

Αύγουστος 2, 2021 01:12 PM PDT
Melanoplus bivittatus - Photo (c) Steven Mlodinow, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη dailyentomologist: Melanoplus bivittatus, Ένα μέλος του Ακριδίδες (Οικογένεια Acrididae)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 07, 2021
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

pagophila

Ημερομηνία

Μάιος 26, 2021 12:33 PM CDT
Pardalophora apiculata - Photo (c) Doug Macaulay, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη dailyentomologist: Pardalophora apiculata, Ένα μέλος του Οιδιποδίνες (Υποοικογένεια Oedipodinae)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 07, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

pagophila

Ημερομηνία

Ιούλιος 18, 2021 09:39 AM CDT
Dichromorpha viridis - Photo (c) greglasley, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Greg Lasley
Η ταυτότητα του χρήστη dailyentomologist: Dichromorpha viridis, Ένα μέλος του Ακριδίδες (Οικογένεια Acrididae)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 07, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

joshuamonica

Ημερομηνία

Οκτώβριος 9, 2021 10:00 PM UTC

Περιγραφή

Evening recording. Closer to source of sound. Recorded three hours after sunset. Source is coming from deciduous trees in residential neighborhood.

Pterophylla camellifolia - Photo (c) Jeremy Collison, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη dailyentomologist: Pterophylla camellifolia, Ένα μέλος του Τεττιγονίδες (Οικογένεια Tettigoniidae)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 07, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

brandowilso

Ημερομηνία

Οκτώβριος 14, 2021 05:41 PM CDT

Τόπος

Mount Pleasant (Google, OSM)
Melanoplus differentialis - Photo (c) Victor W. Fazio III, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-ND), uploaded by Victor W Fazio III
Η ταυτότητα του χρήστη dailyentomologist: Melanoplus differentialis, Ένα μέλος του Ακριδίδες (Οικογένεια Acrididae)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 07, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

eatmoreplants

Ημερομηνία

Οκτώβριος 18, 2021 04:33 PM CDT

Τόπος

Dale (Google, OSM)
Melanoplus differentialis - Photo (c) Victor W. Fazio III, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-ND), uploaded by Victor W Fazio III
Η ταυτότητα του χρήστη dailyentomologist: Melanoplus differentialis, Ένα μέλος του Ακριδίδες (Οικογένεια Acrididae)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 07, 2021
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

clloyd98

Ημερομηνία

Οκτώβριος 18, 2021 03:49 PM EDT

Τόπος

Arlington, WI, US (Google, OSM)
Melanoplus differentialis - Photo (c) Victor W. Fazio III, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-ND), uploaded by Victor W Fazio III
Η ταυτότητα του χρήστη dailyentomologist: Melanoplus differentialis, Ένα μέλος του Ακριδίδες (Οικογένεια Acrididae)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 07, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

clloyd98

Ημερομηνία

Οκτώβριος 18, 2021 03:53 PM EDT

Τόπος

Arlington, WI, US (Google, OSM)
Melanoplus differentialis - Photo (c) Victor W. Fazio III, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-ND), uploaded by Victor W Fazio III
Η ταυτότητα του χρήστη dailyentomologist: Melanoplus differentialis, Ένα μέλος του Ακριδίδες (Οικογένεια Acrididae)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 07, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

clloyd98

Ημερομηνία

Οκτώβριος 18, 2021 04:28 PM EDT

Τόπος

Arlington, WI, US (Google, OSM)
Melanoplus differentialis - Photo (c) Victor W. Fazio III, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-ND), uploaded by Victor W Fazio III
Η ταυτότητα του χρήστη dailyentomologist: Melanoplus differentialis, Ένα μέλος του Ακριδίδες (Οικογένεια Acrididae)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 07, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

kanayo

Ημερομηνία

Οκτώβριος 19, 2021 01:51 PM UTC
Melanoplus differentialis - Photo (c) Victor W. Fazio III, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-ND), uploaded by Victor W Fazio III
Η ταυτότητα του χρήστη dailyentomologist: Melanoplus differentialis, Ένα μέλος του Ακριδίδες (Οικογένεια Acrididae)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 07, 2021
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

amanikhalil

Ημερομηνία

Οκτώβριος 8, 2021 02:48 PM CDT

Τόπος

Sumpter, WI, USA (Google, OSM)
Melanoplus punctulatus - Photo (c) Dendroica cerulea, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη dailyentomologist: Melanoplus punctulatus, Ένα μέλος του Ακριδίδες (Οικογένεια Acrididae)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 06, 2021
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

phinow1126

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 25, 2016 12:54 PM UTC
Conocephalus fasciatus - Photo (c) Judy Gallagher, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY), uploaded by Judy Gallagher
Η ταυτότητα του χρήστη dailyentomologist: Conocephalus fasciatus, Ένα μέλος του Τεττιγονίδες (Οικογένεια Tettigoniidae)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 06, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jscc

Ημερομηνία

Οκτώβριος 2021

Τόπος

Wisconsin, US (Google, OSM)
Gryllus pennsylvanicus - Photo (c) Mr. T in DC, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-ND)
Η ταυτότητα του χρήστη dailyentomologist: Gryllus pennsylvanicus, Ένα μέλος του Ophiomachos (Γένος Gryllus)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 06, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

bspringer

Ημερομηνία

Οκτώβριος 23, 2021 11:43 AM CDT

Τόπος

Wisconsin Dells (Google, OSM)
Melanoplus punctulatus - Photo (c) Dendroica cerulea, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη dailyentomologist: Melanoplus punctulatus, Ένα μέλος του Ακριδίδες (Οικογένεια Acrididae)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 06, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mitchelllannan

Ημερομηνία

Οκτώβριος 23, 2021 04:06 AM UTC
Melanoplus differentialis - Photo (c) Victor W. Fazio III, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-ND), uploaded by Victor W Fazio III
Η ταυτότητα του χρήστη dailyentomologist: Melanoplus differentialis, Ένα μέλος του Ακριδίδες (Οικογένεια Acrididae)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 06, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

vontos

Ημερομηνία

Ιούλιος 25, 2019 10:30 AM MDT
Tropidolophus formosus - Photo (c) Dusty Reins, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-ND)
Η ταυτότητα του χρήστη dailyentomologist: Tropidolophus formosus, Ένα μέλος του Οιδιποδίνες (Υποοικογένεια Oedipodinae)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 31, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

brandoncorder

Ημερομηνία

Ιούνιος 12, 2021 02:40 PM CDT

Τόπος

Baraboo, WI, US (Google, OSM)
Melanoplus viridipes - Photo (c) Jason Michael Crockwell, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-ND)
Η ταυτότητα του χρήστη dailyentomologist: Melanoplus viridipes, Ένα μέλος του Ακριδίδες (Οικογένεια Acrididae)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 18, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

justinaceae

Ημερομηνία

Ιούνιος 10, 2021 07:24 PM HST
Melanoplus viridipes - Photo (c) Jason Michael Crockwell, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-ND)
Η ταυτότητα του χρήστη dailyentomologist: Melanoplus viridipes, Ένα μέλος του Ακριδίδες (Οικογένεια Acrididae)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 18, 2021
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

alex_cicindela_guy

Ημερομηνία

Ιούνιος 1, 2021 11:02 AM CDT
Melanoplus viridipes - Photo (c) Jason Michael Crockwell, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-ND)
Η ταυτότητα του χρήστη dailyentomologist: Melanoplus viridipes, Ένα μέλος του Ακριδίδες (Οικογένεια Acrididae)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 18, 2021
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

adonisdatura

Ημερομηνία

Ιούνιος 6, 2021 07:08 PM UTC
Melanoplus viridipes - Photo (c) Jason Michael Crockwell, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-ND)
Η ταυτότητα του χρήστη dailyentomologist: Melanoplus viridipes, Ένα μέλος του Ακριδίδες (Οικογένεια Acrididae)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 18, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jtv23

Ημερομηνία

Μάιος 31, 2021 11:48 AM CDT
Melanoplus viridipes - Photo (c) Jason Michael Crockwell, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-ND)
Η ταυτότητα του χρήστη dailyentomologist: Melanoplus viridipes, Ένα μέλος του Ακριδίδες (Οικογένεια Acrididae)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 18, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

velodrome

Ημερομηνία

Ιούλιος 25, 2020 10:26 AM PDT

Τόπος

Milltown, WI, USA (Google, OSM)
Dissosteira carolina - Photo (c) JanetandPhil, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-ND)
Η ταυτότητα του χρήστη dailyentomologist: Dissosteira carolina, Ένα μέλος του Οιδιποδίνες (Υποοικογένεια Oedipodinae)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 18, 2021
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

velodrome

Ημερομηνία

Ιούλιος 25, 2020 10:39 AM PDT

Τόπος

Milltown, WI, USA (Google, OSM)
Melanoplus bivittatus - Photo (c) Steven Mlodinow, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη dailyentomologist: Melanoplus bivittatus, Ένα μέλος του Ακριδίδες (Οικογένεια Acrididae)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 18, 2021
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

velodrome

Ημερομηνία

Ιούλιος 25, 2020 10:40 AM PDT

Τόπος

Milltown, WI, USA (Google, OSM)
Melanoplus bivittatus - Photo (c) Steven Mlodinow, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη dailyentomologist: Melanoplus bivittatus, Ένα μέλος του Ακριδίδες (Οικογένεια Acrididae)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 18, 2021
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

velodrome

Ημερομηνία

Ιούλιος 25, 2020 10:44 AM PDT

Τόπος

Milltown, WI, USA (Google, OSM)
Melanoplus bivittatus - Photo (c) Steven Mlodinow, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη dailyentomologist: Melanoplus bivittatus, Ένα μέλος του Ακριδίδες (Οικογένεια Acrididae)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 18, 2021
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

sci_punk

Ημερομηνία

Ιούνιος 23, 2021
Hesperotettix viridis - Photo (c) Margarethe Brummermann, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη dailyentomologist: Hesperotettix viridis, Ένα μέλος του Ακριδίδες (Οικογένεια Acrididae)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 18, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

lordoftheland

Ημερομηνία

Ιούνιος 25, 2021 01:23 PM CDT
Dendrotettix quercus - Photo (c) Greg Lasley, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη dailyentomologist: Dendrotettix quercus, Ένα μέλος του Ακριδίδες (Οικογένεια Acrididae)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 18, 2021
Υποστηρικτικό

Στατιστικά

  • 6529