Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

seawolf

Ημερομηνία

Οκτώβριος 4, 2019 11:54 AM CDT
Plestiodon fasciatus - Photo (c) johnwilliams, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη dacampo: Plestiodon fasciatus, Ένα μέλος του Σκιγκίνες (Υποοικογένεια Scincinae)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 06, 2019
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Λουλούδι Του Πάθους (Passiflora incarnata)

Παρατηρητής

seawolf

Ημερομηνία

Οκτώβριος 4, 2019 10:52 AM CDT

Ετικέτες

Λουλούδι Του Πάθους - Photo (c) Danny Barron, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-ND)
Η ταυτότητα του χρήστη dacampo: Λουλούδι Του Πάθους (Passiflora incarnata)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 06, 2019
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Λουλούδι Του Πάθους (Passiflora incarnata)

Παρατηρητής

seawolf

Ημερομηνία

Οκτώβριος 4, 2019 10:52 AM CDT

Ετικέτες

Παθανθή - Photo (c) Amy Bailey, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται
Η ταυτότητα του χρήστη dacampo: Παθανθή (Οικογένεια Passifloraceae)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 06, 2019
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

seawolf

Ημερομηνία

Οκτώβριος 4, 2019 10:48 AM CDT

Ετικέτες

Diospyros - Photo (c) Debra Halter, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη dacampo: Γένος Diospyros, Ένα μέλος του Ερεικώδη (Τάξη Ericales)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 06, 2019
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Μορέα (Γένος Morus)

Παρατηρητής

seawolf

Ημερομηνία

Οκτώβριος 4, 2019 12:02 PM CDT

Ετικέτες

Κόκκινη Μουριά - Photo (c) Karen Willard, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη dacampo: Κόκκινη Μουριά (Morus rubra)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 06, 2019
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

seawolf

Ημερομηνία

Οκτώβριος 4, 2019 02:10 PM CDT
Eumorpha fasciatus - Photo (c) Royal Tyler, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη dacampo: Eumorpha fasciatus, Ένα μέλος του Μακρογλωσσίνες (Υποοικογένεια Macroglossinae)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 06, 2019
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

seawolf

Ημερομηνία

Οκτώβριος 4, 2019 10:34 AM CDT
Baccharis halimifolia - Photo (c) Caleb Paul, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται
Η ταυτότητα του χρήστη dacampo: Baccharis halimifolia, Ένα μέλος του Αστέρες (Φυλή Astereae)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 06, 2019
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Φαναράκια (Cardiospermum halicacabum)

Παρατηρητής

miaerick

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 12, 2018 11:43 AM CST
Φαναράκια - Photo (c) Kuan-Chieh (Chuck) Hung, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη dacampo: Φαναράκια (Cardiospermum halicacabum)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 01, 2019
Υποστηρικτικό

Στατιστικά

  • 8