Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

sophia_harder

Ημερομηνία

Ιούλιος 28, 2022 08:48 PM CDT
Acer ginnala - Photo Wouter Hagens, δεν υπάρχουν γνωστοί περιορισμοί πνευματικών δικαιωμάτων (Κοινό Κτήμα)
Η ταυτότητα του χρήστη cwessel: Acer ginnala, Ένα μέλος του Σφένδαμος (Γένος Acer)
Προστέθηκε στις Αύγουστος 01, 2022
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

nancy597

Ημερομηνία

Ιούλιος 29, 2022 08:05 PM CDT

Τόπος

Crofton, NE, US (Google, OSM)
Euphorbia marginata - Photo (c) Doug Grinbergs, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Doug Grinbergs
Η ταυτότητα του χρήστη cwessel: Euphorbia marginata, Ένα μέλος του Ευφορβία (Γένος Euphorbia)
Προστέθηκε στις Αύγουστος 01, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

william1598

Ημερομηνία

Ιούλιος 28, 2022 02:48 PM CDT

Τόπος

Kent, NE, USA (Google, OSM)
Dalea villosa - Photo (c) Geoff Fierce, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Geoff Fierce
Η ταυτότητα του χρήστη cwessel: Dalea villosa, Ένα μέλος του Ψυχανθή (Υποοικογένεια Faboideae)
Προστέθηκε στις Ιούλιος 29, 2022
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jenetix2

Ημερομηνία

Ιούλιος 24, 2022 05:31 PM CDT
Verbena stricta - Photo (c) thesnaguy, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA), uploaded by thesnaguy
Η ταυτότητα του χρήστη cwessel: Verbena stricta, Ένα μέλος του Λαμιώδη (Τάξη Lamiales)
Προστέθηκε στις Ιούλιος 25, 2022
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

gailalderman

Ημερομηνία

Ιούλιος 6, 2022 10:11 AM CDT

Τόπος

Verdigris, NE, USA (Google, OSM)

Περιγραφή

At Nancy Pedersen's

Argemone polyanthemos - Photo (c) John, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη cwessel: Argemone polyanthemos, Ένα μέλος του Μηκωνοειδών (Οικογένεια Papaveraceae)
Προστέθηκε στις Ιούλιος 07, 2022
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

maryroberson

Ημερομηνία

Ιούλιος 6, 2022 09:06 PM CDT
Nepeta cataria - Photo (c) Mark Kluge, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-ND), uploaded by Mark Kluge
Η ταυτότητα του χρήστη cwessel: Nepeta cataria, Ένα μέλος του Χειλανθή (Οικογένεια Lamiaceae)
Προστέθηκε στις Ιούλιος 07, 2022
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

rynaturalist

Ημερομηνία

Ιούλιος 3, 2022 11:48 AM CDT

Τόπος

Stanton, NE, US (Google, OSM)
Melilotus officinalis - Photo (c) Sergey Mayorov, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Sergey Mayorov
Η ταυτότητα του χρήστη cwessel: Melilotus officinalis, Ένα μέλος του Ψυχανθή (Υποοικογένεια Faboideae)
Προστέθηκε στις Ιούλιος 05, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

rynaturalist

Ημερομηνία

Ιούλιος 3, 2022 11:50 AM CDT

Τόπος

Stanton, NE, US (Google, OSM)
Hordeum jubatum - Photo (c) caithdg, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη cwessel: Hordeum jubatum, Ένα μέλος του Αγρωστώδη (Οικογένεια Poaceae)
Προστέθηκε στις Ιούλιος 05, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

rynaturalist

Ημερομηνία

Ιούλιος 3, 2022 11:57 AM CDT

Τόπος

Stanton, NE, US (Google, OSM)
Salix amygdaloides - Photo (c) Owen Clarkin, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Owen Clarkin
Η ταυτότητα του χρήστη cwessel: Salix amygdaloides, Ένα μέλος του Ιτιά (Γένος Salix)
Προστέθηκε στις Ιούλιος 05, 2022
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

rynaturalist

Ημερομηνία

Ιούλιος 3, 2022 11:57 AM CDT

Τόπος

Stanton, NE, US (Google, OSM)
Asclepias syriaca - Photo (c) Corey Lange, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Corey Lange
Η ταυτότητα του χρήστη cwessel: Asclepias syriaca, Ένα μέλος του Αποκυνοειδή (Οικογένεια Apocynaceae)
Προστέθηκε στις Ιούλιος 05, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Κόνυζα Η Καναδική (Erigeron canadensis)

Παρατηρητής

rynaturalist

Ημερομηνία

Ιούλιος 3, 2022 11:58 AM CDT

Τόπος

Stanton, NE, US (Google, OSM)
Κόνυζα Η Καναδική - Photo (c) Svetlana Nesterova, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Svetlana Nesterova
Η ταυτότητα του χρήστη cwessel: Κόνυζα Η Καναδική (Erigeron canadensis)
Προστέθηκε στις Ιούλιος 05, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

rynaturalist

Ημερομηνία

Ιούλιος 3, 2022 12:01 PM CDT

Τόπος

Stanton, NE, US (Google, OSM)
Tragopogon dubius - Photo (c) Jenny Glenn, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Jenny Glenn
Η ταυτότητα του χρήστη cwessel: Tragopogon dubius, Ένα μέλος του Τραγοπώγωνας (Γένος Tragopogon)
Προστέθηκε στις Ιούλιος 05, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

rynaturalist

Ημερομηνία

Ιούλιος 3, 2022 12:02 PM CDT

Τόπος

Stanton, NE, US (Google, OSM)
Asclepias verticillata - Photo (c) eknuth, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by eknuth
Η ταυτότητα του χρήστη cwessel: Asclepias verticillata, Ένα μέλος του Αποκυνοειδή (Οικογένεια Apocynaceae)
Προστέθηκε στις Ιούλιος 05, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

rynaturalist

Ημερομηνία

Ιούλιος 3, 2022 12:02 PM CDT

Τόπος

Stanton, NE, US (Google, OSM)
Verbena stricta - Photo (c) thesnaguy, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA), uploaded by thesnaguy
Η ταυτότητα του χρήστη cwessel: Verbena stricta, Ένα μέλος του Λαμιώδη (Τάξη Lamiales)
Προστέθηκε στις Ιούλιος 05, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

rynaturalist

Ημερομηνία

Ιούλιος 3, 2022 12:04 PM CDT

Τόπος

Stanton, NE, US (Google, OSM)
Juniperus virginiana - Photo (c) Steven Severinghaus, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη cwessel: Juniperus virginiana, Ένα μέλος του Σαβίνα (Τμήμα Sabina)
Προστέθηκε στις Ιούλιος 05, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

rynaturalist

Ημερομηνία

Ιούλιος 3, 2022 12:08 PM CDT

Τόπος

Stanton, NE, US (Google, OSM)
Poa pratensis - Photo (c) Matt Lavin, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη cwessel: Poa pratensis, Ένα μέλος του Αγρωστώδη (Οικογένεια Poaceae)
Προστέθηκε στις Ιούλιος 05, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

rynaturalist

Ημερομηνία

Ιούλιος 3, 2022 12:08 PM CDT

Τόπος

Stanton, NE, US (Google, OSM)
Bromus inermis - Photo (c) Don Sutherland, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Don Sutherland
Η ταυτότητα του χρήστη cwessel: Bromus inermis, Ένα μέλος του Αγρωστώδη (Οικογένεια Poaceae)
Προστέθηκε στις Ιούλιος 05, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

rynaturalist

Ημερομηνία

Ιούλιος 3, 2022 12:14 PM CDT

Τόπος

Stanton, NE, US (Google, OSM)
Panicum virgatum - Photo (c) Seth Hendriks, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Seth Hendriks
Η ταυτότητα του χρήστη cwessel: Panicum virgatum, Ένα μέλος του Αγρωστώδη (Οικογένεια Poaceae)
Προστέθηκε στις Ιούλιος 05, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Πρασινοκέφαλη Πάπια (Anas platyrhynchos)

Παρατηρητής

rynaturalist

Ημερομηνία

Ιούλιος 3, 2022 12:31 PM CDT

Περιγραφή

7389 - 7392

Πρασινοκέφαλη Πάπια - Photo (c) ανώνυμος, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη cwessel: Πρασινοκέφαλη Πάπια (Anas platyrhynchos)
Προστέθηκε στις Ιούλιος 05, 2022
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

rynaturalist

Ημερομηνία

Ιούλιος 3, 2022 12:34 PM CDT
Phalaris arundinacea - Photo (c) annk, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη cwessel: Phalaris arundinacea, Ένα μέλος του Αγρωστώδη (Οικογένεια Poaceae)
Προστέθηκε στις Ιούλιος 05, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

rynaturalist

Ημερομηνία

Ιούλιος 3, 2022 12:41 PM CDT
Elymus - Photo (c) Matt Lavin, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη cwessel: Γένος Elymus, Ένα μέλος του Αγρωστώδη (Οικογένεια Poaceae)
Προστέθηκε στις Ιούλιος 05, 2022
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Κόνυζα Η Καναδική (Erigeron canadensis)

Παρατηρητής

rynaturalist

Ημερομηνία

Ιούλιος 3, 2022 06:50 PM CDT
Κόνυζα Η Καναδική - Photo (c) Svetlana Nesterova, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Svetlana Nesterova
Η ταυτότητα του χρήστη cwessel: Κόνυζα Η Καναδική (Erigeron canadensis)
Προστέθηκε στις Ιούλιος 05, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Λωτός Ο Κερατιοφόρος (Lotus corniculatus)

Παρατηρητής

rynaturalist

Ημερομηνία

Ιούλιος 3, 2022 06:52 PM CDT
Λωτός Ο Κερατιοφόρος - Photo (c) Julia Housden Proulx, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Julia Housden Proulx
Η ταυτότητα του χρήστη cwessel: Λωτός Ο Κερατιοφόρος (Lotus corniculatus)
Προστέθηκε στις Ιούλιος 05, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

rynaturalist

Ημερομηνία

Ιούλιος 3, 2022 11:42 AM CDT

Τόπος

Stanton, NE, US (Google, OSM)
Brickellia eupatorioides - Photo (c) Peter Gorman, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη cwessel: Brickellia eupatorioides, Ένα μέλος του Αστεροειδή (Υποοικογένεια Asteroideae)
Προστέθηκε στις Ιούλιος 05, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

brooke95

Ημερομηνία

Απρίλιος 28, 2022 01:55 PM MDT

Τόπος

Lewellen, NE, US (Google, OSM)
Pulsatilla nuttalliana - Photo (c) anneepierce, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by anneepierce
Η ταυτότητα του χρήστη cwessel: Pulsatilla nuttalliana, Ένα μέλος του Ανεμώνες (Φυλή Anemoneae)
Προστέθηκε στις Ιούλιος 03, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Καβαλερού (Securigera varia)

Παρατηρητής

chris_blomshield

Ημερομηνία

Ιούνιος 30, 2022 07:34 AM CDT

Τόπος

Crofton, NE, US (Google, OSM)
Καβαλερού - Photo (c) Jerry Oldenettel, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη cwessel: Καβαλερού (Securigera varia)
Προστέθηκε στις Ιούλιος 01, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

cchapin

Ημερομηνία

Ιούνιος 28, 2022 04:55 PM CDT
Lygodesmia juncea - Photo (c) Ken Bosma, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Ken Bosma
Η ταυτότητα του χρήστη cwessel: Lygodesmia juncea, Ένα μέλος του Κιχωριέαι (Φυλή Cichorieae)
Προστέθηκε στις Ιούλιος 01, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

katiapcarranza

Ημερομηνία

Η ημερομηνία λείπει
Physaria argyraea - Photo (c) Carlos G Velazco-Macias, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Carlos G Velazco-Macias
Η ταυτότητα του χρήστη cwessel: Physaria argyraea, Ένα μέλος του Κραμβοειδή (Οικογένεια Brassicaceae)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 29, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

katiapcarranza

Ημερομηνία

Ιούνιος 1, 2022 08:08 AM CDT
Erysimum capitatum - Photo (c) Mike and Mikelle Hebeka, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Mike and Mikelle Hebeka
Η ταυτότητα του χρήστη cwessel: Erysimum capitatum, Ένα μέλος του Κραμβοειδή (Οικογένεια Brassicaceae)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 29, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

katiapcarranza

Ημερομηνία

Ιούνιος 10, 2022 04:00 PM CDT
Yucca glauca - Photo (c) Jason Headley, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Jason Headley
Η ταυτότητα του χρήστη cwessel: Yucca glauca, Ένα μέλος του Σπαράγγι (Οικογένεια Asparagaceae)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 29, 2022
Υποστηρικτικό

Στατιστικά

  • 365