Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

g711

Ημερομηνία

Ιούλιος 3, 2023 11:56 ΠΜ CDT

Τόπος

Springview, NE, US (Google, OSM)
Sarcoscypha - Photo (c) cejodioya, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη cwessel: Γένος Sarcoscypha, Ένα μέλος του Ασκομύκητες (Συνομοταξία Ascomycota)
Προστέθηκε στις Ιούλιος 4, 2023
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

g711

Ημερομηνία

Ιούλιος 3, 2023 11:21 ΠΜ CDT

Τόπος

Springview, NE, US (Google, OSM)
Agaricales - Photo (c) brian_nz, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by brian_nz
Η ταυτότητα του χρήστη cwessel: Τάξη Agaricales, Ένα μέλος του Βασιδιομύκητες (Συνομοταξία Basidiomycota)
Προστέθηκε στις Ιούλιος 4, 2023
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

robin_la_foret

Ημερομηνία

Ιούλιος 14, 2021 02:28 ΜΜ UTC
Argynnis cybele - Photo (c) larryusa, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by larryusa
Η ταυτότητα του χρήστη cwessel: Argynnis cybele, Ένα μέλος του Νυμφαλίδες (Οικογένεια Nymphalidae)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 10, 2023
Βελτίωση
Προστέθηκε ως κομμάτι από μια ανταλλαγή ταξινομικής ομάδας

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

leighcalfee

Ημερομηνία

Ιούνιος 21, 2020 02:00 ΜΜ UTC
Argynnis idalia - Photo (c) Jeff Skrentny, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Jeff Skrentny
Η ταυτότητα του χρήστη cwessel: Argynnis idalia, Ένα μέλος του Νυμφαλίδες (Οικογένεια Nymphalidae)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 10, 2023
Υποστηρικτικό
Προστέθηκε ως κομμάτι από μια ανταλλαγή ταξινομικής ομάδας

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

allysonf

Ημερομηνία

Ιούλιος 2019

Τόπος

Nebraska, US (Google, OSM)

Περιγραφή

Magical moment. Prairie restoration

Argynnis idalia - Photo (c) Jeff Skrentny, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Jeff Skrentny
Η ταυτότητα του χρήστη cwessel: Argynnis idalia, Ένα μέλος του Νυμφαλίδες (Οικογένεια Nymphalidae)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 10, 2023
Υποστηρικτικό
Προστέθηκε ως κομμάτι από μια ανταλλαγή ταξινομικής ομάδας

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

keithroragen

Ημερομηνία

Ιούνιος 16, 2019 01:13 ΜΜ HST

Τόπος

Sarpy county (Google, OSM)

Περιγραφή

Speyeria idalia
Sarpy County, Nebraska
06/16/2019
Male

Argynnis idalia - Photo (c) Jeff Skrentny, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Jeff Skrentny
Η ταυτότητα του χρήστη cwessel: Argynnis idalia, Ένα μέλος του Νυμφαλίδες (Οικογένεια Nymphalidae)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 10, 2023
Υποστηρικτικό
Προστέθηκε ως κομμάτι από μια ανταλλαγή ταξινομικής ομάδας

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

sophia_harder

Ημερομηνία

Ιούλιος 28, 2022 08:48 ΜΜ CDT
Acer ginnala - Photo Wouter Hagens, δεν υπάρχουν γνωστοί περιορισμοί πνευματικών δικαιωμάτων (Κοινό Κτήμα)
Η ταυτότητα του χρήστη cwessel: Acer ginnala, Ένα μέλος του Σφένδαμος (Γένος Acer)
Προστέθηκε στις Αύγουστος 1, 2022
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

nancy597

Ημερομηνία

Ιούλιος 29, 2022 08:05 ΜΜ CDT

Τόπος

Crofton, NE, US (Google, OSM)
Euphorbia marginata - Photo (c) Doug Grinbergs, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Doug Grinbergs
Η ταυτότητα του χρήστη cwessel: Euphorbia marginata, Ένα μέλος του Ευφορβία (Γένος Euphorbia)
Προστέθηκε στις Αύγουστος 1, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

william1598

Ημερομηνία

Ιούλιος 28, 2022 02:48 ΜΜ CDT

Τόπος

Kent, NE, USA (Google, OSM)
Dalea villosa - Photo (c) Thilina Hettiarachchi, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Thilina Hettiarachchi
Η ταυτότητα του χρήστη cwessel: Dalea villosa, Ένα μέλος του Ψυχανθή (Υποοικογένεια Faboideae)
Προστέθηκε στις Ιούλιος 29, 2022
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jenetix2

Ημερομηνία

Ιούλιος 24, 2022 05:31 ΜΜ CDT
Verbena stricta - Photo (c) thesnaguy, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA), uploaded by thesnaguy
Η ταυτότητα του χρήστη cwessel: Verbena stricta, Ένα μέλος του Λαμιώδη (Τάξη Lamiales)
Προστέθηκε στις Ιούλιος 25, 2022
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

gailalderman

Ημερομηνία

Ιούλιος 6, 2022 10:11 ΠΜ CDT

Τόπος

Verdigris, NE, USA (Google, OSM)

Περιγραφή

At Nancy Pedersen's

Argemone polyanthemos - Photo (c) Andy, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Andy
Η ταυτότητα του χρήστη cwessel: Argemone polyanthemos, Ένα μέλος του Μηκωνοειδών (Οικογένεια Papaveraceae)
Προστέθηκε στις Ιούλιος 7, 2022
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

maryroberson

Ημερομηνία

Ιούλιος 6, 2022 09:06 ΜΜ CDT
Nepeta cataria - Photo (c) Mark Kluge, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Mark Kluge
Η ταυτότητα του χρήστη cwessel: Nepeta cataria, Ένα μέλος του Χειλανθή (Οικογένεια Lamiaceae)
Προστέθηκε στις Ιούλιος 7, 2022
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

rynaturalist

Ημερομηνία

Ιούλιος 3, 2022 11:48 ΠΜ CDT

Τόπος

Stanton, NE, US (Google, OSM)
Melilotus officinalis - Photo (c) Sergey Mayorov, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Sergey Mayorov
Η ταυτότητα του χρήστη cwessel: Melilotus officinalis, Ένα μέλος του Ψυχανθή (Υποοικογένεια Faboideae)
Προστέθηκε στις Ιούλιος 5, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

rynaturalist

Ημερομηνία

Ιούλιος 3, 2022 11:50 ΠΜ CDT

Τόπος

Stanton, NE, US (Google, OSM)
Hordeum jubatum - Photo (c) caithdg, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη cwessel: Hordeum jubatum, Ένα μέλος του Αγρωστώδη (Οικογένεια Poaceae)
Προστέθηκε στις Ιούλιος 5, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

rynaturalist

Ημερομηνία

Ιούλιος 3, 2022 11:57 ΠΜ CDT

Τόπος

Stanton, NE, US (Google, OSM)
Salix amygdaloides - Photo (c) Owen Clarkin, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Owen Clarkin
Η ταυτότητα του χρήστη cwessel: Salix amygdaloides, Ένα μέλος του Ιτιά (Γένος Salix)
Προστέθηκε στις Ιούλιος 5, 2022
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

rynaturalist

Ημερομηνία

Ιούλιος 3, 2022 11:57 ΠΜ CDT

Τόπος

Stanton, NE, US (Google, OSM)
Asclepias syriaca - Photo (c) Randy Nonenmacher, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη cwessel: Asclepias syriaca, Ένα μέλος του Αποκυνοειδή (Οικογένεια Apocynaceae)
Προστέθηκε στις Ιούλιος 5, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Κόνυζα Η Καναδική (Erigeron canadensis)

Παρατηρητής

rynaturalist

Ημερομηνία

Ιούλιος 3, 2022 11:58 ΠΜ CDT

Τόπος

Stanton, NE, US (Google, OSM)
Κόνυζα Η Καναδική - Photo (c) Polina Semenova, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Polina Semenova
Η ταυτότητα του χρήστη cwessel: Κόνυζα Η Καναδική (Erigeron canadensis)
Προστέθηκε στις Ιούλιος 5, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

rynaturalist

Ημερομηνία

Ιούλιος 3, 2022 12:01 ΜΜ CDT

Τόπος

Stanton, NE, US (Google, OSM)
Tragopogon dubius - Photo (c) Jenny Glenn, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Jenny Glenn
Η ταυτότητα του χρήστη cwessel: Tragopogon dubius, Ένα μέλος του Τραγοπώγωνας (Γένος Tragopogon)
Προστέθηκε στις Ιούλιος 5, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

rynaturalist

Ημερομηνία

Ιούλιος 3, 2022 12:02 ΜΜ CDT

Τόπος

Stanton, NE, US (Google, OSM)
Asclepias verticillata - Photo (c) eknuth, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by eknuth
Η ταυτότητα του χρήστη cwessel: Asclepias verticillata, Ένα μέλος του Αποκυνοειδή (Οικογένεια Apocynaceae)
Προστέθηκε στις Ιούλιος 5, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

rynaturalist

Ημερομηνία

Ιούλιος 3, 2022 12:02 ΜΜ CDT

Τόπος

Stanton, NE, US (Google, OSM)
Verbena stricta - Photo (c) thesnaguy, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA), uploaded by thesnaguy
Η ταυτότητα του χρήστη cwessel: Verbena stricta, Ένα μέλος του Λαμιώδη (Τάξη Lamiales)
Προστέθηκε στις Ιούλιος 5, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

rynaturalist

Ημερομηνία

Ιούλιος 3, 2022 12:04 ΜΜ CDT

Τόπος

Stanton, NE, US (Google, OSM)
Juniperus virginiana - Photo (c) Steven Severinghaus, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη cwessel: Juniperus virginiana, Ένα μέλος του Σαβίνα (Τμήμα Sabina)
Προστέθηκε στις Ιούλιος 5, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

rynaturalist

Ημερομηνία

Ιούλιος 3, 2022 12:08 ΜΜ CDT

Τόπος

Stanton, NE, US (Google, OSM)
Poa pratensis - Photo (c) Jason Hollinger, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY)
Η ταυτότητα του χρήστη cwessel: Poa pratensis, Ένα μέλος του Αγρωστώδη (Οικογένεια Poaceae)
Προστέθηκε στις Ιούλιος 5, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

rynaturalist

Ημερομηνία

Ιούλιος 3, 2022 12:08 ΜΜ CDT

Τόπος

Stanton, NE, US (Google, OSM)
Bromus inermis - Photo (c) Don Sutherland, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Don Sutherland
Η ταυτότητα του χρήστη cwessel: Bromus inermis, Ένα μέλος του Αγρωστώδη (Οικογένεια Poaceae)
Προστέθηκε στις Ιούλιος 5, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

rynaturalist

Ημερομηνία

Ιούλιος 3, 2022 12:14 ΜΜ CDT

Τόπος

Stanton, NE, US (Google, OSM)
Panicum virgatum - Photo (c) Seth Hendriks, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Seth Hendriks
Η ταυτότητα του χρήστη cwessel: Panicum virgatum, Ένα μέλος του Αγρωστώδη (Οικογένεια Poaceae)
Προστέθηκε στις Ιούλιος 5, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Πρασινοκέφαλη Πάπια (Anas platyrhynchos)

Παρατηρητής

rynaturalist

Ημερομηνία

Ιούλιος 3, 2022 12:31 ΜΜ CDT

Περιγραφή

7389 - 7392

Πρασινοκέφαλη Πάπια - Photo (c) ανώνυμος, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη cwessel: Πρασινοκέφαλη Πάπια (Anas platyrhynchos)
Προστέθηκε στις Ιούλιος 5, 2022
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

rynaturalist

Ημερομηνία

Ιούλιος 3, 2022 12:34 ΜΜ CDT
Phalaris arundinacea - Photo (c) annk, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη cwessel: Phalaris arundinacea, Ένα μέλος του Αγρωστώδη (Οικογένεια Poaceae)
Προστέθηκε στις Ιούλιος 5, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

rynaturalist

Ημερομηνία

Ιούλιος 3, 2022 12:41 ΜΜ CDT
Elymus - Photo (c) Matt Lavin, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη cwessel: Γένος Elymus, Ένα μέλος του Αγρωστώδη (Οικογένεια Poaceae)
Προστέθηκε στις Ιούλιος 5, 2022
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Κόνυζα Η Καναδική (Erigeron canadensis)

Παρατηρητής

rynaturalist

Ημερομηνία

Ιούλιος 3, 2022 06:50 ΜΜ CDT
Κόνυζα Η Καναδική - Photo (c) Polina Semenova, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Polina Semenova
Η ταυτότητα του χρήστη cwessel: Κόνυζα Η Καναδική (Erigeron canadensis)
Προστέθηκε στις Ιούλιος 5, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Λωτός Ο Κερατιοφόρος (Lotus corniculatus)

Παρατηρητής

rynaturalist

Ημερομηνία

Ιούλιος 3, 2022 06:52 ΜΜ CDT
Λωτός Ο Κερατιοφόρος - Photo (c) Julia Housden Proulx, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Julia Housden Proulx
Η ταυτότητα του χρήστη cwessel: Λωτός Ο Κερατιοφόρος (Lotus corniculatus)
Προστέθηκε στις Ιούλιος 5, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

rynaturalist

Ημερομηνία

Ιούλιος 3, 2022 11:42 ΠΜ CDT

Τόπος

Stanton, NE, US (Google, OSM)
Brickellia eupatorioides - Photo (c) Peter Gorman, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη cwessel: Brickellia eupatorioides, Ένα μέλος του Αστεροειδή (Υποοικογένεια Asteroideae)
Προστέθηκε στις Ιούλιος 5, 2022
Υποστηρικτικό

Στατιστικά

  • 371