Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Πεντατομοειδή (Υπεροικογένεια Pentatomoidea)

Παρατηρητής

ingridsessegolo

Ημερομηνία

Απρίλιος 29, 2023 09:00 ΠΜ -03
Diceraeus - Photo (c) Gerónimo Martín Alonso, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-ND), uploaded by Gerónimo Martín Alonso
Η ταυτότητα του χρήστη crisfschw: Γένος Diceraeus, Ένα μέλος του Πεντατομίνες (Υποοικογένεια Pentatominae)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 12, 2023
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Πεντατομοειδή (Υπεροικογένεια Pentatomoidea)

Παρατηρητής

melsena

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 2, 2021 06:38 ΜΜ -02

Τόπος

São Paulo (Google, OSM)
Chlorocoris - Photo (c) Chuck Sexton, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Chuck Sexton
Η ταυτότητα του χρήστη crisfschw: Γένος Chlorocoris, Ένα μέλος του Πεντατομίνες (Υποοικογένεια Pentatominae)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 12, 2023
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

tiagolubiana

Ημερομηνία

Ιανουάριος 20, 2023 05:34 ΜΜ -03
Dichelops - Photo (c) Alenilson, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Alenilson
Η ταυτότητα του χρήστη crisfschw: Γένος Dichelops, Ένα μέλος του Πεντατομίνες (Υποοικογένεια Pentatominae)
Προστέθηκε στις Ιούλιος 14, 2023
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

agnaldo_correa

Ημερομηνία

Μάρτιος 18, 2023 01:07 ΜΜ -03
Diceraeus - Photo (c) Gerónimo Martín Alonso, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-ND), uploaded by Gerónimo Martín Alonso
Η ταυτότητα του χρήστη crisfschw: Γένος Diceraeus, Ένα μέλος του Πεντατομίνες (Υποοικογένεια Pentatominae)
Προστέθηκε στις Ιούλιος 14, 2023
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

agnaldo_correa

Ημερομηνία

Μάιος 12, 2023 08:25 ΠΜ -03
Diceraeus - Photo (c) Gerónimo Martín Alonso, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-ND), uploaded by Gerónimo Martín Alonso
Η ταυτότητα του χρήστη crisfschw: Γένος Diceraeus, Ένα μέλος του Πεντατομίνες (Υποοικογένεια Pentatominae)
Προστέθηκε στις Ιούλιος 14, 2023
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jackestive

Ημερομηνία

Ιούνιος 3, 2023 03:26 ΜΜ -03
Diceraeus - Photo (c) Gerónimo Martín Alonso, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-ND), uploaded by Gerónimo Martín Alonso
Η ταυτότητα του χρήστη crisfschw: Γένος Diceraeus, Ένα μέλος του Πεντατομίνες (Υποοικογένεια Pentatominae)
Προστέθηκε στις Ιούλιος 14, 2023
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

nelson_wisnik

Ημερομηνία

Ιούνιος 22, 2023 11:39 ΠΜ -03
Diceraeus - Photo (c) Gerónimo Martín Alonso, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-ND), uploaded by Gerónimo Martín Alonso
Η ταυτότητα του χρήστη crisfschw: Γένος Diceraeus, Ένα μέλος του Πεντατομίνες (Υποοικογένεια Pentatominae)
Προστέθηκε στις Ιούλιος 14, 2023
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

beatriz314

Ημερομηνία

Νοέμβριος 17, 2022 11:46 ΠΜ -03
Coreidae - Photo (c) WonGun Kim, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by WonGun Kim
Η ταυτότητα του χρήστη crisfschw: Οικογένεια Coreidae, Ένα μέλος του Πεντατομόμορφα (Ανθυποτάξη Pentatomomorpha)
Προστέθηκε στις Μάιος 03, 2023
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

joanapereira

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 10, 2021 05:12 ΜΜ -03
Edessa rufomarginata - Photo (c) Facundo Chieffo, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY), uploaded by Facundo Chieffo
Η ταυτότητα του χρήστη crisfschw: Σύνθετο Edessa rufomarginata, Ένα μέλος του Βρομούσες (Οικογένεια Pentatomidae)
Προστέθηκε στις Μάιος 02, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

paulorenatohuppes

Ημερομηνία

Μάιος 19, 2008 09:05 ΜΜ -03
Edessa rufomarginata - Photo (c) Facundo Chieffo, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY), uploaded by Facundo Chieffo
Η ταυτότητα του χρήστη crisfschw: Σύνθετο Edessa rufomarginata, Ένα μέλος του Βρομούσες (Οικογένεια Pentatomidae)
Προστέθηκε στις Μάιος 02, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

geffc

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 2021

Τόπος

Minas Gerais, BR (Google, OSM)
Pseudobebaeus truncatus - Photo (c) geffc, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται
Η ταυτότητα του χρήστη crisfschw: Pseudobebaeus truncatus, Ένα μέλος του Πεντατομίνες (Υποοικογένεια Pentatominae)
Προστέθηκε στις Απρίλιος 19, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

geffc

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 2021

Τόπος

Minas Gerais, BR (Google, OSM)
Procleticini - Photo (c) thebals, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by thebals
Η ταυτότητα του χρήστη crisfschw: Φυλή Procleticini, Ένα μέλος του Πεντατομίνες (Υποοικογένεια Pentatominae)
Προστέθηκε στις Απρίλιος 18, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

dou8las

Ημερομηνία

Ιανουάριος 2023

Τόπος

Mato Grosso, BR (Google, OSM)
Diceraeus melacanthus - Photo (c) Diogo Luiz, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-SA), uploaded by Diogo Luiz
Η ταυτότητα του χρήστη crisfschw: Diceraeus melacanthus, Ένα μέλος του Πεντατομίνες (Υποοικογένεια Pentatominae)
Προστέθηκε στις Απρίλιος 11, 2023
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

valleniago

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 13, 2022 03:40 ΜΜ -04
Chinavia - Photo (c) Pablo Nuñez Fuentes, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Pablo Nuñez Fuentes
Η ταυτότητα του χρήστη crisfschw: Γένος Chinavia, Ένα μέλος του Πεντατομίνες (Υποοικογένεια Pentatominae)
Προστέθηκε στις Απρίλιος 11, 2023
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

r-a-p

Ημερομηνία

Μάρτιος 18, 2023 10:57 ΠΜ -03
Edessinae - Photo (c) Juan Carlos Garcia Morales, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Juan Carlos Garcia Morales
Η ταυτότητα του χρήστη crisfschw: Υποοικογένεια Edessinae, Ένα μέλος του Βρομούσες (Οικογένεια Pentatomidae)
Προστέθηκε στις Απρίλιος 10, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ricardobrugnera

Ημερομηνία

Νοέμβριος 27, 2022 02:44 ΜΜ -03
Grazia tincta - Photo (c) Ricardo Brugnera, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Ricardo Brugnera
Η ταυτότητα του χρήστη crisfschw: Grazia tincta, Ένα μέλος του Πεντατομίνοι (Φυλή Pentatomini)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 29, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

vinisouza128

Ημερομηνία

Οκτώβριος 14, 2022 09:55 ΜΜ -03
Edessinae - Photo (c) Juan Carlos Garcia Morales, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Juan Carlos Garcia Morales
Η ταυτότητα του χρήστη crisfschw: Υποοικογένεια Edessinae, Ένα μέλος του Βρομούσες (Οικογένεια Pentatomidae)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 21, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

vinisouza128

Ημερομηνία

Οκτώβριος 8, 2022 09:51 ΠΜ -03
Chinavia ubica - Photo (c) Vinícius Rodrigues de Souza, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Vinícius Rodrigues de Souza
Η ταυτότητα του χρήστη crisfschw: Chinavia ubica, Ένα μέλος του Πεντατομίνες (Υποοικογένεια Pentatominae)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 10, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

vinisouza128

Ημερομηνία

Οκτώβριος 1, 2022 11:05 ΜΜ -03
Stictochilus tripunctatus - Photo (c) Vinícius Rodrigues de Souza, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Vinícius Rodrigues de Souza
Η ταυτότητα του χρήστη crisfschw: Stictochilus tripunctatus, Ένα μέλος του Πεντατομίνοι (Φυλή Pentatomini)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 03, 2022
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

nicolebolzan

Ημερομηνία

Ιούλιος 25, 2022 11:34 ΠΜ -03
Thyanta - Photo (c) Whitney Cranshaw, Colorado State University, Bugwood.org, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY)
Η ταυτότητα του χρήστη crisfschw: Γένος Thyanta, Ένα μέλος του Πεντατομίνες (Υποοικογένεια Pentatominae)
Προστέθηκε στις Αύγουστος 08, 2022
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

pedrohenriquenogueira

Ημερομηνία

Οκτώβριος 24, 2019 11:29 ΜΜ -03

Τόπος

Palma - MG, Brasil (Google, OSM)
Stictochilus - Photo Δεν διατηρούνται δικαιώματα, uploaded by Kahio Tiberio Mazon
Η ταυτότητα του χρήστη crisfschw: Γένος Stictochilus, Ένα μέλος του Πεντατομίνοι (Φυλή Pentatomini)
Προστέθηκε στις Ιούλιος 27, 2022
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

katherin_mi

Ημερομηνία

Ιούνιος 25, 2022
Dinocoris - Photo (c) Herb Yeates, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Herb Yeates
Η ταυτότητα του χρήστη crisfschw: Γένος Dinocoris, Ένα μέλος του Βρομούσες (Οικογένεια Pentatomidae)
Προστέθηκε στις Ιούλιος 11, 2022
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Βρομούσες (Οικογένεια Pentatomidae)

Παρατηρητής

paulines

Ημερομηνία

Ιούνιος 3, 2022 10:29 ΜΜ CDT
Banasa - Photo (c) C. Mallory, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by C. Mallory
Η ταυτότητα του χρήστη crisfschw: Γένος Banasa, Ένα μέλος του Πεντατομίνοι (Φυλή Pentatomini)
Προστέθηκε στις Ιούλιος 10, 2022
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

thaynara_prado

Ημερομηνία

Απρίλιος 5, 2022 09:49 ΠΜ -03
Chinavia rogenhoferi - Photo (c) Rogerio Dias, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Rogerio Dias
Η ταυτότητα του χρήστη crisfschw: Chinavia rogenhoferi, Ένα μέλος του Πεντατομίνες (Υποοικογένεια Pentatominae)
Προστέθηκε στις Ιούλιος 10, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

allan240120

Ημερομηνία

Οκτώβριος 14, 2021 01:17 ΜΜ UTC

Περιγραφή

Chinavia é um gênero de percevejo verde da família Pentatomidae. Existem mais de 30 espécies descritas na Chinavia. Wikipedia.

Chinavia rogenhoferi - Photo (c) Rogerio Dias, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Rogerio Dias
Η ταυτότητα του χρήστη crisfschw: Chinavia rogenhoferi, Ένα μέλος του Πεντατομίνες (Υποοικογένεια Pentatominae)
Προστέθηκε στις Ιούλιος 10, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

rogerriodias

Ημερομηνία

Μάρτιος 5, 2016 09:53 ΠΜ -03

Ετικέτες

Chinavia rogenhoferi - Photo (c) Rogerio Dias, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Rogerio Dias
Η ταυτότητα του χρήστη crisfschw: Chinavia rogenhoferi, Ένα μέλος του Πεντατομίνες (Υποοικογένεια Pentatominae)
Προστέθηκε στις Ιούλιος 10, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

cjyoreis

Ημερομηνία

Μάιος 11, 2022 08:08 ΜΜ -03
Dichelops - Photo (c) Alenilson, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Alenilson
Η ταυτότητα του χρήστη crisfschw: Γένος Dichelops, Ένα μέλος του Πεντατομίνες (Υποοικογένεια Pentatominae)
Προστέθηκε στις Ιούλιος 10, 2022
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

vinisouza128

Ημερομηνία

Μάιος 10, 2022 10:24 ΠΜ -04
Euschistus taurulus - Photo (c) Elendil Cocchi, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Elendil Cocchi
Η ταυτότητα του χρήστη crisfschw: Euschistus taurulus, Ένα μέλος του Πεντατομίνες (Υποοικογένεια Pentatominae)
Προστέθηκε στις Μάιος 19, 2022
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

kerolainy

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 23, 2021 05:42 ΜΜ -03
Euschistus carbonerus - Photo (c) Kerolainy Rodrigues Ferreira, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Kerolainy Rodrigues Ferreira
Η ταυτότητα του χρήστη crisfschw: Euschistus carbonerus, Ένα μέλος του Πεντατομίνες (Υποοικογένεια Pentatominae)
Προστέθηκε στις Μάιος 17, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

kerolainy

Ημερομηνία

Ιανουάριος 23, 2022 11:10 ΠΜ -03
Euschistus carbonerus - Photo (c) Kerolainy Rodrigues Ferreira, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Kerolainy Rodrigues Ferreira
Η ταυτότητα του χρήστη crisfschw: Euschistus carbonerus, Ένα μέλος του Πεντατομίνες (Υποοικογένεια Pentatominae)
Προστέθηκε στις Μάιος 17, 2022
Υποστηρικτικό

Στατιστικά

  • 436