Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

adfloyd

Ημερομηνία

Μάρτιος 12, 2020 10:44 ΠΜ HST
Siren nettingi - Photo (c) Ian Meloni, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Ian Meloni
Η ταυτότητα του χρήστη cricketfrog13: Siren nettingi, Ένα μέλος του Ουρόδηλα (Τάξη Caudata)
Προστέθηκε στις Φεβρουάριος 06, 2024
Υποστηρικτικό
Προστέθηκε ως κομμάτι από έναν διαχωρισμό ταξινομικής ομάδας

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

aheaton

Ημερομηνία

Ιανουάριος 14, 2020 03:04 ΜΜ EST

Περιγραφή

Recently burned pine savanna. Third siren of the day.

Siren - Photo (c) tom spinker, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-ND)
Η ταυτότητα του χρήστη cricketfrog13: Γένος Siren, Ένα μέλος του Ουρόδηλα (Τάξη Caudata)
Προστέθηκε στις Φεβρουάριος 06, 2024
Υποστηρικτικό
Προστέθηκε ως κομμάτι από έναν διαχωρισμό ταξινομικής ομάδας

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jake_goff

Ημερομηνία

Ιανουάριος 14, 2020 03:01 ΜΜ UTC
Siren - Photo (c) tom spinker, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-ND)
Η ταυτότητα του χρήστη cricketfrog13: Γένος Siren, Ένα μέλος του Ουρόδηλα (Τάξη Caudata)
Προστέθηκε στις Φεβρουάριος 06, 2024
Υποστηρικτικό
Προστέθηκε ως κομμάτι από έναν διαχωρισμό ταξινομικής ομάδας

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

delwiche5

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 16, 2023 09:11 ΜΜ EDT
Neocurtilla hexadactyla - Photo (c) John and Kendra Abbott, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by John and Kendra Abbott
Η ταυτότητα του χρήστη cricketfrog13: Neocurtilla hexadactyla, Ένα μέλος του Γρυλλοταλπίνες (Υποοικογένεια Gryllotalpinae)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 20, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ohsimek12

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 16, 2023 05:27 ΜΜ CDT
Buprestidae - Photo (c) Nick Monaghan, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Nick Monaghan
Η ταυτότητα του χρήστη cricketfrog13: Οικογένεια Buprestidae, Ένα μέλος του Πολυφάγα (Υποτάξη Polyphaga)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 20, 2023
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ecarstens15

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 17, 2023 03:17 ΜΜ CDT
Anaxyrus fowleri - Photo (c) Ty Smith, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Ty Smith
Η ταυτότητα του χρήστη cricketfrog13: Anaxyrus fowleri, Ένα μέλος του Φρύνος (Οικογένεια Bufonidae)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 20, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ecarstens15

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 17, 2023 03:00 ΜΜ CDT
Kalmia latifolia - Photo (c) Malcolm Manners, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY)
Η ταυτότητα του χρήστη cricketfrog13: Kalmia latifolia, Ένα μέλος του Ερεικίδες (Οικογένεια Ericaceae)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 20, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

sheastatenms

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 17, 2023 02:30 ΜΜ CDT

Τόπος

Sardis, MS, US (Google, OSM)

Περιγραφή

Observed on Grayheaded Coneflower (Ratibida pinnata) in them Sardis Lake Field Office landscaping.

Strymon melinus - Photo (c) Cat Chang, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Cat Chang
Η ταυτότητα του χρήστη cricketfrog13: Strymon melinus, Ένα μέλος του Λυκαινίδες (Οικογένεια Lycaenidae)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 20, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ecarstens15

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 17, 2023 01:48 ΜΜ CDT
Platanus occidentalis - Photo (c) hgarris, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by hgarris
Η ταυτότητα του χρήστη cricketfrog13: Platanus occidentalis, Ένα μέλος του Πλάτανος (Γένος Platanus)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 20, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

delwiche5

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 16, 2023
Euthyrhynchus floridanus - Photo (c) Judy Gallagher, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-SA), uploaded by Judy Gallagher
Η ταυτότητα του χρήστη cricketfrog13: Euthyrhynchus floridanus, Ένα μέλος του Βρομούσες (Οικογένεια Pentatomidae)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 20, 2023
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

sheastatenms

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 15, 2023 01:32 ΜΜ CDT
Asimina triloba - Photo (c) Wendell Smith, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY)
Η ταυτότητα του χρήστη cricketfrog13: Asimina triloba, Ένα μέλος του Μαγνολιώδη (Τάξη Magnoliales)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 15, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

shbayley

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 13, 2023 08:54 ΠΜ CDT
Storeria dekayi - Photo (c) Ty Smith, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Ty Smith
Η ταυτότητα του χρήστη cricketfrog13: Storeria dekayi, Ένα μέλος του Φίδια (Υποτάξη Serpentes)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 13, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

cbthompson

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 12, 2023 07:19 ΜΜ CDT

Τόπος

Vaughan, MS, US (Google, OSM)
Coluber constrictor - Photo (c) johnwilliams, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by johnwilliams
Η ταυτότητα του χρήστη cricketfrog13: Coluber constrictor, Ένα μέλος του Φίδια (Υποτάξη Serpentes)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 13, 2023
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Γαλάζια Κίσσα (Cyanocitta cristata)

Παρατηρητής

casey359

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 10, 2023 06:47 ΜΜ CDT
Γαλάζια Κίσσα - Photo (c) whitemudwayne, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη cricketfrog13: Γαλάζια Κίσσα (Cyanocitta cristata)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 12, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

dbh

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 2013

Τόπος

United States (Google, OSM)
Pseudacris crucifer - Photo (c) Ty Smith, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Ty Smith
Η ταυτότητα του χρήστη cricketfrog13: Pseudacris crucifer, Ένα μέλος του Άνουρα (Τάξη Anura)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 12, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

delwiche5

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 4, 2023 01:22 ΜΜ EDT
Hyla chrysoscelis - Photo (c) Patrick Coin, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη cricketfrog13: Hyla chrysoscelis, Ένα μέλος του Άνουρα (Τάξη Anura)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 05, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

andrew_0220

Ημερομηνία

Αύγουστος 26, 2023 10:08 ΜΜ CDT
Hyla cinerea - Photo (c) David G. Barker, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by David G. Barker
Η ταυτότητα του χρήστη cricketfrog13: Hyla cinerea, Ένα μέλος του Άνουρα (Τάξη Anura)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 05, 2023
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

biolard

Ημερομηνία

Αύγουστος 14, 2021 03:33 ΜΜ CDT
Hydrolea uniflora - Photo (c) Cherrie-lee P. Phillip, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Cherrie-lee P. Phillip
Η ταυτότητα του χρήστη cricketfrog13: Hydrolea uniflora, Ένα μέλος του Στρυχνώδη (Τάξη Solanales)
Προστέθηκε στις Αύγουστος 21, 2023
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

darrelbrown

Ημερομηνία

Αύγουστος 4, 2023 12:01 ΜΜ CDT
Ludwigia decurrens - Photo (c) Kerry Wixted, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη cricketfrog13: Ludwigia decurrens, Ένα μέλος του Οναγροειδή (Οικογένεια Onagraceae)
Προστέθηκε στις Αύγουστος 04, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Άγρια Γαλοπούλα (Meleagris gallopavo)

Παρατηρητής

kent_ozment

Ημερομηνία

Αύγουστος 2, 2023 10:59 ΠΜ CDT
Άγρια Γαλοπούλα - Photo (c) Matt K, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Matt K
Η ταυτότητα του χρήστη cricketfrog13: Άγρια Γαλοπούλα (Meleagris gallopavo)
Προστέθηκε στις Αύγουστος 02, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

adfloyd

Ημερομηνία

Αύγουστος 2, 2023 11:37 ΠΜ CDT

Περιγραφή

Found in a field of Milo and natural vegetation

Tarache - Photo (c) Chuck Sexton, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Chuck Sexton
Η ταυτότητα του χρήστη cricketfrog13: Γένος Tarache, Ένα μέλος του Λεπιδόπτερα (Τάξη Lepidoptera)
Προστέθηκε στις Αύγουστος 02, 2023
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

sheastatenms

Ημερομηνία

Αύγουστος 2, 2023 12:17 ΜΜ CDT

Περιγραφή

Unsure on Texas Star Hibiscus

Ημίπτερα - Photo (c) WonGun Kim, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by WonGun Kim
Η ταυτότητα του χρήστη cricketfrog13: Ημίπτερα (Τάξη Hemiptera)
Προστέθηκε στις Αύγουστος 02, 2023
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Κοκκινελίδες (Οικογένεια Coccinellidae)

Παρατηρητής

sheastatenms

Ημερομηνία

Αύγουστος 1, 2023 04:35 ΜΜ CDT

Περιγραφή

Unknown on Common Milkweed with Oleander Aphids

Κοκκινελίδες - Photo (c) Ryosuke Kuwahara, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Ryosuke Kuwahara
Η ταυτότητα του χρήστη cricketfrog13: Κοκκινελίδες (Οικογένεια Coccinellidae)
Προστέθηκε στις Αύγουστος 02, 2023
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

sheastatenms

Ημερομηνία

Αύγουστος 2, 2023 12:17 ΜΜ CDT

Περιγραφή

Unknown on Texas Star Hibiscus

Ημίπτερα - Photo (c) WonGun Kim, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by WonGun Kim
Η ταυτότητα του χρήστη cricketfrog13: Ημίπτερα (Τάξη Hemiptera)
Προστέθηκε στις Αύγουστος 02, 2023
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

delwiche5

Ημερομηνία

Ιούλιος 27, 2023 10:50 ΠΜ EDT
Ζυγόπτερα - Photo (c) davidenesti, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη cricketfrog13: Ζυγόπτερα (Υποτάξη Zygoptera)
Προστέθηκε στις Ιούλιος 31, 2023
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jesslewis

Ημερομηνία

Ιούλιος 2023

Τόπος

Mississippi, US (Google, OSM)
Agkistrodon piscivorus - Photo (c) Jance S Carter, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Jance S Carter
Η ταυτότητα του χρήστη cricketfrog13: Agkistrodon piscivorus, Ένα μέλος του Εχιδνίδες (Οικογένεια Viperidae)
Προστέθηκε στις Ιούλιος 31, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

sheastatenms

Ημερομηνία

Ιούνιος 13, 2023 05:55 ΜΜ CDT

Περιγραφή

On Winterberry Holly…

Peucetia - Photo (c) Wynand Uys, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY), uploaded by Wynand Uys
Η ταυτότητα του χρήστη cricketfrog13: Γένος Peucetia, Ένα μέλος του Αράχνες (Τάξη Araneae)
Προστέθηκε στις Ιούλιος 31, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

delwiche5

Ημερομηνία

Μάιος 9, 2023 08:02 ΜΜ EDT
Nyssa sylvatica - Photo (c) mountainad82, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη cricketfrog13: Nyssa sylvatica, Ένα μέλος του Κηλαστρώδη (Τάξη Cornales)
Προστέθηκε στις Μάιος 10, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

delwiche5

Ημερομηνία

Μάιος 9, 2023 08:03 ΜΜ EDT
Quercus alba - Photo (c) sophia_herrmeyer, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY), uploaded by sophia_herrmeyer
Η ταυτότητα του χρήστη cricketfrog13: Quercus alba, Ένα μέλος του Βελανιδιά (Τμήμα Quercus)
Προστέθηκε στις Μάιος 10, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

delwiche5

Ημερομηνία

Μάιος 9, 2023 08:04 ΜΜ EDT
Liquidambar styraciflua - Photo (c) Sandy Wolkenberg, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY), uploaded by Sandy Wolkenberg
Η ταυτότητα του χρήστη cricketfrog13: Liquidambar styraciflua, Ένα μέλος του Υγράμβαρη (Γένος Liquidambar)
Προστέθηκε στις Μάιος 10, 2023
Βελτίωση

Στατιστικά

  • 948