Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

angelkelley

Ημερομηνία

Οκτώβριος 1, 2023 11:59 ΠΜ EDT

Τόπος

Immokalee, FL, US (Google, OSM)
Carphephorus odoratissimus subtropicanus - Photo (c) Keith Bradley, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Keith Bradley
Η ταυτότητα του χρήστη crewtrust: Carphephorus odoratissimus var. subtropicanus, Ένα μέλος του Αστεροειδή (Υποοικογένεια Asteroideae)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 10, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Σκύλος (Canis familiaris)

Παρατηρητής

lithuanianamerican

Ημερομηνία

Οκτώβριος 7, 2023 07:02 ΜΜ EDT
Σκύλος - Photo (c) Lewis Burnett, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Lewis Burnett
Η ταυτότητα του χρήστη crewtrust: Σκύλος (Canis familiaris)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 10, 2023
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jaltemus

Ημερομηνία

Οκτώβριος 7, 2023 09:42 ΠΜ EDT

Τόπος

Immokalee, FL, US (Google, OSM)
Coreopsis leavenworthii - Photo (c) Judy Gallagher, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-SA), uploaded by Judy Gallagher
Η ταυτότητα του χρήστη crewtrust: Coreopsis leavenworthii, Ένα μέλος του Αστεροειδή (Υποοικογένεια Asteroideae)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 10, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jaltemus

Ημερομηνία

Οκτώβριος 8, 2023 10:42 ΠΜ EDT
Herpothallon rubrocinctum - Photo (c) Mary Keim, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη crewtrust: Herpothallon rubrocinctum, Ένα μέλος του Ασκομύκητες (Συνομοταξία Ascomycota)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 10, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jaltemus

Ημερομηνία

Οκτώβριος 8, 2023 10:33 ΠΜ EDT
Taxodium distichum - Photo (c) William J. Deml, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by William J. Deml
Η ταυτότητα του χρήστη crewtrust: Taxodium distichum, Ένα μέλος του Κυπαρισσοειδή (Οικογένεια Cupressaceae)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 10, 2023
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Κουνέλι Του Έλους (Sylvilagus palustris)

Παρατηρητής

jaltemus

Ημερομηνία

Οκτώβριος 8, 2023 09:01 ΠΜ EDT
Κουνέλι Του Έλους - Photo (c) Alex Romer, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Alex Romer
Η ταυτότητα του χρήστη crewtrust: Κουνέλι Του Έλους (Sylvilagus palustris)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 10, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jaltemus

Ημερομηνία

Οκτώβριος 8, 2023 08:48 ΠΜ EDT
Cladonia - Photo (c) Tom Walker, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Tom Walker
Η ταυτότητα του χρήστη crewtrust: Γένος Cladonia, Ένα μέλος του Ασκομύκητες (Συνομοταξία Ascomycota)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 10, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Ευρασιατική Χαλκόκοτα (Plegadis falcinellus)

Παρατηρητής

jaltemus

Ημερομηνία

Οκτώβριος 7, 2023 01:58 ΜΜ EDT
Ευρασιατική Χαλκόκοτα - Photo (c) bwood708, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by bwood708
Η ταυτότητα του χρήστη crewtrust: Ευρασιατική Χαλκόκοτα (Plegadis falcinellus)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 09, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jaltemus

Ημερομηνία

Οκτώβριος 7, 2023 08:24 ΠΜ EDT
Mimosa strigillosa - Photo (c) Stephanie, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Stephanie
Η ταυτότητα του χρήστη crewtrust: Mimosa strigillosa, Ένα μέλος του Κυαμοειδή (Οικογένεια Fabaceae)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 09, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jaltemus

Ημερομηνία

Οκτώβριος 8, 2023 10:45 ΠΜ EDT
Sagittaria lancifolia - Photo (c) Steve Carbol, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Steve Carbol
Η ταυτότητα του χρήστη crewtrust: Sagittaria lancifolia, Ένα μέλος του Μονοκοτυλήδονα (Ομοταξία Liliopsida)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 09, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jaltemus

Ημερομηνία

Οκτώβριος 8, 2023 08:44 ΠΜ EDT
Εσπερίδες - Photo (c) Sherrie Quillen, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Sherrie Quillen
Η ταυτότητα του χρήστη crewtrust: Εσπερίδες (Οικογένεια Hesperiidae)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 09, 2023
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jaltemus

Ημερομηνία

Οκτώβριος 8, 2023 05:57 ΜΜ EDT
Gasteracantha cancriformis - Photo (c) kenbuc, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη crewtrust: Gasteracantha cancriformis, Ένα μέλος του Αράχνες (Τάξη Araneae)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 09, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

angelkelley

Ημερομηνία

Ιούλιος 6, 2023 03:02 ΜΜ EDT
Antigone canadensis pratensis - Photo (c) Ryan Cooke, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Ryan Cooke
Η ταυτότητα του χρήστη crewtrust: Antigone canadensis ssp. pratensis, Ένα μέλος του Αμερικάνικος Σταχτογερανός (Antigone canadensis)
Προστέθηκε στις Ιούλιος 11, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

kjgazzo

Ημερομηνία

Ιούλιος 6, 2023 01:14 ΜΜ EDT
Campyloneurum phyllitidis - Photo (c) Eric Knight, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται
Η ταυτότητα του χρήστη crewtrust: Campyloneurum phyllitidis, Ένα μέλος του Φτέρη (Ομοταξία Polypodiopsida)
Προστέθηκε στις Ιούλιος 07, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

kjgazzo

Ημερομηνία

Ιούλιος 6, 2023 01:31 ΜΜ EDT
Cephalanthus occidentalis - Photo (c) Jerry Cannon, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Jerry Cannon
Η ταυτότητα του χρήστη crewtrust: Cephalanthus occidentalis, Ένα μέλος του Ερυθροδανοειδή (Οικογένεια Rubiaceae)
Προστέθηκε στις Ιούλιος 07, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

knotwood

Ημερομηνία

Νοέμβριος 26, 2022 12:54 ΜΜ EST

Τόπος

Corkscrew, FL, USA (Google, OSM)
Eulophia maculata - Photo (c) jmass, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by jmass
Η ταυτότητα του χρήστη crewtrust: Eulophia maculata, Ένα μέλος του Ορχιδέα (Οικογένεια Orchidaceae)
Προστέθηκε στις Φεβρουάριος 27, 2023
Υποστηρικτικό
Προστέθηκε ως κομμάτι από μια ανταλλαγή ταξινομικής ομάδας

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

greenqueen111

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 4, 2022 02:29 ΜΜ EDT

Περιγραφή

CREW Flint Penn - fuzzy caterpillar <3

Estigmene acrea - Photo (c) Thomas Shahan, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Thomas Shahan
Η ταυτότητα του χρήστη crewtrust: Estigmene acrea, Ένα μέλος του Λεπιδόπτερα (Τάξη Lepidoptera)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 28, 2022
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Αμερικανική Τσίχλα (Turdus migratorius)

Παρατηρητής

peteacorr

Ημερομηνία

Νοέμβριος 14, 2022 09:00 ΠΜ EST

Τόπος

Corkscrew, FL, USA (Google, OSM)
Αμερικανική Τσίχλα - Photo (c) Dimitris Salas, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Dimitris Salas
Η ταυτότητα του χρήστη crewtrust: Αμερικανική Τσίχλα (Turdus migratorius)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 28, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

knotwood

Ημερομηνία

Νοέμβριος 26, 2022 12:10 ΜΜ EST

Τόπος

Corkscrew, FL, USA (Google, OSM)
Ximenia americana - Photo (c) Scott Simmons, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Scott Simmons
Η ταυτότητα του χρήστη crewtrust: Ximenia americana, Ένα μέλος του Σανδαλιώδη (Τάξη Santalales)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 28, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

knotwood

Ημερομηνία

Νοέμβριος 26, 2022 12:35 ΜΜ EST

Τόπος

Corkscrew, FL, USA (Google, OSM)
Thalia geniculata - Photo (c) Dinesh Valke, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη crewtrust: Thalia geniculata, Ένα μέλος του Μονοκοτυλήδονα (Ομοταξία Liliopsida)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 28, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

knotwood

Ημερομηνία

Νοέμβριος 26, 2022 12:36 ΜΜ EST

Τόπος

Corkscrew, FL, USA (Google, OSM)
Lactarius indigo - Photo (c) Dan Molter, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη crewtrust: Lactarius indigo, Ένα μέλος του Βασιδιομύκητες (Συνομοταξία Basidiomycota)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 28, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

knotwood

Ημερομηνία

Νοέμβριος 26, 2022 12:54 ΜΜ EST

Τόπος

Corkscrew, FL, USA (Google, OSM)
Oeceoclades maculata - Photo (c) Benjamin Schwartz, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Benjamin Schwartz
Η ταυτότητα του χρήστη crewtrust: Oeceoclades maculata [inactive], Ένα μέλος του Ορχιδέα (Οικογένεια Orchidaceae)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 28, 2022
Αντισυμβατική
(Ανενεργό Taxon)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

janetmhm

Ημερομηνία

Νοέμβριος 19, 2022 11:08 ΠΜ EST
Thalia geniculata - Photo (c) Dinesh Valke, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη crewtrust: Thalia geniculata, Ένα μέλος του Μονοκοτυλήδονα (Ομοταξία Liliopsida)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 23, 2022
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

lilphoebe

Ημερομηνία

Νοέμβριος 20, 2022 11:49 ΠΜ EST

Τόπος

Naples, FL, US (Google, OSM)
Herpothallon rubrocinctum - Photo (c) Mary Keim, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη crewtrust: Herpothallon rubrocinctum, Ένα μέλος του Ασκομύκητες (Συνομοταξία Ascomycota)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 23, 2022
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

taarnersuaq

Ημερομηνία

Νοέμβριος 22, 2022 10:17 ΠΜ EST

Τόπος

Naples, FL, US (Google, OSM)
Aramus guarauna - Photo (c) David Monroy R, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by David Monroy R
Η ταυτότητα του χρήστη crewtrust: Aramus guarauna, Ένα μέλος του Γερανόμορφα (Τάξη Gruiformes)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 23, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

patrickobrien3

Ημερομηνία

Νοέμβριος 23, 2022 03:50 ΜΜ EST
Sagittaria lancifolia - Photo (c) Steve Carbol, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Steve Carbol
Η ταυτότητα του χρήστη crewtrust: Sagittaria lancifolia, Ένα μέλος του Μονοκοτυλήδονα (Ομοταξία Liliopsida)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 23, 2022
Υποστηρικτικό

Στατιστικά

  • 26