Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

bettercallsaul_walter

Ημερομηνία

Απρίλιος 19, 2024 01:53 ΜΜ EDT
Νεροχελώνα Με Κόκκινα Μάγουλα - Photo Δεν διατηρούνται δικαιώματα, uploaded by Glenn Berry
Η ταυτότητα του χρήστη craigbiegler: Νεροχελώνα Με Κόκκινα Μάγουλα (Trachemys scripta)
Προστέθηκε στις Μάιος 14, 2024
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

tshahan

Ημερομηνία

Μάιος 11, 2024 07:49 ΜΜ CDT

Τόπος

Dallas, TX, USA (Google, OSM)
Κοινή Χελώνα-Αλιγάτορας - Photo (c) Alyssa Harvey, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Alyssa Harvey
Η ταυτότητα του χρήστη craigbiegler: Κοινή Χελώνα-Αλιγάτορας (Chelydra serpentina)
Προστέθηκε στις Μάιος 13, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

cumming25

Ημερομηνία

Απρίλιος 29, 2024 11:36 ΠΜ EDT
Nerodia sipedon sipedon - Photo (c) ronthill, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη craigbiegler: Nerodia sipedon ssp. sipedon, Ένα μέλος του Φίδια (Υποτάξη Serpentes)
Προστέθηκε στις Μάιος 11, 2024
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

lulosa

Ημερομηνία

Απρίλιος 27, 2024 09:02 ΜΜ CST
Ceroctena amynta - Photo (c) Cheryl Harleston López Espino, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-ND), uploaded by Cheryl Harleston López Espino
Η ταυτότητα του χρήστη craigbiegler: Ceroctena amynta, Ένα μέλος του Λεπιδόπτερα (Τάξη Lepidoptera)
Προστέθηκε στις Απρίλιος 30, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

damian_bruno

Ημερομηνία

Απρίλιος 30, 2024 07:46 ΠΜ CST
Ascalapha odorata - Photo (c) Katja Schulz, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY)
Η ταυτότητα του χρήστη craigbiegler: Ascalapha odorata, Ένα μέλος του Λεπιδόπτερα (Τάξη Lepidoptera)
Προστέθηκε στις Απρίλιος 30, 2024
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

cficker02

Ημερομηνία

Απρίλιος 26, 2024 05:38 ΜΜ EDT
Malacosoma americana - Photo (c) Nick Block, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY), uploaded by Nick Block
Η ταυτότητα του χρήστη craigbiegler: Malacosoma americana, Ένα μέλος του Λεπιδόπτερα (Τάξη Lepidoptera)
Προστέθηκε στις Απρίλιος 29, 2024
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

nicciaf

Ημερομηνία

Απρίλιος 29, 2024 06:27 ΜΜ EDT
Storeria dekayi - Photo (c) Ty Smith, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Ty Smith
Η ταυτότητα του χρήστη craigbiegler: Storeria dekayi, Ένα μέλος του Φίδια (Υποτάξη Serpentes)
Προστέθηκε στις Απρίλιος 29, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

victorday

Ημερομηνία

Απρίλιος 2024

Τόπος

Ohio, US (Google, OSM)
Terrapene carolina carolina - Photo (c) Richard Coldiron, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Richard Coldiron
Η ταυτότητα του χρήστη craigbiegler: Terrapene carolina ssp. carolina, Ένα μέλος του Χελώνα (Τάξη Testudines)
Προστέθηκε στις Απρίλιος 28, 2024
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

wertman

Ημερομηνία

Απρίλιος 27, 2024 01:01 ΜΜ EDT

Τόπος

Peninsula (Google, OSM)
Pantherophis spiloides - Photo (c) Todd Pierson, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη craigbiegler: Pantherophis spiloides, Ένα μέλος του Φίδια (Υποτάξη Serpentes)
Προστέθηκε στις Απρίλιος 28, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

smeghead17

Ημερομηνία

Απρίλιος 2024

Τόπος

Ohio, US (Google, OSM)
Terrapene carolina carolina - Photo (c) Richard Coldiron, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Richard Coldiron
Η ταυτότητα του χρήστη craigbiegler: Terrapene carolina ssp. carolina, Ένα μέλος του Χελώνα (Τάξη Testudines)
Προστέθηκε στις Απρίλιος 28, 2024
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

smeghead17

Ημερομηνία

Απρίλιος 2024

Τόπος

Ohio, US (Google, OSM)
Terrapene carolina carolina - Photo (c) Richard Coldiron, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Richard Coldiron
Η ταυτότητα του χρήστη craigbiegler: Terrapene carolina ssp. carolina, Ένα μέλος του Χελώνα (Τάξη Testudines)
Προστέθηκε στις Απρίλιος 28, 2024
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jseiler

Ημερομηνία

Απρίλιος 28, 2024 10:11 ΠΜ EDT

Περιγραφή

Found this in a small pond in Zaleski State Forest off a maintenance road and King Hollow rd.

Ambystoma - Photo (c) spencer_riffle, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by spencer_riffle
Η ταυτότητα του χρήστη craigbiegler: Γένος Ambystoma, Ένα μέλος του Ουρόδηλα (Τάξη Caudata)
Προστέθηκε στις Απρίλιος 28, 2024
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Λεπιδόπτερα (Τάξη Lepidoptera)

Παρατηρητής

codys_crew

Ημερομηνία

Απρίλιος 28, 2024 12:37 ΜΜ EDT
Λεπιδόπτερα - Photo (c) Anita, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη craigbiegler: Λεπιδόπτερα (Τάξη Lepidoptera)
Προστέθηκε στις Απρίλιος 28, 2024
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

heuvelyoup

Ημερομηνία

Απρίλιος 26, 2024 08:39 ΠΜ CST

Τόπος

Matina, CR-LI, CR (Google, OSM)
Leuciris institata - Photo (c) gernotkunz, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by gernotkunz
Η ταυτότητα του χρήστη craigbiegler: Leuciris institata, Ένα μέλος του Γεωμετρίδες (Οικογένεια Geometridae)
Προστέθηκε στις Απρίλιος 27, 2024
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

nicolascatassi

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 12, 2024 07:49 ΠΜ CST
Prothysana felderi - Photo (c) Andreas Kay, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη craigbiegler: Prothysana felderi, Ένα μέλος του Βομβυκοειδή (Υπεροικογένεια Bombycoidea)
Προστέθηκε στις Απρίλιος 27, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

raymie

Ημερομηνία

Ιανουάριος 7, 2024 07:28 ΜΜ CST
Arctiinae - Photo (c) Giuseppe Molinari, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Giuseppe Molinari
Η ταυτότητα του χρήστη craigbiegler: Υποοικογένεια Arctiinae, Ένα μέλος του Λεπιδόπτερα (Τάξη Lepidoptera)
Προστέθηκε στις Απρίλιος 27, 2024
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

toby-ross

Ημερομηνία

Απρίλιος 20, 2024 08:02 ΜΜ CST
Derbidae - Photo (c) Kenneth Heiar, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Kenneth Heiar
Η ταυτότητα του χρήστη craigbiegler: Οικογένεια Derbidae, Ένα μέλος του Αυχενόρρυγχα (Υποτάξη Auchenorrhyncha)
Προστέθηκε στις Απρίλιος 21, 2024
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

sirrichardv

Ημερομηνία

Απρίλιος 20, 2024 11:31 ΠΜ EDT
Lampropeltis triangulum - Photo (c) Travis W. Reeder, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Travis W. Reeder
Η ταυτότητα του χρήστη craigbiegler: Lampropeltis triangulum, Ένα μέλος του Φίδια (Υποτάξη Serpentes)
Προστέθηκε στις Απρίλιος 20, 2024
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

johnlandon

Ημερομηνία

Απρίλιος 20, 2024 12:23 ΜΜ EDT
Pantherophis spiloides - Photo (c) Todd Pierson, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη craigbiegler: Pantherophis spiloides, Ένα μέλος του Φίδια (Υποτάξη Serpentes)
Προστέθηκε στις Απρίλιος 20, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ovargas

Ημερομηνία

Απρίλιος 7, 2021 11:21 ΠΜ UTC

Περιγραφή

, B. schlegelii, i found it last april 07 close to canta rana trail, La Selva, OTS

Bothriechis nigroadspersus - Photo (c) Greg Lasley, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Greg Lasley
Η ταυτότητα του χρήστη craigbiegler: Bothriechis nigroadspersus, Ένα μέλος του Εχιδνίδες (Οικογένεια Viperidae)
Προστέθηκε στις Απρίλιος 20, 2024
Βελτίωση
Προστέθηκε ως κομμάτι από έναν διαχωρισμό ταξινομικής ομάδας

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

erums

Ημερομηνία

Απρίλιος 8, 2024 01:42 ΜΜ EDT
Phlox divaricata - Photo (c) Noel Pennington, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Noel Pennington
Η ταυτότητα του χρήστη craigbiegler: Phlox divaricata, Ένα μέλος του Ερεικώδη (Τάξη Ericales)
Προστέθηκε στις Απρίλιος 13, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

martin_genner

Ημερομηνία

Απρίλιος 7, 2024 08:11 ΠΜ CST
Nesara dalceroides - Photo (c) Rich Hoyer, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA), uploaded by Rich Hoyer
Η ταυτότητα του χρήστη craigbiegler: Nesara dalceroides, Ένα μέλος του Λεπιδόπτερα (Τάξη Lepidoptera)
Προστέθηκε στις Απρίλιος 13, 2024
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

bluebellprince

Ημερομηνία

Απρίλιος 7, 2024 11:54 ΠΜ EDT
Pseudacris triseriata - Photo (c) Chia aka Cory Chiappone, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Chia aka Cory Chiappone
Η ταυτότητα του χρήστη craigbiegler: Pseudacris triseriata, Ένα μέλος του Άνουρα (Τάξη Anura)
Προστέθηκε στις Απρίλιος 13, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jessicaerin28

Ημερομηνία

Απρίλιος 13, 2024 11:31 ΠΜ EDT
Stylophorum diphyllum - Photo (c) Tom Potterfield, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη craigbiegler: Stylophorum diphyllum, Ένα μέλος του Μηκωνοειδών (Οικογένεια Papaveraceae)
Προστέθηκε στις Απρίλιος 13, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jessicaerin28

Ημερομηνία

Απρίλιος 13, 2024 11:39 ΠΜ EDT
Dicentra cucullaria - Photo (c) Ana Ka'ahanui, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Ana Ka'ahanui
Η ταυτότητα του χρήστη craigbiegler: Dicentra cucullaria, Ένα μέλος του Φουμαριίδες (Υποοικογένεια Fumarioideae)
Προστέθηκε στις Απρίλιος 13, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jessicaerin28

Ημερομηνία

Απρίλιος 13, 2024 11:45 ΠΜ EDT
Trillium sessile - Photo (c) Fluff Berger, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-SA), uploaded by Fluff Berger
Η ταυτότητα του χρήστη craigbiegler: Trillium sessile, Ένα μέλος του Λειριώδη (Τάξη Liliales)
Προστέθηκε στις Απρίλιος 13, 2024
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

oridgen10

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 25, 2023 10:31 ΠΜ CST
Pseudasellodes fenestraria - Photo (c) Juan Carlos Garcia Morales, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Juan Carlos Garcia Morales
Η ταυτότητα του χρήστη craigbiegler: Pseudasellodes fenestraria, Ένα μέλος του Γεωμετρίδες (Οικογένεια Geometridae)
Προστέθηκε στις Απρίλιος 11, 2024
Βελτίωση
Προστέθηκε ως κομμάτι από μια ανταλλαγή ταξινομικής ομάδας

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

kelptaylor

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 25, 2023 01:28 ΜΜ CST
Pseudasellodes fenestraria - Photo (c) Juan Carlos Garcia Morales, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Juan Carlos Garcia Morales
Η ταυτότητα του χρήστη craigbiegler: Pseudasellodes fenestraria, Ένα μέλος του Γεωμετρίδες (Οικογένεια Geometridae)
Προστέθηκε στις Απρίλιος 11, 2024
Κορυφαίος
Προστέθηκε ως κομμάτι από μια ανταλλαγή ταξινομικής ομάδας

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

erums

Ημερομηνία

Απρίλιος 8, 2024 02:00 ΜΜ EDT
Erythronium albidum - Photo (c) Anita, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη craigbiegler: Erythronium albidum, Ένα μέλος του Λειριοειδέες (Υποοικογένεια Lilioideae)
Προστέθηκε στις Απρίλιος 08, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

erums

Ημερομηνία

Απρίλιος 8, 2024 01:43 ΜΜ EDT
Cardamine concatenata - Photo (c) Judy Gallagher, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-SA), uploaded by Judy Gallagher
Η ταυτότητα του χρήστη craigbiegler: Cardamine concatenata, Ένα μέλος του Καρδαμίνη (Γένος Cardamine)
Προστέθηκε στις Απρίλιος 08, 2024
Κορυφαίος

Στατιστικά

  • 2849