Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

andreasdebeer

Ημερομηνία

Μάιος 28, 2023 10:11 ΠΜ SAST
Boophone disticha - Photo (c) stephnivdm, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by stephnivdm
Η ταυτότητα του χρήστη craigan_wilkinson: Boophone disticha, Ένα μέλος του Αμαρυλλιδοειδή (Οικογένεια Amaryllidaceae)
Προστέθηκε στις Μάιος 30, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

emily1243

Ημερομηνία

Ιούνιος 12, 2021 04:21 ΜΜ SAST
Amanita muscaria - Photo (c) cactusdan, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται
Η ταυτότητα του χρήστη craigan_wilkinson: Amanita muscaria, Ένα μέλος του Βασιδιομύκητες (Συνομοταξία Basidiomycota)
Προστέθηκε στις Μάιος 02, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

david_taylor

Ημερομηνία

Μάιος 31, 2021 03:51 ΜΜ SAST

Τόπος

EC, ZA (Google, OSM)
Amanita muscaria - Photo (c) cactusdan, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται
Η ταυτότητα του χρήστη craigan_wilkinson: Amanita muscaria, Ένα μέλος του Βασιδιομύκητες (Συνομοταξία Basidiomycota)
Προστέθηκε στις Μάιος 02, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

david_taylor

Ημερομηνία

Μάιος 31, 2021 03:49 ΜΜ SAST

Τόπος

R102, EC, ZA (Google, OSM)
Amanita muscaria - Photo (c) cactusdan, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται
Η ταυτότητα του χρήστη craigan_wilkinson: Amanita muscaria, Ένα μέλος του Βασιδιομύκητες (Συνομοταξία Basidiomycota)
Προστέθηκε στις Μάιος 02, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

bronwenpfi

Ημερομηνία

Απρίλιος 17, 2022 10:31 ΠΜ SAST

Περιγραφή

Mushrooms

Amanita muscaria - Photo (c) cactusdan, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται
Η ταυτότητα του χρήστη craigan_wilkinson: Amanita muscaria, Ένα μέλος του Βασιδιομύκητες (Συνομοταξία Basidiomycota)
Προστέθηκε στις Μάιος 02, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

bronwenpfi

Ημερομηνία

Απρίλιος 17, 2022 10:30 ΠΜ SAST

Περιγραφή

Mushrooms

Amanita muscaria - Photo (c) cactusdan, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται
Η ταυτότητα του χρήστη craigan_wilkinson: Amanita muscaria, Ένα μέλος του Βασιδιομύκητες (Συνομοταξία Basidiomycota)
Προστέθηκε στις Μάιος 02, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

lucapilia

Ημερομηνία

Οκτώβριος 17, 2020 10:28 ΠΜ CEST
Trametes versicolor - Photo (c) Christine Young, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Christine Young
Η ταυτότητα του χρήστη craigan_wilkinson: Trametes versicolor, Ένα μέλος του Βασιδιομύκητες (Συνομοταξία Basidiomycota)
Προστέθηκε στις Μάιος 02, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

lucapilia

Ημερομηνία

Οκτώβριος 17, 2020 10:33 ΠΜ CEST
Coprinellus micaceus - Photo (c) Alan Rockefeller, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY), uploaded by Alan Rockefeller
Η ταυτότητα του χρήστη craigan_wilkinson: Coprinellus micaceus, Ένα μέλος του Βασιδιομύκητες (Συνομοταξία Basidiomycota)
Προστέθηκε στις Μάιος 02, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

lucapilia

Ημερομηνία

Νοέμβριος 6, 2021 09:58 ΠΜ CET
Amanita muscaria - Photo (c) cactusdan, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται
Η ταυτότητα του χρήστη craigan_wilkinson: Amanita muscaria, Ένα μέλος του Βασιδιομύκητες (Συνομοταξία Basidiomycota)
Προστέθηκε στις Μάιος 02, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

babetten

Ημερομηνία

Μάιος 2, 2023 09:37 ΠΜ CEST
Gyromitra esculenta - Photo (c) Kari Pihlaviita, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη craigan_wilkinson: Gyromitra esculenta, Ένα μέλος του Ασκομύκητες (Συνομοταξία Ascomycota)
Προστέθηκε στις Μάιος 02, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

lucapilia

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 5, 2020 03:03 ΜΜ CET
Pleurotus ostreatus - Photo (c) Jeremy Reinhard, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Jeremy Reinhard
Η ταυτότητα του χρήστη craigan_wilkinson: Pleurotus ostreatus, Ένα μέλος του Πλευρώτους (Γένος Pleurotus)
Προστέθηκε στις Μάιος 02, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Ίσκα (Fomes fomentarius)

Παρατηρητής

hom-12yak

Ημερομηνία

Απρίλιος 28, 2023 12:02 ΜΜ MSK
Ίσκα - Photo (c) Vladimir Travkin, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Vladimir Travkin
Η ταυτότητα του χρήστη craigan_wilkinson: Ίσκα (Fomes fomentarius)
Προστέθηκε στις Μάιος 02, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Ίσκα (Fomes fomentarius)

Παρατηρητής

vitaliin

Ημερομηνία

Μάιος 1, 2023 05:25 ΜΜ EEST

Περιγραφή

Exif_JPEG_420

Ίσκα - Photo (c) Vladimir Travkin, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Vladimir Travkin
Η ταυτότητα του χρήστη craigan_wilkinson: Ίσκα (Fomes fomentarius)
Προστέθηκε στις Μάιος 02, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

uwekozina

Ημερομηνία

Μάιος 1, 2023 10:32 ΠΜ CEST

Τόπος

Weiz, Österreich (Google, OSM)
Trametes versicolor - Photo (c) Christine Young, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Christine Young
Η ταυτότητα του χρήστη craigan_wilkinson: Trametes versicolor, Ένα μέλος του Βασιδιομύκητες (Συνομοταξία Basidiomycota)
Προστέθηκε στις Μάιος 02, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

lucapilia

Ημερομηνία

Οκτώβριος 18, 2022 11:20 ΠΜ CEST
Trametes versicolor - Photo (c) Christine Young, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Christine Young
Η ταυτότητα του χρήστη craigan_wilkinson: Trametes versicolor, Ένα μέλος του Βασιδιομύκητες (Συνομοταξία Basidiomycota)
Προστέθηκε στις Μάιος 02, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

vozbrannaya

Ημερομηνία

Απρίλιος 28, 2023 10:57 ΠΜ MSK
Sarcoscypha austriaca - Photo (c) Big Youth, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη craigan_wilkinson: Sarcoscypha austriaca, Ένα μέλος του Ασκομύκητες (Συνομοταξία Ascomycota)
Προστέθηκε στις Μάιος 02, 2023
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

vozbrannaya

Ημερομηνία

Απρίλιος 28, 2023 11:59 ΠΜ MSK
Sarcoscypha austriaca - Photo (c) Big Youth, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη craigan_wilkinson: Sarcoscypha austriaca, Ένα μέλος του Ασκομύκητες (Συνομοταξία Ascomycota)
Προστέθηκε στις Μάιος 02, 2023
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Ίσκα (Fomes fomentarius)

Παρατηρητής

yaroslavmagazov

Ημερομηνία

Απρίλιος 29, 2023 11:56 ΠΜ +05
Ίσκα - Photo (c) Vladimir Travkin, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Vladimir Travkin
Η ταυτότητα του χρήστη craigan_wilkinson: Ίσκα (Fomes fomentarius)
Προστέθηκε στις Μάιος 02, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

evanaturalist

Ημερομηνία

Μάιος 1, 2023 08:02 ΜΜ EDT
Trametes gibbosa - Photo (c) cwwood, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-SA), uploaded by cwwood
Η ταυτότητα του χρήστη craigan_wilkinson: Trametes gibbosa, Ένα μέλος του Βασιδιομύκητες (Συνομοταξία Basidiomycota)
Προστέθηκε στις Μάιος 02, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

marykevanzyl

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 19, 2023 08:26 ΠΜ SAST
Ganoderma lucidum - Photo (c) nikolall, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by nikolall
Η ταυτότητα του χρήστη craigan_wilkinson: Ganoderma lucidum, Ένα μέλος του Βασιδιομύκητες (Συνομοταξία Basidiomycota)
Προστέθηκε στις Μάιος 01, 2023
Υποστηρικτικό

Στατιστικά

  • 20