Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

cnservice

Ημερομηνία

Ιανουάριος 16, 2023 05:15 PM PST
Paralithodes camtschaticus - Photo (c) hannahrjp, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by hannahrjp
Η ταυτότητα του χρήστη crabsandshrimps: Paralithodes camtschaticus, Ένα μέλος του Ανόμουρα (Ανθυποτάξη Anomura)
Προστέθηκε στις Ιανουάριος 23, 2023
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jackson_chu

Ημερομηνία

Αύγουστος 2022

Περιγραφή

~60 m depth. Mud bottom Van Veen grab filtered through 0.5mm and 1.0mm mesh.

Scleroplax schmitti - Photo (c) aaronbaldwin, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by aaronbaldwin
Η ταυτότητα του χρήστη crabsandshrimps: Scleroplax schmitti, Ένα μέλος του Ευβραχύουρα (Ενότητα ζώων Eubrachyura)
Προστέθηκε στις Ιανουάριος 23, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jack_riley1

Ημερομηνία

Μάιος 1, 2021 02:03 PM PDT

Περιγραφή

Hard to ID what species of crab this is. It was only a few centimeters across. Never seen one like this in the intertidal zone. I'm wondering if it's a young puget sound king crab but still unsure.

Hapalogaster mertensii - Photo Δεν διατηρούνται δικαιώματα, uploaded by Randal
Η ταυτότητα του χρήστη crabsandshrimps: Hapalogaster mertensii, Ένα μέλος του Ανόμουρα (Ανθυποτάξη Anomura)
Προστέθηκε στις Ιανουάριος 22, 2023
Αντισυμβατική

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

samsonjs

Ημερομηνία

Αύγουστος 1, 2022 10:13 PM PDT

Τόπος

Olympia, WA, US (Google, OSM)
Pleuronectidae - Photo (c) Robin Gwen Agarwal, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Robin Gwen Agarwal
Η ταυτότητα του χρήστη crabsandshrimps: Οικογένεια Pleuronectidae, Ένα μέλος του Ακτινοπτερύγια (Ομοταξία Actinopterygii)
Προστέθηκε στις Ιανουάριος 22, 2023
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

johngcramer

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 28, 2016 11:23 AM PST

Περιγραφή

Some kind of shrimp caught by a pelagic cormorant.

Pandalus danae - Photo (c) Em Lim, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Em Lim
Η ταυτότητα του χρήστη crabsandshrimps: Pandalus danae, Ένα μέλος του Πανταλοειδή (Υπεροικογένεια Pandaloidea)
Προστέθηκε στις Ιανουάριος 22, 2023
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

canaryrockfish

Ημερομηνία

Ιανουάριος 17, 2022 12:07 PM PST
Pachycheles pubescens - Photo (c) Hakai Institute, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA), uploaded by Hakai Institute
Η ταυτότητα του χρήστη crabsandshrimps: Pachycheles pubescens, Ένα μέλος του Ανόμουρα (Ανθυποτάξη Anomura)
Προστέθηκε στις Ιανουάριος 22, 2023
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

boattailedgrackle

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 2022

Τόπος

Washington, US (Google, OSM)
Oregonia gracilis - Photo (c) conwaysuz, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by conwaysuz
Η ταυτότητα του χρήστη crabsandshrimps: Oregonia gracilis, Ένα μέλος του Ετεροτρήματα (Υποενότητα ζώων Heterotremata)
Προστέθηκε στις Ιανουάριος 22, 2023
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

lisamaree

Ημερομηνία

Μάιος 18, 2020 06:53 PM MDT
Scyra acutifrons - Photo (c) Ken-ichi Ueda, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη crabsandshrimps: Scyra acutifrons, Ένα μέλος του Ετεροτρήματα (Υποενότητα ζώων Heterotremata)
Προστέθηκε στις Ιανουάριος 22, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

claysteell

Ημερομηνία

Μάιος 16, 2021
Oregonia gracilis - Photo (c) conwaysuz, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by conwaysuz
Η ταυτότητα του χρήστη crabsandshrimps: Oregonia gracilis, Ένα μέλος του Ετεροτρήματα (Υποενότητα ζώων Heterotremata)
Προστέθηκε στις Ιανουάριος 22, 2023
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

lovealllife

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 14, 2022 10:35 AM PDT
Oregonia gracilis - Photo (c) conwaysuz, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by conwaysuz
Η ταυτότητα του χρήστη crabsandshrimps: Oregonia gracilis, Ένα μέλος του Ετεροτρήματα (Υποενότητα ζώων Heterotremata)
Προστέθηκε στις Ιανουάριος 22, 2023
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

tim192

Ημερομηνία

Απρίλιος 14, 2018 09:50 AM PDT
Pugettia gracilis - Photo (c) craigpigott, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by craigpigott
Η ταυτότητα του χρήστη crabsandshrimps: Pugettia gracilis, Ένα μέλος του Ετεροτρήματα (Υποενότητα ζώων Heterotremata)
Προστέθηκε στις Ιανουάριος 21, 2023
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

rangertyler

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 19, 2020 05:47 PM PST

Τόπος

Clallam (Google, OSM)
Scyra acutifrons - Photo (c) Ken-ichi Ueda, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη crabsandshrimps: Scyra acutifrons, Ένα μέλος του Ετεροτρήματα (Υποενότητα ζώων Heterotremata)
Προστέθηκε στις Ιανουάριος 21, 2023
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

boattailedgrackle

Ημερομηνία

Μάιος 2021

Τόπος

Washington, US (Google, OSM)
Pagurus ochotensis - Photo (c) aaronbaldwin, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by aaronbaldwin
Η ταυτότητα του χρήστη crabsandshrimps: Pagurus ochotensis, Ένα μέλος του Παγουροειδή (Υπεροικογένεια Paguroidea)
Προστέθηκε στις Ιανουάριος 21, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

boattailedgrackle

Ημερομηνία

Ιούνιος 2022

Τόπος

Washington, US (Google, OSM)
Pagurus armatus - Photo (c) canaryrockfish, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by canaryrockfish
Η ταυτότητα του χρήστη crabsandshrimps: Pagurus armatus, Ένα μέλος του Παγουροειδή (Υπεροικογένεια Paguroidea)
Προστέθηκε στις Ιανουάριος 21, 2023
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

neilmcdaniel

Ημερομηνία

Μάιος 18, 2022 10:04 AM PDT

Περιγραφή

Eyes oval, usually black. Often inhabits moon snail shells.

Pagurus armatus - Photo (c) canaryrockfish, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by canaryrockfish
Η ταυτότητα του χρήστη crabsandshrimps: Pagurus armatus, Ένα μέλος του Παγουροειδή (Υπεροικογένεια Paguroidea)
Προστέθηκε στις Ιανουάριος 21, 2023
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ewrunn1ng

Ημερομηνία

Ιούνιος 17, 2022 01:37 PM PDT

Περιγραφή

Larger individual above. Maybe Green mark Hermit?

Pagurus hirsutiusculus - Photo (c) marlin harms, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY)
Η ταυτότητα του χρήστη crabsandshrimps: Pagurus hirsutiusculus, Ένα μέλος του Παγουροειδή (Υπεροικογένεια Paguroidea)
Προστέθηκε στις Ιανουάριος 21, 2023
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

tidepoollover

Ημερομηνία

Μάιος 30, 2022 06:45 AM PDT
Paguristes ulreyi - Photo (c) 2005 California Academy of Sciences, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη crabsandshrimps: Paguristes ulreyi, Ένα μέλος του Παγουροειδή (Υπεροικογένεια Paguroidea)
Προστέθηκε στις Ιανουάριος 21, 2023
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Παγουροειδή (Υπεροικογένεια Paguroidea)

Παρατηρητής

pigeonpal

Ημερομηνία

Απρίλιος 3, 2022 01:08 PM PDT

Τόπος

Samish Bay, WA, US (Google, OSM)
Pagurus granosimanus - Photo (c) Susannah Anderson, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-ND)
Η ταυτότητα του χρήστη crabsandshrimps: Pagurus granosimanus, Ένα μέλος του Παγουροειδή (Υπεροικογένεια Paguroidea)
Προστέθηκε στις Ιανουάριος 20, 2023
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

grace629

Ημερομηνία

Ιούνιος 17, 2022

Περιγραφή

Baby purple sea urchin

Strongylocentrotus droebachiensis - Photo (c) Carolyn Belak, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Carolyn Belak
Η ταυτότητα του χρήστη crabsandshrimps: Strongylocentrotus droebachiensis, Ένα μέλος του Αχινός (Ομοταξία Echinoidea)
Προστέθηκε στις Ιανουάριος 15, 2023
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

sally3142

Ημερομηνία

Ιούνιος 17, 2011 01:03 PM PDT

Περιγραφή

tiny (1cm diameter) purple sea urchin

Strongylocentrotus droebachiensis - Photo (c) Carolyn Belak, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Carolyn Belak
Η ταυτότητα του χρήστη crabsandshrimps: Strongylocentrotus droebachiensis, Ένα μέλος του Αχινός (Ομοταξία Echinoidea)
Προστέθηκε στις Ιανουάριος 15, 2023
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

kaelenavael

Ημερομηνία

Μάιος 13, 2018 01:00 PM PDT

Περιγραφή

A small dark colored crab that was scuttling along the shore and hid under a rock

Hemigrapsus oregonensis - Photo (c) Steven Mlodinow, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Steven Mlodinow
Η ταυτότητα του χρήστη crabsandshrimps: Hemigrapsus oregonensis, Ένα μέλος του Ευβραχύουρα (Ενότητα ζώων Eubrachyura)
Προστέθηκε στις Ιανουάριος 10, 2023
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

wendy5

Ημερομηνία

Αύγουστος 30, 2016 09:29 AM PDT

Περιγραφή

This 1" shrimp had a smooth, spotted body and banded antennae. It looked like it had recently died. It best matches Mesocrangon genus in photos in my reference books.

Ετικέτες

Crangon - Photo (c) bathyporeia, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-ND)
Η ταυτότητα του χρήστη crabsandshrimps: Γένος Crangon, Ένα μέλος του Κρανγκονοειδή (Υπεροικογένεια Crangonoidea)
Προστέθηκε στις Ιανουάριος 07, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

madhipp11

Ημερομηνία

Ιούνιος 25, 2021 03:21 PM AKDT
Echidnocerus cibarius - Photo (c) psinkins, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη crabsandshrimps: Echidnocerus cibarius, Ένα μέλος του Ανόμουρα (Ανθυποτάξη Anomura)
Προστέθηκε στις Ιανουάριος 06, 2023
Υποστηρικτικό
Προστέθηκε ως κομμάτι από μια ανταλλαγή ταξινομικής ομάδας

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

leftcoaster

Ημερομηνία

Μάρτιος 11, 2021 11:17 PM PST
Echidnocerus cibarius - Photo (c) psinkins, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη crabsandshrimps: Echidnocerus cibarius, Ένα μέλος του Ανόμουρα (Ανθυποτάξη Anomura)
Προστέθηκε στις Ιανουάριος 06, 2023
Υποστηρικτικό
Προστέθηκε ως κομμάτι από μια ανταλλαγή ταξινομικής ομάδας

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

skfork

Ημερομηνία

Οκτώβριος 31, 2016 10:31 AM PDT

Τόπος

Elkhorn, CA, USA (Google, OSM)

Περιγραφή

in baited minnow trap

Malacoplax californiensis - Photo (c) louislo, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by louislo
Η ταυτότητα του χρήστη crabsandshrimps: Malacoplax californiensis, Ένα μέλος του Ετεροτρήματα (Υποενότητα ζώων Heterotremata)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 10, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

naturalist5716

Ημερομηνία

Ιούλιος 2022
Malacoplax californiensis - Photo (c) louislo, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by louislo
Η ταυτότητα του χρήστη crabsandshrimps: Malacoplax californiensis, Ένα μέλος του Ετεροτρήματα (Υποενότητα ζώων Heterotremata)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 09, 2022
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

empidonax_wrightii

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 12, 2022 06:23 PM PDT
Liparis greeni - Photo (c) Michael Spencer, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Michael Spencer
Η ταυτότητα του χρήστη crabsandshrimps: Liparis greeni, Ένα μέλος του Περκόμορφα (Τάξη Perciformes)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 29, 2022
Υποστηρικτικό
Προστέθηκε ως κομμάτι από μια ανταλλαγή ταξινομικής ομάδας

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jbartol

Ημερομηνία

Ιούλιος 13, 2021 12:08 PM PDT
Grimothea quadrispina - Photo (c) smithsonian_marinegeo, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA), uploaded by smithsonian_marinegeo
Η ταυτότητα του χρήστη crabsandshrimps: Grimothea quadrispina, Ένα μέλος του Ανόμουρα (Ανθυποτάξη Anomura)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 16, 2022
Υποστηρικτικό
Προστέθηκε ως κομμάτι από μια ανταλλαγή ταξινομικής ομάδας

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

dawahl

Ημερομηνία

Νοέμβριος 12, 2022 03:59 PM PST
Patiria miniata - Photo (c) passiflora4, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by passiflora4
Η ταυτότητα του χρήστη crabsandshrimps: Patiria miniata, Ένα μέλος του Αστερίας (Ομοταξία Asteroidea)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 13, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

markrobinson

Ημερομηνία

Μάιος 6, 2018 12:22 PM PDT
Boreocanthon simplex - Photo (c) Jay Keller, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Jay Keller
Η ταυτότητα του χρήστη crabsandshrimps: Boreocanthon simplex, Ένα μέλος του Σκαραβαιοειδή (Υπεροικογένεια Scarabaeoidea)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 04, 2022
Βελτίωση
Προστέθηκε ως κομμάτι από μια ανταλλαγή ταξινομικής ομάδας

Στατιστικά

  • 784