Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

canaryrockfish

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 19, 2021 10:04 AM PST
Coryphella trophina - Photo (c) Sara Thiebaud, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Sara Thiebaud
Η ταυτότητα του χρήστη crabsandshrimps: Coryphella trophina, Ένα μέλος του Ευθύνευρα (Ανθυποτάξη Euthyneura)
Προστέθηκε στις Απρίλιος 18, 2022
Υποστηρικτικό
Προστέθηκε ως κομμάτι από μια ανταλλαγή ταξινομικής ομάδας

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

rebeccareaderlee

Ημερομηνία

Ιανουάριος 17, 2022 10:45 PM PST
Heptacarpus brevirostris - Photo (c) M. Goff, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA), uploaded by M. Goff
Η ταυτότητα του χρήστη crabsandshrimps: Heptacarpus brevirostris, Ένα μέλος του Αλφεοειδή (Υπεροικογένεια Alpheoidea)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 30, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

lucky41

Ημερομηνία

Μάρτιος 27, 2022 10:00 AM PDT
Pandalus eous - Photo (c) rolandwirth, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by rolandwirth
Η ταυτότητα του χρήστη crabsandshrimps: Pandalus eous, Ένα μέλος του Πανταλοειδή (Υπεροικογένεια Pandaloidea)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 30, 2022
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

underwaterpat

Ημερομηνία

Ιούνιος 17, 2018 03:50 PM PDT

Τόπος

Monterey, CA, USA (Google, OSM)
Hippolyte californiensis - Photo (c) devonderaad, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by devonderaad
Η ταυτότητα του χρήστη crabsandshrimps: Hippolyte californiensis, Ένα μέλος του Αλφεοειδή (Υπεροικογένεια Alpheoidea)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 28, 2022
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

kmckay

Ημερομηνία

Απρίλιος 10, 2020 01:10 PM PDT
Heptacarpus brevirostris - Photo (c) M. Goff, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA), uploaded by M. Goff
Η ταυτότητα του χρήστη crabsandshrimps: Heptacarpus brevirostris, Ένα μέλος του Αλφεοειδή (Υπεροικογένεια Alpheoidea)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 28, 2022
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

deefault

Ημερομηνία

Μάρτιος 24, 2022 04:43 PM PDT

Ετικέτες

Heptacarpus brevirostris - Photo (c) M. Goff, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA), uploaded by M. Goff
Η ταυτότητα του χρήστη crabsandshrimps: Heptacarpus brevirostris, Ένα μέλος του Αλφεοειδή (Υπεροικογένεια Alpheoidea)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 28, 2022
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

smithsonian_marinegeo

Ημερομηνία

Απρίλιος 17, 2019
Cylichna diegensis - Photo (c) Gary McDonald, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Gary McDonald
Η ταυτότητα του χρήστη crabsandshrimps: Cylichna diegensis, Ένα μέλος του Ευθύνευρα (Ανθυποτάξη Euthyneura)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 19, 2022
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

smithsonian_marinegeo

Ημερομηνία

Απρίλιος 10, 2019

Περιγραφή

Photo license and credit, and taxonomic work, belongs to the Florida Museum of Natural History (FLMNH).

This observation is a part of the long-term monitoring efforts of Gustav Paulay and his team at FLMNH and Friday Harbor Labs.

Cylichna diegensis - Photo (c) Gary McDonald, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Gary McDonald
Η ταυτότητα του χρήστη crabsandshrimps: Cylichna diegensis, Ένα μέλος του Ευθύνευρα (Ανθυποτάξη Euthyneura)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 19, 2022
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

smithsonian_marinegeo

Ημερομηνία

Απρίλιος 10, 2019
Cylichna diegensis - Photo (c) Gary McDonald, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Gary McDonald
Η ταυτότητα του χρήστη crabsandshrimps: Cylichna diegensis, Ένα μέλος του Ευθύνευρα (Ανθυποτάξη Euthyneura)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 19, 2022
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

smithsonian_marinegeo

Ημερομηνία

Απρίλιος 17, 2019
Cylichna diegensis - Photo (c) Gary McDonald, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Gary McDonald
Η ταυτότητα του χρήστη crabsandshrimps: Cylichna diegensis, Ένα μέλος του Ευθύνευρα (Ανθυποτάξη Euthyneura)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 19, 2022
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mcduck

Ημερομηνία

Αύγουστος 23, 1972

Περιγραφή

6mm length. Taken in bottom grab in 62.5m depth. Scanned from 35mm slide. Figure 11B in Valdes, 2019, Northeast Pacific benthic shelled sea slugs. Zoosymposia 13: 242–304.

Cylichna diegensis - Photo (c) Gary McDonald, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Gary McDonald
Η ταυτότητα του χρήστη crabsandshrimps: Cylichna diegensis, Ένα μέλος του Ευθύνευρα (Ανθυποτάξη Euthyneura)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 17, 2022
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jjbauer

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 27, 2022 02:27 PM PST

Περιγραφή

Some kinda shrimp.

Lysmata californica - Photo (c) Robin Gwen Agarwal, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Robin Gwen Agarwal
Η ταυτότητα του χρήστη crabsandshrimps: Lysmata californica, Ένα μέλος του Αλφεοειδή (Υπεροικογένεια Alpheoidea)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 04, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

walkabata

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 26, 2022 12:21 PM PST

Τόπος

Encinitas, CA, USA (Google, OSM)
Betaeus longidactylus - Photo (c) Alex Bairstow, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Alex Bairstow
Η ταυτότητα του χρήστη crabsandshrimps: Betaeus longidactylus, Ένα μέλος του Αλφεοειδή (Υπεροικογένεια Alpheoidea)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 04, 2022
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

walkabata

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 26, 2022 12:44 PM PST

Τόπος

Encinitas, CA, USA (Google, OSM)
Heptacarpus palpator - Photo (c) Robin Gwen Agarwal, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Robin Gwen Agarwal
Η ταυτότητα του χρήστη crabsandshrimps: Heptacarpus palpator, Ένα μέλος του Αλφεοειδή (Υπεροικογένεια Alpheoidea)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 04, 2022
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

walkabata

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 26, 2022 01:46 PM PST

Τόπος

Encinitas, CA, USA (Google, OSM)
Mysida - Photo (c) NTNU, Faculty of Natural Sciences, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY)
Η ταυτότητα του χρήστη crabsandshrimps: Τάξη Mysida, Ένα μέλος του Ευμαλακόστρακα (Υφομοταξία Eumalacostraca)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 04, 2022
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

emlim

Ημερομηνία

Ιανουάριος 28, 2022 04:10 PM PST
Heptacarpus pugettensis - Photo (c) smithsonian_marinegeo, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA), uploaded by smithsonian_marinegeo
Η ταυτότητα του χρήστη crabsandshrimps: Heptacarpus pugettensis, Ένα μέλος του Αλφεοειδή (Υπεροικογένεια Alpheoidea)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 04, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

emlim

Ημερομηνία

Ιανουάριος 28, 2022 04:20 PM PST
Heptacarpus brevirostris - Photo (c) M. Goff, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA), uploaded by M. Goff
Η ταυτότητα του χρήστη crabsandshrimps: Heptacarpus brevirostris, Ένα μέλος του Αλφεοειδή (Υπεροικογένεια Alpheoidea)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 04, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

iancruickshank

Ημερομηνία

Ιανουάριος 30, 2022 07:59 PM PST
Heptacarpus sitchensis - Photo (c) Jeff Goddard, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Jeff Goddard
Η ταυτότητα του χρήστη crabsandshrimps: Heptacarpus sitchensis, Ένα μέλος του Αλφεοειδή (Υπεροικογένεια Alpheoidea)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 04, 2022
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

alexn1

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 28, 2022 05:18 AM UTC
Heptacarpus brevirostris - Photo (c) M. Goff, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA), uploaded by M. Goff
Η ταυτότητα του χρήστη crabsandshrimps: Heptacarpus brevirostris, Ένα μέλος του Αλφεοειδή (Υπεροικογένεια Alpheoidea)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 04, 2022
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

tinchobrogger

Ημερομηνία

Αύγουστος 17, 2011 06:00 PM -11
Pandalus danae - Photo (c) Em Lim, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Em Lim
Η ταυτότητα του χρήστη crabsandshrimps: Pandalus danae, Ένα μέλος του Πανταλοειδή (Υπεροικογένεια Pandaloidea)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 04, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

aytsukada

Ημερομηνία

Ιανουάριος 29, 2022 08:26 PM PST

Τόπος

Bellingham (Google, OSM)
Heptacarpus brevirostris - Photo (c) M. Goff, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA), uploaded by M. Goff
Η ταυτότητα του χρήστη crabsandshrimps: Heptacarpus brevirostris, Ένα μέλος του Αλφεοειδή (Υπεροικογένεια Alpheoidea)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 04, 2022
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ewrunn1ng

Ημερομηνία

Ιανουάριος 29, 2022 07:55 PM PST

Τόπος

Seattle, WA, USA (Google, OSM)
Heptacarpus - Photo 
Steve Lonhart / NOAA MBNMS, δεν υπάρχουν γνωστοί περιορισμοί πνευματικών δικαιωμάτων (Κοινό Κτήμα)
Η ταυτότητα του χρήστη crabsandshrimps: Γένος Heptacarpus, Ένα μέλος του Αλφεοειδή (Υπεροικογένεια Alpheoidea)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 04, 2022
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

chilipossum

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 13, 2022 02:29 PM UTC
Heptacarpus brevirostris - Photo (c) M. Goff, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA), uploaded by M. Goff
Η ταυτότητα του χρήστη crabsandshrimps: Heptacarpus brevirostris, Ένα μέλος του Αλφεοειδή (Υπεροικογένεια Alpheoidea)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 04, 2022
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

chilipossum

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 14, 2022 01:41 PM PST
Heptacarpus tridens - Photo (c) bradford ramage, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by bradford ramage
Η ταυτότητα του χρήστη crabsandshrimps: Heptacarpus tridens, Ένα μέλος του Αλφεοειδή (Υπεροικογένεια Alpheoidea)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 04, 2022
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

whalefern

Ημερομηνία

Ιανουάριος 1, 2019 12:00 AM PST
Heptacarpus brevirostris - Photo (c) M. Goff, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA), uploaded by M. Goff
Η ταυτότητα του χρήστη crabsandshrimps: Heptacarpus brevirostris, Ένα μέλος του Αλφεοειδή (Υπεροικογένεια Alpheoidea)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 04, 2022
Υποστηρικτικό
Other Animals

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Ζώα (Βασίλειο Animalia)

Παρατηρητής

canaryrockfish

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 13, 2022 02:33 PM PST
Nanomia bijuga - Photo (c) Karolle Wall, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Karolle Wall
Η ταυτότητα του χρήστη crabsandshrimps: Nanomia bijuga, Ένα μέλος του Υδρόζωα (Ομοταξία Hydrozoa)
Προστέθηκε στις Φεβρουάριος 14, 2022
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

canaryrockfish

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 13, 2022 02:08 PM PST
Henricia - Photo (c) Jerry Kirkhart, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY)
Η ταυτότητα του χρήστη crabsandshrimps: Γένος Henricia, Ένα μέλος του Αστερίας (Ομοταξία Asteroidea)
Προστέθηκε στις Φεβρουάριος 14, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

canaryrockfish

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 13, 2022 01:46 PM PST
Leptasterias hexactis - Photo (c) Brenna Green, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-ND), uploaded by Brenna Green
Η ταυτότητα του χρήστη crabsandshrimps: Leptasterias hexactis, Ένα μέλος του Λεπταστερίας (Γένος Leptasterias)
Προστέθηκε στις Φεβρουάριος 14, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

canaryrockfish

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 13, 2022 01:57 PM PST
Henricia - Photo (c) Jerry Kirkhart, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY)
Η ταυτότητα του χρήστη crabsandshrimps: Γένος Henricia, Ένα μέλος του Αστερίας (Ομοταξία Asteroidea)
Προστέθηκε στις Φεβρουάριος 14, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

canaryrockfish

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 13, 2022 02:08 PM PST
Balanus nubilus - Photo (c) Karolle Wall, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Karolle Wall
Η ταυτότητα του χρήστη crabsandshrimps: Balanus nubilus, Ένα μέλος του Καρκινοειδή (Υποσυνομοταξία Crustacea)
Προστέθηκε στις Φεβρουάριος 14, 2022
Υποστηρικτικό

Στατιστικά

  • 746