Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

charadrayus

Ημερομηνία

Ιούνιος 2, 2023 08:17 ΜΜ BST
Corystes cassivelaunus - Photo (c) Bernard Picton, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY), uploaded by Bernard Picton
Η ταυτότητα του χρήστη crabbymaxie: Corystes cassivelaunus, Ένα μέλος του Ετεροτρήματα (Υποενότητα ζώων Heterotremata)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 06, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Σιδεροκάβουρας (Cancer pagurus)

Παρατηρητής

miller0808

Ημερομηνία

Μάιος 13, 2023 12:03 ΜΜ CEST
Σιδεροκάβουρας - Photo (c) tamsynmann, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by tamsynmann
Η ταυτότητα του χρήστη crabbymaxie: Σιδεροκάβουρας (Cancer pagurus)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 05, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

helzie1

Ημερομηνία

Μάιος 20, 2023 10:20 ΠΜ BST
Corystes cassivelaunus - Photo (c) Bernard Picton, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY), uploaded by Bernard Picton
Η ταυτότητα του χρήστη crabbymaxie: Corystes cassivelaunus, Ένα μέλος του Ετεροτρήματα (Υποενότητα ζώων Heterotremata)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 05, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Αγριοκάβουρας (Liocarcinus vernalis)

Παρατηρητής

mostlyflowers

Ημερομηνία

Μάιος 20, 2023 06:20 ΜΜ CEST

Τόπος

Italy (Google, OSM)
Αγριοκάβουρας - Photo (c) Hans Hillewaert, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη crabbymaxie: Αγριοκάβουρας (Liocarcinus vernalis)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 05, 2023
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Πρασινοκάβουρας (Carcinus maenas)

Παρατηρητής

millymanley

Ημερομηνία

Μάιος 20, 2023 04:23 ΜΜ BST
Πρασινοκάβουρας - Photo (c) Ondřej Radosta, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Ondřej Radosta
Η ταυτότητα του χρήστη crabbymaxie: Πρασινοκάβουρας (Carcinus maenas)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 05, 2023
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Πρασινοκάβουρας (Carcinus maenas)

Παρατηρητής

dr_dj_king

Ημερομηνία

Μάιος 21, 2023 04:12 ΜΜ BST

Τόπος

Cowes, UK (Google, OSM)
Πρασινοκάβουρας - Photo (c) Ondřej Radosta, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Ondřej Radosta
Η ταυτότητα του χρήστη crabbymaxie: Πρασινοκάβουρας (Carcinus maenas)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 05, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Ετεροτρήματα (Υποενότητα ζώων Heterotremata)

Παρατηρητής

martyna2137

Ημερομηνία

Μάιος 14, 2023 04:10 ΜΜ CEST
Γουρούνα - Photo (c) Ondřej Radosta, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Ondřej Radosta
Η ταυτότητα του χρήστη crabbymaxie: Γουρούνα (Calappa granulata)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 05, 2023
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Πρασινοκάβουρας (Carcinus maenas)

Παρατηρητής

julien_grd

Ημερομηνία

Μάιος 22, 2023 09:53 ΜΜ CEST

Τόπος

France (Google, OSM)
Πρασινοκάβουρας - Photo (c) Ondřej Radosta, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Ondřej Radosta
Η ταυτότητα του χρήστη crabbymaxie: Πρασινοκάβουρας (Carcinus maenas)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 05, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Τσαγανός (Carcinus aestuarii)

Παρατηρητής

vmoser

Ημερομηνία

Μάιος 17, 2023 04:35 ΜΜ CEST
Τσαγανός - Photo (c) Pascal GIRARD, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Pascal GIRARD
Η ταυτότητα του χρήστη crabbymaxie: Τσαγανός (Carcinus aestuarii)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 05, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Τσαγανός (Carcinus aestuarii)

Παρατηρητής

vmoser

Ημερομηνία

Μάιος 17, 2023 04:55 ΜΜ CEST
Τσαγανός - Photo (c) Pascal GIRARD, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Pascal GIRARD
Η ταυτότητα του χρήστη crabbymaxie: Τσαγανός (Carcinus aestuarii)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 05, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Πρασινοκάβουρας (Carcinus maenas)

Παρατηρητής

anna3681

Ημερομηνία

Ιούνιος 2, 2023 03:30 ΜΜ CEST
Πρασινοκάβουρας - Photo (c) Ondřej Radosta, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Ondřej Radosta
Η ταυτότητα του χρήστη crabbymaxie: Πρασινοκάβουρας (Carcinus maenas)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 05, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Σιδεροκάβουρας (Cancer pagurus)

Παρατηρητής

claire_jones

Ημερομηνία

Ιούνιος 1, 2023 12:48 ΜΜ BST

Τόπος

Aberdeenshire, UK (Google, OSM)
Σιδεροκάβουρας - Photo (c) tamsynmann, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by tamsynmann
Η ταυτότητα του χρήστη crabbymaxie: Σιδεροκάβουρας (Cancer pagurus)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 05, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Πρασινοκάβουρας (Carcinus maenas)

Παρατηρητής

cralle

Ημερομηνία

Ιούνιος 2, 2023 06:58 ΜΜ CEST
Πρασινοκάβουρας - Photo (c) Ondřej Radosta, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Ondřej Radosta
Η ταυτότητα του χρήστη crabbymaxie: Πρασινοκάβουρας (Carcinus maenas)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 05, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Σιδεροκάβουρας (Cancer pagurus)

Παρατηρητής

magnetenvy

Ημερομηνία

Ιούνιος 2, 2023 07:31 ΜΜ BST
Σιδεροκάβουρας - Photo (c) tamsynmann, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by tamsynmann
Η ταυτότητα του χρήστη crabbymaxie: Σιδεροκάβουρας (Cancer pagurus)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 05, 2023
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Σιδεροκάβουρας (Cancer pagurus)

Παρατηρητής

magnetenvy

Ημερομηνία

Ιούνιος 2, 2023 07:32 ΜΜ BST
Σιδεροκάβουρας - Photo (c) tamsynmann, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by tamsynmann
Η ταυτότητα του χρήστη crabbymaxie: Σιδεροκάβουρας (Cancer pagurus)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 05, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Κολυμβητικά (Υποτάξη Pleocyemata)

Παρατηρητής

rmjb

Ημερομηνία

Ιούνιος 2, 2023 11:50 ΠΜ BST
Upogebiidae - Photo (c) justinscioli, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by justinscioli
Η ταυτότητα του χρήστη crabbymaxie: Οικογένεια Upogebiidae, Ένα μέλος του Κολυμβητικά (Υποτάξη Pleocyemata)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 05, 2023
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

rmjb

Ημερομηνία

Ιούνιος 2, 2023 02:24 ΜΜ BST
Necora puber - Photo (c) Ondřej Radosta, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Ondřej Radosta
Η ταυτότητα του χρήστη crabbymaxie: Necora puber, Ένα μέλος του Ετεροτρήματα (Υποενότητα ζώων Heterotremata)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 05, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Σιδεροκάβουρας (Cancer pagurus)

Παρατηρητής

rebekahbajko

Ημερομηνία

Μάιος 31, 2023 03:00 ΜΜ BST
Σιδεροκάβουρας - Photo (c) tamsynmann, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by tamsynmann
Η ταυτότητα του χρήστη crabbymaxie: Σιδεροκάβουρας (Cancer pagurus)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 05, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

klg89

Ημερομηνία

Ιούνιος 2, 2022 02:19 ΜΜ BST
Necora puber - Photo (c) Ondřej Radosta, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Ondřej Radosta
Η ταυτότητα του χρήστη crabbymaxie: Necora puber, Ένα μέλος του Ετεροτρήματα (Υποενότητα ζώων Heterotremata)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 05, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Ετεροτρήματα (Υποενότητα ζώων Heterotremata)

Παρατηρητής

mykl_dk

Ημερομηνία

Ιούνιος 3, 2023 12:37 ΜΜ CEST

Τόπος

Glesborg (Google, OSM)
Πρασινοκάβουρας - Photo (c) Ondřej Radosta, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Ondřej Radosta
Η ταυτότητα του χρήστη crabbymaxie: Πρασινοκάβουρας (Carcinus maenas)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 05, 2023
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Πρασινοκάβουρας (Carcinus maenas)

Παρατηρητής

gcovain

Ημερομηνία

Απρίλιος 30, 2023 04:37 ΜΜ CEST

Περιγραφή

Width : 25mm

Πρασινοκάβουρας - Photo (c) Ondřej Radosta, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Ondřej Radosta
Η ταυτότητα του χρήστη crabbymaxie: Πρασινοκάβουρας (Carcinus maenas)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 05, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

diplotomodon1

Ημερομηνία

Μάιος 31, 2023 03:17 ΜΜ BST

Τόπος

Dorset, UK (Google, OSM)

Περιγραφή

Remains of the crab (likely the owner) were a few metres away, forgot to take a photo

I think a shell counts as a molt, so I put that in the annotations, but I may be wrong

Maja brachydactyla - Photo (c) Bernard Picton, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY), uploaded by Bernard Picton
Η ταυτότητα του χρήστη crabbymaxie: Maja brachydactyla, Ένα μέλος του Μαϊίδαι (Οικογένεια Majidae)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 05, 2023
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Πρασινοκάβουρας (Carcinus maenas)

Παρατηρητής

carlamwboettger

Ημερομηνία

Ιούνιος 3, 2023 05:36 ΜΜ CEST
Πρασινοκάβουρας - Photo (c) Ondřej Radosta, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Ondřej Radosta
Η ταυτότητα του χρήστη crabbymaxie: Πρασινοκάβουρας (Carcinus maenas)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 05, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Πρασινοκάβουρας (Carcinus maenas)

Παρατηρητής

steve_mcwilliam

Ημερομηνία

Ιούνιος 3, 2023 12:54 ΜΜ BST
Πρασινοκάβουρας - Photo (c) Ondřej Radosta, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Ondřej Radosta
Η ταυτότητα του χρήστη crabbymaxie: Πρασινοκάβουρας (Carcinus maenas)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 05, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Πρασινοκάβουρας (Carcinus maenas)

Παρατηρητής

steve_mcwilliam

Ημερομηνία

Ιούνιος 3, 2023 01:38 ΜΜ BST
Πρασινοκάβουρας - Photo (c) Ondřej Radosta, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Ondřej Radosta
Η ταυτότητα του χρήστη crabbymaxie: Πρασινοκάβουρας (Carcinus maenas)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 05, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Πρασινοκάβουρας (Carcinus maenas)

Παρατηρητής

avanyan

Ημερομηνία

Μάιος 13, 2023 02:48 ΜΜ CEST
Πρασινοκάβουρας - Photo (c) Ondřej Radosta, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Ondřej Radosta
Η ταυτότητα του χρήστη crabbymaxie: Πρασινοκάβουρας (Carcinus maenas)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 05, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Πρασινοκάβουρας (Carcinus maenas)

Παρατηρητής

avanyan

Ημερομηνία

Μάιος 13, 2023 02:24 ΜΜ CEST
Πρασινοκάβουρας - Photo (c) Ondřej Radosta, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Ondřej Radosta
Η ταυτότητα του χρήστη crabbymaxie: Πρασινοκάβουρας (Carcinus maenas)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 05, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Πρασινοκάβουρας (Carcinus maenas)

Παρατηρητής

avanyan

Ημερομηνία

Μάιος 13, 2023 02:21 ΜΜ CEST
Πρασινοκάβουρας - Photo (c) Ondřej Radosta, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Ondřej Radosta
Η ταυτότητα του χρήστη crabbymaxie: Πρασινοκάβουρας (Carcinus maenas)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 05, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

massimilianomarcelli7

Ημερομηνία

Ιούνιος 3, 2023 05:42 ΜΜ CEST
Portumnus latipes - Photo (c) Hans Hillewaert, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη crabbymaxie: Portumnus latipes, Ένα μέλος του Ετεροτρήματα (Υποενότητα ζώων Heterotremata)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 05, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Πρασινοκάβουρας (Carcinus maenas)

Παρατηρητής

clara544

Ημερομηνία

Ιούνιος 3, 2023 02:56 ΜΜ BST
Πρασινοκάβουρας - Photo (c) Ondřej Radosta, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Ondřej Radosta
Η ταυτότητα του χρήστη crabbymaxie: Πρασινοκάβουρας (Carcinus maenas)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 05, 2023
Υποστηρικτικό

Στατιστικά

  • 15414