Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

kaitlin13

Ημερομηνία

Μάιος 8, 2023 02:41 ΜΜ PDT
Balsamorhiza sagittata - Photo (c) Leslie Seaton, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY)
Η ταυτότητα του χρήστη courtney_m: Balsamorhiza sagittata, Ένα μέλος του Αστεροειδή (Υποοικογένεια Asteroideae)
Προστέθηκε στις Μάιος 31, 2023
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

kaitlin13

Ημερομηνία

Μάιος 9, 2023 07:56 ΠΜ PDT
Castilleja exserta - Photo (c) Calibas, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη courtney_m: Castilleja exserta, Ένα μέλος του Οροβαγχοειδή (Οικογένεια Orobanchaceae)
Προστέθηκε στις Μάιος 31, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

siennatubs

Ημερομηνία

Μάιος 17, 2023 11:41 ΠΜ PDT
Calochortus venustus - Photo (c) Denise Wight, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Denise Wight
Η ταυτότητα του χρήστη courtney_m: Calochortus venustus, Ένα μέλος του Λειριοειδή (Οικογένεια Liliaceae)
Προστέθηκε στις Μάιος 31, 2023
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

salvmell

Ημερομηνία

Μάιος 29, 2023 11:54 ΠΜ PDT
Perideridia - Photo (c) randomtruth, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη courtney_m: Γένος Perideridia, Ένα μέλος του Σελινοειδή (Οικογένεια Apiaceae)
Προστέθηκε στις Μάιος 31, 2023
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

rjbaltierra

Ημερομηνία

Μάιος 14, 2023 11:59 ΠΜ PDT
Stanleya pinnata - Photo (c) Stephanie Calloway, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Stephanie Calloway
Η ταυτότητα του χρήστη courtney_m: Stanleya pinnata, Ένα μέλος του Κραμβοειδή (Οικογένεια Brassicaceae)
Προστέθηκε στις Μάιος 31, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

rjbaltierra

Ημερομηνία

Μάιος 14, 2023 12:04 ΜΜ PDT
Euphorbia albomarginata - Photo (c) David Greenberger, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-ND), uploaded by David Greenberger
Η ταυτότητα του χρήστη courtney_m: Euphorbia albomarginata, Ένα μέλος του Ευφορβία (Γένος Euphorbia)
Προστέθηκε στις Μάιος 31, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

natureali

Ημερομηνία

Μάιος 28, 2023 12:48 ΜΜ PDT
Erythranthe androsacea - Photo Δεν διατηρούνται δικαιώματα, uploaded by Alex Heyman
Η ταυτότητα του χρήστη courtney_m: Erythranthe androsacea, Ένα μέλος του Λαμιώδη (Τάξη Lamiales)
Προστέθηκε στις Μάιος 31, 2023
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

salvmell

Ημερομηνία

Μάιος 29, 2023 09:23 ΠΜ PDT
Hemizonella minima - Photo (c) 2009 Barry Breckling, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη courtney_m: Hemizonella minima, Ένα μέλος του Αστεροειδή (Υποοικογένεια Asteroideae)
Προστέθηκε στις Μάιος 31, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

salvmell

Ημερομηνία

Μάιος 29, 2023 08:59 ΠΜ PDT
Erythranthe sierrae - Photo (c) Nature Ali, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-ND), uploaded by Nature Ali
Η ταυτότητα του χρήστη courtney_m: Erythranthe sierrae, Ένα μέλος του Λαμιώδη (Τάξη Lamiales)
Προστέθηκε στις Μάιος 31, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

salvmell

Ημερομηνία

Μάιος 29, 2023 08:57 ΠΜ PDT
Pinus lambertiana - Photo (c) Jason Hollinger, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-ND)
Η ταυτότητα του χρήστη courtney_m: Pinus lambertiana, Ένα μέλος του Πεύκο (Γένος Pinus)
Προστέθηκε στις Μάιος 31, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

salvmell

Ημερομηνία

Μάιος 29, 2023 08:16 ΠΜ PDT
Delphinium purpusii - Photo (c) Matt Berger, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY), uploaded by Matt Berger
Η ταυτότητα του χρήστη courtney_m: Delphinium purpusii, Ένα μέλος του Δελφίνιο (Γένος Delphinium)
Προστέθηκε στις Μάιος 31, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

salvmell

Ημερομηνία

Μάιος 28, 2023 05:19 ΜΜ PDT
Pediomelum californicum - Photo (c) NatureShutterbug, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by NatureShutterbug
Η ταυτότητα του χρήστη courtney_m: Pediomelum californicum, Ένα μέλος του Ψυχανθή (Υποοικογένεια Faboideae)
Προστέθηκε στις Μάιος 31, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

salvmell

Ημερομηνία

Μάιος 28, 2023 03:21 ΜΜ PDT
Solanum xanti - Photo (c) David Hofmann, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-ND)
Η ταυτότητα του χρήστη courtney_m: Solanum xanti, Ένα μέλος του Σολάνο (Γένος Solanum)
Προστέθηκε στις Μάιος 31, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

salvmell

Ημερομηνία

Μάιος 28, 2023 03:30 ΜΜ PDT
Delphinium purpusii - Photo (c) Matt Berger, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY), uploaded by Matt Berger
Η ταυτότητα του χρήστη courtney_m: Delphinium purpusii, Ένα μέλος του Δελφίνιο (Γένος Delphinium)
Προστέθηκε στις Μάιος 31, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

salvmell

Ημερομηνία

Μάιος 28, 2023 02:05 ΜΜ PDT
Ehrendorferia chrysantha - Photo (c) randomtruth, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη courtney_m: Ehrendorferia chrysantha, Ένα μέλος του Φουμαριίδες (Υποοικογένεια Fumarioideae)
Προστέθηκε στις Μάιος 31, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

salvmell

Ημερομηνία

Μάιος 28, 2023 01:43 ΜΜ PDT
Turricula parryi - Photo (c) Scott Cummings, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Scott Cummings
Η ταυτότητα του χρήστη courtney_m: Turricula parryi, Ένα μέλος του Βοραγινοειδή (Οικογένεια Boraginaceae)
Προστέθηκε στις Μάιος 31, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

salvmell

Ημερομηνία

Μάιος 28, 2023 11:37 ΠΜ PDT
Larrea tridentata - Photo (c) arbyreed, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη courtney_m: Larrea tridentata, Ένα μέλος του Ζυγοφυλλώδη (Τάξη Zygophyllales)
Προστέθηκε στις Μάιος 31, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

salvmell

Ημερομηνία

Μάιος 28, 2023 11:59 ΠΜ PDT
Erythranthe geniculata - Photo (c) Ken Kellman, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Ken Kellman
Η ταυτότητα του χρήστη courtney_m: Erythranthe geniculata, Ένα μέλος του Λαμιώδη (Τάξη Lamiales)
Προστέθηκε στις Μάιος 31, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

salvmell

Ημερομηνία

Μάιος 28, 2023 11:39 ΠΜ PDT
Stanleya pinnata - Photo (c) Stephanie Calloway, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Stephanie Calloway
Η ταυτότητα του χρήστη courtney_m: Stanleya pinnata, Ένα μέλος του Κραμβοειδή (Οικογένεια Brassicaceae)
Προστέθηκε στις Μάιος 31, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

salvmell

Ημερομηνία

Μάιος 28, 2023 11:15 ΠΜ PDT

Τόπος

Weldon, CA, US (Google, OSM)
Cylindropuntia echinocarpa - Photo (c) klaudia, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by klaudia
Η ταυτότητα του χρήστη courtney_m: Cylindropuntia echinocarpa, Ένα μέλος του Κάκτος (Οικογένεια Cactaceae)
Προστέθηκε στις Μάιος 31, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

salvmell

Ημερομηνία

Μάιος 27, 2023 04:39 ΜΜ PDT
Hesperochiron pumilus - Photo (c) ggriffin8, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη courtney_m: Hesperochiron pumilus, Ένα μέλος του Βοραγινοειδή (Οικογένεια Boraginaceae)
Προστέθηκε στις Μάιος 31, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

salvmell

Ημερομηνία

Μάιος 27, 2023 09:52 ΠΜ PDT
Yucca brevifolia - Photo (c) Branden Kowalyszyn, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Branden Kowalyszyn
Η ταυτότητα του χρήστη courtney_m: Yucca brevifolia, Ένα μέλος του Σπαράγγι (Οικογένεια Asparagaceae)
Προστέθηκε στις Μάιος 31, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

salvmell

Ημερομηνία

Μάιος 27, 2023 10:32 ΠΜ PDT
Leptosiphon chrysanthus - Photo (c) dkoops22, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by dkoops22
Η ταυτότητα του χρήστη courtney_m: Leptosiphon chrysanthus, Ένα μέλος του Ερεικώδη (Τάξη Ericales)
Προστέθηκε στις Μάιος 31, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

salvmell

Ημερομηνία

Μάιος 27, 2023 10:46 ΠΜ PDT
Asclepias californica - Photo (c) Marshal Hedin, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA), uploaded by Marshal Hedin
Η ταυτότητα του χρήστη courtney_m: Asclepias californica, Ένα μέλος του Αποκυνοειδή (Οικογένεια Apocynaceae)
Προστέθηκε στις Μάιος 31, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

salvmell

Ημερομηνία

Μάιος 27, 2023 10:26 ΠΜ PDT
Mimetanthe pilosa - Photo (c) Wayfinder_73, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-ND)
Η ταυτότητα του χρήστη courtney_m: Mimetanthe pilosa, Ένα μέλος του Λαμιώδη (Τάξη Lamiales)
Προστέθηκε στις Μάιος 31, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

salvmell

Ημερομηνία

Μάιος 27, 2023 10:24 ΠΜ PDT
Layia glandulosa - Photo (c) Leah Gardner, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Leah Gardner
Η ταυτότητα του χρήστη courtney_m: Layia glandulosa, Ένα μέλος του Αστεροειδή (Υποοικογένεια Asteroideae)
Προστέθηκε στις Μάιος 31, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

salvmell

Ημερομηνία

Μάιος 27, 2023 10:25 ΠΜ PDT
Linanthus parryae - Photo (c) Naomi Fraga, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-ND)
Η ταυτότητα του χρήστη courtney_m: Linanthus parryae, Ένα μέλος του Ερεικώδη (Τάξη Ericales)
Προστέθηκε στις Μάιος 31, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

salvmell

Ημερομηνία

Μάιος 27, 2023 10:27 ΠΜ PDT
Eriophyllum pringlei - Photo (c) Jim Morefield, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY), uploaded by Jim Morefield
Η ταυτότητα του χρήστη courtney_m: Eriophyllum pringlei, Ένα μέλος του Αστεροειδή (Υποοικογένεια Asteroideae)
Προστέθηκε στις Μάιος 31, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

salvmell

Ημερομηνία

Μάιος 27, 2023 10:00 ΠΜ PDT
Erysimum capitatum - Photo (c) Mike and Mikelle Hebeka, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Mike and Mikelle Hebeka
Η ταυτότητα του χρήστη courtney_m: Erysimum capitatum, Ένα μέλος του Κραμβοειδή (Οικογένεια Brassicaceae)
Προστέθηκε στις Μάιος 31, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

salvmell

Ημερομηνία

Μάιος 27, 2023 09:45 ΠΜ PDT
Castilleja plagiotoma - Photo (c) Wayfinder_73, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-ND)
Η ταυτότητα του χρήστη courtney_m: Castilleja plagiotoma, Ένα μέλος του Οροβαγχοειδή (Οικογένεια Orobanchaceae)
Προστέθηκε στις Μάιος 31, 2023
Υποστηρικτικό

Στατιστικά

  • 354