Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

patsimpson2000

Ημερομηνία

Απρίλιος 16, 2023 12:42 ΜΜ PDT
Acmaeodera - Photo (c) Jason M Crockwell, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-ND), uploaded by Jason M Crockwell
Η ταυτότητα του χρήστη court_rae: Γένος Acmaeodera, Ένα μέλος του Πολυφάγα (Υποτάξη Polyphaga)
Προστέθηκε στις Μάιος 01, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Μέλισσα (Apis mellifera)

Παρατηρητής

lexines

Ημερομηνία

Απρίλιος 27, 2023 12:16 ΜΜ PDT
Μέλισσα - Photo (c) Georges-Alexandre Cotnoir, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Georges-Alexandre Cotnoir
Η ταυτότητα του χρήστη court_rae: Μέλισσα (Apis mellifera)
Προστέθηκε στις Μάιος 01, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Μέλισσα (Apis mellifera)

Παρατηρητής

lexines

Ημερομηνία

Απρίλιος 27, 2023 12:16 ΜΜ PDT
Μέλισσα - Photo (c) Georges-Alexandre Cotnoir, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Georges-Alexandre Cotnoir
Η ταυτότητα του χρήστη court_rae: Μέλισσα (Apis mellifera)
Προστέθηκε στις Μάιος 01, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

joey_swamps

Ημερομηνία

Απρίλιος 29, 2023 11:43 ΠΜ MST
Campylorhynchus brunneicapillus - Photo (c) Gordon Karre, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Gordon Karre
Η ταυτότητα του χρήστη court_rae: Campylorhynchus brunneicapillus, Ένα μέλος του Στρουθιόμορφα (Τάξη Passeriformes)
Προστέθηκε στις Απρίλιος 30, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

joey_swamps

Ημερομηνία

Απρίλιος 29, 2023 11:49 ΠΜ MST
Anthanassa texana - Photo (c) Matthew High, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη court_rae: Anthanassa texana, Ένα μέλος του Νυμφαλίνες (Υποοικογένεια Nymphalinae)
Προστέθηκε στις Απρίλιος 30, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Ποϊντσιάνα (Erythrostemon gilliesii)

Παρατηρητής

camdca

Ημερομηνία

Απρίλιος 29, 2023 12:20 ΜΜ MST
Ποϊντσιάνα - Photo (c) onírico, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-ND)
Η ταυτότητα του χρήστη court_rae: Ποϊντσιάνα (Erythrostemon gilliesii)
Προστέθηκε στις Απρίλιος 30, 2023
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

amberrdavidson

Ημερομηνία

Απρίλιος 29, 2023 09:47 ΠΜ MST
Ctenosaura conspicuosa × macrolopha - Photo (c) David Bygott, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by David Bygott
Η ταυτότητα του χρήστη court_rae: Ctenosaura conspicuosa × macrolopha, Ένα μέλος του Σαύρες (Υποτάξη Sauria)
Προστέθηκε στις Απρίλιος 30, 2023
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Μέλισσα (Apis mellifera)

Παρατηρητής

joey_swamps

Ημερομηνία

Απρίλιος 29, 2023 12:36 ΜΜ MST
Μέλισσα - Photo (c) Georges-Alexandre Cotnoir, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Georges-Alexandre Cotnoir
Η ταυτότητα του χρήστη court_rae: Μέλισσα (Apis mellifera)
Προστέθηκε στις Απρίλιος 30, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

lbuchta2003

Ημερομηνία

Απρίλιος 29, 2023 12:58 ΜΜ MST
Sceloporus magister - Photo (c) C.V. Vick, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-ND)
Η ταυτότητα του χρήστη court_rae: Sceloporus magister, Ένα μέλος του Σαύρες (Υποτάξη Sauria)
Προστέθηκε στις Απρίλιος 30, 2023
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

grandmakelly

Ημερομηνία

Απρίλιος 29, 2023 08:48 ΠΜ MST
Sceloporus magister - Photo (c) C.V. Vick, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-ND)
Η ταυτότητα του χρήστη court_rae: Sceloporus magister, Ένα μέλος του Σαύρες (Υποτάξη Sauria)
Προστέθηκε στις Απρίλιος 30, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Κοινός Κόρακας (Corvus corax)

Παρατηρητής

manyenglishes

Ημερομηνία

Απρίλιος 26, 2023 01:03 ΜΜ PDT
Κοινός Κόρακας - Photo (c) arbyreed, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη court_rae: Κοινός Κόρακας (Corvus corax)
Προστέθηκε στις Απρίλιος 29, 2023
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

davidpc

Ημερομηνία

Απρίλιος 28, 2023 10:24 ΠΜ PDT
Closterotomus norwegicus - Photo (c) drosophila, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by drosophila
Η ταυτότητα του χρήστη court_rae: Closterotomus norwegicus, Ένα μέλος του Μιρίδες (Οικογένεια Miridae)
Προστέθηκε στις Απρίλιος 29, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

davidpc

Ημερομηνία

Απρίλιος 28, 2023 09:32 ΠΜ PDT
Uta stansburiana elegans - Photo (c) Robert McNicholas, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-ND)
Η ταυτότητα του χρήστη court_rae: Uta stansburiana ssp. elegans, Ένα μέλος του Σαύρες (Υποτάξη Sauria)
Προστέθηκε στις Απρίλιος 29, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

robgumpert

Ημερομηνία

Απρίλιος 27, 2023 09:26 ΠΜ PDT

Περιγραφή

Lizard moving among bushes then hiding in the rocks.

Uta stansburiana elegans - Photo (c) Robert McNicholas, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-ND)
Η ταυτότητα του χρήστη court_rae: Uta stansburiana ssp. elegans, Ένα μέλος του Σαύρες (Υποτάξη Sauria)
Προστέθηκε στις Απρίλιος 29, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

camdca

Ημερομηνία

Απρίλιος 29, 2023 12:18 ΜΜ MST
Opuntia santa-rita - Photo (c) turn off your computer and go outside, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη court_rae: Opuntia santa-rita, Ένα μέλος του Κάκτος (Οικογένεια Cactaceae)
Προστέθηκε στις Απρίλιος 29, 2023
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

joey_swamps

Ημερομηνία

Απρίλιος 29, 2023 12:05 ΜΜ MST
Anthracinae - Photo (c) 彭元岐, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by 彭元岐
Η ταυτότητα του χρήστη court_rae: Υποοικογένεια Anthracinae, Ένα μέλος του Βομβυλιίδες (Οικογένεια Bombyliidae)
Προστέθηκε στις Απρίλιος 29, 2023
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

joey_swamps

Ημερομηνία

Απρίλιος 29, 2023 12:05 ΜΜ MST
Dipalta serpentina - Photo (c) Michael Schmidt, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη court_rae: Dipalta serpentina, Ένα μέλος του Βομβυλιίδες (Οικογένεια Bombyliidae)
Προστέθηκε στις Απρίλιος 29, 2023
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

joey_swamps

Ημερομηνία

Απρίλιος 29, 2023 12:49 ΜΜ MST
Polistes arizonensis - Photo (c) markus lilje, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-ND), uploaded by markus lilje
Η ταυτότητα του χρήστη court_rae: Polistes arizonensis, Ένα μέλος του Πολιστής (Γένος Polistes)
Προστέθηκε στις Απρίλιος 29, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

grandmakelly

Ημερομηνία

Απρίλιος 29, 2023 09:42 ΠΜ MST
Yucca brevifolia - Photo (c) Branden Kowalyszyn, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Branden Kowalyszyn
Η ταυτότητα του χρήστη court_rae: Yucca brevifolia, Ένα μέλος του Σπαράγγι (Οικογένεια Asparagaceae)
Προστέθηκε στις Απρίλιος 29, 2023
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

joey_swamps

Ημερομηνία

Απρίλιος 29, 2023 01:16 ΜΜ MST
Forsebia cinis - Photo (c) BJ Stacey, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by BJ Stacey
Η ταυτότητα του χρήστη court_rae: Forsebia cinis, Ένα μέλος του Λεπιδόπτερα (Τάξη Lepidoptera)
Προστέθηκε στις Απρίλιος 29, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Μυρμηλεοντίδες (Οικογένεια Myrmeleontidae)

Παρατηρητής

amberrdavidson

Ημερομηνία

Απρίλιος 29, 2023 02:02 ΜΜ MST
Μυρμηλεοντίδες - Photo (c) Wayne Fidler, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Wayne Fidler
Η ταυτότητα του χρήστη court_rae: Μυρμηλεοντίδες (Οικογένεια Myrmeleontidae)
Προστέθηκε στις Απρίλιος 29, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

amberrdavidson

Ημερομηνία

Απρίλιος 29, 2023 02:54 ΜΜ MST
Ctenosaura conspicuosa × macrolopha - Photo (c) David Bygott, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by David Bygott
Η ταυτότητα του χρήστη court_rae: Ctenosaura conspicuosa × macrolopha, Ένα μέλος του Σαύρες (Υποτάξη Sauria)
Προστέθηκε στις Απρίλιος 29, 2023
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

joey_swamps

Ημερομηνία

Απρίλιος 29, 2023 12:58 ΜΜ MST
Trichodes ornatus - Photo (c) Winsten Slowswakey, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Winsten Slowswakey
Η ταυτότητα του χρήστη court_rae: Trichodes ornatus, Ένα μέλος του Πολυφάγα (Υποτάξη Polyphaga)
Προστέθηκε στις Απρίλιος 29, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

grayson1g

Ημερομηνία

Απρίλιος 29, 2023 11:47 ΠΜ MST
Masticophis flagellum - Photo (c) Diana-Terry Hibbitts, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Diana-Terry Hibbitts
Η ταυτότητα του χρήστη court_rae: Masticophis flagellum, Ένα μέλος του Φίδια (Υποτάξη Serpentes)
Προστέθηκε στις Απρίλιος 29, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

joey_swamps

Ημερομηνία

Απρίλιος 29, 2023 01:55 ΜΜ MST
Disonycha glabrata - Photo (c) Mike Quinn, Austin, TX, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Mike Quinn, Austin, TX
Η ταυτότητα του χρήστη court_rae: Disonycha glabrata, Ένα μέλος του Χρυσομηλίδες (Οικογένεια Chrysomelidae)
Προστέθηκε στις Απρίλιος 29, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

camdca

Ημερομηνία

Απρίλιος 29, 2023 02:09 ΜΜ MST
Fouquieria splendens - Photo (c) Jesús Niño C., μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Jesús Niño C.
Η ταυτότητα του χρήστη court_rae: Fouquieria splendens, Ένα μέλος του Ερεικώδη (Τάξη Ericales)
Προστέθηκε στις Απρίλιος 29, 2023
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

vanderld

Ημερομηνία

Απρίλιος 29, 2023 09:21 ΠΜ MST
Campylorhynchus brunneicapillus - Photo (c) Gordon Karre, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Gordon Karre
Η ταυτότητα του χρήστη court_rae: Campylorhynchus brunneicapillus, Ένα μέλος του Στρουθιόμορφα (Τάξη Passeriformes)
Προστέθηκε στις Απρίλιος 29, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ksacco

Ημερομηνία

Απρίλιος 29, 2023 07:49 ΠΜ MST
Sceloporus magister - Photo (c) C.V. Vick, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-ND)
Η ταυτότητα του χρήστη court_rae: Sceloporus magister, Ένα μέλος του Σαύρες (Υποτάξη Sauria)
Προστέθηκε στις Απρίλιος 29, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

birdnerdalec

Ημερομηνία

Απρίλιος 29, 2023 09:35 ΠΜ MST
Leptotes marina - Photo (c) Anne Reeves, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-ND)
Η ταυτότητα του χρήστη court_rae: Leptotes marina, Ένα μέλος του Πολυομμάτινοι (Φυλή Polyommatini)
Προστέθηκε στις Απρίλιος 29, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

amberrdavidson

Ημερομηνία

Απρίλιος 29, 2023 09:45 ΠΜ MST
Dolomedes triton - Photo (c) Benny Mazur, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY)
Η ταυτότητα του χρήστη court_rae: Dolomedes triton, Ένα μέλος του Αράχνες (Τάξη Araneae)
Προστέθηκε στις Απρίλιος 29, 2023
Βελτίωση

Στατιστικά

  • 770