Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

andrey_kuzmin

Ημερομηνία

Οκτώβριος 17, 2021 03:59 PM UTC
Phyllonorycter issikii - Photo (c) Andrey Ponomarev, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη cossus: Phyllonorycter issikii, Ένα μέλος του Λεπιδόπτερα (Τάξη Lepidoptera)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 17, 2021
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

salazar95

Ημερομηνία

Οκτώβριος 17, 2021 11:11 PM MSK

Τόπος

Дегисты (Google, OSM)
Colotois pennaria - Photo (c) nutmeg66, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-ND)
Η ταυτότητα του χρήστη cossus: Colotois pennaria, Ένα μέλος του Γεωμετρίδες (Οικογένεια Geometridae)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 17, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Λεπιδόπτερα (Τάξη Lepidoptera)

Παρατηρητής

yulia62

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 8, 2018 04:30 PM UTC
Caryocolum junctella - Photo (c) Татьяна Абазова, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη cossus: Caryocolum junctella, Ένα μέλος του Λεπιδόπτερα (Τάξη Lepidoptera)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 17, 2021
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Πτερυγωτά (Υφομοταξία Pterygota)

Παρατηρητής

nikolai_nakonechnyi

Ημερομηνία

Οκτώβριος 15, 2021 10:26 AM +05
Τριχόπτερα - Photo (c) Ken-ichi Ueda, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY)
Η ταυτότητα του χρήστη cossus: Τριχόπτερα (Τάξη Trichoptera)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 17, 2021
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

sskorpio

Ημερομηνία

Μάιος 16, 2021 08:39 AM MSK
Autographa pulchrina - Photo (c) Ben Sale, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY)
Η ταυτότητα του χρήστη cossus: Autographa pulchrina, Ένα μέλος του Λεπιδόπτερα (Τάξη Lepidoptera)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 17, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

innovanews

Ημερομηνία

Οκτώβριος 17, 2021 01:58 PM MSK
Plutella xylostella - Photo (c) Young Chan, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη cossus: Plutella xylostella, Ένα μέλος του Λεπιδόπτερα (Τάξη Lepidoptera)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 17, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

sskorpio

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 24, 2021 10:46 AM MSK
Autographa excelsa - Photo (c) Andrey Ponomarev, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη cossus: Autographa excelsa, Ένα μέλος του Λεπιδόπτερα (Τάξη Lepidoptera)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 17, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

sskorpio

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 23, 2021 02:00 PM MSK
Autographa excelsa - Photo (c) Andrey Ponomarev, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη cossus: Autographa excelsa, Ένα μέλος του Λεπιδόπτερα (Τάξη Lepidoptera)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 17, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

sskorpio

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 23, 2021 09:46 AM MSK
Autographa excelsa - Photo (c) Andrey Ponomarev, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη cossus: Autographa excelsa, Ένα μέλος του Λεπιδόπτερα (Τάξη Lepidoptera)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 17, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

sskorpio

Ημερομηνία

Αύγουστος 3, 2021 09:52 AM MSK
Autographa excelsa - Photo (c) Andrey Ponomarev, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη cossus: Autographa excelsa, Ένα μέλος του Λεπιδόπτερα (Τάξη Lepidoptera)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 17, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

sskorpio

Ημερομηνία

Οκτώβριος 7, 2012 01:08 PM MSK
Bucculatrix thoracella - Photo (c) Nikolai Vladimirov, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη cossus: Bucculatrix thoracella, Ένα μέλος του Λεπιδόπτερα (Τάξη Lepidoptera)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 17, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

sskorpio

Ημερομηνία

Ιούνιος 17, 2021 04:21 PM MSK
Dichomeris limosellus - Photo (c) Andrey Ponomarev, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη cossus: Dichomeris limosellus, Ένα μέλος του Λεπιδόπτερα (Τάξη Lepidoptera)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 17, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

sskorpio

Ημερομηνία

Ιούνιος 17, 2021 04:29 PM MSK
Lamprotes c-aureum - Photo (c) Paolo Mazzei, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη cossus: Lamprotes c-aureum, Ένα μέλος του Λεπιδόπτερα (Τάξη Lepidoptera)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 17, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

sskorpio

Ημερομηνία

Ιούνιος 25, 2021 03:35 PM MSK
Depressaria olerella - Photo (c) Andrey Ponomarev, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη cossus: Depressaria olerella, Ένα μέλος του Λεπιδόπτερα (Τάξη Lepidoptera)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 17, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

sskorpio

Ημερομηνία

Μάιος 26, 2021 04:26 PM MSK

Περιγραφή

Larva on a violet (Viola sp.)

Argynnis paphia - Photo (c) frahome, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη cossus: Argynnis paphia, Ένα μέλος του Νυμφαλίδες (Οικογένεια Nymphalidae)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 17, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

sskorpio

Ημερομηνία

Ιούλιος 27, 2021 11:56 AM MSK

Περιγραφή

Larva on a hogweed (Heracleum sosnowskyi)

Epermenia chaerophyllella - Photo (c) Tuomo Virtanen, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη cossus: Epermenia chaerophyllella, Ένα μέλος του Λεπιδόπτερα (Τάξη Lepidoptera)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 17, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

sskorpio

Ημερομηνία

Αύγουστος 14, 2014 02:31 PM MSK

Περιγραφή

Larva on Frangula sp.

Bucculatrix frangutella - Photo (c) Lena Struwe, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη cossus: Bucculatrix frangutella, Ένα μέλος του Λεπιδόπτερα (Τάξη Lepidoptera)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 17, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

sskorpio

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 21, 2015 12:32 PM MSK
Bucculatrix frangutella - Photo (c) Lena Struwe, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη cossus: Bucculatrix frangutella, Ένα μέλος του Λεπιδόπτερα (Τάξη Lepidoptera)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 17, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

sskorpio

Ημερομηνία

Ιούνιος 2, 2015 10:57 AM MSK
Bucculatrix bechsteinella - Photo (c) Suso Tizón, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη cossus: Bucculatrix bechsteinella, Ένα μέλος του Λεπιδόπτερα (Τάξη Lepidoptera)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 17, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

sskorpio

Ημερομηνία

Ιούνιος 21, 2021 02:05 PM MSK

Περιγραφή

Larva on wormwood (Artemisia vulgaris)

Bucculatrix noltei - Photo (c) Nikolai Vladimirov, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη cossus: Bucculatrix noltei, Ένα μέλος του Λεπιδόπτερα (Τάξη Lepidoptera)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 17, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

sskorpio

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 24, 2013 11:36 AM MSK
Tholera hilaris - Photo (c) Svyatoslav Knyazev, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY)
Η ταυτότητα του χρήστη cossus: Tholera hilaris, Ένα μέλος του Λεπιδόπτερα (Τάξη Lepidoptera)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 17, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

sskorpio

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 25, 2013 09:40 AM MSK
Spodoptera exigua - Photo (c) Paul G. Johnson, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη cossus: Spodoptera exigua, Ένα μέλος του Λεπιδόπτερα (Τάξη Lepidoptera)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 17, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

sskorpio

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 2, 2017 07:59 AM MSK
Spaelotis ravida - Photo (c) Michał Brzeziński, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη cossus: Spaelotis ravida, Ένα μέλος του Λεπιδόπτερα (Τάξη Lepidoptera)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 17, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

sskorpio

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 21, 2013 04:10 PM MSK
Η ταυτότητα του χρήστη cossus: Pseudohadena cymatodes, Ένα μέλος του Λεπιδόπτερα (Τάξη Lepidoptera)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 17, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

sskorpio

Ημερομηνία

Αύγουστος 30, 2017 07:52 AM MSK
Mythimna unipuncta - Photo (c) Dick, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη cossus: Mythimna unipuncta, Ένα μέλος του Λεπιδόπτερα (Τάξη Lepidoptera)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 17, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

sskorpio

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 18, 2016 03:14 PM MSK
Leucania zeae - Photo (c) Julien Renoult, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY)
Η ταυτότητα του χρήστη cossus: Leucania zeae, Ένα μέλος του Λεπιδόπτερα (Τάξη Lepidoptera)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 17, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

sskorpio

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 7, 2015 08:03 AM MSK
Mythimna vitellina - Photo (c) Vojtek Pavel, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη cossus: Mythimna vitellina, Ένα μέλος του Λεπιδόπτερα (Τάξη Lepidoptera)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 17, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

sskorpio

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 12, 2015 06:16 AM MSK
Leucochlaena fallax - Photo (c) Andreas Manz, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη cossus: Leucochlaena fallax, Ένα μέλος του Λεπιδόπτερα (Τάξη Lepidoptera)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 17, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

sskorpio

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 11, 2014 05:54 PM MSK
Mythimna l-album - Photo (c) Pierre-Henri Fabre, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται
Η ταυτότητα του χρήστη cossus: Mythimna l-album, Ένα μέλος του Λεπιδόπτερα (Τάξη Lepidoptera)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 17, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

sskorpio

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 7, 2014 02:25 PM MSK
Protoschinia scutosa - Photo (c) Terry Townshend, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη cossus: Protoschinia scutosa, Ένα μέλος του Λεπιδόπτερα (Τάξη Lepidoptera)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 17, 2021
Υποστηρικτικό

Στατιστικά

  • 47280