Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

bugman-nz

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 17, 2022 12:18 PM NZST
Anoteropsis hilaris - Photo (c) Steve Kerr, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY), uploaded by Steve Kerr
Η ταυτότητα του χρήστη corvink: Anoteropsis hilaris, Ένα μέλος του Αράχνη Λύκος (Οικογένεια Lycosidae)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 19, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Αράχνες Άλτες (Οικογένεια Salticidae)

Παρατηρητής

stephen_thorpe

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 8, 2022 11:24 AM NZST

Περιγραφή

Outer Waitemata Harbour seashore, in the vicinity of Hobson Point, Orakei, Auckland. Beach.

Ετικέτες

Αράχνες Άλτες - Photo (c) Philip Herbst, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Philip Herbst
Η ταυτότητα του χρήστη corvink: Αράχνες Άλτες (Οικογένεια Salticidae)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 11, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

arnim

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 4, 2022 08:46 AM NZST

Περιγραφή

Two katipo webs found this morning, but this one was no longer occupied by it's maker. The Sidymella has disposed of the katipo, and was looking like breaking into the katipo eggsac that looked like it was still full of eggs.
Hopefully the young survive, certainly the Sidymella did not.

Sidymella trapezia - Photo (c) Tom, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY), uploaded by Tom
Η ταυτότητα του χρήστη corvink: Sidymella trapezia, Ένα μέλος του Θωμισίδες (Οικογένεια Thomisidae)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 06, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

bugman-nz

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 1, 2022 02:17 PM NZST
Hemicloea rogenhoferi - Photo (c) Steve Kerr, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY), uploaded by Steve Kerr
Η ταυτότητα του χρήστη corvink: Hemicloea rogenhoferi, Ένα μέλος του Αράχνες (Τάξη Araneae)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 01, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

bugman-nz

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 1, 2022 12:22 PM NZST
Lampona murina - Photo (c) Kyle Bland, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Kyle Bland
Η ταυτότητα του χρήστη corvink: Lampona murina, Ένα μέλος του Αράχνες (Τάξη Araneae)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 01, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

bugman-nz

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 1, 2022 12:24 PM NZST
Opisthoncus polyphemus - Photo (c) Graham Wise, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-SA), uploaded by Graham Wise
Η ταυτότητα του χρήστη corvink: Opisthoncus polyphemus, Ένα μέλος του Αράχνες Άλτες (Οικογένεια Salticidae)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 01, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

bugman-nz

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 1, 2022 11:27 AM NZST
Leucauge dromedaria - Photo (c) epitree, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη corvink: Leucauge dromedaria, Ένα μέλος του Αράχνες (Τάξη Araneae)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 01, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

bugman-nz

Ημερομηνία

Αύγουστος 30, 2022 01:31 PM NZST
Poecilopachys australasia - Photo (c) James Niland, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY)
Η ταυτότητα του χρήστη corvink: Poecilopachys australasia, Ένα μέλος του Αράχνες (Τάξη Araneae)
Προστέθηκε στις Αύγουστος 31, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jon_sullivan

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 20, 2016 07:43 AM NZDT

Περιγραφή

Odd-looking fly on the underside of a clothes line.

Ogcodes - Photo (c) Michael Whitehead, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Michael Whitehead
Η ταυτότητα του χρήστη corvink: Γένος Ogcodes, Ένα μέλος του Ορθόρραφα (Ανθυποτάξη Orthorrhapha)
Προστέθηκε στις Αύγουστος 29, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

bugman-nz

Ημερομηνία

Αύγουστος 25, 2022 10:38 PM NZST
Ochrocydus huttoni - Photo (c) Dustin, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY), uploaded by Dustin
Η ταυτότητα του χρήστη corvink: Ochrocydus huttoni, Ένα μέλος του Πολυφάγα (Υποτάξη Polyphaga)
Προστέθηκε στις Αύγουστος 26, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mike68lusk

Ημερομηνία

Αύγουστος 15, 2022 01:40 PM NZST
Clubiona - Photo (c) Steve Kerr, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY), uploaded by Steve Kerr
Η ταυτότητα του χρήστη corvink: Γένος Clubiona, Ένα μέλος του Αράχνες (Τάξη Araneae)
Προστέθηκε στις Αύγουστος 16, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

bugman-nz

Ημερομηνία

Αύγουστος 10, 2022 10:19 AM NZST
Badumna - Photo (c) Peter Halasz, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη corvink: Γένος Badumna, Ένα μέλος του Αράχνες (Τάξη Araneae)
Προστέθηκε στις Αύγουστος 10, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

bugman-nz

Ημερομηνία

Αύγουστος 10, 2022 01:40 PM NZST
Diaea ambara - Photo (c) Steve Kerr, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY), uploaded by Steve Kerr
Η ταυτότητα του χρήστη corvink: Diaea ambara, Ένα μέλος του Θωμισίδες (Οικογένεια Thomisidae)
Προστέθηκε στις Αύγουστος 10, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

bugman-nz

Ημερομηνία

Αύγουστος 10, 2022 01:45 PM NZST
Badumna - Photo (c) Peter Halasz, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη corvink: Γένος Badumna, Ένα μέλος του Αράχνες (Τάξη Araneae)
Προστέθηκε στις Αύγουστος 10, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

bugman-nz

Ημερομηνία

Αύγουστος 10, 2022 01:08 PM NZST
Hogna crispipes - Photo (c) Arnim Littek, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY), uploaded by Arnim Littek
Η ταυτότητα του χρήστη corvink: Hogna crispipes, Ένα μέλος του Αράχνη Λύκος (Οικογένεια Lycosidae)
Προστέθηκε στις Αύγουστος 10, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

bugman-nz

Ημερομηνία

Αύγουστος 10, 2022 10:28 AM NZST
Badumna - Photo (c) Peter Halasz, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη corvink: Γένος Badumna, Ένα μέλος του Αράχνες (Τάξη Araneae)
Προστέθηκε στις Αύγουστος 10, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

william-harland

Ημερομηνία

Ιούνιος 6, 2022 04:07 PM NZST

Περιγραφή

There were many of these spiders living together in an expansive communal web at the base of a flax.

Philoponella congregabilis - Photo (c) Michael Keogh, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA), uploaded by Michael Keogh
Η ταυτότητα του χρήστη corvink: Philoponella congregabilis, Ένα μέλος του Αράχνες (Τάξη Araneae)
Προστέθηκε στις Αύγουστος 09, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

meurkc

Ημερομηνία

Ιούλιος 31, 2022 11:37 AM NZST

Περιγραφή

Wildlife park in pigeon-kunikuni enclosure

Theridiidae - Photo (c) Katja Schulz, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY)
Η ταυτότητα του χρήστη corvink: Οικογένεια Theridiidae, Ένα μέλος του Αράχνες (Τάξη Araneae)
Προστέθηκε στις Αύγουστος 04, 2022
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

bugman-nz

Ημερομηνία

Αύγουστος 3, 2022 10:21 AM NZST
Stiphidion facetum - Photo (c) Erin Powell, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Erin Powell
Η ταυτότητα του χρήστη corvink: Stiphidion facetum, Ένα μέλος του Αράχνες (Τάξη Araneae)
Προστέθηκε στις Αύγουστος 04, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

foodforestnz

Ημερομηνία

Νοέμβριος 28, 2021 01:18 PM +13

Περιγραφή

Catching a tadpole (Ranoidea aurea) that was quite a bit longer and heavier than she

Dolomedes facetus - Photo (c) FoodForestNZ, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by FoodForestNZ
Η ταυτότητα του χρήστη corvink: Dolomedes facetus, Ένα μέλος του Αράχνες (Τάξη Araneae)
Προστέθηκε στις Ιούλιος 24, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

foodforestnz

Ημερομηνία

Ιούλιος 23, 2022 01:07 PM NZST

Περιγραφή

Very small adult spotted today. I think it’s male

Dolomedes facetus - Photo (c) FoodForestNZ, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by FoodForestNZ
Η ταυτότητα του χρήστη corvink: Dolomedes facetus, Ένα μέλος του Αράχνες (Τάξη Araneae)
Προστέθηκε στις Ιούλιος 24, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jon_sullivan

Ημερομηνία

Απρίλιος 29, 2022 12:08 AM NZST
Salsa fuliginata - Photo (c) Reiner Richter, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA), uploaded by Reiner Richter
Η ταυτότητα του χρήστη corvink: Salsa fuliginata, Ένα μέλος του Αράχνες (Τάξη Araneae)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 28, 2022
Υποστηρικτικό
Προστέθηκε ως κομμάτι από μια ανταλλαγή ταξινομικής ομάδας

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ginakahikatea

Ημερομηνία

Απρίλιος 28, 2019 04:01 PM NZST
Salsa fuliginata - Photo (c) Reiner Richter, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA), uploaded by Reiner Richter
Η ταυτότητα του χρήστη corvink: Salsa fuliginata, Ένα μέλος του Αράχνες (Τάξη Araneae)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 28, 2022
Υποστηρικτικό
Προστέθηκε ως κομμάτι από μια ανταλλαγή ταξινομικής ομάδας

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

grahame

Ημερομηνία

Μάρτιος 25, 2018

Ετικέτες

Salsa fuliginata - Photo (c) Reiner Richter, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA), uploaded by Reiner Richter
Η ταυτότητα του χρήστη corvink: Salsa fuliginata, Ένα μέλος του Αράχνες (Τάξη Araneae)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 28, 2022
Υποστηρικτικό
Προστέθηκε ως κομμάτι από μια ανταλλαγή ταξινομικής ομάδας

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

pohanginapete

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 2014

Περιγραφή

Sitting in its web under the verandah roof at dusk.

Salsa fuliginata - Photo (c) Reiner Richter, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA), uploaded by Reiner Richter
Η ταυτότητα του χρήστη corvink: Salsa fuliginata, Ένα μέλος του Αράχνες (Τάξη Araneae)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 28, 2022
Κορυφαίος
Προστέθηκε ως κομμάτι από μια ανταλλαγή ταξινομικής ομάδας

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

epitree

Ημερομηνία

Νοέμβριος 13, 2017 02:25 PM NZDT

Περιγραφή

Seems to be some interest in this Spider lately on NWNZ so here is a pic of one from Te Aroha 12 mm

Salsa fuliginata - Photo (c) Reiner Richter, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA), uploaded by Reiner Richter
Η ταυτότητα του χρήστη corvink: Salsa fuliginata, Ένα μέλος του Αράχνες (Τάξη Araneae)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 28, 2022
Βελτίωση
Προστέθηκε ως κομμάτι από μια ανταλλαγή ταξινομικής ομάδας

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

maritha

Ημερομηνία

Νοέμβριος 9, 2017 02:33 PM NZDT
Salsa fuliginata - Photo (c) Reiner Richter, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA), uploaded by Reiner Richter
Η ταυτότητα του χρήστη corvink: Salsa fuliginata, Ένα μέλος του Αράχνες (Τάξη Araneae)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 28, 2022
Βελτίωση
Προστέθηκε ως κομμάτι από μια ανταλλαγή ταξινομικής ομάδας

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

nathaniel2002

Ημερομηνία

Νοέμβριος 18, 2017 08:18 PM NZDT
Salsa fuliginata - Photo (c) Reiner Richter, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA), uploaded by Reiner Richter
Η ταυτότητα του χρήστη corvink: Salsa fuliginata, Ένα μέλος του Αράχνες (Τάξη Araneae)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 28, 2022
Βελτίωση
Προστέθηκε ως κομμάτι από μια ανταλλαγή ταξινομικής ομάδας

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jefffryett

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 4, 2017 04:44 PM NZDT

Τόπος

Waipa, NZ-WK, NZ (Google, OSM)
Salsa fuliginata - Photo (c) Reiner Richter, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA), uploaded by Reiner Richter
Η ταυτότητα του χρήστη corvink: Salsa fuliginata, Ένα μέλος του Αράχνες (Τάξη Araneae)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 28, 2022
Βελτίωση
Προστέθηκε ως κομμάτι από μια ανταλλαγή ταξινομικής ομάδας

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

bugman-nz

Ημερομηνία

Ιούνιος 16, 2022 11:51 AM NZST
Uliodon - Photo (c) Jon Sullivan, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY)
Η ταυτότητα του χρήστη corvink: Γένος Uliodon, Ένα μέλος του Αράχνες (Τάξη Araneae)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 17, 2022
Υποστηρικτικό

Στατιστικά

  • 1781