Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

linleye

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 5, 2023 11:51 ΠΜ NZST

Περιγραφή

(C1-10), 20230905. Possibly juvenile Garden wolf spider. Approx 5 mm x 4 mm.

Ετικέτες

Allotrochosina schauinslandi - Photo (c) Robert Briggs, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-SA), uploaded by Robert Briggs
Η ταυτότητα του χρήστη corvink: Allotrochosina schauinslandi, Ένα μέλος του Αράχνη Λύκος (Οικογένεια Lycosidae)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 15, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

linleye

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 5, 2023 10:27 ΠΜ NZST

Περιγραφή

(A4-3) 20230905.

Ετικέτες

Araneomorphae - Photo Δεν διατηρούνται δικαιώματα
Η ταυτότητα του χρήστη corvink: Υποτάξη Araneomorphae, Ένα μέλος του Αράχνες (Τάξη Araneae)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 15, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

linleye

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 5, 2023 11:16 ΠΜ NZST

Περιγραφή

(B3-7) 20230905. Approx 20 x 10 mm. Top four eyes in straight row across head.

Ετικέτες

Uliodon - Photo (c) Jon Sullivan, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY)
Η ταυτότητα του χρήστη corvink: Γένος Uliodon, Ένα μέλος του Αράχνες (Τάξη Araneae)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 15, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

linleye

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 5, 2023 10:09 ΠΜ NZST

Περιγραφή

(A1-8) 20230905.

Ετικέτες

Allotrochosina schauinslandi - Photo (c) Robert Briggs, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-SA), uploaded by Robert Briggs
Η ταυτότητα του χρήστη corvink: Allotrochosina schauinslandi, Ένα μέλος του Αράχνη Λύκος (Οικογένεια Lycosidae)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 15, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

linleye

Ημερομηνία

Αύγουστος 29, 2023 11:10 ΠΜ NZST

Περιγραφή

(B3-2) Spider

Ετικέτες

Tenuiphantes tenuis - Photo (c) Steve Kerr, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY), uploaded by Steve Kerr
Η ταυτότητα του χρήστη corvink: Tenuiphantes tenuis, Ένα μέλος του Λινυφιίδες (Οικογένεια Linyphiidae)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 15, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Λινυφιίδες (Οικογένεια Linyphiidae)

Παρατηρητής

linleye

Ημερομηνία

Αύγουστος 29, 2023 10:20 ΠΜ NZST

Περιγραφή

(A6-4, A7-5, A4-4)

Ετικέτες

Λινυφιίδες - Photo (c) Pierre Bornand, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη corvink: Λινυφιίδες (Οικογένεια Linyphiidae)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 15, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

linleye

Ημερομηνία

Αύγουστος 29, 2023 10:00 ΠΜ NZST

Περιγραφή

(A3-8) 20230829. Small spider with mottled brown abdomen and black cephalothorax. Long transparent legs.

Ετικέτες

Araneoidea - Photo (c) Roy Kittrell, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Roy Kittrell
Η ταυτότητα του χρήστη corvink: Υπεροικογένεια Araneoidea, Ένα μέλος του Αράχνες (Τάξη Araneae)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 15, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

linleye

Ημερομηνία

Αύγουστος 29, 2023 09:56 ΠΜ NZST

Περιγραφή

(A3-3) 20230829. Had built a web in the trap, not bothered by the presence of 6 Garden Wolf Spiders below it. Trap was a 450ml cup.

Ετικέτες

Araneoidea - Photo (c) Roy Kittrell, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Roy Kittrell
Η ταυτότητα του χρήστη corvink: Υπεροικογένεια Araneoidea, Ένα μέλος του Αράχνες (Τάξη Araneae)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 15, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Λινυφιίδες (Οικογένεια Linyphiidae)

Παρατηρητής

linleye

Ημερομηνία

Αύγουστος 22, 2023 12:27 ΜΜ NZST

Περιγραφή

(C4-3) 20230822.

Λινυφιίδες - Photo (c) Pierre Bornand, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη corvink: Λινυφιίδες (Οικογένεια Linyphiidae)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 15, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

linleye

Ημερομηνία

Αύγουστος 22, 2023 12:34 ΜΜ NZST

Περιγραφή

(C4-4) 20230822.

Ετικέτες

C4
Araneoidea - Photo (c) Roy Kittrell, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Roy Kittrell
Η ταυτότητα του χρήστη corvink: Υπεροικογένεια Araneoidea, Ένα μέλος του Αράχνες (Τάξη Araneae)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 15, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

linleye

Ημερομηνία

Αύγουστος 22, 2023 09:45 ΠΜ NZST

Περιγραφή

(B3-1, C3-5) 20230822 and 20230829. (A4-3) 20230509.

Ετικέτες

B3
Hahniidae - Photo (c) Erika Mitchell, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Erika Mitchell
Η ταυτότητα του χρήστη corvink: Οικογένεια Hahniidae, Ένα μέλος του Αράχνες (Τάξη Araneae)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 15, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

linleye

Ημερομηνία

Αύγουστος 22, 2023 10:55 ΠΜ NZST

Περιγραφή

(A1-2, A5-2, A6-2, A7-1, B1-6, B1-11, C4-2, C4-9, C4-11)

Ετικέτες

A6
Araneoidea - Photo (c) Roy Kittrell, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Roy Kittrell
Η ταυτότητα του χρήστη corvink: Υπεροικογένεια Araneoidea, Ένα μέλος του Αράχνες (Τάξη Araneae)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 15, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

linleye

Ημερομηνία

Αύγουστος 22, 2023 11:06 ΠΜ NZST

Περιγραφή

(A3-1) 20230822.

Anoteropsis - Photo (c) Steve Kerr, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY), uploaded by Steve Kerr
Η ταυτότητα του χρήστη corvink: Γένος Anoteropsis, Ένα μέλος του Αράχνη Λύκος (Οικογένεια Lycosidae)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 15, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ericaweb

Ημερομηνία

Νοέμβριος 6, 2022 03:25 ΜΜ NZDT
Badumna - Photo (c) Peter Halasz, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη corvink: Γένος Badumna, Ένα μέλος του Αράχνες (Τάξη Araneae)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 15, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jupal04

Ημερομηνία

Αύγουστος 30, 2022 12:21 ΜΜ NZST
Anoteropsis - Photo (c) Steve Kerr, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY), uploaded by Steve Kerr
Η ταυτότητα του χρήστη corvink: Γένος Anoteropsis, Ένα μέλος του Αράχνη Λύκος (Οικογένεια Lycosidae)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 15, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

william-harland

Ημερομηνία

Μάρτιος 5, 2022 04:00 ΜΜ NZDT
Tetragnathidae - Photo (c) Stuart Tingley, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Stuart Tingley
Η ταυτότητα του χρήστη corvink: Οικογένεια Tetragnathidae, Ένα μέλος του Αράχνες (Τάξη Araneae)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 15, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

naturewatchwidow

Ημερομηνία

Νοέμβριος 2022
Η ταυτότητα του χρήστη corvink: Acroaspis decorosa, Ένα μέλος του Αράχνες (Τάξη Araneae)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 15, 2023
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

christinaraven

Ημερομηνία

Ιούνιος 12, 2020 11:50 ΠΜ NZST
Cambridgea - Photo (c) Steve Kerr, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY), uploaded by Steve Kerr
Η ταυτότητα του χρήστη corvink: Γένος Cambridgea, Ένα μέλος του Αράχνες (Τάξη Araneae)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 15, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

christinaraven

Ημερομηνία

Μάιος 16, 2019 12:03 ΜΜ NZST
Badumna - Photo (c) Peter Halasz, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη corvink: Γένος Badumna, Ένα μέλος του Αράχνες (Τάξη Araneae)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 15, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

christinaraven

Ημερομηνία

Μάιος 8, 2019 01:06 ΜΜ NZST
Badumna - Photo (c) Peter Halasz, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη corvink: Γένος Badumna, Ένα μέλος του Αράχνες (Τάξη Araneae)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 15, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

bugman-nz

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 14, 2023 10:59 ΠΜ NZST
Anoteropsis - Photo (c) Steve Kerr, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY), uploaded by Steve Kerr
Η ταυτότητα του χρήστη corvink: Γένος Anoteropsis, Ένα μέλος του Αράχνη Λύκος (Οικογένεια Lycosidae)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 15, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

bugman-nz

Ημερομηνία

Αύγουστος 24, 2023 11:16 ΠΜ NZST

Τόπος

Orewa, New Zealand (Google, OSM)
Cambridgea - Photo (c) Steve Kerr, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY), uploaded by Steve Kerr
Η ταυτότητα του χρήστη corvink: Γένος Cambridgea, Ένα μέλος του Αράχνες (Τάξη Araneae)
Προστέθηκε στις Αύγουστος 25, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

arnim

Ημερομηνία

Αύγουστος 19, 2023 08:27 ΠΜ NZST

Περιγραφή

This looks like Steatoda capensis has taken down a larger (meaner) spider. Anew situation in my book. The squashed S.capensis beside the corpse was alive when I arrived.

Ετικέτες

Uliodon - Photo (c) Jon Sullivan, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY)
Η ταυτότητα του χρήστη corvink: Γένος Uliodon, Ένα μέλος του Αράχνες (Τάξη Araneae)
Προστέθηκε στις Αύγουστος 21, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jon_sullivan

Ημερομηνία

Αύγουστος 12, 2023 02:37 ΜΜ NZST

Περιγραφή

There are lots of magpie moth caterpillars feeding on the wild Senecio quadridentatus (and Senecio glomeratus) wild on the gravels of the carpark on Armagh Street north of New Regent Street. I've never seen this many of these in August before.

Nyctemera annulata - Photo (c) Grahame, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-ND), uploaded by Grahame
Η ταυτότητα του χρήστη corvink: Nyctemera annulata, Ένα μέλος του Λεπιδόπτερα (Τάξη Lepidoptera)
Προστέθηκε στις Αύγουστος 16, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

stephen_thorpe

Ημερομηνία

Ιούνιος 5, 2013

Περιγραφή

Possibly immature and/or female.

In a bed of cultivated Dietes grandiflora (see http://naturewatch.org.nz/observations/964319, association probably incidental), in a garden plot outside building 733.

Salsa fuliginata - Photo (c) Reiner Richter, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA), uploaded by Reiner Richter
Η ταυτότητα του χρήστη corvink: Salsa fuliginata, Ένα μέλος του Αράχνες (Τάξη Araneae)
Προστέθηκε στις Αύγουστος 15, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

all_blue

Ημερομηνία

Αύγουστος 11, 2023 12:45 ΜΜ NZST
Philoponella congregabilis - Photo (c) Michael Keogh, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA), uploaded by Michael Keogh
Η ταυτότητα του χρήστη corvink: Philoponella congregabilis, Ένα μέλος του Αράχνες (Τάξη Araneae)
Προστέθηκε στις Αύγουστος 14, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

steve_kerr

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 30, 2016 01:17 ΜΜ NZDT

Περιγραφή

These two were found under flat rocks alongside a tumbling stream in a very narrow gorge/cleft (approx. 9 metres wide), completely shaded and chilly all day.
They are similar and were found within 2 metres of each other, so I'm assuming they are the same species. The 1st one (shots 1, 2 & 3) was 11.5 mm, and the 2nd 7 mm, possibly recently moulted.

Haplinis - Photo (c) Kate Curtis, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Kate Curtis
Η ταυτότητα του χρήστη corvink: Γένος Haplinis, Ένα μέλος του Λινυφιίδες (Οικογένεια Linyphiidae)
Προστέθηκε στις Αύγουστος 11, 2023
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

shaun_thompson

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 1, 2023 02:21 ΜΜ NZDT
Periegops suterii - Photo (c) Ivan Magalhaes, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Ivan Magalhaes
Η ταυτότητα του χρήστη corvink: Periegops suterii, Ένα μέλος του Αράχνες (Τάξη Araneae)
Προστέθηκε στις Αύγουστος 1, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ivanlfm

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 13, 2019 07:07 ΠΜ -03
Periegops suterii - Photo (c) Ivan Magalhaes, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Ivan Magalhaes
Η ταυτότητα του χρήστη corvink: Periegops suterii, Ένα μέλος του Αράχνες (Τάξη Araneae)
Προστέθηκε στις Αύγουστος 1, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ecoman

Ημερομηνία

Νοέμβριος 18, 2021 10:55 ΠΜ NZDT
Periegops suterii - Photo (c) Ivan Magalhaes, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Ivan Magalhaes
Η ταυτότητα του χρήστη corvink: Periegops suterii, Ένα μέλος του Αράχνες (Τάξη Araneae)
Προστέθηκε στις Αύγουστος 1, 2023
Υποστηρικτικό

Στατιστικά

  • 2017