Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

davidgeorge

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 9, 2018 04:08 PM EDT
Dacrymyces spathularia - Photo (c) dmartin, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη corvi: Dacrymyces spathularia, Ένα μέλος του Βασιδιομύκητες (Συνομοταξία Basidiomycota)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 24, 2022
Κορυφαίος
Προστέθηκε ως κομμάτι από μια ανταλλαγή ταξινομικής ομάδας

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

suddith

Ημερομηνία

Ιούνιος 28, 2019 08:35 AM CDT
Dacrymyces spathularia - Photo (c) dmartin, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη corvi: Dacrymyces spathularia, Ένα μέλος του Βασιδιομύκητες (Συνομοταξία Basidiomycota)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 24, 2022
Βελτίωση
Προστέθηκε ως κομμάτι από μια ανταλλαγή ταξινομικής ομάδας

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

markfox

Ημερομηνία

Ιούλιος 31, 2016 03:45 PM CDT

Τόπος

Marrero, LA 70072 (Google, OSM)
Dacrymyces spathularia - Photo (c) dmartin, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη corvi: Dacrymyces spathularia, Ένα μέλος του Βασιδιομύκητες (Συνομοταξία Basidiomycota)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 24, 2022
Κορυφαίος
Προστέθηκε ως κομμάτι από μια ανταλλαγή ταξινομικής ομάδας

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

rangerrick

Ημερομηνία

Οκτώβριος 18, 2018 05:25 PM CDT
Dacrymyces spathularia - Photo (c) dmartin, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη corvi: Dacrymyces spathularia, Ένα μέλος του Βασιδιομύκητες (Συνομοταξία Basidiomycota)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 24, 2022
Κορυφαίος
Προστέθηκε ως κομμάτι από μια ανταλλαγή ταξινομικής ομάδας

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

joeysantore

Ημερομηνία

Ιανουάριος 27, 2019 03:05 PM CST
Dacrymyces spathularia - Photo (c) dmartin, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη corvi: Dacrymyces spathularia, Ένα μέλος του Βασιδιομύκητες (Συνομοταξία Basidiomycota)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 24, 2022
Υποστηρικτικό
Προστέθηκε ως κομμάτι από μια ανταλλαγή ταξινομικής ομάδας

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

asclafani

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 4, 2018 09:16 AM CDT
Dacrymyces spathularia - Photo (c) dmartin, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη corvi: Dacrymyces spathularia, Ένα μέλος του Βασιδιομύκητες (Συνομοταξία Basidiomycota)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 24, 2022
Κορυφαίος
Προστέθηκε ως κομμάτι από μια ανταλλαγή ταξινομικής ομάδας

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

davidmcdonald

Ημερομηνία

Ιούλιος 24, 2017 07:41 PM EDT
Dacrymyces spathularia - Photo (c) dmartin, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη corvi: Dacrymyces spathularia, Ένα μέλος του Βασιδιομύκητες (Συνομοταξία Basidiomycota)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 24, 2022
Βελτίωση
Προστέθηκε ως κομμάτι από μια ανταλλαγή ταξινομικής ομάδας

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

danielweller

Ημερομηνία

Οκτώβριος 6, 2018 11:23 AM EDT
Dacrymyces spathularia - Photo (c) dmartin, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη corvi: Dacrymyces spathularia, Ένα μέλος του Βασιδιομύκητες (Συνομοταξία Basidiomycota)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 24, 2022
Κορυφαίος
Προστέθηκε ως κομμάτι από μια ανταλλαγή ταξινομικής ομάδας

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jsuplick

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 26, 2018
Dacrymyces spathularia - Photo (c) dmartin, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη corvi: Dacrymyces spathularia, Ένα μέλος του Βασιδιομύκητες (Συνομοταξία Basidiomycota)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 24, 2022
Βελτίωση
Προστέθηκε ως κομμάτι από μια ανταλλαγή ταξινομικής ομάδας

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

linnapotamus

Ημερομηνία

Νοέμβριος 19, 2022 04:01 PM PST
Arbutus menziesii - Photo (c) normard, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη corvi: Arbutus menziesii, Ένα μέλος του Ερεικίδες (Οικογένεια Ericaceae)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 20, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

caileanm

Ημερομηνία

Νοέμβριος 6, 2022 11:56 AM PST
Strobilurus trullisatus - Photo (c) catchang, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by catchang
Η ταυτότητα του χρήστη corvi: Strobilurus trullisatus, Ένα μέλος του Βασιδιομύκητες (Συνομοταξία Basidiomycota)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 11, 2022
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ruby_meadowhawk

Ημερομηνία

Οκτώβριος 30, 2022 01:48 PM PDT
Rhodofomes cajanderi - Photo (c) kathawk, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by kathawk
Η ταυτότητα του χρήστη corvi: Rhodofomes cajanderi, Ένα μέλος του Βασιδιομύκητες (Συνομοταξία Basidiomycota)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 11, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ruby_meadowhawk

Ημερομηνία

Οκτώβριος 30, 2022 01:51 PM PDT
Calocera cornea - Photo (c) Stuart Tingley, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Stuart Tingley
Η ταυτότητα του χρήστη corvi: Calocera cornea, Ένα μέλος του Βασιδιομύκητες (Συνομοταξία Basidiomycota)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 11, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

atgaffney

Ημερομηνία

Νοέμβριος 4, 2022 11:52 AM PDT
Marmara arbutiella - Photo (c) calloohcallay, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by calloohcallay
Η ταυτότητα του χρήστη corvi: Marmara arbutiella, Ένα μέλος του Λεπιδόπτερα (Τάξη Lepidoptera)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 06, 2022
Υποστηρικτικό
Mammals

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Θηλαστικό (Ομοταξία Mammalia)

Παρατηρητής

juugee

Ημερομηνία

Οκτώβριος 5, 2022 06:18 PM +07
Θηλαστικό - Photo Δεν διατηρούνται δικαιώματα, uploaded by Abhas Misraraj
Η ταυτότητα του χρήστη corvi: Θηλαστικό (Ομοταξία Mammalia)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 13, 2022
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

michael5241

Ημερομηνία

Οκτώβριος 6, 2022 02:24 PM PDT
Lonicera - Photo (c) mjcorreia, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by mjcorreia
Η ταυτότητα του χρήστη corvi: Γένος Lonicera, Ένα μέλος του Αιγοφυλλοειδή (Οικογένεια Caprifoliaceae)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 06, 2022
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

martinerandle

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 10, 2022 12:28 PM PDT

Τόπος

Capital (Google, OSM)
Carduoideae - Photo (c) Shahrzad Fattahi, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Shahrzad Fattahi
Η ταυτότητα του χρήστη corvi: Υποοικογένεια Carduoideae, Ένα μέλος του Αστεροειδή (Οικογένεια Asteraceae)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 11, 2022
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Ιτιά (Γένος Salix)

Παρατηρητής

joe1317

Ημερομηνία

Αύγουστος 23, 2022 12:13 PM PDT

Τόπος

Capital, CA-BC, CA (Google, OSM)

Περιγραφή

Scouler's?

Φυτό - Photo (c) Alan Rockefeller, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY), uploaded by Alan Rockefeller
Η ταυτότητα του χρήστη corvi: Φυτό (Βασίλειο Plantae)
Προστέθηκε στις Αύγουστος 23, 2022
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

joe1317

Ημερομηνία

Αύγουστος 23, 2022 12:10 PM PDT

Τόπος

Capital, CA-BC, CA (Google, OSM)

Περιγραφή

Fungi growing on fallen, but still living tree (willow?)

Ganoderma - Photo (c) Jessica, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY), uploaded by Jessica
Η ταυτότητα του χρήστη corvi: Γένος Ganoderma, Ένα μέλος του Βασιδιομύκητες (Συνομοταξία Basidiomycota)
Προστέθηκε στις Αύγουστος 23, 2022
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

caladri

Ημερομηνία

Αύγουστος 2022

Τόπος

Capital, CA-BC, CA (Google, OSM)
Ορθόπτερα - Photo (c) Vlad Proklov, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη corvi: Ορθόπτερα (Τάξη Orthoptera)
Προστέθηκε στις Αύγουστος 02, 2022
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Κιχώριον Το Ίντυβον (Cichorium intybus)

Παρατηρητής

lovesbugs

Ημερομηνία

Ιούλιος 31, 2022 02:45 PM EDT

Τόπος

Durham, CA-ON, CA (Google, OSM)
Κιχώριο - Photo (c) roy pilcher, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by roy pilcher
Η ταυτότητα του χρήστη corvi: Κιχώριο (Γένος Cichorium)
Προστέθηκε στις Ιούλιος 31, 2022
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

khmaser

Ημερομηνία

Ιούλιος 25, 2022 02:34 PM PDT

Τόπος

Capital, CA-BC, CA (Google, OSM)
Platanthera - Photo (c) Andy Kraemer, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη corvi: Γένος Platanthera, Ένα μέλος του Ορχιδέες (Φυλή Orchideae)
Προστέθηκε στις Ιούλιος 26, 2022
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mostly_mushroom

Ημερομηνία

Μάιος 26, 2022 02:38 PM PDT
Coprinellus - Photo (c) Henk Wallays, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Henk Wallays
Η ταυτότητα του χρήστη corvi: Γένος Coprinellus, Ένα μέλος του Βασιδιομύκητες (Συνομοταξία Basidiomycota)
Προστέθηκε στις Ιούλιος 23, 2022
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Αστεροειδή (Οικογένεια Asteraceae)

Παρατηρητής

khmaser

Ημερομηνία

Ιούλιος 18, 2022 03:32 PM PDT
Αστεροειδή - Photo (c) Ram-Man, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη corvi: Αστεροειδή (Οικογένεια Asteraceae)
Προστέθηκε στις Ιούλιος 18, 2022
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

caladri

Ημερομηνία

Ιούλιος 2022

Τόπος

Capital, CA-BC, CA (Google, OSM)

Περιγραφή

Absolutely massive specimen! About 70cm tall?

Platanthera - Photo (c) Andy Kraemer, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη corvi: Γένος Platanthera, Ένα μέλος του Ορχιδέες (Φυλή Orchideae)
Προστέθηκε στις Ιούλιος 17, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

caladri

Ημερομηνία

Ιούλιος 2022

Τόπος

Capital, CA-BC, CA (Google, OSM)
Malacosoma - Photo (c) Bill Keim, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY)
Η ταυτότητα του χρήστη corvi: Γένος Malacosoma, Ένα μέλος του Λεπιδόπτερα (Τάξη Lepidoptera)
Προστέθηκε στις Ιούλιος 02, 2022
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

dragonhunter01

Ημερομηνία

Ιούνιος 28, 2022 03:29 AM +08

Τόπος

Töv, MN (Google, OSM)

Περιγραφή

Pale Clouded Yellow ? - Mongolia

Λεπιδόπτερα - Photo (c) Anita, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη corvi: Λεπιδόπτερα (Τάξη Lepidoptera)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 27, 2022
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

georgiao

Ημερομηνία

Μάιος 20, 2021

Τόπος

Gordon Gorge (Google, OSM)

Περιγραφή

I located this on a Vaccinium parvifolium on the trail down to Gordon Gorge....very curious to see if anyone is familiar with this!

Calyptospora columnaris - Photo (c) Ken-ichi Ueda, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY), uploaded by Ken-ichi Ueda
Η ταυτότητα του χρήστη corvi: Calyptospora columnaris, Ένα μέλος του Βασιδιομύκητες (Συνομοταξία Basidiomycota)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 22, 2022
Αντισυμβατική
Προστέθηκε ως κομμάτι από μια ανταλλαγή ταξινομικής ομάδας

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jean_gelwicks

Ημερομηνία

Μάιος 17, 2022 10:20 AM PDT

Τόπος

Capital, CA-BC, CA (Google, OSM)
Plectritis congesta - Photo (c) edgeplot, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη corvi: Plectritis congesta, Ένα μέλος του Αιγοφυλλοειδή (Οικογένεια Caprifoliaceae)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 21, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Καλιφορνέζικο Ορτύκι (Callipepla californica)

Παρατηρητής

tamsinssi

Ημερομηνία

Ιούνιος 13, 2022 01:17 PM PDT
Καλιφορνέζικο Ορτύκι - Photo (c) Anne Parsons, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Anne Parsons
Η ταυτότητα του χρήστη corvi: Καλιφορνέζικο Ορτύκι (Callipepla californica)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 13, 2022
Βελτίωση

Στατιστικά

  • 5469