Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

peterolsoy

Ημερομηνία

Μάιος 18, 2024 11:09 ΠΜ PDT
Astragalus - Photo (c) Frances, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Frances
Η ταυτότητα του χρήστη corinneschroeder: Γένος Astragalus, Ένα μέλος του Ψυχανθή (Υποοικογένεια Faboideae)
Προστέθηκε στις Μάιος 19, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Δελφίνιο (Γένος Delphinium)

Παρατηρητής

peterolsoy

Ημερομηνία

Μάιος 18, 2024 11:11 ΠΜ PDT
Δελφίνιο - Photo (c) Justin Hockett, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Justin Hockett
Η ταυτότητα του χρήστη corinneschroeder: Δελφίνιο (Γένος Delphinium)
Προστέθηκε στις Μάιος 19, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

peterolsoy

Ημερομηνία

Μάιος 18, 2024 11:22 ΠΜ PDT
Mentzelia albicaulis - Photo (c) Jay Keller, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Jay Keller
Η ταυτότητα του χρήστη corinneschroeder: Mentzelia albicaulis, Ένα μέλος του Κηλαστρώδη (Τάξη Cornales)
Προστέθηκε στις Μάιος 19, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

peterolsoy

Ημερομηνία

Μάιος 18, 2024 11:25 ΠΜ PDT
Diplacus nanus - Photo (c) Matt Lavin, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη corinneschroeder: Diplacus nanus, Ένα μέλος του Λαμιώδη (Τάξη Lamiales)
Προστέθηκε στις Μάιος 19, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

peterolsoy

Ημερομηνία

Μάιος 18, 2024 11:25 ΠΜ PDT
Cymopterus corrugatus - Photo (c) Jim Morefield, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY)
Η ταυτότητα του χρήστη corinneschroeder: Cymopterus corrugatus, Ένα μέλος του Σελινοειδή (Οικογένεια Apiaceae)
Προστέθηκε στις Μάιος 19, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

peterolsoy

Ημερομηνία

Μάιος 18, 2024 11:34 ΠΜ PDT
Astragalus - Photo (c) Frances, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Frances
Η ταυτότητα του χρήστη corinneschroeder: Γένος Astragalus, Ένα μέλος του Ψυχανθή (Υποοικογένεια Faboideae)
Προστέθηκε στις Μάιος 19, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

peterolsoy

Ημερομηνία

Μάιος 18, 2024 11:39 ΠΜ PDT
Eriocoma hymenoides - Photo (c) Joe Decruyenaere, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη corinneschroeder: Eriocoma hymenoides, Ένα μέλος του Αγρωστώδη (Οικογένεια Poaceae)
Προστέθηκε στις Μάιος 19, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

peterolsoy

Ημερομηνία

Μάιος 18, 2024 12:00 ΜΜ PDT
Eriogonum - Photo (c) E. Merkt, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by E. Merkt
Η ταυτότητα του χρήστη corinneschroeder: Γένος Eriogonum, Ένα μέλος του Πολυγονατοειδή (Οικογένεια Polygonaceae)
Προστέθηκε στις Μάιος 19, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

peterolsoy

Ημερομηνία

Μάιος 18, 2024 12:01 ΜΜ PDT
Eriogonum - Photo (c) E. Merkt, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by E. Merkt
Η ταυτότητα του χρήστη corinneschroeder: Γένος Eriogonum, Ένα μέλος του Πολυγονατοειδή (Οικογένεια Polygonaceae)
Προστέθηκε στις Μάιος 19, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

peterolsoy

Ημερομηνία

Μάιος 18, 2024 12:02 ΜΜ PDT
Oenothera cespitosa - Photo (c) Tony Frates, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη corinneschroeder: Oenothera cespitosa, Ένα μέλος του Οναγροειδή (Οικογένεια Onagraceae)
Προστέθηκε στις Μάιος 19, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

peterolsoy

Ημερομηνία

Μάιος 18, 2024 12:07 ΜΜ PDT
Astragalus - Photo (c) Frances, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Frances
Η ταυτότητα του χρήστη corinneschroeder: Γένος Astragalus, Ένα μέλος του Ψυχανθή (Υποοικογένεια Faboideae)
Προστέθηκε στις Μάιος 19, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

peterolsoy

Ημερομηνία

Μάιος 18, 2024 12:08 ΜΜ PDT
Alyssum - Photo (c) Борис Третьяков, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Борис Третьяков
Η ταυτότητα του χρήστη corinneschroeder: Γένος Alyssum, Ένα μέλος του Κραμβοειδή (Οικογένεια Brassicaceae)
Προστέθηκε στις Μάιος 19, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Βοραγινοειδή (Οικογένεια Boraginaceae)

Παρατηρητής

peterolsoy

Ημερομηνία

Μάιος 18, 2024 12:14 ΜΜ PDT
Βοραγινοειδή - Photo (c) Alvin Diamond, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Alvin Diamond
Η ταυτότητα του χρήστη corinneschroeder: Βοραγινοειδή (Οικογένεια Boraginaceae)
Προστέθηκε στις Μάιος 19, 2024
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

peterolsoy

Ημερομηνία

Μάιος 18, 2024 11:07 ΠΜ PDT
Astragalus - Photo (c) Frances, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Frances
Η ταυτότητα του χρήστη corinneschroeder: Γένος Astragalus, Ένα μέλος του Ψυχανθή (Υποοικογένεια Faboideae)
Προστέθηκε στις Μάιος 19, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Δελφίνιο (Γένος Delphinium)

Παρατηρητής

peterolsoy

Ημερομηνία

Μάιος 18, 2024 11:11 ΠΜ PDT
Δελφίνιο - Photo (c) Justin Hockett, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Justin Hockett
Η ταυτότητα του χρήστη corinneschroeder: Δελφίνιο (Γένος Delphinium)
Προστέθηκε στις Μάιος 19, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

peterolsoy

Ημερομηνία

Μάιος 18, 2024 11:11 ΠΜ PDT
Layia glandulosa - Photo (c) Leah Gardner, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Leah Gardner
Η ταυτότητα του χρήστη corinneschroeder: Layia glandulosa, Ένα μέλος του Αστεροειδή (Υποοικογένεια Asteroideae)
Προστέθηκε στις Μάιος 19, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

peterolsoy

Ημερομηνία

Μάιος 18, 2024 12:00 ΜΜ PDT
Castilleja - Photo (c) David Greenberger, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-ND), uploaded by David Greenberger
Η ταυτότητα του χρήστη corinneschroeder: Γένος Castilleja, Ένα μέλος του Οροβαγχοειδή (Οικογένεια Orobanchaceae)
Προστέθηκε στις Μάιος 19, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

peterolsoy

Ημερομηνία

Μάιος 18, 2024 11:23 ΠΜ PDT
Phidippus - Photo (c) Thomas Shahan, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY)
Η ταυτότητα του χρήστη corinneschroeder: Γένος Phidippus, Ένα μέλος του Αράχνες Άλτες (Οικογένεια Salticidae)
Προστέθηκε στις Μάιος 19, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

peterolsoy

Ημερομηνία

Μάιος 2024
Euphilotes - Photo (c) Joe Zarki, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-ND), uploaded by Joe Zarki
Η ταυτότητα του χρήστη corinneschroeder: Γένος Euphilotes, Ένα μέλος του Πολυομμάτινοι (Φυλή Polyommatini)
Προστέθηκε στις Μάιος 19, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

peterolsoy

Ημερομηνία

Μάιος 18, 2024 12:01 ΜΜ PDT
Oenothera cespitosa - Photo (c) Tony Frates, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη corinneschroeder: Oenothera cespitosa, Ένα μέλος του Οναγροειδή (Οικογένεια Onagraceae)
Προστέθηκε στις Μάιος 19, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Κίτρινη Πάρουλα (Setophaga petechia)

Παρατηρητής

peterolsoy

Ημερομηνία

Μάιος 18, 2024 12:57 ΜΜ PDT
Κίτρινη Πάρουλα - Photo (c) Alan Vernon, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη corinneschroeder: Κίτρινη Πάρουλα (Setophaga petechia)
Προστέθηκε στις Μάιος 19, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Ερίγερο (Γένος Erigeron)

Παρατηρητής

michaelbarash

Ημερομηνία

Μάιος 18, 2024 12:58 ΜΜ PDT

Τόπος

Princeton, OR, US (Google, OSM)
Ερίγερο - Photo (c) Rand Workman, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-SA), uploaded by Rand Workman
Η ταυτότητα του χρήστη corinneschroeder: Ερίγερο (Γένος Erigeron)
Προστέθηκε στις Μάιος 19, 2024
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

michaelbarash

Ημερομηνία

Μάιος 18, 2024 12:47 ΜΜ PDT

Τόπος

Princeton, OR, US (Google, OSM)
Scutellaria nana - Photo (c) Jim Morefield, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY), uploaded by Jim Morefield
Η ταυτότητα του χρήστη corinneschroeder: Scutellaria nana, Ένα μέλος του Χειλανθή (Οικογένεια Lamiaceae)
Προστέθηκε στις Μάιος 19, 2024
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

michaelbarash

Ημερομηνία

Μάιος 18, 2024 12:29 ΜΜ PDT

Τόπος

Princeton, OR, US (Google, OSM)
Astragalus - Photo (c) Frances, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Frances
Η ταυτότητα του χρήστη corinneschroeder: Γένος Astragalus, Ένα μέλος του Ψυχανθή (Υποοικογένεια Faboideae)
Προστέθηκε στις Μάιος 19, 2024
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

michaelbarash

Ημερομηνία

Μάιος 18, 2024 11:33 ΠΜ PDT

Τόπος

Princeton, OR, US (Google, OSM)
Diplacus nanus - Photo (c) Matt Lavin, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη corinneschroeder: Diplacus nanus, Ένα μέλος του Λαμιώδη (Τάξη Lamiales)
Προστέθηκε στις Μάιος 19, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

michaelbarash

Ημερομηνία

Μάιος 18, 2024 10:53 ΠΜ PDT

Τόπος

Princeton, OR, US (Google, OSM)
Layia glandulosa - Photo (c) Leah Gardner, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Leah Gardner
Η ταυτότητα του χρήστη corinneschroeder: Layia glandulosa, Ένα μέλος του Αστεροειδή (Υποοικογένεια Asteroideae)
Προστέθηκε στις Μάιος 19, 2024
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

michaelbarash

Ημερομηνία

Μάιος 18, 2024 11:27 ΠΜ PDT

Τόπος

Princeton, OR, US (Google, OSM)
Sarcobatus vermiculatus - Photo (c) Tim Messick, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Tim Messick
Η ταυτότητα του χρήστη corinneschroeder: Sarcobatus vermiculatus, Ένα μέλος του Καρυοφυλλώδη (Τάξη Caryophyllales)
Προστέθηκε στις Μάιος 19, 2024
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

michaelbarash

Ημερομηνία

Μάιος 18, 2024 03:29 ΜΜ PDT
Lithophragma - Photo (c) Patrick Alexander, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-ND)
Η ταυτότητα του χρήστη corinneschroeder: Γένος Lithophragma, Ένα μέλος του Σαξιφραγκοειδή (Οικογένεια Saxifragaceae)
Προστέθηκε στις Μάιος 19, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

hayleykolding

Ημερομηνία

Ιούνιος 11, 2022 06:36 ΜΜ PDT

Τόπος

Fields, OR, US (Google, OSM)

Περιγραφή

Check out those long, sharp, sometimes wavy awns and that long, forked ligule!

Hesperostipa comata - Photo (c) Andy Fyon, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Andy Fyon
Η ταυτότητα του χρήστη corinneschroeder: Hesperostipa comata, Ένα μέλος του Αγρωστώδη (Οικογένεια Poaceae)
Προστέθηκε στις Μάιος 19, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

flammulated

Ημερομηνία

Ιούνιος 5, 2021 01:40 ΜΜ EDT

Περιγραφή

Aster?

Ionactis alpina - Photo (c) Payton Lott, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Payton Lott
Η ταυτότητα του χρήστη corinneschroeder: Ionactis alpina, Ένα μέλος του Αστέρες (Φυλή Astereae)
Προστέθηκε στις Μάιος 19, 2024
Υποστηρικτικό

Στατιστικά

  • 2247