Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

maridalia_gil

Ημερομηνία

Ιούλιος 4, 2022 04:38 ΜΜ EDT
Fomitopsis quercina - Photo (c) Robert Coulombe, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη coriebostonmyco: Fomitopsis quercina, Ένα μέλος του Βασιδιομύκητες (Συνομοταξία Basidiomycota)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 02, 2024
Κορυφαίος
Προστέθηκε ως κομμάτι από μια ανταλλαγή ταξινομικής ομάδας

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

marisanborn

Ημερομηνία

Οκτώβριος 20, 2023 03:35 ΜΜ EDT
Collybia nuda - Photo (c) Alan Rockefeller, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY), uploaded by Alan Rockefeller
Η ταυτότητα του χρήστη coriebostonmyco: Collybia nuda, Ένα μέλος του Βασιδιομύκητες (Συνομοταξία Basidiomycota)
Προστέθηκε στις Ιανουάριος 19, 2024
Υποστηρικτικό
Προστέθηκε ως κομμάτι από μια ανταλλαγή ταξινομικής ομάδας

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

varsha_desai

Ημερομηνία

Ιούλιος 10, 2021 10:18 ΠΜ EDT
Mappae - Photo (c) Spike, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Spike
Η ταυτότητα του χρήστη coriebostonmyco: Σύνθετο Mappae, Ένα μέλος του Βασιδιομύκητες (Συνομοταξία Basidiomycota)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 26, 2023
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mmulqueen

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 26, 2021 12:14 ΜΜ EDT
Amanita flavorubens - Photo (c) Keara R. Giannotti, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Keara R. Giannotti
Η ταυτότητα του χρήστη coriebostonmyco: Amanita flavorubens, Ένα μέλος του Βασιδιομύκητες (Συνομοταξία Basidiomycota)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 26, 2023
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

nomolosx

Ημερομηνία

Ιούλιος 5, 2015 03:44 ΜΜ EDT
Vaginatae - Photo (c) David Greenberger, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-ND), uploaded by David Greenberger
Η ταυτότητα του χρήστη coriebostonmyco: Τμήμα Vaginatae, Ένα μέλος του Βασιδιομύκητες (Συνομοταξία Basidiomycota)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 26, 2023
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

zaac

Ημερομηνία

Οκτώβριος 6, 2018 11:50 ΠΜ EDT

Τόπος

Boston, MA, USA (Google, OSM)
Amanita muscaria guessowii - Photo (c) Erlon Bailey, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-SA), uploaded by Erlon Bailey
Η ταυτότητα του χρήστη coriebostonmyco: Amanita muscaria var. guessowii, Ένα μέλος του Βασιδιομύκητες (Συνομοταξία Basidiomycota)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 26, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

zaac

Ημερομηνία

Οκτώβριος 6, 2018 11:54 ΠΜ EDT

Τόπος

Boston, MA, USA (Google, OSM)
Amanita muscaria guessowii - Photo (c) Erlon Bailey, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-SA), uploaded by Erlon Bailey
Η ταυτότητα του χρήστη coriebostonmyco: Amanita muscaria var. guessowii, Ένα μέλος του Βασιδιομύκητες (Συνομοταξία Basidiomycota)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 26, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

samfisch

Ημερομηνία

Ιούλιος 16, 2019 11:51 ΠΜ EDT
Amanita flavorubens - Photo (c) Keara R. Giannotti, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Keara R. Giannotti
Η ταυτότητα του χρήστη coriebostonmyco: Amanita flavorubens, Ένα μέλος του Βασιδιομύκητες (Συνομοταξία Basidiomycota)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 26, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jillpatalano

Ημερομηνία

Αύγουστος 31, 2023 10:14 ΠΜ EDT
Amanita flavorubens - Photo (c) Keara R. Giannotti, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Keara R. Giannotti
Η ταυτότητα του χρήστη coriebostonmyco: Amanita flavorubens, Ένα μέλος του Βασιδιομύκητες (Συνομοταξία Basidiomycota)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 26, 2023
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

dhaelewa

Ημερομηνία

Νοέμβριος 23, 2017 11:42 ΠΜ EST

Περιγραφή

BHI-F1012
grassy soil

Amanita crenulata - Photo (c) Christian Schwarz, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Christian Schwarz
Η ταυτότητα του χρήστη coriebostonmyco: Amanita crenulata, Ένα μέλος του Βασιδιομύκητες (Συνομοταξία Basidiomycota)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 26, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

andy227

Ημερομηνία

Οκτώβριος 6, 2018 01:24 ΜΜ EDT
Amanita muscaria guessowii - Photo (c) Erlon Bailey, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-SA), uploaded by Erlon Bailey
Η ταυτότητα του χρήστη coriebostonmyco: Amanita muscaria var. guessowii, Ένα μέλος του Βασιδιομύκητες (Συνομοταξία Basidiomycota)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 26, 2023
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

xiaochen_yan

Ημερομηνία

Οκτώβριος 22, 2021 09:40 ΠΜ EDT
Mappae - Photo (c) Spike, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Spike
Η ταυτότητα του χρήστη coriebostonmyco: Σύνθετο Mappae, Ένα μέλος του Βασιδιομύκητες (Συνομοταξία Basidiomycota)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 25, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

akilee

Ημερομηνία

Αύγουστος 11, 2021 09:11 ΠΜ EDT
Amanita elongata - Photo (c) noah_siegel, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA), uploaded by noah_siegel
Η ταυτότητα του χρήστη coriebostonmyco: Amanita elongata, Ένα μέλος του Βασιδιομύκητες (Συνομοταξία Basidiomycota)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 25, 2023
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

akilee

Ημερομηνία

Ιούλιος 16, 2019 12:42 ΜΜ EDT
Mappae - Photo (c) Spike, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Spike
Η ταυτότητα του χρήστη coriebostonmyco: Σύνθετο Mappae, Ένα μέλος του Βασιδιομύκητες (Συνομοταξία Basidiomycota)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 25, 2023
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

akilee

Ημερομηνία

Ιούλιος 15, 2020 08:30 ΠΜ EDT

Περιγραφή

At the foot of sweet pepperbush

Amanita amerirubescens - Photo (c) Tyler Christensen, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Tyler Christensen
Η ταυτότητα του χρήστη coriebostonmyco: Σύνθετο Amanita amerirubescens, Ένα μέλος του Βασιδιομύκητες (Συνομοταξία Basidiomycota)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 25, 2023
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

akilee

Ημερομηνία

Αύγουστος 3, 2018 09:10 ΠΜ HST
Amanita muscaria guessowii - Photo (c) Erlon Bailey, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-SA), uploaded by Erlon Bailey
Η ταυτότητα του χρήστη coriebostonmyco: Amanita muscaria var. guessowii, Ένα μέλος του Βασιδιομύκητες (Συνομοταξία Basidiomycota)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 25, 2023
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

billmac

Ημερομηνία

Ιούλιος 17, 2019 08:40 ΠΜ EDT
Vaginatae - Photo (c) David Greenberger, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-ND), uploaded by David Greenberger
Η ταυτότητα του χρήστη coriebostonmyco: Τμήμα Vaginatae, Ένα μέλος του Βασιδιομύκητες (Συνομοταξία Basidiomycota)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 25, 2023
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mamajaguar1791

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 26, 2021 11:36 ΠΜ EDT
Amanita muscaria guessowii - Photo (c) Erlon Bailey, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-SA), uploaded by Erlon Bailey
Η ταυτότητα του χρήστη coriebostonmyco: Amanita muscaria var. guessowii, Ένα μέλος του Βασιδιομύκητες (Συνομοταξία Basidiomycota)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 25, 2023
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

nixellany

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 17, 2021 04:07 ΜΜ EDT

Τόπος

Winchester (Google, OSM)
Amanita russuloides - Photo (c) Erlon Bailey, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-SA), uploaded by Erlon Bailey
Η ταυτότητα του χρήστη coriebostonmyco: Amanita russuloides, Ένα μέλος του Βασιδιομύκητες (Συνομοταξία Basidiomycota)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 25, 2023
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ari70

Ημερομηνία

Ιούλιος 10, 2021 12:15 ΜΜ EDT

Τόπος

Winchester (Google, OSM)
Vaginatae - Photo (c) David Greenberger, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-ND), uploaded by David Greenberger
Η ταυτότητα του χρήστη coriebostonmyco: Τμήμα Vaginatae, Ένα μέλος του Βασιδιομύκητες (Συνομοταξία Basidiomycota)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 25, 2023
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

nixellany

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 17, 2021 04:17 ΜΜ EDT

Τόπος

Winchester (Google, OSM)
Amanita - Photo (c) illypinot, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται
Η ταυτότητα του χρήστη coriebostonmyco: Γένος Amanita, Ένα μέλος του Βασιδιομύκητες (Συνομοταξία Basidiomycota)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 25, 2023
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

billmac

Ημερομηνία

Ιούλιος 17, 2019 09:05 ΠΜ EDT
Amanita amerirubescens - Photo (c) Tyler Christensen, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Tyler Christensen
Η ταυτότητα του χρήστη coriebostonmyco: Σύνθετο Amanita amerirubescens, Ένα μέλος του Βασιδιομύκητες (Συνομοταξία Basidiomycota)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 25, 2023
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

akilee

Ημερομηνία

Ιούλιος 17, 2019 09:07 ΠΜ EDT

Τόπος

Medford, MA, USA (Google, OSM)
Amanita amerirubescens - Photo (c) Tyler Christensen, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Tyler Christensen
Η ταυτότητα του χρήστη coriebostonmyco: Σύνθετο Amanita amerirubescens, Ένα μέλος του Βασιδιομύκητες (Συνομοταξία Basidiomycota)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 25, 2023
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

subirshakya

Ημερομηνία

Ιούλιος 3, 2023 10:09 ΠΜ EDT
Amanita fulva - Photo (c) clicque, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by clicque
Η ταυτότητα του χρήστη coriebostonmyco: Amanita fulva, Ένα μέλος του Βασιδιομύκητες (Συνομοταξία Basidiomycota)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 25, 2023
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

nzc

Ημερομηνία

Αύγουστος 27, 2023 10:55 ΠΜ EDT
Amanita crenulata - Photo (c) Christian Schwarz, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Christian Schwarz
Η ταυτότητα του χρήστη coriebostonmyco: Amanita crenulata, Ένα μέλος του Βασιδιομύκητες (Συνομοταξία Basidiomycota)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 25, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

akilee

Ημερομηνία

Αύγουστος 9, 2021 10:57 ΠΜ EDT
Amanita flavoconia - Photo (c) Ludo Leclerc, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Ludo Leclerc
Η ταυτότητα του χρήστη coriebostonmyco: Amanita flavoconia, Ένα μέλος του Βασιδιομύκητες (Συνομοταξία Basidiomycota)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 25, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ovbible

Ημερομηνία

Αύγουστος 9, 2021 10:58 ΠΜ UTC
Amanita flavoconia - Photo (c) Ludo Leclerc, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Ludo Leclerc
Η ταυτότητα του χρήστη coriebostonmyco: Amanita flavoconia, Ένα μέλος του Βασιδιομύκητες (Συνομοταξία Basidiomycota)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 25, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jprice12

Ημερομηνία

Ιούλιος 24, 2023 06:04 ΜΜ EDT
Amanita amerirubescens - Photo (c) Tyler Christensen, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Tyler Christensen
Η ταυτότητα του χρήστη coriebostonmyco: Σύνθετο Amanita amerirubescens, Ένα μέλος του Βασιδιομύκητες (Συνομοταξία Basidiomycota)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 25, 2023
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

nzc

Ημερομηνία

Αύγουστος 27, 2023 11:06 ΠΜ EDT
Amanita flavoconia - Photo (c) Ludo Leclerc, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Ludo Leclerc
Η ταυτότητα του χρήστη coriebostonmyco: Amanita flavoconia, Ένα μέλος του Βασιδιομύκητες (Συνομοταξία Basidiomycota)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 25, 2023
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

allisonrhoughton

Ημερομηνία

Οκτώβριος 9, 2018 11:19 ΠΜ EDT
Amanita muscaria guessowii - Photo (c) Erlon Bailey, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-SA), uploaded by Erlon Bailey
Η ταυτότητα του χρήστη coriebostonmyco: Amanita muscaria var. guessowii, Ένα μέλος του Βασιδιομύκητες (Συνομοταξία Basidiomycota)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 25, 2023
Υποστηρικτικό

Στατιστικά

  • 372