Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

sambiology

Ημερομηνία

Ιούλιος 19, 2023 07:53 ΜΜ CDT

Περιγραφή

I think today it got to 108 degrees, soooo I waited for a while to get out to a park to look for some critters. :) Stopped by my local park: Cobblestone Trails Park!

Peucetia viridans - Photo (c) Eric Isley, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται
Η ταυτότητα του χρήστη corgibird: Peucetia viridans, Ένα μέλος του Αράχνες (Τάξη Araneae)
Προστέθηκε στις Ιούλιος 20, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

watchinthesky

Ημερομηνία

Μάιος 24, 2023 08:26 ΠΜ PDT

Περιγραφή

Not very common but we usually see a few in spring. First one this year.

Columbina passerina - Photo (c) Cheryl Rosenfeld, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Cheryl Rosenfeld
Η ταυτότητα του χρήστη corgibird: Columbina passerina, Ένα μέλος του Περιστερόμορφα (Τάξη Columbiformes)
Προστέθηκε στις Μάιος 25, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

microbioiv

Ημερομηνία

Απρίλιος 23, 2023 03:58 ΜΜ MDT
Pinicola enucleator - Photo (c) mwbirdco, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by mwbirdco
Η ταυτότητα του χρήστη corgibird: Pinicola enucleator, Ένα μέλος του Στρουθιόμορφα (Τάξη Passeriformes)
Προστέθηκε στις Απρίλιος 24, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

caitlinmcbride

Ημερομηνία

Απρίλιος 22, 2023 03:07 ΜΜ EDT
Trillium undulatum - Photo (c) sandy richard, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη corgibird: Trillium undulatum, Ένα μέλος του Λειριώδη (Τάξη Liliales)
Προστέθηκε στις Απρίλιος 24, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

cullin

Ημερομηνία

Απρίλιος 2023

Τόπος

Oregon, US (Google, OSM)
Thamnophis sirtalis concinnus - Photo (c) Paul Freed, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Paul Freed
Η ταυτότητα του χρήστη corgibird: Thamnophis sirtalis ssp. concinnus, Ένα μέλος του Φίδια (Υποτάξη Serpentes)
Προστέθηκε στις Απρίλιος 24, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

alberto716

Ημερομηνία

Απρίλιος 23, 2023 03:28 ΜΜ CST
Tyrannus verticalis - Photo (c) Bill Bouton, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη corgibird: Tyrannus verticalis, Ένα μέλος του Στρουθιόμορφα (Τάξη Passeriformes)
Προστέθηκε στις Απρίλιος 24, 2023
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Δεκαοχτούρα (Streptopelia decaocto)

Παρατηρητής

kerl1310

Ημερομηνία

Απρίλιος 23, 2023 03:43 ΜΜ EDT
Δεκαοχτούρα - Photo (c) Daniel, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Daniel
Η ταυτότητα του χρήστη corgibird: Δεκαοχτούρα (Streptopelia decaocto)
Προστέθηκε στις Απρίλιος 24, 2023
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

watchinthesky

Ημερομηνία

Απρίλιος 21, 2023 03:30 ΜΜ PDT

Περιγραφή

Passing through backyard
About 3 feet long

Lampropeltis californiae - Photo (c) herper47, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη corgibird: Lampropeltis californiae, Ένα μέλος του Φίδια (Υποτάξη Serpentes)
Προστέθηκε στις Απρίλιος 23, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Καναδέζικη Βομβυκίλλα (Bombycilla cedrorum)

Παρατηρητής

watchinthesky

Ημερομηνία

Μάρτιος 29, 2023 06:01 ΜΜ PDT

Περιγραφή

Four were seen in a California pepper tree eating the berries

Καναδέζικη Βομβυκίλλα - Photo (c) ltoth, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται
Η ταυτότητα του χρήστη corgibird: Καναδέζικη Βομβυκίλλα (Bombycilla cedrorum)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 30, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

joegonzorj

Ημερομηνία

Νοέμβριος 13, 2021 10:34 ΠΜ CST
Αμερικανικό Κιρκινέζι - Photo (c) Valentín Gonzalez Feltrup, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Valentín Gonzalez Feltrup
Η ταυτότητα του χρήστη corgibird: Αμερικανικό Κιρκινέζι (Falco sparverius)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 30, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

bugsforgen22

Ημερομηνία

Μάρτιος 2023

Τόπος

Wisconsin, US (Google, OSM)
Dryobates pubescens - Photo (c) Bill Keim, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY)
Η ταυτότητα του χρήστη corgibird: Dryobates pubescens, Ένα μέλος του Δρυοκολάπτες (Οικογένεια Picidae)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 30, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Άγρια Γαλοπούλα (Meleagris gallopavo)

Παρατηρητής

ken-potter

Ημερομηνία

Μάρτιος 27, 2023 09:29 ΠΜ EDT

Τόπος

Angels Pass Pond (Google, OSM)

Περιγραφή

females

About 35 females present

Άγρια Γαλοπούλα - Photo (c) Matt K, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Matt K
Η ταυτότητα του χρήστη corgibird: Άγρια Γαλοπούλα (Meleagris gallopavo)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 30, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

steveansell

Ημερομηνία

Μάρτιος 13, 2023 09:14 ΠΜ MST
Strymon melinus - Photo (c) Cat Chang, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Cat Chang
Η ταυτότητα του χρήστη corgibird: Strymon melinus, Ένα μέλος του Λυκαινίδες (Οικογένεια Lycaenidae)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 30, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

chilipossum

Ημερομηνία

Μάρτιος 29, 2023 04:53 ΜΜ PDT
Sialia mexicana - Photo (c) Jamie Chavez, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη corgibird: Sialia mexicana, Ένα μέλος του Στρουθιόμορφα (Τάξη Passeriformes)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 30, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Αρμαδιλλίδιο Το Κοινό (Armadillidium vulgare)

Παρατηρητής

beetle_mch

Ημερομηνία

Μάρτιος 2023

Τόπος

California, US (Google, OSM)
Αρμαδιλλίδιο Το Κοινό - Photo (c) Russell Pfau, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Russell Pfau
Η ταυτότητα του χρήστη corgibird: Αρμαδιλλίδιο Το Κοινό (Armadillidium vulgare)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 30, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

wayne_fidler

Ημερομηνία

Μάρτιος 2023

Τόπος

Florida, US (Google, OSM)
Vanessa virginiensis - Photo (c) Royal Tyler, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA), uploaded by Royal Tyler
Η ταυτότητα του χρήστη corgibird: Vanessa virginiensis, Ένα μέλος του Νυμφαλίνες (Υποοικογένεια Nymphalinae)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 30, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

wayne_fidler

Ημερομηνία

Μάρτιος 2023

Τόπος

Florida, US (Google, OSM)
Calephelis virginiensis - Photo (c) Bryan Pfeiffer, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Bryan Pfeiffer
Η ταυτότητα του χρήστη corgibird: Calephelis virginiensis, Ένα μέλος του Παπιλιονοειδή (Υπεροικογένεια Papilionoidea)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 30, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

michaelgold

Ημερομηνία

Μάρτιος 2023

Τόπος

Texas, US (Google, OSM)
Junonia coenia - Photo (c) skitterbug, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY), uploaded by skitterbug
Η ταυτότητα του χρήστη corgibird: Junonia coenia, Ένα μέλος του Νυμφαλίνες (Υποοικογένεια Nymphalinae)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 30, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

carmen_om

Ημερομηνία

Μάρτιος 29, 2023 07:16 ΜΜ CST
Xanthocephalus xanthocephalus - Photo (c) Dan Dzurisin, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-ND)
Η ταυτότητα του χρήστη corgibird: Xanthocephalus xanthocephalus, Ένα μέλος του Στρουθιόμορφα (Τάξη Passeriformes)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 30, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Μεγακήρυλος (Megaceryle alcyon)

Παρατηρητής

idbirds

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 27, 2022 09:57 ΠΜ PDT

Περιγραφή

Santa Clara Valley Water District Headquarters, Santa Clara County, CA, 2022-09-27

Μεγακήρυλος - Photo (c) Alan R. Biggs, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-ND), uploaded by Alan R. Biggs
Η ταυτότητα του χρήστη corgibird: Μεγακήρυλος (Megaceryle alcyon)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 07, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

idbirds

Ημερομηνία

Οκτώβριος 1, 2022 06:03 ΜΜ PDT

Περιγραφή

Agnews Historic Park, Santa Clara County, CA, 2022-10-01

Contopus sordidulus - Photo (c) Ad Konings, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Ad Konings
Η ταυτότητα του χρήστη corgibird: Contopus sordidulus, Ένα μέλος του Στρουθιόμορφα (Τάξη Passeriformes)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 07, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

satxmar

Ημερομηνία

Οκτώβριος 7, 2022 03:10 ΜΜ CDT
Ipomoea cordatotriloba - Photo (c) Kristin A. Bakkegard, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Kristin A. Bakkegard
Η ταυτότητα του χρήστη corgibird: Ipomoea cordatotriloba, Ένα μέλος του Ιπομέα (Γένος Ipomoea)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 07, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Κόκκινος Ναύαρχος (Vanessa atalanta)

Παρατηρητής

sherel

Ημερομηνία

Οκτώβριος 7, 2022 10:18 ΠΜ PDT
Κόκκινος Ναύαρχος - Photo (c) Stuart Tingley, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Stuart Tingley
Η ταυτότητα του χρήστη corgibird: Κόκκινος Ναύαρχος (Vanessa atalanta)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 07, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ginnylh

Ημερομηνία

Οκτώβριος 7, 2022 04:07 ΜΜ CDT
Dione vanillae - Photo (c) Mary Keim, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη corgibird: Dione vanillae, Ένα μέλος του Νυμφαλίδες (Οικογένεια Nymphalidae)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 07, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

akisait

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 3, 2022 10:26 ΠΜ EDT
Echinacea purpurea - Photo (c) Virginia (Ginny) Sanderson, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-ND)
Η ταυτότητα του χρήστη corgibird: Echinacea purpurea, Ένα μέλος του Αστεροειδή (Υποοικογένεια Asteroideae)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 03, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Κρεατόμυγα (Γένος Sarcophaga)

Παρατηρητής

mchlfx

Ημερομηνία

Απρίλιος 14, 2022 08:47 ΠΜ CDT
Κρεατόμυγα - Photo (c) Fernando Delgado, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Fernando Delgado
Η ταυτότητα του χρήστη corgibird: Κρεατόμυγα (Γένος Sarcophaga)
Προστέθηκε στις Απρίλιος 17, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mchlfx

Ημερομηνία

Απρίλιος 13, 2022 08:47 ΠΜ CDT
Peridroma saucia - Photo (c) naturecandids, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by naturecandids
Η ταυτότητα του χρήστη corgibird: Peridroma saucia, Ένα μέλος του Λεπιδόπτερα (Τάξη Lepidoptera)
Προστέθηκε στις Απρίλιος 17, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

rrichter

Ημερομηνία

Νοέμβριος 8, 2021 12:01 ΜΜ CST

Περιγραφή

I’d love to know what she’s eating. Exuvia, male black widow, or another unfortunate spider?

Latrodectus mactans - Photo (c) rmcdaniel43, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη corgibird: Latrodectus mactans, Ένα μέλος του Αράχνες (Τάξη Araneae)
Προστέθηκε στις Ιανουάριος 16, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

wildlander

Ημερομηνία

Οκτώβριος 20, 2021 02:05 ΜΜ CDT
Toxicodendron radicans - Photo (c) Jane Kirkland, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-ND)
Η ταυτότητα του χρήστη corgibird: Toxicodendron radicans, Ένα μέλος του Ανακαρδιοειδή (Υποοικογένεια Anacardioideae)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 21, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mchlfx

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 26, 2016 10:21 ΠΜ CST
Σέδο - Photo (c) Peter Zika, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Peter Zika
Η ταυτότητα του χρήστη corgibird: Σέδο (Γένος Sedum)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 04, 2021
Υποστηρικτικό

Στατιστικά

  • 42