Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

kitemongoose

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 2021

Τόπος

Florida, US (Google, OSM)

Περιγραφή

This observation is for the bird on the left.

Other two here:
https://www.inaturalist.org/observations/104873801

https://www.inaturalist.org/observations/104873861

Eating unknown seafood.

Coragyps atratus - Photo (c) Bobby McCabe, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY)
Η ταυτότητα του χρήστη coreytcallaghan: Coragyps atratus, Ένα μέλος του Καθαρτίδες (Οικογένεια Cathartidae)
Προστέθηκε στις Ιανουάριος 13, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Πρασινοκέφαλη Πάπια (Anas platyrhynchos)

Παρατηρητής

charlottepalmer222

Ημερομηνία

Ιανουάριος 13, 2022 10:13 AM UTC
Πρασινοκέφαλη Πάπια - Photo (c) ανώνυμος, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη coreytcallaghan: Πρασινοκέφαλη Πάπια (Anas platyrhynchos)
Προστέθηκε στις Ιανουάριος 13, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Χουχουριστής (Strix aluco)

Παρατηρητής

janijarvi

Ημερομηνία

Ιανουάριος 2022

Τόπος

Uusimaa, FI-ES, FI (Google, OSM)

Περιγραφή

Päiväpiilossa puunkolossa. Harmaa värimuoto.

Χουχουριστής - Photo (c) naturpel, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη coreytcallaghan: Χουχουριστής (Strix aluco)
Προστέθηκε στις Ιανουάριος 13, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Καρακάξα (Pica pica)

Παρατηρητής

javisahun

Ημερομηνία

Οκτώβριος 23, 2021 10:10 AM EEST
Καρακάξα - Photo (c) Agustín Povedano, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη coreytcallaghan: Καρακάξα (Pica pica)
Προστέθηκε στις Ιανουάριος 13, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Κοινή Φάσσα (Columba palumbus)

Παρατηρητής

troydeclan

Ημερομηνία

Μάιος 23, 2008 02:28 AM UTC

Περιγραφή

Common Wood-Pigeon (Columba palumbus)

Ετικέτες

Κοινή Φάσσα - Photo (c) hedera.baltica, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη coreytcallaghan: Κοινή Φάσσα (Columba palumbus)
Προστέθηκε στις Ιανουάριος 13, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Τρίχρωμος Ερωδιός (Egretta tricolor)

Παρατηρητής

ktelford

Ημερομηνία

Οκτώβριος 8, 2021 03:46 PM EDT
Τρίχρωμος Ερωδιός - Photo (c) Susan Elliott, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη coreytcallaghan: Τρίχρωμος Ερωδιός (Egretta tricolor)
Προστέθηκε στις Ιανουάριος 13, 2022
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

pinnaclesnp

Ημερομηνία

Ιανουάριος 12, 2022 11:57 AM PST

Περιγραφή

Photo credit: NPS/Paul G. Johnson.

Sphyrapicus ruber - Photo (c) Doug Greenberg, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-ND)
Η ταυτότητα του χρήστη coreytcallaghan: Sphyrapicus ruber, Ένα μέλος του Δρυοκολάπτες (Οικογένεια Picidae)
Προστέθηκε στις Ιανουάριος 13, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Καρακάξα (Pica pica)

Παρατηρητής

javisahun

Ημερομηνία

Οκτώβριος 23, 2021 10:12 AM EEST
Καρακάξα - Photo (c) Agustín Povedano, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη coreytcallaghan: Καρακάξα (Pica pica)
Προστέθηκε στις Ιανουάριος 13, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Καναδέζικη Βομβυκίλλα (Bombycilla cedrorum)

Παρατηρητής

parasitengona

Ημερομηνία

Ιανουάριος 13, 2022 10:37 AM EST
Καναδέζικη Βομβυκίλλα - Photo (c) Kyle Tansley, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη coreytcallaghan: Καναδέζικη Βομβυκίλλα (Bombycilla cedrorum)
Προστέθηκε στις Ιανουάριος 13, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Κοινός Κόρακας (Corvus corax)

Παρατηρητής

krechols13

Ημερομηνία

Οκτώβριος 27, 2017 03:34 PM MDT
Κοινός Κόρακας - Photo (c) arbyreed, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη coreytcallaghan: Κοινός Κόρακας (Corvus corax)
Προστέθηκε στις Ιανουάριος 13, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

agonzalo

Ημερομηνία

Ιανουάριος 13, 2022 08:51 AM EST
Αμερικανικός Φοινίκουρος - Photo (c) Dan Pancamo, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη coreytcallaghan: Αμερικανικός Φοινίκουρος (Setophaga ruticilla)
Προστέθηκε στις Ιανουάριος 13, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Γαλάζια Κίσσα (Cyanocitta cristata)

Παρατηρητής

autley

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 31, 2021 10:00 AM UTC
Γαλάζια Κίσσα - Photo (c) Ralf Nowak, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη coreytcallaghan: Γαλάζια Κίσσα (Cyanocitta cristata)
Προστέθηκε στις Ιανουάριος 13, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Κατοπτροφόρος Τρύγγας (Tringa semipalmata)

Παρατηρητής

mike_mosser

Ημερομηνία

Ιούνιος 1, 2021 04:29 PM EDT
Κατοπτροφόρος Τρύγγας - Photo (c) Davefoc, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη coreytcallaghan: Κατοπτροφόρος Τρύγγας (Tringa semipalmata)
Προστέθηκε στις Ιανουάριος 13, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Χηνοπρίστης (Mergus merganser)

Παρατηρητής

johneppler

Ημερομηνία

Μάιος 22, 2010 07:20 PM EDT

Περιγραφή

Male Common Merganser (Mergus merganser) in Grand Teton National Park, Wyoming.

Χηνοπρίστης - Photo (c) Richard Kunz, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται
Η ταυτότητα του χρήστη coreytcallaghan: Χηνοπρίστης (Mergus merganser)
Προστέθηκε στις Ιανουάριος 13, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

javierhernandez3

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 31, 2021 05:59 PM CST
Caracara cheriway - Photo (c) Jamie Drake, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη coreytcallaghan: Caracara cheriway, Ένα μέλος του Ιερακίδες (Τάξη Falconiformes)
Προστέθηκε στις Ιανουάριος 13, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Γαλαζοτσικνιάς (Egretta caerulea)

Παρατηρητής

lhines

Ημερομηνία

Ιανουάριος 13, 2022 01:27 PM EST

Τόπος

Naples, FL, US (Google, OSM)
Γαλαζοτσικνιάς - Photo (c) Geoff Coe, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-ND)
Η ταυτότητα του χρήστη coreytcallaghan: Γαλαζοτσικνιάς (Egretta caerulea)
Προστέθηκε στις Ιανουάριος 13, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Χαλικοκυλιστής (Arenaria interpres)

Παρατηρητής

blupin

Ημερομηνία

Ιανουάριος 13, 2022 03:37 PM UTC
Χαλικοκυλιστής - Photo (c) Ad Konings, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη coreytcallaghan: Χαλικοκυλιστής (Arenaria interpres)
Προστέθηκε στις Ιανουάριος 13, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mike_mosser

Ημερομηνία

Ιούνιος 1, 2021 04:20 PM EDT
Αμερικανικός Λευκοτσικνιάς - Photo (c) Tony Iwane, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη coreytcallaghan: Αμερικανικός Λευκοτσικνιάς (Egretta thula)
Προστέθηκε στις Ιανουάριος 13, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

agonzalo

Ημερομηνία

Ιανουάριος 13, 2022 08:08 AM EST
Leiothlypis peregrina - Photo (c) Jerry Oldenettel, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη coreytcallaghan: Leiothlypis peregrina, Ένα μέλος του Στρουθιόμορφα (Τάξη Passeriformes)
Προστέθηκε στις Ιανουάριος 13, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Ευρωπαϊκή Αβοκέτα (Recurvirostra avosetta)

Παρατηρητής

richardgill

Ημερομηνία

Ιανουάριος 1, 2022 11:56 AM SAST
Ευρωπαϊκή Αβοκέτα - Photo (c) Chia aka Cory Chiappone, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη coreytcallaghan: Ευρωπαϊκή Αβοκέτα (Recurvirostra avosetta)
Προστέθηκε στις Ιανουάριος 13, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Χειμωνογλάρονο (Thalasseus sandvicensis)

Παρατηρητής

richardgill

Ημερομηνία

Ιανουάριος 1, 2022 12:36 PM SAST
Χειμωνογλάρονο - Photo (c) Luca Boscain, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη coreytcallaghan: Χειμωνογλάρονο (Thalasseus sandvicensis)
Προστέθηκε στις Ιανουάριος 13, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Χειμωνογλάρονο (Thalasseus sandvicensis)

Παρατηρητής

richardgill

Ημερομηνία

Ιανουάριος 1, 2022 12:41 PM SAST
Χειμωνογλάρονο - Photo (c) Luca Boscain, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη coreytcallaghan: Χειμωνογλάρονο (Thalasseus sandvicensis)
Προστέθηκε στις Ιανουάριος 13, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Δακτυλιόραμφος Γλάρος (Larus delawarensis)

Παρατηρητής

jean_sebastien_chartier_dumais

Ημερομηνία

Ιανουάριος 3, 2022 02:55 PM EST

Περιγραφή

gull eating something

Δακτυλιόραμφος Γλάρος - Photo (c) Gary Ashley, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη coreytcallaghan: Δακτυλιόραμφος Γλάρος (Larus delawarensis)
Προστέθηκε στις Ιανουάριος 13, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Καλόγερος (Parus major)

Παρατηρητής

ivankontrobaev

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 21, 2021 11:25 AM +05
Καλόγερος - Photo (c) Kev Chapman, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY)
Η ταυτότητα του χρήστη coreytcallaghan: Καλόγερος (Parus major)
Προστέθηκε στις Ιανουάριος 13, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Κοινή Νερόκοτα (Gallinula chloropus)

Παρατηρητής

maxhsieh

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 5, 2021 10:05 AM CST

Τόπος

台灣宜蘭縣 (Google, OSM)
Κοινή Νερόκοτα - Photo (c) Alessio Botti, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται
Η ταυτότητα του χρήστη coreytcallaghan: Κοινή Νερόκοτα (Gallinula chloropus)
Προστέθηκε στις Ιανουάριος 13, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ivijayanand

Ημερομηνία

Μάιος 25, 2011 11:00 AM IST

Περιγραφή

White-browed Shortwing (male)

Location: Doi Inthanon National Park, Thailand - 2500m

Date: 25th May 2011

Equipment: Nikon D300s with Sigma 150-500mm OS lens

Brachypteryx cruralis - Photo (c) Kelvin Joshua Che, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη coreytcallaghan: Brachypteryx cruralis, Ένα μέλος του Μυϊοθηριίδες (Οικογένεια Muscicapidae)
Προστέθηκε στις Ιανουάριος 12, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ivijayanand

Ημερομηνία

Μάιος 25, 2011 10:58 AM IST

Περιγραφή

White-browed Shortwing (male)

Location: Just below summit - Doi Inthanon National Park, Thailand - 2500m

Date: 25th May 2011

Equipment: Nikon D300s with Sigma 150-500mm OS lens

Brachypteryx cruralis - Photo (c) Kelvin Joshua Che, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη coreytcallaghan: Brachypteryx cruralis, Ένα μέλος του Μυϊοθηριίδες (Οικογένεια Muscicapidae)
Προστέθηκε στις Ιανουάριος 12, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

cryptomys

Ημερομηνία

Αύγουστος 16, 2005 04:59 PM CEST
Cathartes aura - Photo (c) Maggie.Smith, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη coreytcallaghan: Cathartes aura, Ένα μέλος του Καθαρτίδες (Οικογένεια Cathartidae)
Προστέθηκε στις Ιανουάριος 12, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

roelvanklink

Ημερομηνία

Αύγουστος 30, 2020 10:00 AM CEST
Agapeta zoegana - Photo (c) Marcello Consolo, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη coreytcallaghan: Agapeta zoegana, Ένα μέλος του Λεπιδόπτερα (Τάξη Lepidoptera)
Προστέθηκε στις Ιανουάριος 02, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Βεσπίνες (Υποοικογένεια Vespinae)

Παρατηρητής

roelvanklink

Ημερομηνία

Ιούλιος 6, 2021

Τόπος

stockholm (Google, OSM)
Βεσπίνες - Photo (c) Gilles San Martin, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη coreytcallaghan: Βεσπίνες (Υποοικογένεια Vespinae)
Προστέθηκε στις Ιανουάριος 01, 2022
Υποστηρικτικό

Στατιστικά

  • 23800