Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Κοινή Μάινα (Acridotheres tristis)

Παρατηρητής

jkmalkoha

Ημερομηνία

Ιανουάριος 16, 2024 04:08 ΜΜ +07
Κοινή Μάινα - Photo (c) VarmaX, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA), uploaded by VarmaX
Η ταυτότητα του χρήστη coreytcallaghan: Κοινή Μάινα (Acridotheres tristis)
Προστέθηκε στις Φεβρουάριος 29, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jkmalkoha

Ημερομηνία

Ιανουάριος 16, 2024 04:10 ΜΜ +07
Pycnonotus goiavier - Photo (c) norbou66, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by norbou66
Η ταυτότητα του χρήστη coreytcallaghan: Pycnonotus goiavier, Ένα μέλος του Στρουθιόμορφα (Τάξη Passeriformes)
Προστέθηκε στις Φεβρουάριος 29, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jkmalkoha

Ημερομηνία

Ιανουάριος 16, 2024 04:12 ΜΜ +07
Pycnonotus goiavier - Photo (c) norbou66, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by norbou66
Η ταυτότητα του χρήστη coreytcallaghan: Pycnonotus goiavier, Ένα μέλος του Στρουθιόμορφα (Τάξη Passeriformes)
Προστέθηκε στις Φεβρουάριος 29, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jkmalkoha

Ημερομηνία

Ιανουάριος 16, 2024 04:31 ΜΜ +07
Pycnonotus goiavier - Photo (c) norbou66, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by norbou66
Η ταυτότητα του χρήστη coreytcallaghan: Pycnonotus goiavier, Ένα μέλος του Στρουθιόμορφα (Τάξη Passeriformes)
Προστέθηκε στις Φεβρουάριος 29, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Καρακάξα (Pica pica)

Παρατηρητής

naelin

Ημερομηνία

Απρίλιος 27, 2017 09:30 ΠΜ BST

Τόπος

London, UK (Google, OSM)
Καρακάξα - Photo (c) Agustín Povedano, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη coreytcallaghan: Καρακάξα (Pica pica)
Προστέθηκε στις Φεβρουάριος 29, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

massivebeard123

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 28, 2024 10:24 ΠΜ CST
Pica serica - Photo (c) FreckLes, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by FreckLes
Η ταυτότητα του χρήστη coreytcallaghan: Pica serica, Ένα μέλος του Στρουθιόμορφα (Τάξη Passeriformes)
Προστέθηκε στις Φεβρουάριος 29, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

john_barkla

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 29, 2024 10:36 ΠΜ NZDT

Περιγραφή

Dead, washed up on sandy beach

Eudyptula minor - Photo (c) fir0002, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (GFDL)
Η ταυτότητα του χρήστη coreytcallaghan: Eudyptula minor, Ένα μέλος του Απτηνοδυτόμορφα (Τάξη Sphenisciformes)
Προστέθηκε στις Φεβρουάριος 29, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Μαυρόλαιμη Πάρουλα (Setophaga caerulescens)

Παρατηρητής

tomfeild

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 7, 2024 03:23 ΜΜ CST
Μαυρόλαιμη Πάρουλα - Photo (c) Hydrobates tethys, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Hydrobates tethys
Η ταυτότητα του χρήστη coreytcallaghan: Μαυρόλαιμη Πάρουλα (Setophaga caerulescens)
Προστέθηκε στις Φεβρουάριος 29, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

tomfeild

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 7, 2024 03:28 ΜΜ CST
Setophaga tigrina - Photo (c) jtajax, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη coreytcallaghan: Setophaga tigrina, Ένα μέλος του Στρουθιόμορφα (Τάξη Passeriformes)
Προστέθηκε στις Φεβρουάριος 29, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Κοινή Πάρουλα (Setophaga americana)

Παρατηρητής

tomfeild

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 7, 2024 03:26 ΜΜ CST
Κοινή Πάρουλα - Photo (c) bwood708, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by bwood708
Η ταυτότητα του χρήστη coreytcallaghan: Κοινή Πάρουλα (Setophaga americana)
Προστέθηκε στις Φεβρουάριος 29, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

caja-manga

Ημερομηνία

Νοέμβριος 11, 2023 11:57 ΠΜ -05
Cinnycerthia unirufa - Photo (c) Ken Chamberlain, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Ken Chamberlain
Η ταυτότητα του χρήστη coreytcallaghan: Cinnycerthia unirufa, Ένα μέλος του Στρουθιόμορφα (Τάξη Passeriformes)
Προστέθηκε στις Φεβρουάριος 29, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

dmizrac4

Ημερομηνία

Οκτώβριος 30, 2023 03:08 ΜΜ EDT
Synanthedon sapygaeformis - Photo (c) Gabriel Rodriguez, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Gabriel Rodriguez
Η ταυτότητα του χρήστη coreytcallaghan: Synanthedon sapygaeformis, Ένα μέλος του Λεπιδόπτερα (Τάξη Lepidoptera)
Προστέθηκε στις Φεβρουάριος 28, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

juanloredo

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 22, 2024 10:59 ΠΜ CST
Cathartes aura - Photo (c) Seig, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Seig
Η ταυτότητα του χρήστη coreytcallaghan: Cathartes aura, Ένα μέλος του Καθαρτίδες (Οικογένεια Cathartidae)
Προστέθηκε στις Φεβρουάριος 27, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

juanloredo

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 22, 2024 11:00 ΠΜ CST
Αμερικανικός Λευκοπελεκάνος - Photo (c) TexasEagle, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη coreytcallaghan: Αμερικανικός Λευκοπελεκάνος (Pelecanus erythrorhynchos)
Προστέθηκε στις Φεβρουάριος 27, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

sorrykb

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 3, 2024 10:25 ΠΜ PST
Αμερικανικός Λευκοπελεκάνος - Photo (c) TexasEagle, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη coreytcallaghan: Αμερικανικός Λευκοπελεκάνος (Pelecanus erythrorhynchos)
Προστέθηκε στις Φεβρουάριος 27, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Ευρωπαϊκή Βουκεφάλα (Bucephala clangula)

Παρατηρητής

cvschmitt

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 27, 2024 04:33 ΜΜ EST

Περιγραφή

with female

Ευρωπαϊκή Βουκεφάλα - Photo (c) brian stahls, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by brian stahls
Η ταυτότητα του χρήστη coreytcallaghan: Ευρωπαϊκή Βουκεφάλα (Bucephala clangula)
Προστέθηκε στις Φεβρουάριος 27, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ellegreta

Ημερομηνία

Ιανουάριος 10, 2024 04:53 ΜΜ CST
Nyctanassa violacea - Photo (c) Dimitris Salas, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Dimitris Salas
Η ταυτότητα του χρήστη coreytcallaghan: Nyctanassa violacea, Ένα μέλος του Πελεκανόμορφα (Τάξη Pelecaniformes)
Προστέθηκε στις Φεβρουάριος 27, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Καναδέζικη Χήνα (Branta canadensis)

Παρατηρητής

ellie_maz08

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 27, 2024 06:39 ΜΜ EST
Καναδέζικη Χήνα - Photo (c) Dimitris Salas, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Dimitris Salas
Η ταυτότητα του χρήστη coreytcallaghan: Καναδέζικη Χήνα (Branta canadensis)
Προστέθηκε στις Φεβρουάριος 27, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ellegreta

Ημερομηνία

Ιανουάριος 11, 2024 07:25 ΠΜ CST
Αμερικανικός Φοινίκουρος - Photo (c) Scott Buckel, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Scott Buckel
Η ταυτότητα του χρήστη coreytcallaghan: Αμερικανικός Φοινίκουρος (Setophaga ruticilla)
Προστέθηκε στις Φεβρουάριος 27, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ellegreta

Ημερομηνία

Ιανουάριος 11, 2024 08:28 ΠΜ CST
Melanerpes formicivorus - Photo (c) Dmitry Mozzherin, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη coreytcallaghan: Melanerpes formicivorus, Ένα μέλος του Δρυοκολάπτες (Οικογένεια Picidae)
Προστέθηκε στις Φεβρουάριος 27, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Γατοπούλι (Dumetella carolinensis)

Παρατηρητής

ellegreta

Ημερομηνία

Ιανουάριος 11, 2024 08:43 ΠΜ CST
Γατοπούλι - Photo (c) Michael King, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Michael King
Η ταυτότητα του χρήστη coreytcallaghan: Γατοπούλι (Dumetella carolinensis)
Προστέθηκε στις Φεβρουάριος 27, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ellegreta

Ημερομηνία

Ιανουάριος 11, 2024 08:43 ΠΜ CST
Melanerpes formicivorus - Photo (c) Dmitry Mozzherin, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη coreytcallaghan: Melanerpes formicivorus, Ένα μέλος του Δρυοκολάπτες (Οικογένεια Picidae)
Προστέθηκε στις Φεβρουάριος 27, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Γατοπούλι (Dumetella carolinensis)

Παρατηρητής

ellegreta

Ημερομηνία

Ιανουάριος 11, 2024 08:42 ΠΜ CST
Γατοπούλι - Photo (c) Michael King, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Michael King
Η ταυτότητα του χρήστη coreytcallaghan: Γατοπούλι (Dumetella carolinensis)
Προστέθηκε στις Φεβρουάριος 27, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Μεξικανική Ροδόσπιζα (Haemorhous mexicanus)

Παρατηρητής

sorrykb

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 3, 2024 10:23 ΠΜ PST
Μεξικανική Ροδόσπιζα - Photo (c) Juan Miguel Artigas Azas, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Juan Miguel Artigas Azas
Η ταυτότητα του χρήστη coreytcallaghan: Μεξικανική Ροδόσπιζα (Haemorhous mexicanus)
Προστέθηκε στις Φεβρουάριος 27, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Οικιακό Περιστέρι (Columba livia var. domestica)

Παρατηρητής

jd1108

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 27, 2024 04:37 ΜΜ AST
Οικιακό Περιστέρι - Photo (c) Игорь Анфиногентов, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Игорь Анфиногентов
Η ταυτότητα του χρήστη coreytcallaghan: Οικιακό Περιστέρι (Columba livia var. domestica)
Προστέθηκε στις Φεβρουάριος 27, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

aquilus_aquila

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 24, 2024 07:58 ΠΜ CST
Quiscalus mexicanus - Photo (c) Francesco Veronesi, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη coreytcallaghan: Quiscalus mexicanus, Ένα μέλος του Στρουθιόμορφα (Τάξη Passeriformes)
Προστέθηκε στις Φεβρουάριος 27, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Κοινό Γελαδοπούλι (Molothrus ater)

Παρατηρητής

aquilus_aquila

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 24, 2024 08:04 ΠΜ CST
Κοινό Γελαδοπούλι - Photo (c) Greg Lasley, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Greg Lasley
Η ταυτότητα του χρήστη coreytcallaghan: Κοινό Γελαδοπούλι (Molothrus ater)
Προστέθηκε στις Φεβρουάριος 27, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

aquilus_aquila

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 2024

Τόπος

Texas, US (Google, OSM)

Περιγραφή

2 adults with a juvenile.

Grus americana - Photo (c) j_albright, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται
Η ταυτότητα του χρήστη coreytcallaghan: Grus americana, Ένα μέλος του Γερανός (Γένος Grus)
Προστέθηκε στις Φεβρουάριος 27, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

aquilus_aquila

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 24, 2024 08:39 ΠΜ CST
Αμερικάνικος Σταχτογερανός - Photo (c) Ad Konings, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Ad Konings
Η ταυτότητα του χρήστη coreytcallaghan: Αμερικάνικος Σταχτογερανός (Antigone canadensis)
Προστέθηκε στις Φεβρουάριος 27, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

aquilus_aquila

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 2024

Τόπος

Texas, US (Google, OSM)
Grus americana - Photo (c) j_albright, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται
Η ταυτότητα του χρήστη coreytcallaghan: Grus americana, Ένα μέλος του Γερανός (Γένος Grus)
Προστέθηκε στις Φεβρουάριος 27, 2024
Υποστηρικτικό

Στατιστικά

  • 68889