Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

boazsolorio

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 5, 2023 04:38 ΜΜ PST
Calystegia - Photo Δεν διατηρούνται δικαιώματα, uploaded by Alex Heyman
Η ταυτότητα του χρήστη cooper-conservation: Γένος Calystegia, Ένα μέλος του Περιπλοκοειδή (Οικογένεια Convolvulaceae)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 06, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Ρετσινολαδιά (Ricinus communis)

Παρατηρητής

boazsolorio

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 5, 2023 04:39 ΜΜ PST
Ρετσινολαδιά - Photo (c) Juanvi, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Juanvi
Η ταυτότητα του χρήστη cooper-conservation: Ρετσινολαδιά (Ricinus communis)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 06, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

boazsolorio

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 5, 2023 04:40 ΜΜ PST
Marrubium vulgare - Photo (c) Richard Reynolds, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Richard Reynolds
Η ταυτότητα του χρήστη cooper-conservation: Marrubium vulgare, Ένα μέλος του Λαμιοειδή (Υποοικογένεια Lamioideae)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 06, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

boazsolorio

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 5, 2023 04:43 ΜΜ PST
Cucurbita foetidissima - Photo (c) Daniel Donovan, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Daniel Donovan
Η ταυτότητα του χρήστη cooper-conservation: Cucurbita foetidissima, Ένα μέλος του Μαγνολιόψιδα (Ομοταξία Magnoliopsida)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 06, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Αγριοκαπνός (Nicotiana glauca)

Παρατηρητής

boazsolorio

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 5, 2023 04:40 ΜΜ PST
Αγριοκαπνός - Photo (c) Gustavo Fernando Durán, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA), uploaded by Gustavo Fernando Durán
Η ταυτότητα του χρήστη cooper-conservation: Αγριοκαπνός (Nicotiana glauca)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 06, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Μίμος Του Βορρά (Mimus polyglottos)

Παρατηρητής

kat_c_

Ημερομηνία

Οκτώβριος 2023

Τόπος

California, US (Google, OSM)
Μίμος Του Βορρά - Photo (c) Ad Konings, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Ad Konings
Η ταυτότητα του χρήστη cooper-conservation: Μίμος Του Βορρά (Mimus polyglottos)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 02, 2023
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Μαγνολιόψιδα (Ομοταξία Magnoliopsida)

Παρατηρητής

genesis_ceja1

Ημερομηνία

Νοέμβριος 25, 2023 12:48 ΜΜ PST
Isocoma menziesii - Photo (c) Joey Santore, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Joey Santore
Η ταυτότητα του χρήστη cooper-conservation: Isocoma menziesii, Ένα μέλος του Αστέρες (Φυλή Astereae)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 30, 2023
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

siyon_shrestha

Ημερομηνία

Νοέμβριος 24, 2023 12:43 ΜΜ PST
Heteromeles arbutifolia - Photo (c) Kristin Komatsubara, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Kristin Komatsubara
Η ταυτότητα του χρήστη cooper-conservation: Heteromeles arbutifolia, Ένα μέλος του Αμυγδαλοειδή (Υποοικογένεια Amygdaloideae)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 28, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

siyon_shrestha

Ημερομηνία

Νοέμβριος 24, 2023 12:45 ΜΜ PST
Phacelia cicutaria - Photo (c) Matt Berger, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY), uploaded by Matt Berger
Η ταυτότητα του χρήστη cooper-conservation: Phacelia cicutaria, Ένα μέλος του Βοραγινοειδή (Οικογένεια Boraginaceae)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 28, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jodiboe

Ημερομηνία

Νοέμβριος 23, 2022 06:54 ΜΜ PST

Τόπος

Fresno, CA, USA (Google, OSM)
Αμερικανική Νανοσκαλίδρα - Photo (c) Greg Lasley, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Greg Lasley
Η ταυτότητα του χρήστη cooper-conservation: Αμερικανική Νανοσκαλίδρα (Calidris minutilla)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 25, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mouradgabriel

Ημερομηνία

Νοέμβριος 19, 2023 11:18 ΠΜ PST
Datura wrightii - Photo (c) Kay Hellmann, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Kay Hellmann
Η ταυτότητα του χρήστη cooper-conservation: Datura wrightii, Ένα μέλος του Δατούρα (Γένος Datura)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 25, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

nikaiwolf

Ημερομηνία

Νοέμβριος 24, 2023 11:35 ΠΜ PST
Cynips quercusechinus - Photo (c) randomtruth, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη cooper-conservation: Cynips quercusechinus, Ένα μέλος του Απόκριτα (Υποτάξη Apocrita)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 25, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

sanagnoson

Ημερομηνία

Νοέμβριος 24, 2023 01:13 ΜΜ PST

Τόπος

Clovis, CA, US (Google, OSM)
Mygalomorphae - Photo (c) Jakob Fahr, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Jakob Fahr
Η ταυτότητα του χρήστη cooper-conservation: Υποτάξη Mygalomorphae, Ένα μέλος του Αράχνες (Τάξη Araneae)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 25, 2023
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

naturephotosuze

Ημερομηνία

Νοέμβριος 20, 2023 10:49 ΠΜ PST

Περιγραφή

Griffith Park

Aphelocoma californica - Photo (c) Dawn Beattie, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY)
Η ταυτότητα του χρήστη cooper-conservation: Aphelocoma californica, Ένα μέλος του Στρουθιόμορφα (Τάξη Passeriformes)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 21, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

andrewkunik

Ημερομηνία

Νοέμβριος 18, 2023 10:38 ΠΜ PST

Τόπος

Topanga, CA, USA (Google, OSM)
Artemisia californica - Photo (c) NatureShutterbug, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY)
Η ταυτότητα του χρήστη cooper-conservation: Artemisia californica, Ένα μέλος του Αρτεμισία (Γένος Artemisia)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 20, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

andrewkunik

Ημερομηνία

Νοέμβριος 18, 2023 10:46 ΠΜ PST

Τόπος

Topanga, CA, USA (Google, OSM)
Salvia spathacea - Photo (c) Eric Koberle, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Eric Koberle
Η ταυτότητα του χρήστη cooper-conservation: Salvia spathacea, Ένα μέλος του Σάλβια (Γένος Salvia)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 20, 2023
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

kelsonv

Ημερομηνία

Ιούλιος 9, 2023 12:34 ΜΜ PDT
Medicago lupulina - Photo (c) Gordo Laidlaw, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Gordo Laidlaw
Η ταυτότητα του χρήστη cooper-conservation: Medicago lupulina, Ένα μέλος του Μηδική (Γένος Medicago)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 27, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

emwilson243

Ημερομηνία

Μάιος 6, 2022 10:59 ΠΜ PDT
Chorizanthe staticoides - Photo (c) jrebman, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by jrebman
Η ταυτότητα του χρήστη cooper-conservation: Chorizanthe staticoides, Ένα μέλος του Πολυγονατοειδή (Οικογένεια Polygonaceae)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 17, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

cedw

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 8, 2023 06:16 ΜΜ PDT
Agelaius tricolor - Photo (c) Josh Vandermeulen, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-ND), uploaded by Josh Vandermeulen
Η ταυτότητα του χρήστη cooper-conservation: Agelaius tricolor, Ένα μέλος του Στρουθιόμορφα (Τάξη Passeriformes)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 09, 2023
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

cedw

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 8, 2023 06:16 ΜΜ PDT
Agelaius phoeniceus - Photo (c) Ad Konings, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Ad Konings
Η ταυτότητα του χρήστη cooper-conservation: Agelaius phoeniceus, Ένα μέλος του Στρουθιόμορφα (Τάξη Passeriformes)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 09, 2023
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

cedw

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 8, 2023 06:06 ΜΜ PDT
Pyrocephalus rubinus - Photo (c) James Bailey, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by James Bailey
Η ταυτότητα του χρήστη cooper-conservation: Pyrocephalus rubinus, Ένα μέλος του Στρουθιόμορφα (Τάξη Passeriformes)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 09, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Κοινός Νυχτοκόρακας (Nycticorax nycticorax)

Παρατηρητής

weirdfishes

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 8, 2023 09:25 ΜΜ PDT
Κοινός Νυχτοκόρακας - Photo Δεν διατηρούνται δικαιώματα, uploaded by Kyle Nessen
Η ταυτότητα του χρήστη cooper-conservation: Κοινός Νυχτοκόρακας (Nycticorax nycticorax)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 09, 2023
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

waltn

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 8, 2023 09:12 ΠΜ PDT
Αμερικανικός Λευκοτσικνιάς - Photo (c) Juan Miguel Artigas Azas, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Juan Miguel Artigas Azas
Η ταυτότητα του χρήστη cooper-conservation: Αμερικανικός Λευκοτσικνιάς (Egretta thula)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 09, 2023
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Γρυλλίδια (Ανθυποτάξη Gryllidea)

Παρατηρητής

kaitlyn267

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 8, 2023 08:43 ΜΜ PDT
Γρυλλίδια - Photo (c) Juan Cruzado Cortés, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-SA), uploaded by Juan Cruzado Cortés
Η ταυτότητα του χρήστη cooper-conservation: Γρυλλίδια (Ανθυποτάξη Gryllidea)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 09, 2023
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Μάντης (Γένος Mantis)

Παρατηρητής

kaitlyn267

Ημερομηνία

Αύγουστος 24, 2023 12:59 ΜΜ PDT

Περιγραφή

Found 2 same size within 6 feet of each other.

Μάντης - Photo (c) Roman, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY), uploaded by Roman
Η ταυτότητα του χρήστη cooper-conservation: Μάντης (Γένος Mantis)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 09, 2023
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

cabbagefreak

Ημερομηνία

Ιούνιος 21, 2022 07:50 ΜΜ PDT
Clarkia rubicunda - Photo (c) randomtruth, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη cooper-conservation: Clarkia rubicunda, Ένα μέλος του Οναγροειδή (Οικογένεια Onagraceae)
Προστέθηκε στις Αύγουστος 17, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

boazsolorio

Ημερομηνία

Αύγουστος 14, 2023 10:14 ΠΜ PDT
Rhamnus ilicifolia - Photo (c) 2009 Keir Morse, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη cooper-conservation: Rhamnus ilicifolia, Ένα μέλος του Ράμνος (Γένος Rhamnus)
Προστέθηκε στις Αύγουστος 16, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jon1sue

Ημερομηνία

Ιούλιος 24, 2023 06:38 ΜΜ PDT
Sayornis nigricans - Photo (c) Robyn Waayers, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Robyn Waayers
Η ταυτότητα του χρήστη cooper-conservation: Sayornis nigricans, Ένα μέλος του Στρουθιόμορφα (Τάξη Passeriformes)
Προστέθηκε στις Αύγουστος 03, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

lisa_crassi

Ημερομηνία

Ιούλιος 25, 2023 09:15 ΠΜ PDT
Croton setiger - Photo (c) sea-kangaroo, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-ND), uploaded by sea-kangaroo
Η ταυτότητα του χρήστη cooper-conservation: Croton setiger, Ένα μέλος του Ευφορβιοειδή (Οικογένεια Euphorbiaceae)
Προστέθηκε στις Αύγουστος 03, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

rj4_wildlife

Ημερομηνία

Ιούλιος 28, 2023 10:47 ΠΜ PDT
Sceloporus occidentalis - Photo (c) Steven Kurniawidjaja, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Steven Kurniawidjaja
Η ταυτότητα του χρήστη cooper-conservation: Sceloporus occidentalis, Ένα μέλος του Σαύρες (Υποτάξη Sauria)
Προστέθηκε στις Αύγουστος 03, 2023
Υποστηρικτικό

Στατιστικά

  • 633