Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

stevecollins

Ημερομηνία

Ιούνιος 12, 2024 08:42 ΠΜ EDT
Chrysanthrax lepidotoides - Photo (c) Chris Rorabaugh, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Chris Rorabaugh
Η ταυτότητα του χρήστη coolcrittersyt: Chrysanthrax lepidotoides, Ένα μέλος του Βομβυλιίδες (Οικογένεια Bombyliidae)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 16, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

stevecollins

Ημερομηνία

Μάιος 5, 2024 03:20 ΜΜ EDT
Chrysanthrax dispar - Photo (c) Chris Rorabaugh, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Chris Rorabaugh
Η ταυτότητα του χρήστη coolcrittersyt: Chrysanthrax dispar, Ένα μέλος του Βομβυλιίδες (Οικογένεια Bombyliidae)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 16, 2024
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

stevecollins

Ημερομηνία

Ιούνιος 2024

Τόπος

Florida, US (Google, OSM)
Dorymyrmex flavopectus - Photo (c) Tom Palmer, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Tom Palmer
Η ταυτότητα του χρήστη coolcrittersyt: Dorymyrmex flavopectus, Ένα μέλος του Μυρμηγκίδες (Οικογένεια Formicidae)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 16, 2024
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ehair

Ημερομηνία

Ιούνιος 6, 2024 11:30 ΠΜ EDT

Περιγραφή

If anyone has any ID tips for nymphs of this species it would be greatly appreciated. Do they have stripped antennae, large eyes and no distinct line down the side?

Aptenopedes yoholoi - Photo (c) Chris Rorabaugh, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Chris Rorabaugh
Η ταυτότητα του χρήστη coolcrittersyt: Aptenopedes yoholoi, Ένα μέλος του Ακριδίδες (Οικογένεια Acrididae)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 11, 2024
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

pecosvalleydiamond

Ημερομηνία

Οκτώβριος 2012

Τόπος

Florida, US (Google, OSM)
Hesperotettix floridensis - Photo (c) Brandon Woo, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Brandon Woo
Η ταυτότητα του χρήστη coolcrittersyt: Hesperotettix floridensis, Ένα μέλος του Ακριδίδες (Οικογένεια Acrididae)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 11, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

leviboz

Ημερομηνία

Ιούνιος 9, 2024 03:59 ΜΜ EDT
Romalea microptera - Photo (c) Judy Gallagher, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-SA), uploaded by Judy Gallagher
Η ταυτότητα του χρήστη coolcrittersyt: Romalea microptera, Ένα μέλος του Ακδριδοειδή (Υπεροικογένεια Acridoidea)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 10, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mikeweisensee

Ημερομηνία

Ιούνιος 8, 2024 11:08 ΠΜ EDT
Polites themistocles - Photo (c) Bill Bouton, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη coolcrittersyt: Polites themistocles, Ένα μέλος του Εσπερίδες (Οικογένεια Hesperiidae)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 10, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mikeweisensee

Ημερομηνία

Ιούνιος 8, 2024 11:29 ΠΜ EDT
Hylephila phyleus - Photo (c) Ken-ichi Ueda, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY), uploaded by Ken-ichi Ueda
Η ταυτότητα του χρήστη coolcrittersyt: Hylephila phyleus, Ένα μέλος του Εσπερίδες (Οικογένεια Hesperiidae)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 10, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mikeweisensee

Ημερομηνία

Ιούνιος 8, 2024 09:32 ΠΜ EDT
Anatrytone logan - Photo (c) Sherrie Quillen, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Sherrie Quillen
Η ταυτότητα του χρήστη coolcrittersyt: Anatrytone logan, Ένα μέλος του Εσπερίδες (Οικογένεια Hesperiidae)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 10, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

gibbons_j_8

Ημερομηνία

Ιούνιος 2024

Τόπος

Florida, US (Google, OSM)
Electrostrymon angelia - Photo (c) R Snyder, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA), uploaded by R Snyder
Η ταυτότητα του χρήστη coolcrittersyt: Electrostrymon angelia, Ένα μέλος του Λυκαινίδες (Οικογένεια Lycaenidae)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 10, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mikeweisensee

Ημερομηνία

Ιούνιος 8, 2024 10:18 ΠΜ EDT
Anatrytone logan - Photo (c) Sherrie Quillen, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Sherrie Quillen
Η ταυτότητα του χρήστη coolcrittersyt: Anatrytone logan, Ένα μέλος του Εσπερίδες (Οικογένεια Hesperiidae)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 10, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

tatiana0605

Ημερομηνία

Απρίλιος 27, 2024 11:03 ΠΜ EDT
Erynnis horatius - Photo (c) Katja Schulz, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY)
Η ταυτότητα του χρήστη coolcrittersyt: Erynnis horatius, Ένα μέλος του Εσπερίδες (Οικογένεια Hesperiidae)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 10, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ms19521

Ημερομηνία

Ιούνιος 9, 2024 12:03 ΜΜ EDT
Calycopis cecrops - Photo (c) Patrick Coin, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη coolcrittersyt: Calycopis cecrops, Ένα μέλος του Λυκαινίδες (Οικογένεια Lycaenidae)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 10, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

esteban_track

Ημερομηνία

Μάιος 30, 2024 08:59 ΠΜ EDT
Proctacanthus fulviventris - Photo (c) Bob Peterson, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY)
Η ταυτότητα του χρήστη coolcrittersyt: Proctacanthus fulviventris, Ένα μέλος του Ασιλίδες (Οικογένεια Asilidae)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 10, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mikeweisensee

Ημερομηνία

Ιούνιος 9, 2024 10:32 ΠΜ EDT
Erynnis horatius - Photo (c) Katja Schulz, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY)
Η ταυτότητα του χρήστη coolcrittersyt: Erynnis horatius, Ένα μέλος του Εσπερίδες (Οικογένεια Hesperiidae)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 10, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mikeweisensee

Ημερομηνία

Ιούνιος 9, 2024 10:38 ΠΜ EDT
Erynnis horatius - Photo (c) Katja Schulz, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY)
Η ταυτότητα του χρήστη coolcrittersyt: Erynnis horatius, Ένα μέλος του Εσπερίδες (Οικογένεια Hesperiidae)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 10, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

edwinwilke

Ημερομηνία

Ιούνιος 9, 2024 09:14 ΠΜ EDT
Celithemis ornata - Photo (c) Jim Johnson, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-ND), uploaded by Jim Johnson
Η ταυτότητα του χρήστη coolcrittersyt: Celithemis ornata, Ένα μέλος του Λιβελουλίδες (Οικογένεια Libellulidae)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 10, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

edwinwilke

Ημερομηνία

Ιούνιος 9, 2024 09:14 ΠΜ EDT
Erythrodiplax minuscula - Photo (c) Dan Irizarry, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη coolcrittersyt: Erythrodiplax minuscula, Ένα μέλος του Λιβελουλίδες (Οικογένεια Libellulidae)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 10, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

leviboz

Ημερομηνία

Ιούνιος 9, 2024 03:59 ΜΜ EDT
Romalea - Photo (c) Steve Smith, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη coolcrittersyt: Γένος Romalea, Ένα μέλος του Ακδριδοειδή (Υπεροικογένεια Acridoidea)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 10, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mothlady41

Ημερομηνία

Ιούνιος 2024

Τόπος

Florida, US (Google, OSM)
Anatrytone logan - Photo (c) Sherrie Quillen, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Sherrie Quillen
Η ταυτότητα του χρήστη coolcrittersyt: Anatrytone logan, Ένα μέλος του Εσπερίδες (Οικογένεια Hesperiidae)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 10, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

frankohio

Ημερομηνία

Ιούνιος 9, 2024 04:04 ΜΜ EDT

Τόπος

Osprey, FL, USA (Google, OSM)

Περιγραφή

off white morph?

Phoebis philea - Photo (c) Jose Amorin, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη coolcrittersyt: Phoebis philea, Ένα μέλος του Πιερίδες (Οικογένεια Pieridae)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 10, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

pgmay

Ημερομηνία

Ιούνιος 9, 2024 12:42 ΠΜ EDT

Τόπος

Home (Google, OSM)
Microcentrum rhombifolium - Photo (c) 106584015630019574849, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA), uploaded by 106584015630019574849
Η ταυτότητα του χρήστη coolcrittersyt: Microcentrum rhombifolium, Ένα μέλος του Φανεροπτερίνες (Υποοικογένεια Phaneropterinae)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 10, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Φανεροπτερίνες (Υποοικογένεια Phaneropterinae)

Παρατηρητής

ebirding

Ημερομηνία

Μάιος 2024
Turpiliodes mexicanum - Photo (c) James Bailey, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by James Bailey
Η ταυτότητα του χρήστη coolcrittersyt: Turpiliodes mexicanum, Ένα μέλος του Φανεροπτερίνες (Υποοικογένεια Phaneropterinae)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 10, 2024
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

pgmay

Ημερομηνία

Ιούνιος 9, 2024 12:45 ΠΜ EDT

Τόπος

Home (Google, OSM)
Turpilia rostrata - Photo (c) James Rogers, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY), uploaded by James Rogers
Η ταυτότητα του χρήστη coolcrittersyt: Turpilia rostrata, Ένα μέλος του Φανεροπτερίνες (Υποοικογένεια Phaneropterinae)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 10, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

pgmay

Ημερομηνία

Ιούνιος 9, 2024 03:18 ΠΜ EDT

Τόπος

Home (Google, OSM)
Montezumina modesta - Photo (c) Emilio Concari, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Emilio Concari
Η ταυτότητα του χρήστη coolcrittersyt: Montezumina modesta, Ένα μέλος του Φανεροπτερίνες (Υποοικογένεια Phaneropterinae)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 10, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

wrektorik

Ημερομηνία

Ιούνιος 9, 2024 01:17 ΜΜ EDT
Triorla interrupta - Photo (c) Royal Tyler, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA), uploaded by Royal Tyler
Η ταυτότητα του χρήστη coolcrittersyt: Triorla interrupta, Ένα μέλος του Ασιλίδες (Οικογένεια Asilidae)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 10, 2024
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

kevin_wc

Ημερομηνία

Απρίλιος 1, 2024 11:22 ΠΜ EDT
Coryphaeschna ingens - Photo (c) Mary Keim, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη coolcrittersyt: Coryphaeschna ingens, Ένα μέλος του Ανισόπτερα (Υποτάξη Anisoptera)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 10, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

nunyabidnesses

Ημερομηνία

Ιούνιος 9, 2024 06:32 ΜΜ EDT
Hylephila phyleus - Photo (c) Ken-ichi Ueda, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY), uploaded by Ken-ichi Ueda
Η ταυτότητα του χρήστη coolcrittersyt: Hylephila phyleus, Ένα μέλος του Εσπερίδες (Οικογένεια Hesperiidae)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 10, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

rickd

Ημερομηνία

Ιούνιος 9, 2024 06:11 ΜΜ EDT
Exoprosopa fascipennis - Photo (c) Dave Eib, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Dave Eib
Η ταυτότητα του χρήστη coolcrittersyt: Exoprosopa fascipennis, Ένα μέλος του Βομβυλιίδες (Οικογένεια Bombyliidae)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 10, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

wrektorik

Ημερομηνία

Ιούνιος 9, 2024 01:18 ΜΜ EDT
Erythrodiplax berenice - Photo (c) Greg Lasley, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Greg Lasley
Η ταυτότητα του χρήστη coolcrittersyt: Erythrodiplax berenice, Ένα μέλος του Λιβελουλίδες (Οικογένεια Libellulidae)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 10, 2024
Βελτίωση

Στατιστικά

  • 94226