Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

florianwolf

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 29, 2018 04:08 PM CEST
Amanita muscaria - Photo (c) cactusdan, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται
Η ταυτότητα του χρήστη connywtk: Amanita muscaria, Ένα μέλος του Βασιδιομύκητες (Συνομοταξία Basidiomycota)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 03, 2018
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Δίανθος (Γένος Dianthus)

Παρατηρητής

theresajhi

Ημερομηνία

Οκτώβριος 21, 2018 12:33 PM SAST
Dianthus carthusianorum - Photo (c) Anne, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη connywtk: Dianthus carthusianorum, Ένα μέλος του Δίανθος (Γένος Dianthus)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 09, 2018
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jordivanoort

Ημερομηνία

Οκτώβριος 20, 2017 02:23 PM SAST

Τόπος

Kayonza, Rwanda (Google, OSM)
Lanius excubitoroides - Photo (c) Vlada Trailin, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Vlada Trailin
Η ταυτότητα του χρήστη connywtk: Lanius excubitoroides, Ένα μέλος του Στρουθιόμορφα (Τάξη Passeriformes)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 09, 2018
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Ζαρκάδι (Capreolus capreolus)

Παρατηρητής

fabius0402

Ημερομηνία

Αύγουστος 23, 2018 04:52 PM SAST
Ζαρκάδι - Photo (c) Vyacheslav Luzanov, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Vyacheslav Luzanov
Η ταυτότητα του χρήστη connywtk: Ζαρκάδι (Capreolus capreolus)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 09, 2018
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Κοκκινολαίμης (Erithacus rubecula)

Παρατηρητής

max_hof_mann

Ημερομηνία

Απρίλιος 9, 2016 11:06 AM CEST
Κοκκινολαίμης - Photo (c) Richard Towell, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-ND)
Η ταυτότητα του χρήστη connywtk: Κοκκινολαίμης (Erithacus rubecula)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 09, 2018
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Ευρωπαϊκός Κοκκοθραύστης (Coccothraustes coccothraustes)

Παρατηρητής

max_hof_mann

Ημερομηνία

Απρίλιος 7, 2016 10:28 AM CEST
Ευρωπαϊκός Κοκκοθραύστης - Photo (c) Александр, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA), uploaded by Александр
Η ταυτότητα του χρήστη connywtk: Ευρωπαϊκός Κοκκοθραύστης (Coccothraustes coccothraustes)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 09, 2018
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Ευρωπαϊκή Κίσσα (Garrulus glandarius)

Παρατηρητής

max_hof_mann

Ημερομηνία

Απρίλιος 5, 2016 12:27 PM CEST
Ευρωπαϊκή Κίσσα - Photo (c) Luc Viatour, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη connywtk: Ευρωπαϊκή Κίσσα (Garrulus glandarius)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 09, 2018
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Ερμίνα (Mustela erminea)

Παρατηρητής

florianwolf

Ημερομηνία

Οκτώβριος 25, 2018 03:03 PM CEST
Ερμίνα - Photo (c) Cameron Eckert, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Cameron Eckert
Η ταυτότητα του χρήστη connywtk: Ερμίνα (Mustela erminea)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 02, 2018
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Ρουπακοβελανιδιά (Quercus robur)

Παρατηρητής

florianwolf

Ημερομηνία

Οκτώβριος 11, 2018 02:14 PM CEST
Ρουπακοβελανιδιά - Photo (c) Colin, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-ND)
Η ταυτότητα του χρήστη connywtk: Ρουπακοβελανιδιά (Quercus robur)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 16, 2018
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Λευκοσουσουράδα (Motacilla alba)

Παρατηρητής

florianwolf

Ημερομηνία

Οκτώβριος 13, 2018 10:58 AM CEST
Λευκοσουσουράδα - Photo (c) naturpel, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by naturpel
Η ταυτότητα του χρήστη connywtk: Λευκοσουσουράδα (Motacilla alba)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 16, 2018
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Κοινή Φαλαρίδα (Fulica atra)

Παρατηρητής

theresajhi

Ημερομηνία

Οκτώβριος 9, 2018 11:15 AM SAST
Κοινή Φαλαρίδα - Photo (c) David Cook Wildlife Photography, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη connywtk: Κοινή Φαλαρίδα (Fulica atra)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 16, 2018
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Παράργη Η Αιγερία (Pararge aegeria)

Παρατηρητής

theresajhi

Ημερομηνία

Οκτώβριος 11, 2018 02:17 PM SAST
Παράργη Η Αιγερία - Photo (c) Avelino Vieira, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Avelino Vieira
Η ταυτότητα του χρήστη connywtk: Παράργη Η Αιγερία (Pararge aegeria)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 16, 2018
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

theresajhi

Ημερομηνία

Οκτώβριος 14, 2018 01:38 PM SAST
Rhaphigaster nebulosa - Photo (c) Jakob Fahr, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Jakob Fahr
Η ταυτότητα του χρήστη connywtk: Rhaphigaster nebulosa, Ένα μέλος του Πεντατομίνοι (Φυλή Pentatomini)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 16, 2018
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

marlensmd

Ημερομηνία

Ιούνιος 2017

Τόπος

Ιδιωτικό
Mimas tiliae - Photo (c) Nikolai Vladimirov, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Nikolai Vladimirov
Η ταυτότητα του χρήστη connywtk: Mimas tiliae, Ένα μέλος του Σφιγγίδες (Οικογένεια Sphingidae)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 09, 2018
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Σκαθάρι Στρατιώτης (Pyrrhocoris apterus)

Παρατηρητής

florianwolf

Ημερομηνία

Οκτώβριος 9, 2018 10:26 AM CEST
Σκαθάρι Στρατιώτης - Photo (c) Boris Loboda, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-ND)
Η ταυτότητα του χρήστη connywtk: Σκαθάρι Στρατιώτης (Pyrrhocoris apterus)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 09, 2018
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

theresajhi

Ημερομηνία

Οκτώβριος 4, 2018 01:50 PM SAST
Ασημόγλαρος Του Βορρά - Photo (c) Andrew Thompson, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Andrew Thompson
Η ταυτότητα του χρήστη connywtk: Ασημόγλαρος Του Βορρά (Larus argentatus)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 09, 2018
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Κοινή Φαλαρίδα (Fulica atra)

Παρατηρητής

florianwolf

Ημερομηνία

Οκτώβριος 6, 2018 05:07 PM CEST
Κοινή Φαλαρίδα - Photo (c) David Cook Wildlife Photography, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη connywtk: Κοινή Φαλαρίδα (Fulica atra)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 09, 2018
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Δαμαλάκι (Macroglossum stellatarum)

Παρατηρητής

florianwolf

Ημερομηνία

Οκτώβριος 6, 2018 10:04 AM CEST
Δαμαλάκι - Photo (c) David Denicolò, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-ND)
Η ταυτότητα του χρήστη connywtk: Δαμαλάκι (Macroglossum stellatarum)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 09, 2018
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Οιδίποδας Ο Γερμανικός (Oedipoda germanica)

Παρατηρητής

florianwolf

Ημερομηνία

Ιούλιος 31, 2008 08:50 AM CEST

Τόπος

Jena, Germany (Google, OSM)
Οιδίποδας Ο Γερμανικός - Photo (c) djhiker, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by djhiker
Η ταυτότητα του χρήστη connywtk: Οιδίποδας Ο Γερμανικός (Oedipoda germanica)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 06, 2018
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Οιδίποδας Ο Κυανωπός (Oedipoda caerulescens)

Παρατηρητής

florianwolf

Ημερομηνία

Αύγουστος 19, 2018 01:01 PM CEST
Οιδίποδας Ο Κυανωπός - Photo (c) Nikolai Vladimirov, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Nikolai Vladimirov
Η ταυτότητα του χρήστη connywtk: Οιδίποδας Ο Κυανωπός (Oedipoda caerulescens)
Προστέθηκε στις Αύγουστος 21, 2018
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

florianwolf

Ημερομηνία

Ιούνιος 20, 2018 08:45 AM CEST
Bombus lapidarius - Photo (c) Paolo Mazzei, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Paolo Mazzei
Η ταυτότητα του χρήστη connywtk: Bombus lapidarius, Ένα μέλος του Βόμβος (Γένος Bombus)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 20, 2018
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Βάτος Η Θαμνώδης (Σύνθετο Rubus fruticosus)

Παρατηρητής

theresajhi

Ημερομηνία

Ιούνιος 10, 2018 06:29 PM SAST
Βάτος Η Θαμνώδης - Photo (c) DM, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-ND)
Η ταυτότητα του χρήστη connywtk: Βάτος Η Θαμνώδης (Σύνθετο Rubus fruticosus)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 19, 2018
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

theresajhi

Ημερομηνία

Ιούνιος 15, 2018 05:08 PM SAST
Platycnemis pennipes - Photo (c) Matthieu Gauvain, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Matthieu Gauvain
Η ταυτότητα του χρήστη connywtk: Platycnemis pennipes, Ένα μέλος του Ζυγόπτερα (Υποτάξη Zygoptera)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 19, 2018
Αντισυμβατική

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

theresajhi

Ημερομηνία

Ιούνιος 2018

Τόπος

Sachsen-Anhalt, DE (Google, OSM)
Amphimallon solstitiale - Photo (c) Jürgen Mangelsdorf, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-ND)
Η ταυτότητα του χρήστη connywtk: Amphimallon solstitiale, Ένα μέλος του Μηλολονθίνες (Υποοικογένεια Melolonthinae)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 19, 2018
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Σταβλοχελίδονο (Hirundo rustica)

Παρατηρητής

henriette03

Ημερομηνία

Ιούλιος 13, 2016 12:12 PM HST
Σταβλοχελίδονο - Photo (c) Ad Konings, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Ad Konings
Η ταυτότητα του χρήστη connywtk: Σταβλοχελίδονο (Hirundo rustica)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 19, 2018
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

henriette03

Ημερομηνία

Μάιος 12, 2016 01:55 PM HST
Caltha palustris - Photo (c) Mathew Zappa, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY), uploaded by Mathew Zappa
Η ταυτότητα του χρήστη connywtk: Caltha palustris, Ένα μέλος του Βατραχιοειδή (Οικογένεια Ranunculaceae)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 19, 2018
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

florianwolf

Ημερομηνία

Μάιος 19, 2018 02:36 PM CEST
Erica arborea - Photo (c) fotis-samaritakis, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by fotis-samaritakis
Η ταυτότητα του χρήστη connywtk: Erica arborea, Ένα μέλος του Ρείκια (Τμήμα Erica)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 12, 2018
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Ρουπακοβελανιδιά (Quercus robur)

Παρατηρητής

florianwolf

Ημερομηνία

Μάιος 16, 2018 11:51 AM CEST
Ρουπακοβελανιδιά - Photo (c) Colin, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-ND)
Η ταυτότητα του χρήστη connywtk: Ρουπακοβελανιδιά (Quercus robur)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 12, 2018
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Βοϊδόγλωσσα (Echium vulgare)

Παρατηρητής

theresajhi

Ημερομηνία

Ιούνιος 7, 2018 07:59 PM SAST
Βοϊδόγλωσσα - Photo (c) hillanddale, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by hillanddale
Η ταυτότητα του χρήστη connywtk: Βοϊδόγλωσσα (Echium vulgare)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 08, 2018
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Βόμβος (Γένος Bombus)

Παρατηρητής

florianwolf

Ημερομηνία

Ιούνιος 2018

Τόπος

Sachsen, DE (Google, OSM)
Βομβίνος - Photo (c) Ferran Turmo Gort, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη connywtk: Βομβίνος (Bombus terrestris)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 06, 2018
Κορυφαίος

Στατιστικά

  • 35