Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

cecileroux

Ημερομηνία

Ιούνιος 6, 2023 01:26 ΜΜ SAST
Allodapula rozeni - Photo (c) Cecile Roux, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Cecile Roux
Η ταυτότητα του χρήστη connal: Allodapula rozeni, Ένα μέλος του Ξυλοκοπίνες (Υποοικογένεια Xylocopinae)
Προστέθηκε στις Ιούλιος 04, 2023
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

alandmanson

Ημερομηνία

Μάιος 25, 2023 11:31 ΠΜ SAST
Allodape - Photo (c) Elaine Bester, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Elaine Bester
Η ταυτότητα του χρήστη connal: Γένος Allodape, Ένα μέλος του Ξυλοκοπίνες (Υποοικογένεια Xylocopinae)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 05, 2023
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

tiep68

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 21, 2022 11:44 ΠΜ SAST
Xylocopa caffra - Photo (c) gerritvede, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by gerritvede
Η ταυτότητα του χρήστη connal: Xylocopa caffra, Ένα μέλος του Ξυλοκοπάνα (Γένος Xylocopa)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 05, 2023
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

benjamin_fredlund

Ημερομηνία

Ιούνιος 2, 2023 10:39 ΠΜ SAST
Thyreus calceatus - Photo (c) Ilze Joubert, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Ilze Joubert
Η ταυτότητα του χρήστη connal: Thyreus calceatus, Ένα μέλος του Απίνες (Υποοικογένεια Apinae)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 05, 2023
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

timmcclurg

Ημερομηνία

Ιούνιος 2, 2023 11:41 ΠΜ SAST
Amegilla mimadvena - Photo (c) Marie Delport, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Marie Delport
Η ταυτότητα του χρήστη connal: Amegilla mimadvena, Ένα μέλος του Απίνες (Υποοικογένεια Apinae)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 05, 2023
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

karen_dunn

Ημερομηνία

Μάιος 23, 2023 12:37 ΜΜ SAST
Megachile bucephala - Photo (c) karen_dunn, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη connal: Megachile bucephala, Ένα μέλος του Μεγαχείλη (Γένος Megachile)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 05, 2023
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

vinia

Ημερομηνία

Ιούνιος 4, 2023 10:37 ΠΜ SAST
Ceratina nasalis - Photo (c) Herman Berteler, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Herman Berteler
Η ταυτότητα του χρήστη connal: Ceratina nasalis, Ένα μέλος του Ξυλοκοπίνες (Υποοικογένεια Xylocopinae)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 05, 2023
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

szymon_bzoma

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 1, 2012 01:00 ΜΜ SAST
Xylocopa capitata - Photo (c) Felix Riegel, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Felix Riegel
Η ταυτότητα του χρήστη connal: Xylocopa capitata, Ένα μέλος του Ξυλοκοπάνα (Γένος Xylocopa)
Προστέθηκε στις Απρίλιος 22, 2023
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

tonyrebelo

Ημερομηνία

Μάρτιος 6, 2022 08:40 ΠΜ SAST
Xylocopa albifrons - Photo (c) Tony Rebelo, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-SA), uploaded by Tony Rebelo
Η ταυτότητα του χρήστη connal: Xylocopa albifrons, Ένα μέλος του Ξυλοκοπάνα (Γένος Xylocopa)
Προστέθηκε στις Απρίλιος 22, 2023
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

andrewpurnell

Ημερομηνία

Απρίλιος 1, 2023 05:04 ΜΜ SAST
Xylocopa rufitarsis - Photo (c) Alfredo Rei Lobo DasNeves, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Alfredo Rei Lobo DasNeves
Η ταυτότητα του χρήστη connal: Xylocopa rufitarsis, Ένα μέλος του Ξυλοκοπάνα (Γένος Xylocopa)
Προστέθηκε στις Απρίλιος 22, 2023
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

amywilliams14

Ημερομηνία

Μάρτιος 24, 2023 09:37 ΠΜ SAST

Περιγραφή

Bee or wasp?

Thyreus calceatus - Photo (c) Ilze Joubert, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Ilze Joubert
Η ταυτότητα του χρήστη connal: Thyreus calceatus, Ένα μέλος του Απίνες (Υποοικογένεια Apinae)
Προστέθηκε στις Απρίλιος 22, 2023
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

staceychs

Ημερομηνία

Απρίλιος 2, 2023 06:10 ΜΜ SAST
Xylocopa caffra - Photo (c) gerritvede, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by gerritvede
Η ταυτότητα του χρήστη connal: Xylocopa caffra, Ένα μέλος του Ξυλοκοπάνα (Γένος Xylocopa)
Προστέθηκε στις Απρίλιος 22, 2023
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

cecileroux

Ημερομηνία

Απρίλιος 1, 2023 11:31 ΠΜ SAST
Amegilla obscuriceps - Photo (c) Cecile Roux, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Cecile Roux
Η ταυτότητα του χρήστη connal: Amegilla obscuriceps, Ένα μέλος του Απίνες (Υποοικογένεια Apinae)
Προστέθηκε στις Απρίλιος 22, 2023
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ilzejoubert

Ημερομηνία

Οκτώβριος 18, 2021 01:13 ΜΜ SAST
Thyreus axillaris - Photo (c) Ilze Joubert, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Ilze Joubert
Η ταυτότητα του χρήστη connal: Thyreus axillaris, Ένα μέλος του Απίνες (Υποοικογένεια Apinae)
Προστέθηκε στις Απρίλιος 22, 2023
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

richard_johnstone

Ημερομηνία

Μάρτιος 22, 2023 04:44 ΜΜ SAST
Xylocopa inconstans - Photo (c) glennandben, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη connal: Xylocopa inconstans, Ένα μέλος του Ξυλοκοπάνα (Γένος Xylocopa)
Προστέθηκε στις Απρίλιος 22, 2023
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

alandmanson

Ημερομηνία

Μάρτιος 22, 2023 03:14 ΜΜ SAST
Allodapula melanopus - Photo (c) Alan Manson, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY), uploaded by Alan Manson
Η ταυτότητα του χρήστη connal: Allodapula melanopus, Ένα μέλος του Ξυλοκοπίνες (Υποοικογένεια Xylocopinae)
Προστέθηκε στις Απρίλιος 22, 2023
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

nantistrydom

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 26, 2021 10:55 ΠΜ SAST
Amegilla punctifrons - Photo (c) Nanti Strydom, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Nanti Strydom
Η ταυτότητα του χρήστη connal: Amegilla punctifrons, Ένα μέλος του Απίνες (Υποοικογένεια Apinae)
Προστέθηκε στις Απρίλιος 22, 2023
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

heinrichhuman

Ημερομηνία

Απρίλιος 20, 2017 09:00 ΠΜ SAST
Amegilla caelestina - Photo (c) Heinrich Human, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Heinrich Human
Η ταυτότητα του χρήστη connal: Amegilla caelestina, Ένα μέλος του Απίνες (Υποοικογένεια Apinae)
Προστέθηκε στις Απρίλιος 22, 2023
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mariedelport

Ημερομηνία

Ιανουάριος 7, 2023 03:06 ΜΜ SAST

Περιγραφή

Smaller than X. flavorufa

Xylocopa flavicollis - Photo (c) Martin Grimm, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Martin Grimm
Η ταυτότητα του χρήστη connal: Xylocopa flavicollis, Ένα μέλος του Ξυλοκοπάνα (Γένος Xylocopa)
Προστέθηκε στις Απρίλιος 21, 2023
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

fionahellmann

Ημερομηνία

Μάρτιος 26, 2023 03:08 ΜΜ SAST
Ceratina - Photo (c) Valter Jacinto, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη connal: Υπογένος Ceratina, Ένα μέλος του Ξυλοκοπίνες (Υποοικογένεια Xylocopinae)
Προστέθηκε στις Απρίλιος 21, 2023
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

peters5001

Ημερομηνία

Μάρτιος 29, 2023 12:54 ΜΜ SAST
Ceratina - Photo (c) Valter Jacinto, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη connal: Υπογένος Ceratina, Ένα μέλος του Ξυλοκοπίνες (Υποοικογένεια Xylocopinae)
Προστέθηκε στις Απρίλιος 21, 2023
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

corriedt

Ημερομηνία

Απρίλιος 15, 2023 02:37 ΜΜ SAST
Thyreus calceatus - Photo (c) Ilze Joubert, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Ilze Joubert
Η ταυτότητα του χρήστη connal: Thyreus calceatus, Ένα μέλος του Απίνες (Υποοικογένεια Apinae)
Προστέθηκε στις Απρίλιος 21, 2023
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

cecileroux

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 23, 2023 05:40 ΜΜ SAST
Amegilla capensis - Photo (c) Angus Burns, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Angus Burns
Η ταυτότητα του χρήστη connal: Amegilla capensis, Ένα μέλος του Απίνες (Υποοικογένεια Apinae)
Προστέθηκε στις Απρίλιος 21, 2023
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

graham_g

Ημερομηνία

Απρίλιος 13, 2023 10:57 ΠΜ SAST
Amegilla - Photo (c) Henk Wallays, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Henk Wallays
Η ταυτότητα του χρήστη connal: Υπογένος Amegilla, Ένα μέλος του Απίνες (Υποοικογένεια Apinae)
Προστέθηκε στις Απρίλιος 21, 2023
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

grantforbes

Ημερομηνία

Απρίλιος 17, 2023 01:46 ΜΜ SAST
Apis mellifera capensis - Photo (c) magriet b, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-SA), uploaded by magriet b
Η ταυτότητα του χρήστη connal: Apis mellifera ssp. capensis, Ένα μέλος του Μέλισσα (Apis mellifera)
Προστέθηκε στις Απρίλιος 21, 2023
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

alandmanson

Ημερομηνία

Μάρτιος 25, 2023 10:49 ΠΜ SAST
Thyreus meripes - Photo (c) Alan Manson, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY), uploaded by Alan Manson
Η ταυτότητα του χρήστη connal: Thyreus meripes, Ένα μέλος του Απίνες (Υποοικογένεια Apinae)
Προστέθηκε στις Απρίλιος 14, 2023
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

graham_g

Ημερομηνία

Μάρτιος 16, 2023 05:38 ΜΜ SAST
Xylocopa caffra - Photo (c) gerritvede, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by gerritvede
Η ταυτότητα του χρήστη connal: Xylocopa caffra, Ένα μέλος του Ξυλοκοπάνα (Γένος Xylocopa)
Προστέθηκε στις Απρίλιος 14, 2023
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

peteras

Ημερομηνία

Μάρτιος 10, 2023 06:41 ΠΜ SAST
Xylocopa inconstans - Photo (c) glennandben, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη connal: Xylocopa inconstans, Ένα μέλος του Ξυλοκοπάνα (Γένος Xylocopa)
Προστέθηκε στις Απρίλιος 14, 2023
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

paolocandotti

Ημερομηνία

Απρίλιος 12, 2023 02:36 ΜΜ SAST
Anthophora auone - Photo (c) Paolo Candotti, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Paolo Candotti
Η ταυτότητα του χρήστη connal: Anthophora auone, Ένα μέλος του Απίνες (Υποοικογένεια Apinae)
Προστέθηκε στις Απρίλιος 14, 2023
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

talana2

Ημερομηνία

Μάρτιος 18, 2023 09:03 ΠΜ SAST
Thyreus pictus - Photo (c) Ilze Joubert, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Ilze Joubert
Η ταυτότητα του χρήστη connal: Thyreus pictus, Ένα μέλος του Απίνες (Υποοικογένεια Apinae)
Προστέθηκε στις Απρίλιος 12, 2023
Βελτίωση

Στατιστικά

  • 41