Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Αμερικανική Κατσαρίδα (Periplaneta americana)

Παρατηρητής

indi84

Ημερομηνία

Νοέμβριος 7, 2023 06:42 ΜΜ IST
Αμερικανική Κατσαρίδα - Photo (c) Len Worthington, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη conlin_mccat: Αμερικανική Κατσαρίδα (Periplaneta americana)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 08, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

cl60

Ημερομηνία

Νοέμβριος 7, 2023 06:45 ΠΜ WITA
Periplaneta australasiae - Photo (c) Colin Barrows, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη conlin_mccat: Periplaneta australasiae, Ένα μέλος του Βλαττοειδή (Τάξη Blattodea)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 08, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

niran_anurakpongsathorn

Ημερομηνία

Νοέμβριος 6, 2023 08:18 ΜΜ +07

Περιγραφή

This insect found in a house with rubber tree plantation and fruits garden.

Diploptera punctata - Photo (c) James Bailey, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by James Bailey
Η ταυτότητα του χρήστη conlin_mccat: Diploptera punctata, Ένα μέλος του Βλαττοειδή (Τάξη Blattodea)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 08, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

emmyzeilstra

Ημερομηνία

Νοέμβριος 7, 2023 05:44 ΜΜ PST
Pycnoscelus - Photo (c) budak, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by budak
Η ταυτότητα του χρήστη conlin_mccat: Γένος Pycnoscelus, Ένα μέλος του Βλαττοειδή (Τάξη Blattodea)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 08, 2023
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

abhiapc

Ημερομηνία

Ιούνιος 7, 2021 09:47 ΜΜ IST
Pseudophyllodromiidae - Photo (c) Alice Abela, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται
Η ταυτότητα του χρήστη conlin_mccat: Οικογένεια Pseudophyllodromiidae, Ένα μέλος του Βλαττοειδή (Τάξη Blattodea)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 08, 2023
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

slunky

Ημερομηνία

Οκτώβριος 2023

Τόπος

Perak, MY (Google, OSM)
Pycnoscelus - Photo (c) budak, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by budak
Η ταυτότητα του χρήστη conlin_mccat: Γένος Pycnoscelus, Ένα μέλος του Βλαττοειδή (Τάξη Blattodea)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 08, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Αμερικανική Κατσαρίδα (Periplaneta americana)

Παρατηρητής

sucker69420

Ημερομηνία

Νοέμβριος 7, 2023 04:41 ΜΜ +07
Αμερικανική Κατσαρίδα - Photo (c) Len Worthington, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη conlin_mccat: Αμερικανική Κατσαρίδα (Periplaneta americana)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 08, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

light-up-gold

Ημερομηνία

Νοέμβριος 7, 2023 09:13 ΜΜ WITA
Periplaneta brunnea - Photo (c) Gilberto Ponce Tejeda, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Gilberto Ponce Tejeda
Η ταυτότητα του χρήστη conlin_mccat: Periplaneta brunnea, Ένα μέλος του Βλαττοειδή (Τάξη Blattodea)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 08, 2023
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

yishan_zhao

Ημερομηνία

Νοέμβριος 7, 2023 10:22 ΜΜ CST
Blaberoidea - Photo (c) Damon Tighe, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Damon Tighe
Η ταυτότητα του χρήστη conlin_mccat: Υπεροικογένεια Blaberoidea, Ένα μέλος του Βλαττοειδή (Τάξη Blattodea)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 08, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

massivebeard123

Ημερομηνία

Νοέμβριος 7, 2023 11:47 ΠΜ CST
Opisthoplatia orientalis - Photo (c) sk2, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by sk2
Η ταυτότητα του χρήστη conlin_mccat: Opisthoplatia orientalis, Ένα μέλος του Βλαττοειδή (Τάξη Blattodea)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 08, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

hanansha

Ημερομηνία

Οκτώβριος 11, 2023
Pycnoscelus - Photo (c) budak, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by budak
Η ταυτότητα του χρήστη conlin_mccat: Γένος Pycnoscelus, Ένα μέλος του Βλαττοειδή (Τάξη Blattodea)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 06, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

kaniska

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 16, 2022 11:02 ΠΜ UTC
Paranauphoeta - Photo (c) Mac Lin, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Mac Lin
Η ταυτότητα του χρήστη conlin_mccat: Γένος Paranauphoeta, Ένα μέλος του Βλαττοειδή (Τάξη Blattodea)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 05, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

panda91246

Ημερομηνία

Νοέμβριος 5, 2023 10:51 ΠΜ CST
Blattella - Photo (c) D. Sikes, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη conlin_mccat: Γένος Blattella, Ένα μέλος του Βλαττοειδή (Τάξη Blattodea)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 05, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ericching

Ημερομηνία

Οκτώβριος 29, 2023 12:51 ΜΜ HKT
Opisthoplatia orientalis - Photo (c) sk2, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by sk2
Η ταυτότητα του χρήστη conlin_mccat: Opisthoplatia orientalis, Ένα μέλος του Βλαττοειδή (Τάξη Blattodea)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 05, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

deepakdeshpande

Ημερομηνία

Νοέμβριος 1, 2023 04:26 ΜΜ IST

Τόπος

Mizoram, India (Google, OSM)

Περιγραφή

Blattellidae - Photo (c) Jay Keller, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Jay Keller
Η ταυτότητα του χρήστη conlin_mccat: Οικογένεια Blattellidae, Ένα μέλος του Βλαττοειδή (Τάξη Blattodea)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 05, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

lei1524

Ημερομηνία

Μάιος 24, 2023 07:50 ΜΜ HKT

Τόπος

香港北角 (Google, OSM)
Opisthoplatia orientalis - Photo (c) sk2, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by sk2
Η ταυτότητα του χρήστη conlin_mccat: Opisthoplatia orientalis, Ένα μέλος του Βλαττοειδή (Τάξη Blattodea)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 05, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

deepakdeshpande

Ημερομηνία

Νοέμβριος 1, 2023 05:50 ΜΜ IST

Τόπος

Mizoram, India (Google, OSM)

Περιγραφή

Anaplecta - Photo (c) Vijay Anand Ismavel, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη conlin_mccat: Γένος Anaplecta, Ένα μέλος του Βλαττοειδή (Τάξη Blattodea)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 05, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

shanyecunfu

Ημερομηνία

Νοέμβριος 5, 2023 07:54 ΜΜ CST

Τόπος

Dazhou, CN-SC, CN (Google, OSM)
Margattea - Photo (c) 豆豆, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by 豆豆
Η ταυτότητα του χρήστη conlin_mccat: Γένος Margattea, Ένα μέλος του Βλαττοειδή (Τάξη Blattodea)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 05, 2023
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

deepakdeshpande

Ημερομηνία

Νοέμβριος 1, 2023 05:39 ΜΜ IST

Τόπος

Mizoram, India (Google, OSM)

Περιγραφή

Anaplecta - Photo (c) Vijay Anand Ismavel, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη conlin_mccat: Γένος Anaplecta, Ένα μέλος του Βλαττοειδή (Τάξη Blattodea)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 05, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

deepakdeshpande

Ημερομηνία

Νοέμβριος 1, 2023 05:35 ΜΜ IST

Τόπος

Mizoram, India (Google, OSM)

Περιγραφή

Blattella - Photo (c) D. Sikes, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη conlin_mccat: Γένος Blattella, Ένα μέλος του Βλαττοειδή (Τάξη Blattodea)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 05, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

deepakdeshpande

Ημερομηνία

Νοέμβριος 1, 2023 05:29 ΜΜ IST

Τόπος

Mizoram, India (Google, OSM)

Περιγραφή

2 different specimens but probably same species.
@sabutaro @sen67502 @william91803

Hebardina - Photo (c) Sunnetchan, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-ND), uploaded by Sunnetchan
Η ταυτότητα του χρήστη conlin_mccat: Γένος Hebardina, Ένα μέλος του Βλαττοειδή (Τάξη Blattodea)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 05, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

deepakdeshpande

Ημερομηνία

Νοέμβριος 1, 2023 05:10 ΜΜ IST

Τόπος

Mizoram, India (Google, OSM)

Περιγραφή

Hemithyrsocera simulans - Photo (c) jiangyou, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by jiangyou
Η ταυτότητα του χρήστη conlin_mccat: Hemithyrsocera simulans, Ένα μέλος του Βλαττοειδή (Τάξη Blattodea)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 05, 2023
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

deepakdeshpande

Ημερομηνία

Νοέμβριος 1, 2023 05:13 ΜΜ IST

Τόπος

Mizoram, India (Google, OSM)

Περιγραφή

Blattellidae - Photo (c) Jay Keller, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Jay Keller
Η ταυτότητα του χρήστη conlin_mccat: Οικογένεια Blattellidae, Ένα μέλος του Βλαττοειδή (Τάξη Blattodea)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 05, 2023
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

deepakdeshpande

Ημερομηνία

Νοέμβριος 1, 2023 05:21 ΜΜ IST

Τόπος

Mizoram, India (Google, OSM)

Περιγραφή

Blattidae - Photo (c) Steve Kerr, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY), uploaded by Steve Kerr
Η ταυτότητα του χρήστη conlin_mccat: Οικογένεια Blattidae, Ένα μέλος του Βλαττοειδή (Τάξη Blattodea)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 05, 2023
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

deepakdeshpande

Ημερομηνία

Νοέμβριος 1, 2023 05:02 ΜΜ IST

Τόπος

Mizoram, India (Google, OSM)

Περιγραφή

Hemithyrsocera simulans - Photo (c) jiangyou, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by jiangyou
Η ταυτότητα του χρήστη conlin_mccat: Hemithyrsocera simulans, Ένα μέλος του Βλαττοειδή (Τάξη Blattodea)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 05, 2023
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

deepakdeshpande

Ημερομηνία

Νοέμβριος 1, 2023 04:57 ΜΜ IST

Τόπος

Mizoram, India (Google, OSM)

Περιγραφή

Blattellidae - Photo (c) Jay Keller, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Jay Keller
Η ταυτότητα του χρήστη conlin_mccat: Οικογένεια Blattellidae, Ένα μέλος του Βλαττοειδή (Τάξη Blattodea)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 05, 2023
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

deepakdeshpande

Ημερομηνία

Νοέμβριος 1, 2023 04:38 ΜΜ IST

Τόπος

Mizoram, India (Google, OSM)

Περιγραφή

Perisphaerus - Photo (c) Soh Kam Yung, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Soh Kam Yung
Η ταυτότητα του χρήστη conlin_mccat: Γένος Perisphaerus, Ένα μέλος του Βλαττοειδή (Τάξη Blattodea)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 05, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

deepakdeshpande

Ημερομηνία

Νοέμβριος 1, 2023 04:50 ΜΜ IST

Τόπος

Mizoram, India (Google, OSM)

Περιγραφή

Epilamprinae - Photo (c) geoff fox, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-ND), uploaded by geoff fox
Η ταυτότητα του χρήστη conlin_mccat: Υποοικογένεια Epilamprinae, Ένα μέλος του Βλαττοειδή (Τάξη Blattodea)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 05, 2023
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

cheewasat

Ημερομηνία

Νοέμβριος 4, 2023 07:49 ΜΜ +07
Blattellidae - Photo (c) Jay Keller, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Jay Keller
Η ταυτότητα του χρήστη conlin_mccat: Οικογένεια Blattellidae, Ένα μέλος του Βλαττοειδή (Τάξη Blattodea)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 05, 2023
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

dave_holland

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 19, 2023 02:13 ΠΜ WITA
Epilamprinae - Photo (c) geoff fox, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-ND), uploaded by geoff fox
Η ταυτότητα του χρήστη conlin_mccat: Υποοικογένεια Epilamprinae, Ένα μέλος του Βλαττοειδή (Τάξη Blattodea)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 05, 2023
Βελτίωση

Στατιστικά

  • 155