Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

eugedrewniak

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 21, 2020 02:29 PM -03
Lippia turbinata - Photo (c) aacocucci, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by aacocucci
Η ταυτότητα του χρήστη coninat: Lippia turbinata, Ένα μέλος του Λαμιώδη (Τάξη Lamiales)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 28, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

eugedrewniak

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 7, 2020 04:40 PM -03
Sphaeralcea cordobensis - Photo (c) aacocucci, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by aacocucci
Η ταυτότητα του χρήστη coninat: Sphaeralcea cordobensis, Ένα μέλος του Μαλάχες (Φυλή Malveae)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 22, 2021
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

florsoteras

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 4, 2021 09:16 AM -03

Ετικέτες

Spermacoce densiflora - Photo (c) Oscar Alejandro Morales Juárez, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-SA), uploaded by Oscar Alejandro Morales Juárez
Η ταυτότητα του χρήστη coninat: Spermacoce densiflora, Ένα μέλος του Ερυθροδανοειδή (Οικογένεια Rubiaceae)
Προστέθηκε στις Αύγουστος 31, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

eugedrewniak

Ημερομηνία

Ιανουάριος 19, 2021 04:39 PM -03
Sphaeralcea laciniata - Photo (c) aacocucci, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by aacocucci
Η ταυτότητα του χρήστη coninat: Sphaeralcea laciniata, Ένα μέλος του Μαλάχες (Φυλή Malveae)
Προστέθηκε στις Αύγουστος 30, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

eugedrewniak

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 5, 2021 04:27 PM -03
Spermacoce densiflora - Photo (c) Oscar Alejandro Morales Juárez, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-SA), uploaded by Oscar Alejandro Morales Juárez
Η ταυτότητα του χρήστη coninat: Spermacoce densiflora, Ένα μέλος του Ερυθροδανοειδή (Οικογένεια Rubiaceae)
Προστέθηκε στις Αύγουστος 30, 2021
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

eugedrewniak

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 21, 2020 09:23 AM -03
Spermacoce densiflora - Photo (c) Oscar Alejandro Morales Juárez, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-SA), uploaded by Oscar Alejandro Morales Juárez
Η ταυτότητα του χρήστη coninat: Spermacoce densiflora, Ένα μέλος του Ερυθροδανοειδή (Οικογένεια Rubiaceae)
Προστέθηκε στις Αύγουστος 30, 2021
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jbar82

Ημερομηνία

Νοέμβριος 19, 2020 10:39 AM -03
Nierembergia rigida - Photo (c) Lucas C. Wheeler, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Lucas C. Wheeler
Η ταυτότητα του χρήστη coninat: Nierembergia rigida, Ένα μέλος του Στρυχνοειδή (Οικογένεια Solanaceae)
Προστέθηκε στις Απρίλιος 09, 2021
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

gra-moll

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 5, 2021 10:43 AM -03
Nierembergia rigida - Photo (c) Lucas C. Wheeler, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Lucas C. Wheeler
Η ταυτότητα του χρήστη coninat: Nierembergia rigida, Ένα μέλος του Στρυχνοειδή (Οικογένεια Solanaceae)
Προστέθηκε στις Απρίλιος 09, 2021
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

aliciamayor

Ημερομηνία

Νοέμβριος 29, 2020 08:56 AM -03
Nierembergia rigida - Photo (c) Lucas C. Wheeler, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Lucas C. Wheeler
Η ταυτότητα του χρήστη coninat: Nierembergia rigida, Ένα μέλος του Στρυχνοειδή (Οικογένεια Solanaceae)
Προστέθηκε στις Απρίλιος 09, 2021
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

eugedrewniak

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 5, 2021 05:26 PM -03
Bombus pauloensis - Photo (c) Omar Javier López Gómez, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Omar Javier López Gómez
Η ταυτότητα του χρήστη coninat: Bombus pauloensis, Ένα μέλος του Βόμβος (Γένος Bombus)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 12, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

eugedrewniak

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 5, 2021 05:08 PM -03
Bombus pauloensis - Photo (c) Omar Javier López Gómez, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Omar Javier López Gómez
Η ταυτότητα του χρήστη coninat: Bombus pauloensis, Ένα μέλος του Βόμβος (Γένος Bombus)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 12, 2021
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

eugedrewniak

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 5, 2021 05:14 PM -03
Bombus pauloensis - Photo (c) Omar Javier López Gómez, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Omar Javier López Gómez
Η ταυτότητα του χρήστη coninat: Bombus pauloensis, Ένα μέλος του Βόμβος (Γένος Bombus)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 12, 2021
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

reservanativaabracaral

Ημερομηνία

Νοέμβριος 24, 2020 09:33 AM -03
Nierembergia rigida - Photo (c) Lucas C. Wheeler, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Lucas C. Wheeler
Η ταυτότητα του χρήστη coninat: Nierembergia rigida, Ένα μέλος του Στρυχνοειδή (Οικογένεια Solanaceae)
Προστέθηκε στις Ιανουάριος 11, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Ροδώδη (Τάξη Rosales)

Παρατηρητής

claudia_carolina_neder

Ημερομηνία

Ιανουάριος 5, 2021 03:31 PM -03
Celtis tala - Photo (c) Martin Arregui, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Martin Arregui
Η ταυτότητα του χρήστη coninat: Celtis tala, Ένα μέλος του Ροδώδη (Τάξη Rosales)
Προστέθηκε στις Ιανουάριος 05, 2021
Κορυφαίος

Στατιστικά

  • 14