Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Μεγαχείλη (Γένος Megachile)

Παρατηρητής

aliciasersic

Ημερομηνία

Νοέμβριος 1, 2022 06:21 ΜΜ -03
Μεγαχείλη - Photo (c) Even Dankowicz, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY), uploaded by Even Dankowicz
Η ταυτότητα του χρήστη coninat: Μεγαχείλη (Γένος Megachile)
Προστέθηκε στις Αύγουστος 2, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

skay

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 27, 2023 05:58 ΜΜ -03
Epanthidium - Photo (c) Ísis Meri Medri, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Ísis Meri Medri
Η ταυτότητα του χρήστη coninat: Γένος Epanthidium, Ένα μέλος του Ανθηδηίνοι (Φυλή Anthidiini)
Προστέθηκε στις Αύγουστος 1, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

aacocucci

Ημερομηνία

Μάρτιος 4, 2021 02:51 ΜΜ -03
Epanthidium - Photo (c) Ísis Meri Medri, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Ísis Meri Medri
Η ταυτότητα του χρήστη coninat: Γένος Epanthidium, Ένα μέλος του Ανθηδηίνοι (Φυλή Anthidiini)
Προστέθηκε στις Αύγουστος 1, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

matiasbaranzelli

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 12, 2022
Epanthidium - Photo (c) Ísis Meri Medri, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Ísis Meri Medri
Η ταυτότητα του χρήστη coninat: Γένος Epanthidium, Ένα μέλος του Ανθηδηίνοι (Φυλή Anthidiini)
Προστέθηκε στις Αύγουστος 1, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mmore

Ημερομηνία

Μάρτιος 7, 2023 10:26 ΠΜ -03
Ptiloglossa - Photo (c) Cheryl Harleston López Espino, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-ND), uploaded by Cheryl Harleston López Espino
Η ταυτότητα του χρήστη coninat: Γένος Ptiloglossa, Ένα μέλος του Ανθόφιλα (Επιοικογένεια Anthophila)
Προστέθηκε στις Αύγουστος 1, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

florsoteras

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 13, 2022

Περιγραφή

En Araujia odorata

Ptiloglossa - Photo (c) Cheryl Harleston López Espino, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-ND), uploaded by Cheryl Harleston López Espino
Η ταυτότητα του χρήστη coninat: Γένος Ptiloglossa, Ένα μέλος του Ανθόφιλα (Επιοικογένεια Anthophila)
Προστέθηκε στις Αύγουστος 1, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

eugedrewniak

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 13, 2022 09:01 ΠΜ -03
Ptiloglossa - Photo (c) Cheryl Harleston López Espino, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-ND), uploaded by Cheryl Harleston López Espino
Η ταυτότητα του χρήστη coninat: Γένος Ptiloglossa, Ένα μέλος του Ανθόφιλα (Επιοικογένεια Anthophila)
Προστέθηκε στις Αύγουστος 1, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

florsoteras

Ημερομηνία

Απρίλιος 8, 2021 05:38 ΜΜ -03
Ptiloglossa - Photo (c) Cheryl Harleston López Espino, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-ND), uploaded by Cheryl Harleston López Espino
Η ταυτότητα του χρήστη coninat: Γένος Ptiloglossa, Ένα μέλος του Ανθόφιλα (Επιοικογένεια Anthophila)
Προστέθηκε στις Αύγουστος 1, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

eugedrewniak

Ημερομηνία

Μάρτιος 22, 2021 07:44 ΜΜ -03
Ptiloglossa - Photo (c) Cheryl Harleston López Espino, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-ND), uploaded by Cheryl Harleston López Espino
Η ταυτότητα του χρήστη coninat: Γένος Ptiloglossa, Ένα μέλος του Ανθόφιλα (Επιοικογένεια Anthophila)
Προστέθηκε στις Αύγουστος 1, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

eugedrewniak

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 5, 2021 04:02 ΜΜ -03
Ptiloglossa - Photo (c) Cheryl Harleston López Espino, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-ND), uploaded by Cheryl Harleston López Espino
Η ταυτότητα του χρήστη coninat: Γένος Ptiloglossa, Ένα μέλος του Ανθόφιλα (Επιοικογένεια Anthophila)
Προστέθηκε στις Αύγουστος 1, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

juli_badini

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 4, 2021 09:13 ΠΜ -03
Ptiloglossa - Photo (c) Cheryl Harleston López Espino, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-ND), uploaded by Cheryl Harleston López Espino
Η ταυτότητα του χρήστη coninat: Γένος Ptiloglossa, Ένα μέλος του Ανθόφιλα (Επιοικογένεια Anthophila)
Προστέθηκε στις Αύγουστος 1, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

aacocucci

Ημερομηνία

Ιανουάριος 19, 2021 10:48 ΠΜ -03
Ptiloglossa - Photo (c) Cheryl Harleston López Espino, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-ND), uploaded by Cheryl Harleston López Espino
Η ταυτότητα του χρήστη coninat: Γένος Ptiloglossa, Ένα μέλος του Ανθόφιλα (Επιοικογένεια Anthophila)
Προστέθηκε στις Αύγουστος 1, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

eugedrewniak

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 21, 2020 09:05 ΠΜ -03
Ptiloglossa - Photo (c) Cheryl Harleston López Espino, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-ND), uploaded by Cheryl Harleston López Espino
Η ταυτότητα του χρήστη coninat: Γένος Ptiloglossa, Ένα μέλος του Ανθόφιλα (Επιοικογένεια Anthophila)
Προστέθηκε στις Αύγουστος 1, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

eugedrewniak

Ημερομηνία

Ιανουάριος 6, 2021 01:07 ΜΜ -03
Ptiloglossa - Photo (c) Cheryl Harleston López Espino, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-ND), uploaded by Cheryl Harleston López Espino
Η ταυτότητα του χρήστη coninat: Γένος Ptiloglossa, Ένα μέλος του Ανθόφιλα (Επιοικογένεια Anthophila)
Προστέθηκε στις Αύγουστος 1, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Ανθόφιλα (Επιοικογένεια Anthophila)

Παρατηρητής

matiasbaranzelli

Ημερομηνία

Ιανουάριος 13, 2023 06:04 ΜΜ -03
Melissodes - Photo (c) Bob McDougall, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Bob McDougall
Η ταυτότητα του χρήστη coninat: Γένος Melissodes, Ένα μέλος του Απίνες (Υποοικογένεια Apinae)
Προστέθηκε στις Αύγουστος 1, 2023
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

skay

Ημερομηνία

Αύγουστος 1, 2023 02:24 ΜΜ -03
Anteos clorinde - Photo (c) Julio Alejandro Álvarez Ruiz, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Julio Alejandro Álvarez Ruiz
Η ταυτότητα του χρήστη coninat: Anteos clorinde, Ένα μέλος του Πιερίδες (Οικογένεια Pieridae)
Προστέθηκε στις Αύγουστος 1, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

aacocucci

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 7, 2023 09:28 ΠΜ -03
Colletes - Photo (c) Craig Chaddock, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Craig Chaddock
Η ταυτότητα του χρήστη coninat: Γένος Colletes, Ένα μέλος του Ανθόφιλα (Επιοικογένεια Anthophila)
Προστέθηκε στις Αύγουστος 1, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mmore

Ημερομηνία

Νοέμβριος 17, 2022

Περιγραφή

Durmiendo en flores de Nierembergia linariifolia

Lanthanomelissa parva - Photo (c) Marcela Moré, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Marcela Moré
Η ταυτότητα του χρήστη coninat: Lanthanomelissa parva, Ένα μέλος του Απίνες (Υποοικογένεια Apinae)
Προστέθηκε στις Φεβρουάριος 19, 2023
Υποστηρικτικό
Προστέθηκε ως κομμάτι από μια ανταλλαγή ταξινομικής ομάδας

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mmore

Ημερομηνία

Νοέμβριος 17, 2022

Περιγραφή

Durmiendo en flores de Nierembergia linariifolia

Chalepogenus parvus - Photo (c) Marcela Moré, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Marcela Moré
Η ταυτότητα του χρήστη coninat: Chalepogenus parvus [inactive], Ένα μέλος του Απίνες (Υποοικογένεια Apinae)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 18, 2022
Αντισυμβατική
(Ανενεργό Taxon)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mmore

Ημερομηνία

Νοέμβριος 17, 2022

Περιγραφή

Durmiendo en flores de chuscho (Nierembergia linariifolia)

Chalepogenus nigripes - Photo (c) Coni Maubecin, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Coni Maubecin
Η ταυτότητα του χρήστη coninat: Chalepogenus nigripes, Ένα μέλος του Απίνες (Υποοικογένεια Apinae)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 18, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

skay

Ημερομηνία

Νοέμβριος 1, 2022 12:25 ΜΜ -03

Περιγραφή

Foto de @coninat

Chalepogenus nigripes - Photo (c) Coni Maubecin, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Coni Maubecin
Η ταυτότητα του χρήστη coninat: Chalepogenus nigripes, Ένα μέλος του Απίνες (Υποοικογένεια Apinae)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 2, 2022
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Βερονίκη Η Περσική (Veronica persica)

Παρατηρητής

danelcv

Ημερομηνία

Ιούλιος 24, 2022 03:32 ΜΜ -03
Βερονίκη Η Περσική - Photo (c) Douglas Goldman, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Douglas Goldman
Η ταυτότητα του χρήστη coninat: Βερονίκη Η Περσική (Veronica persica)
Προστέθηκε στις Αύγουστος 23, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

belen128

Ημερομηνία

Αύγουστος 5, 2022 01:11 ΜΜ -03
Phytolacca dioica - Photo (c) Romi Galeota Lencina, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY), uploaded by Romi Galeota Lencina
Η ταυτότητα του χρήστη coninat: Phytolacca dioica, Ένα μέλος του Καρυοφυλλώδη (Τάξη Caryophyllales)
Προστέθηκε στις Αύγουστος 23, 2022
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

eugedrewniak

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 21, 2020 02:29 ΜΜ -03
Lippia turbinata - Photo (c) aacocucci, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by aacocucci
Η ταυτότητα του χρήστη coninat: Lippia turbinata, Ένα μέλος του Λαμιώδη (Τάξη Lamiales)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 28, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

eugedrewniak

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 7, 2020 04:40 ΜΜ -03
Sphaeralcea cordobensis - Photo (c) aacocucci, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by aacocucci
Η ταυτότητα του χρήστη coninat: Sphaeralcea cordobensis, Ένα μέλος του Μαλάχες (Φυλή Malveae)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 22, 2021
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

florsoteras

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 4, 2021 09:16 ΠΜ -03

Ετικέτες

Spermacoce densiflora - Photo (c) Oscar Alejandro Morales Juárez, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-SA), uploaded by Oscar Alejandro Morales Juárez
Η ταυτότητα του χρήστη coninat: Spermacoce densiflora, Ένα μέλος του Ερυθροδανοειδή (Οικογένεια Rubiaceae)
Προστέθηκε στις Αύγουστος 31, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

eugedrewniak

Ημερομηνία

Ιανουάριος 19, 2021 04:39 ΜΜ -03
Sphaeralcea laciniata - Photo (c) aacocucci, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by aacocucci
Η ταυτότητα του χρήστη coninat: Sphaeralcea laciniata, Ένα μέλος του Μαλάχες (Φυλή Malveae)
Προστέθηκε στις Αύγουστος 30, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

eugedrewniak

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 5, 2021 04:27 ΜΜ -03
Spermacoce densiflora - Photo (c) Oscar Alejandro Morales Juárez, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-SA), uploaded by Oscar Alejandro Morales Juárez
Η ταυτότητα του χρήστη coninat: Spermacoce densiflora, Ένα μέλος του Ερυθροδανοειδή (Οικογένεια Rubiaceae)
Προστέθηκε στις Αύγουστος 30, 2021
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

eugedrewniak

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 21, 2020 09:23 ΠΜ -03
Spermacoce densiflora - Photo (c) Oscar Alejandro Morales Juárez, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-SA), uploaded by Oscar Alejandro Morales Juárez
Η ταυτότητα του χρήστη coninat: Spermacoce densiflora, Ένα μέλος του Ερυθροδανοειδή (Οικογένεια Rubiaceae)
Προστέθηκε στις Αύγουστος 30, 2021
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jbar82

Ημερομηνία

Νοέμβριος 19, 2020 10:39 ΠΜ -03
Nierembergia rigida - Photo (c) Lucas C. Wheeler, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Lucas C. Wheeler
Η ταυτότητα του χρήστη coninat: Nierembergia rigida, Ένα μέλος του Στρυχνοειδή (Οικογένεια Solanaceae)
Προστέθηκε στις Απρίλιος 9, 2021
Κορυφαίος

Στατιστικά

  • 37